Powiadomienie dotyczące wpływu ostatnich trzęsień ziemi w regionie Kiusiu

TOKIO, 2 czerwca 2016 r. – od dnia 14 kwietnia wiele trzęsień ziemi dotknęło znajdujący się w południowej Japonii region Kiusiu, powodując rozległe zniszczenia i śmierć ludzi. Trzęsienia ziemi zakłóciły również działalność niektórych firm, które dostarczają pewne części produktów firmy Canon, co w przyszłości może mieć wpływ na dostępność wybranych kompaktowych aparatów cyfrowych firmy Canon na niektórych rynkach.

Jako lider w branży przetwarzania obrazu czynimy wszelkie starania, aby zminimalizować wpływ tych okoliczności na naszych klientów i partnerów biznesowych.

Doceniamy i dziękujemy za zrozumienie i ciągłe wsparcie.