Badania Canon wykazują różnicę pomiędzy oczekiwaniami użytkowników sprzętu IT a doświadczeniem managerów

Warszawa, 27 grudnia 2022 r. – Poznaliśmy wyniki badania Canon Europe dotyczącego podejścia do tematu pracy hybrydowej. Okazało się, że pomiędzy managerami IT a użytkownikami końcowymi istnieje znaczna różnica w ocenie wykorzystywanych technologii. Podczas gdy 78 proc. osób podejmujących decyzje w dziedzinie IT uważa, że ich firma dostarcza odpowiednie technologie do zapewnienia pracownikom możliwości wydajnej i komfortowej pracy z domu, 21 proc. użytkowników wciąż korzysta ze swojego osobistego komputera do pracy zdalnej, a 19 proc. doświadcza problemów z uzyskaniem wsparcia IT na odległość. Zmiana trybu pracy nie jest łatwa także dla działów IT – aż 56 proc. ich przedstawicieli twierdzi, że są regularnie proszeni o udzielenie zdalnego wsparcia dla urządzeń wykorzystywanych poza biurem.


● 78 proc. osób podejmujących decyzje w zakresie IT uważa, że ich firma dostarcza odpowiednie technologie do pracy zdalnej;
● Jednak jedna piąta pracowników wykorzystuje swój własny sprzęt do pracy spoza biura, a ponadto ma problemy z uzyskaniem wsparcia w dziedzinie IT;
● 81 proc. managerów IT uważa, że ich firmy mogłyby znacznie zyskać na implementacji spójnych ze sobą rozwiązań od jednego dostawcy.

Mężczyzna pracujący na laptopie i rozmawiający przez smartfon.

Dla pracowników najważniejszymi wyzwaniami w pracy zdalnej są procesy biznesowe. 42 proc. z nich doświadcza problemów z zatwierdzaniem procesów oraz podpisem cyfrowym, a 41 proc. miewa trudności z dostępem do fizycznej lub cyfrowej wersji dokumentów podczas pracy spoza biura. W efekcie 37 proc. respondentów deklaruje, że muszą odwiedzać biuro firmy specjalnie po to, aby wydrukować, odebrać lub podpisać dokumenty osobiście.

Jak wynika z badania Canon Europe, sporym wyzwaniem dla zespołów IT jest także wyposażenie nowych stanowisk pracy. Dostępność, współpraca oraz integracja to słowa-klucze określające największe problemy podczas przechodzenia na hybrydowy model pracy. 71 proc. osób decyzyjnych w zespołach IT twierdzi, że nowoczesne rozwiązania wspierające pracę hybrydową są niekompatybilne z ich przestarzałą firmową infrastrukturą. Z badania Canon wynika również, że większość wsparcia udzielanego pracownikom dotyczy zdalnego dostępu do plików (43 proc.) oraz współdzielenia efektów pracy z innymi (36 proc.). Wraz z zapotrzebowaniem na nowoczesne oprogramowanie wzrasta też potrzeba wymiany sprzętu. 56 proc. zgłoszeń dotyczy przestarzałych drukarek i skanerów, a 33 proc. - urządzeń osobistych.

Znajdowanie źródeł tych problemów, a następnie dostarczenie odpowiedniego rozwiązania, jest problematyczne dla wielu zespołów IT. Aż 76 proc. pracowników IT twierdzi, że implementacja technologii od różnych dostawców stanowi dla nich kłopot. W przypadku jakiegokolwiek błędu 71 proc. z nich musi kontaktować się z wieloma producentami, co oznacza, że każdy problem w warunkach pracy hybrydowej rozwiązuje się znacznie dłużej.

W związku z powyższym, dla wielu firm istotne staje się zarządzanie drukiem i cyklem życia dokumentów przy pomocy rozwiązań od jednego dostawcy. Większość z osób decyzyjnych w działach IT (aż 81 proc.) zgadza się, że ich organizacja może tylko zyskać na technologiach od jednego producenta, które są kompatybilne ze sobą i dużo łatwiejsze w użyciu w warunkach pracy hybrydowej.

Marc Bory, Workspace Planning, Marketing, and Innovation Senior Director w Canon Europe, komentuje: – Podczas pracy spoza biura wielu pracowników doświadcza trudności na polu tworzenia i współdzielenia dokumentów. Nasze badanie pokazuje, że choć wiele firm nie ma problemu z infrastrukturą IT w swoim biurze, to ich rozwiązania techniczne wciąż pozostawiają wiele do życzenia, gdy chodzi o organizację pracy hybrydowej.

– W związku z tym – kontynuuje Marc Bory – obserwujemy wzmożone zainteresowanie technologiami, które bezproblemowo ze sobą współpracują i mogą dużo lepiej wesprzeć użytkownika końcowego w problemach z zarządzaniem dokumentami. Dlatego oferujemy kompletny ekosystem technologiczny, którego głównym celem jest integracja miejsc pracy zdalnej i optymalizacja pracy z dokumentami. Nasze urządzenia i oprogramowanie wspierają rosnące znaczenie hybrydowego środowiska pracy.

Zapoznaj się z pełnym raportem Canon pod adresem: https://www.canon-europe.com/business/workspace/make-it/

Metodologia

W badaniu, przeprowadzonym przez Canon oraz Walnut Unlimited, wzięło udział 3008 osób z 7 rynków – Niemiec, Hiszpanii, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Holandii i Szwecji. Spośród tej liczby 1791 badanych zostało zakwalifikowanych jako pracownicy z organizacji zatrudniających przynajmniej 50 osób, a 1217 – jako specjaliści z działów IT, cechujący się wysoką decyzyjnością w kwestiach firmowej infrastruktury, rozwiązań i/oraz urządzeń drukujących.