Canon Europe rozszerza funkcjonalność strumieniowego przesyłania wideo PTZ dzięki aktualizacji sterownika kamery internetowej i dwóm nowym protokołom: SRT i FreeD

Warszawa, Polska, 12 kwietnia 2022 r. – Canon Europe informuje o możliwości pobrania nowego sterownika, zapewniającego płynną realizację wideokonferencji i transmisji strumieniowych w szkolnictwie wyższym, obiektach kultu religijnego i środowiskach zawodowych za pośrednictwem trzech kamer PTZ CR-N300, CR-N500 i CR-X300, oferujących niesamowitą jakość obrazu 4K i wszechstronną kompatybilność z siecią IP. Pandemia stała się katalizatorem wymagań w zakresie wideokonferencji i transmisji strumieniowej, ponieważ nigdy wcześniej tyle instytucji nie korzystało z łatwo dostępnych, wysokiej jakości rozwiązań do transmisji strumieniowej wideo. Canon wprowadza ponadto obsługę dwóch nowych protokołów w kamerach CR-N300 i CR-N500 – SRTᶦ i FreeDᶦᶦ – zapewniając bezproblemową integrację z prostymi i ekonomicznymi rozwiązaniami dla produkcji VR i AR, a także wysokiej jakości transmisję strumieniową przy minimalnym czasie przestoju.

Łatwa integracja i usprawniony przepływ pracy


Sterownik kamery internetowej Webcam Driver skutecznie łączy zdalne kamery PTZ produkcji Canon z kom­puterami PC zgodnymi z systemem Windows, umożliwiając im przesyłanie na żywo obrazu wysokiej jakości. Kamery PTZ można następnie zintegrować z takimi aplikacjami jak Microsoft Teams, Skype i Zoom, co dos­ko­nale sprawdza się w przypadku spotkań hybrydowych. Kamery nadają się również do zastosowania w ins­tytucjach edukacyjnych. Można ich używać do transmisji na żywo wykładów za pomocą Panopto w po­łą­czeniu z aplikacjami Lecture Capture do nagrywania i przesyłania strumieniowego wideo.


Oprogramowanie upraszcza strumieniową transmisję na żywo, automatycznie rozpoznając każdą kamerę Canon PTZ w sieci użytkownika – to ułatwia proces konfiguracji i umożliwia bezzwłoczne rozpoczęcie trans­misji strumieniowej. Możliwe jest ponadto zarejestrowanie i jednoczesne użytkowanie do pięciu kamer w kon­figuracji wielokrotnej – idealne rozwiązanie w takich sytuacjach, gdy wymagane jest użycie wielu kątów widzenia lub kamer w różnych pomieszczeniach, np. w domach modlitwy lub na wykładach z pokazami.


Sterownik kamery internetowej umożliwia uzyskanie dużej elastyczności i imponującej jakości obrazu. Za pomocą połączenia LAN użytkownicy mogą prowadzić wideokonferencje w rozdzielczości do 4K 30p, wykorzystując pełną rozdzielczość wyjściową kamer – bez ograniczeń odległości, które często występują w przypadku przewodów USB, co zapewnia elastyczność w rozmieszczaniu kamer. Ze względu na dopuszczalną długość przewodu przekraczającą 100 metrów połączenie LAN sprawdza się w większych obiektach, gdzie kamera PTZ znajduje się w większej odległości od sparowanego komputera.


Dwa nowe protokoły: SRT i FreeD


Zarówno CR-N500, jak i CR-N300 zostaną wyposażone w dwa nowe protokołyᶦᶦᶦ, dzięki którym użytkownicy będą mogli usprawnić przepływ pracy, a także podnieść poziom jakości treści. Po pobraniu, protokół FreeD umożliwia przesyłanie informacji o parametrach kamery – takich jak zoom, ostrość, przysłona i pochylenie – do mechanizmu przetwarzania danych, bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń śledzą­cych. Dzięki temu nadawcy i podmioty zajmujące się organizacją imprez mogą łatwo zintegrować kamery PTZ z przepływami pracy w technologiach AR i VR, zapewniając wysokiej jakości treści „wirtualne”. Zapewnia to łatwość łączenia obrazu rzeczywistego z grafiką komputerową podczas kluczowania kolorów w przypadku programów informacyjnych, meteorologicznych i sportowych oraz relacji na żywo.


Protokół transmisji wideo Secure Reliable Transport (SRT) cieszy się dużą popularnością na rynku zdalnej pro­dukcji. Charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem szyfrowania danych i niezawodną transmisją sygnału wizyjnego. Zapewnia niezawodność i stabilność dzięki mechanizmowi retransmisji/odzyskiwania utraconych pakietów oraz stabilny przekaz wysokiej jakości obrazu wideo z niewielkimi opóźnieniami – nawet w środowiskach o niestabilnej przepływności, dzięki monitorowaniu warunków sieciowych i wysoce adaptacyjnemu systemowi buforowania. Wraz z systemem NDI® | HXᶦᵛjest on szeroko stosowany do zdalnej produkcji na rynku nadawczym.


Kliknij wybrane łącze, aby uzyskać więcej informacji
o sterowniku kamery internetowej PTZ i jego dostępności:


https://www.canon.pl/ptz-cameras/cr-n300/


https://www.canon.pl/ptz-cameras/cr-n500/


https://www.canon.pl/ptz-cameras/cr-x300/


Odwiedź stronę internetową https://www.canon.pl/ptz-cameras/firmware/ , aby dowiedzieć się więcej o nowych protokołach.


Podstawowe cechy sterownika Webcam Driver:


  • łatwość konfiguracji kamery PTZ dla platform strumieniowej transmisji wideo,
  • automatyczne wykrywanie kamer,
  • możliwość zarejestrowania do pięciu kamer,
  • wyjście 4K – do 4K 30p,
  • łączność przewodowa na znaczne odległości dzięki interfejsowi LAN,
  • zgodność z systemem operacyjnym Windows.