Canon ogłasza nowy program partnerski dla firm z krajów EMEA

Warszawa, 4 czerwca 2018 r. – Canon zaprezentował dziś swój nowy program partnerski dla klientów z regionu EMEA. Celem nowego programu jest kompleksowe wsparcie Partnerów Canon w rozwoju prowadzonej przez nich działalności, maksymalizacja zysków oraz budowanie nowych kompetencji biznesowych w oparciu o sprawdzone narzędzia. Dodatkowo Canon, w jeszcze większym stopniu niż dotychczas będzie dzielić się z Partnerami wiedzą merytoryczną, narzędziami szkoleniowymi i materiałami marketingowymi.

Nowy program partnerski jest odpowiedzią Canon na zmieniające się otoczenie rynkowe, kształtowane przez rozwój nowoczesnych technologii cyfrowych. Determinują one także zmianę dotychczasowego podejścia do klienta i jego potrzeb: spersonalizowanych produktów i usług „on demand”. Usług, do których klient chce mieć dostęp niemal natychmiast, dlatego firmy muszą nadążać za tempem zmian, a zaspokojenie tych potrzeb musi być realizowane szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Canon, w ramach współpracy z Partnerami, przygotował szereg rozwiązań, które ułatwią analizę potrzeb współczesnego klienta oraz przełożą się na zyskowność biznesu Partnerów.

Wiktor Różański, dyrektor Działu Document Solutions w dziale rozwiązań biznesowych w Canon Polska, którego integralną częścią jest Kanał partnerski, komentuje: „Implementacja nowego programu partnerskiego jest dla nas niezwykle ważnym elementem systemowej współpracy z Partnerami. Dlatego staramy się dostosować nowy Program do aktualnych wyzwań rynkowych, które z kolei uzależnione są od oczekiwań klientów końcowych. Nowy Program został skonstruowany w oparciu o cztery poziomy partnerstwa, uzależnione od wysokości przychodów i poziomu kompetencji kontrahentów. Wszystkim Partnerom zapewniamy wsparcie biznesowe oraz program szkoleń i aktywizacji, które w naszej ocenie, już w niedługiej perspektywie, mogą przynieść im wymierne korzyści biznesowe”.

Nowy Program skupia się na zapewnieniu Partnerom jeszcze większych korzyści w ramach pięciu kluczowych obszarów, odpowiadających nadrzędnym wartościom biznesowym Canon. Obszary, na których będzie opierał się nowy ekosystem, to:

Dywersyfikacja

W ramach nowego programu, Canon będzie wspierać Partnerów w rozwoju ich działalności poprzez wykorzystanie dodatkowych możliwości sprzedażowych, np. oferując produkty i usługi komplementarne. Partnerzy, którzy współpracują z Canon w ramach dostarczania rozwiązań dla biur także będą mieć okazję do wykorzystania wiedzy i doświadczenia Canon w tym obszarze. Według analiz, prognozowany wzrost wartości rynku druku cyfrowego do 2024 r. ma osiągnąć 225% wartości z roku 2013. To pokazuje, jaki potencjał biznesowych drzemie w tym segmencie rynku.

Współpraca

Canon opracował zaawansowane narzędzia planowania, które będą sercem nowego programu. Opracowywane w systemie biznesplany dla Partnerów pomogą budować bliższe relacje z klientami końcowymi i jeszcze lepiej zrozumieć ich potrzeby. Nad poprawnym funkcjonowaniem procesów w ramach programu będą odpowiedzialni dedykowani Account Managerowie, którzy będą przygotowywać cykliczne (kwartalne) podsumowania wskaźników biznesowych, a także będą bezpośrednim wsparciem dla Partnerów w ich codziennej pracy.

Fabian Hoegee, B2B Marketing & Sales Excellence Senior Director, Canon Europe, mówi: “W Canon jesteśmy świadomi, że praca zespołowa i współpraca z Partnerami leży u podstaw wszelkich aktywności biznesowych, które prowadzimy na co dzień. Każda firma ma jednak inne plany dotyczące swojego rozwoju, dlatego naszym wyzwaniem było opracowanie programu, który zakłada również indywidualne oczekiwania naszych kontrahentów. Oczywiście w ramach efektywnej współpracy przewidywane są dodatkowe korzyści i nagrody odzwierciedlające zaangażowanie Partnerów”.

Rozwój

Poprzez nowy program partnerski, Canon stara się wspierać kontrahentów, aby mogli jeszcze bardziej wyróżnić się na tle konkurencji. Aby osiągnąć wspólne cele biznesowe, opracowany został zestaw narzędzi, które m.in. usprawnią zarządzanie kontaktami handlowymi, pozwolą lepiej zdefiniować potrzeby klientów oraz dadzą łatwy dostęp do aktualnych informacji rynkowych.

Doskonalenie

Dzięki nowej platformie Partner Learning Hub, Partnerzy mają dostęp do kursów, szkoleń i dodatkowych zasobów, które pomagają im skuteczniej zdobywać klientów i maksymalizować sprzedaż. Zasoby w ramach Platformy podzielone zostały na trzy obszary, oparte na: budowaniu wiedzy o portfolio produktów i usług Canon, wsparciu w kontaktach z klientami oraz nowej platformie do rejestrowania transakcji. Partnerzy otrzymają także narzędzia do analizy konkretnych wyzwań rynkowych w ramach specjalistycznych ścieżek sprzedażowych.

Usprawnienie

W ramach programu partnerskiego Canon zapewnia dostęp do szeregu usług redukujących obciążenia związane z zadaniami administracyjnymi spoczywających na kontrahentach. Dzięki temu Partnerzy mogą skupić się na naprawdę kluczowych procesach i działaniach rozwijających potencjał ich biznesu.

“Aby odnieść sukces na tym złożonym i zmieniającym się rynku, ważne jest posiadanie sprawdzonego, zaufanego i doświadczonego partnera biznesowego” – dodaje Fabian Hoegee. „Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie technologii i narzędzi obrazowania, chcemy wyposażyć naszych Partnerów w kompetencje i narzędzia niezbędne do budowania realnej przewagi konkurencyjnej na rynku i ułatwić im dostarczanie lepszych produktów i usług klientom końcowym. To klucz do podniesienia rentowności i zyskowności każdego biznesu”.

Więcej o nowym programie partnerskim Canon dla firm z regionu EMEA można znaleźć na specjalnej stronie internetowej dla kontrahentów (dostęp po zalogowaniu).