Nowe badania Canon „Insight Report” pokazują niewykorzystane źródło szans dla branży druku

Warszawa, 4 lutego 2021 r. – Canon opublikował najnowszy Insight Report pt. „Creating Customer Value”, który pokazuje zmieniające się oczekiwania nabywców usług druku oraz niewykorzystane okazje dla ich dostawców i firmowych działów druku. Jak wynika z badań, mniej niż 20 proc. dostawców spełnia potrzeby swoich klientów. Tymczasem aż 80 proc. firm przyznaje, że chętnie przyjęłoby od nich kreatywne porady, tym bardziej dziś – w czasie, gdy działy marketingu znajdują się pod większą niż dotąd presją ze względu na stagnację oraz malejące budżety.

Najważniejsze wnioski z „Insight Report” Canon:


  • Mniej niż 20 proc. dostawców usług druku spełnia potrzeby swoich klientów.
  • 80 proc. nabywców materiałów drukowanych wyraża potrzebę bardziej kreatywnego wsparcia ze strony swoich dostawców.
  • 86 proc. z nich twierdzi, że chętnie wysłuchałoby rad na temat łączenia druku z elementami cyfrowymi.
  • 75 proc. marketingowców wolałoby, aby ich dostawcy usług druku byli bardziej chętni do konsultacji.

Firmy, skupiając się jedynie na mierzalnym zwrocie inwestycji w kampanie marketingowe, coraz częściej przenoszą się do świata cyfrowego, inwestując w marketing online aż 46 proc. swoich budżetów. Wiele przedsiębiorstw zdaje sobie jednak sprawę z ograniczeń, jakie niosą za sobą działania oparte wyłącznie na cyfrowych narzędziach, jak i z „cyfrowego zmęczenia”, którego doświadczają konsumenci. Dobre wiadomości są takie, że niemal wszyscy ankietowani w badaniu Canon (97 proc.) twierdzą, że w działaniach marketingowych korzystają również z materiałów drukowanych, a blisko połowa respondentów (47 proc.) regularnie prowadzi zintegrowane kampanie wykorzystujące druk. Z raportu wynika także, że ponad 33 proc. środków z budżetów marketingowych przeznaczanych jest na tradycyjne środki komunikacji, które stanowią podstawę kampanii wielu firm. Co więcej, 30 proc. odbiorców wierzy, że druk pozostanie równie istotny lub nawet zwiększy swoje znaczenie w najbliższych latach. 


Eksperci Canon zauważają, że firmy muszą dziś być w stanie uzasadnić swoje inwestycje w wybrane strategie marketingowe. Jeśli zatem dostrzegą skuteczność materiałów drukowanych, chętnie zwiększają ich udział w puli wykorzystywanych narzędzi komunikacji. Jak wynika z raportu, 40 proc. ankietowanych specjalistów ds. marketingu twierdzi, że zainwestowałoby więcej środków w druk, jeśli podwoiłby się ich budżet. Jedna trzecia z nich przyznaje jednak, że nie dysponuje żadnym sposobem na pomiar skuteczności kampanii, w których wykorzystywane są materiały drukowane.


W związku z tym, 86 proc. ankietowanych deklaruje, że chętnie skorzystałoby z porad na temat łączenia druku z elementami cyfrowymi. Większość firm (80 proc.) taką rolę doradcy widzi w swoich dostawcach, od których oczekuje nowych, innowacyjnych pomysłów pozwalającym ich kampaniom dotrzeć do klienta.


To dobre wieści dla branży druku. Z opublikowanego przez Canon raportu wynika, że profesjonaliści, którzy zmienią swój sposób komunikacji z klientami, będą dzielić się swoją wiedzą i staną się także niejako konsultantami, odniosą sukces. Jest to widoczna, niewykorzystana luka, która daje możliwość wyjścia z ofertą poza samą usługę druku.


Mathew Faulkner, Senior Marketing Manager na region EMEA w dziale Professional Print Business Canon Europe, zauważa: „Z badania jasno wynika, że choć dostawcy usług druku poprawnie wywiązują się z podstawowych zadań, to istnieje pewna rozbieżność pomiędzy tym, czego oczekują klienci, a tym, co otrzymują. Jeśli jednak wykorzystają każdą interakcję z klientem jako szansę na podzielenie się swoją wiedzą, mogą pomóc firmom zwiększyć skuteczność oddziaływania materiałów drukowanych. Współpracując bliżej z klientami i starając się zrozumieć ich kampanie marketingowe, profesjonaliści z branży drukarskiej mogą zyskać wiele okazji, by pokazywać, jak druk może stać się elementem szerszych kampanii. W efekcie tacy dostawcy będą w stanie nie tylko realizować zamówienia, ale też tworzyć dla klientów atrakcyjną propozycję, wykraczającą poza niezbędne minimum”.


Badanie zostało przeprowadzone w okresie od marca do czerwca 2020 r. przez niezależną firmę badawczą na podstawie szczegółowych wywiadów telefonicznych z 235 doświadczonymi menadżerami ds. marketingu z organizacji o różnej wielkości i z wielu branż działających w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Znaczna większość z ankietowanych (80 proc.) to końcowi nabywcy materiałów drukowanych (wewnątrz firmy), a 20 proc. reprezentowało agencje.


Z najnowszym raportem firmy Canon można zapoznać się pod adresem:
https://www.canon.pl/business/insights/articles/insight-report-2020/