Serwis i naprawa produktów

Zapoznaj się z informacjami niezbędnymi do wysłania produktu do serwisowania lub naprawy. Obejmują one wyszukiwanie punktów serwisowych, czynności, które należy wykonać w celu zaplanowania serwisu lub naprawy, i zestaw odpowiedzi na często zadawane pytania.

Canon Camera

Informacje o czasie realizacji

Obecnie przetwarzamy dużą ilość zgłoszeń, więc występują pewne opóźnienia w realizacji napraw i usług serwisowych i nie obowiązuje żaden ustalony czas naprawy (z wyjątkiem klientów CPS).


Realizacja zleceń może potrwać średnio 3 tygodnie lub dłużej – w zależności od dostępności części i serwisantów. 


Jeśli zgłoszenie serwisowe nie jest pilne (tzn. nie występuje usterka), zalecamy opóźnienie dostawy produktu do punktu serwisowego. 


Zapewniamy, że profesjonalne centrum serwisowe / fabryczne centrum serwisowe firmy Canon angażuje wszystkie dostępne zasoby i podejmuje zdecydowane kroki w celu jak najszybszego usunięcia wszelkich niedogodności.


Dokładamy wszelkich starań, aby zgłoszenia serwisowe i naprawcze były realizowane tak szybko, jak to możliwe. Dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość podczas występowania utrudnień.


Zachęcamy do odwiedzania tej strony w celu uzyskiwania dalszych informacji. Osoby potrzebujące pilnego wsparcia lub niepokojące się realizacją swoich zgłoszeń mogą skontaktować się ze stale dostępnym zespołem pomocy technicznej.

Proces serwisowania i naprawy

W przypadku problemów z produktem należy najpierw odwiedzić stronę pomocy technicznej firmy Canon, aby uzyskać dostęp do podręczników użytkownika, plików do pobrania, często zadawanych pytań i innych przydatnych informacji dotyczących rozwiązywania problemów.

Utworzenie konta usprawnia proces wysyłania zgłoszeń i zapewnia dodatkowe korzyści.

Jeśli reprezentujesz firmę, kliknij [FIRMA] poniżej, aby zarejestrować się lub zalogować na konto i przetworzyć żądanie.

Jeśli jesteś klientem indywidualnym, możesz utworzyć konto Canon lub zainicjować żądanie, klikając przycisk [KLIENT INDYWIDUALNY] poniżej.


an image of two male adults looking at a laptop together in an office

Zostanie wyświetlony monit o wypełnienie formularza. Aby produkty zostały szybko naprawione / poddane serwisowaniu i zwrócone, należy podać jak najwięcej szczegółów.

Na tym etapie użytkownik zostanie poinformowany o miejscu świadczenia usług serwisowych – będzie to profesjonalne centrum Canon, fabryczne centrum Canon lub autoryzowany partner serwisowy firmy Canon.


Podsumowanie zlecenia zawiera wszystkie szczegóły zgłoszenia i powinno zostać dostarczone wraz z urządzeniem. Wydrukuj je i wyślij razem z produktami, abyśmy mogli potwierdzić ich otrzymanie. Dostarcz nam też wszystkie informacje potrzebne do opracowania żądania.

Jeśli nie możesz wydrukować podsumowania zlecenia, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy.


Wyślij (lub dostarcz) swoje produkty do odpowiedniego punktu serwisowego. Zapakuj je solidnie.

Zapoznaj się poniżej z odpowiedziami na często zadawane pytania, aby dowiedzieć się, jak bezpiecznie zapakować produkty, aby podczas transportu nie wystąpiły dalsze uszkodzenia.


Nasz zespół skontaktuje się ze zlecającym, jeśli będzie potrzebna zgoda na kontynuowanie działań. Otrzymasz wiadomość e-mail z instrukcjami dotyczącymi śledzenia statusu zgłoszenia. Bieżące informacje można sprawdzać także na swoim koncie.

Jeśli usługę zlecono naszemu partnerowi serwisowemu, jego sposób działania może być inny.


Critical document Gov hero

Reagujemy na zgłoszenia tak szybko, jak to możliwe. Zależnie od decyzji zlecającego produkty zostaną wysłane lub przygotowane do odbioru.

Jeśli zlecającemu zależy na pilnej obsłudze, powinien rozważyć wykupienie subskrypcji CPS (dotyczy firm) lub skorzystanie z usług ekspresowych na żądanie (zależnie od dostępności).

Jeśli usługę zlecono naszemu partnerowi serwisowemu, jego sposób działania może być inny.


Uruchom naprawę

Nie potrzebuję naprawy, potrzebuję…

 • Konserwacji

  Zadbaj o pełną sprawność sprzętu

 • Modernizacji

  Zwiększ możliwości wybranych produktów

 • Usługi ekspresowych

  Jeśli zależy Ci na czasie, skorzystaj z usługi czyszczenia matrycy „na poczekaniu” i szybszego serwisowania.

Uruchom usługę

Proces serwisowania i naprawy

Mogą wystąpić różnice w zależności od kraju, dlatego należy zapoznać się z informacjami na stronach pomocy technicznej właściwej dla kraju zamieszkania, korzystając z modułu wyboru kraju.

 • W pierwszej kolejności należy zapoznać się z pomocą techniczną dla produktów zawierającą informacje, które mogą przydać się przy rozwiązywaniu problemu. Po wybraniu urządzenia można skorzystać z sekcji często zadawanych pytań i pobrać instrukcje obsługi, sterowniki oraz oprogramowanie (także układowe).

  Lub można zlecić naprawę zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 • Mogą wystąpić różnice w zależności od kraju, dlatego należy zapoznać się z informacjami na stronach pomocy technicznej właściwej dla kraju zamieszkania, korzystając z modułu wyboru kraju.

  1 — Zażądaj serwisu lub naprawy

  Firmy:
  • Aby móc przesłać zgłoszenie serwisowe lub naprawcze do firmy Canon, należy posiadać aktywne konto biznesowe.
  • Możesz utworzyć konto biznesowe lub zalogować się na nie, jeśli już je posiadasz.
  • Po zalogowaniu się na konto biznesowe możesz utworzyć zgłoszenie serwisowe lub naprawcze.

  Klienci:

  Użytkownik zostanie poprowadzony przez odpowiednie kroki w celu dostarczenia wszystkich istotnych informacji (np. typu żądania, informacji o awarii, dowodu zakupu itp.) i może dodać do żądania dodatkowe produkty (jeśli ma to zastosowanie).

  Użytkownik zostanie poinformowany o lokalizacji, w której ma być świadczona usługa — w Professional Service Centre firmy Canon lub u autoryzowanego partnera serwisowego firmy Canon. Należy pamiętać, że autoryzowani partnerzy serwisowi firmy Canon są niezależnymi organizacjami, w związku z czym działają zgodnie z własnymi warunkami i postanowieniami. Dlatego przed wysłaniem jakichkolwiek produktów do serwisu lub naprawy warto skontaktować się z nimi w celu uzyskania dalszych informacji.

  W zależności od produktu możemy skierować Cię do naszego zespołu pomocy technicznej, aby mógł on udzielić dalszej pomocy.


  2 — Po wysłaniu zgłoszenia serwisowego i/lub naprawy należy wydrukować „Podsumowanie zamówienia” i dołączyć je do przekazywanego produktu

  Po przesłaniu zgłoszenia można wydrukować „Podsumowanie zamówienia”, którego kopia zostanie również wysłana pocztą e-mail (w przypadku konieczności wydrukowania w późniejszym czasie). „Podsumowanie zamówienia” zawiera wszystkie szczegóły zgłoszenia i należy je dostarczyć wraz z produktem, w przypadku wysyłania do serwisu (profesjonalne centrum serwisowe firmy Canon lub autoryzowanego partnera serwisowego firmy Canon). Umożliwi to punktowi serwisowemu potwierdzenie odbioru produktu i dostarczenie wszystkich informacji potrzebnych do opracowania zlecenia.


  3 — Urządzenie musi być solidnie zapakowane na czas transportu.

  Wysłanie produktu do Professional Service Centre firmy Canon lub autoryzowanego partnera serwisowego firmy Canon nie oznacza, że użytkownik zawarł umowę z firmą Canon, w związku z czym firma Canon nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w trakcie transportu.

  Zalecamy, aby produkt był bezpiecznie zapakowany. Odpowiednie instrukcje można znaleźć w sekcji często zadawanych pytań dotyczących serwisowania i naprawy oraz w przewodniku użytkownika. Niezastosowanie się do nich może doprowadzić do dalszych uszkodzeń podczas transportu. Warto również rozważyć ubezpieczenie urządzenia, szczególnie w przypadku bardzo wartościowych urządzeń. Istnieje również możliwość osobistego dostarczenia produktów do profesjonalnego centrum serwisowego firmy Canon lub autoryzowanego serwisu firmy Canon.


  4 — Jak wygląda procedura serwisowania lub naprawy po wysłaniu produktu?

  Jeśli produkt został wysłany do profesjonalnego centrum serwisowego firmy Canon:

  Po dostarczeniu do punktu serwisowego produkt zostanie zarejestrowany w systemie napraw, a klient otrzyma wiadomość z potwierdzeniem odbioru produktu.

  Po przetworzeniu zlecenia i ocenie produktu natychmiast zajmiemy się zamówieniem (zgodnie z warunkami świadczenia usługi i naprawy) lub, w stosownych przypadkach, skontaktujemy się z Tobą w celu uzyskania zgody na kontynuowanie procedury (np. w przypadku wyceny naprawy).

  Akceptacja zlecenia i realizacja umowy zakupu usług serwisowych i naprawczych ma miejsce w momencie rozpoczęcia przez nas żądanej usługi serwisowej lub naprawczej, chyba że powiadomiliśmy zlecającego o odrzuceniu zlecenia. Warunki umowy zostaną przez nas zachowane, a klient otrzyma kopię wraz z potwierdzeniem zamówienia.

  Aby sprawdzić status zgłoszenia lub w razie potrzeby skontaktować się z Professional Service Centre firmy Canon:

  Jeśli produkt został wysłany do autoryzowanego partnera serwisowego firmy Canon:

  Należy pamiętać, że autoryzowani partnerzy serwisowi firmy Canon są niezależnymi organizacjami, w związku z czym działają zgodnie z własnymi warunkami i postanowieniami oraz procedurami. Dlatego przed wysłaniem jakichkolwiek produktów do serwisu lub naprawy warto skontaktować się z nimi w celu uzyskania dalszych informacji.

  Uwaga: Powyższe informacje są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią żadnej umowy między firmą Canon a klientem. Szczegółowe warunki korzystania z profesjonalnego centrum serwisowego firmy Canon lub autoryzowanego partnera serwisowego firmy Canon mają pierwszeństwo przed wszystkimi informacjami zawartymi na tej stronie.

Często zadawane pytania dotyczące serwisu i naprawy

 • Jeśli chcesz skorzystać z serwisu produktu firmy Canon, profesjonalne centra serwisowe firmy Canon oferują szeroki zakres usług objętych ryczałtowym kosztem, w zależności od produktu:

  Firmy:

  • Aby móc przesłać zgłoszenie serwisowe do firmy Canon, musisz posiadać aktywne konto biznesowe.
  • Możesz utworzyć konto biznesowe lub zalogować się na nie, jeśli już je posiadasz.
  • Po zalogowaniu się na konto biznesowe przejdź do sekcji „Pomoc techniczna”, w której znajdziesz instrukcje dotyczące tworzenia zgłoszenia serwisowego.

  Klienci:

  Partnerzy serwisowi firmy Canon mogą oferować równoważne lub podobne usługi.

 • W przypadku awarii produktu firmy Canon zapewniamy sieć punktów serwisowych (w skład których wchodzą Professional Service Centres firmy Canon i autoryzowani partnerzy serwisowi firmy Canon), którzy z przyjemnością naprawią produkt zgodnie z oryginalnymi specyfikacjami firmy Canon.

  Firmy:

  • Aby móc przesłać zgłoszenie serwisowe do firmy Canon, musisz posiadać aktywne konto biznesowe.
  • Możesz utworzyć konto biznesowe lub zalogować się na nie, jeśli już je posiadasz.
  • Po zalogowaniu się na konto biznesowe przejdź do sekcji „Pomoc techniczna”, w której znajdziesz instrukcje dotyczące tworzenia zgłoszenia serwisowego.

  Klienci:

  Wszystkie punkty serwisowe w naszej sieci mogą przyjmować zlecenia naprawy za pośrednictwem poczty/kuriera lub osobiście.

  W przypadku gdy produkt jest objęty gwarancją handlową firmy Canon, wszelkie wykonane naprawy będą bezpłatne dla użytkownika (zgodnie z odpowiednimi warunkami, które można znaleźć w Centrum gwarancji). Jeśli produkt nie jest objęty gwarancją handlową firmy Canon, wszelkie naprawy będą płatne.

  Klient może również skorzystać z ustawowych praw dotyczących sprzedaży towarów i może skontaktować się ze sprzedawcą, od którego zakupił produkt, w celu omówienia wszelkich opcji wsparcia, które sprzedawca może mu zapewnić.

 • W przypadku wygaśnięcia gwarancji handlowej firmy Canon lub gdy rodzaj usterki nie jest objęty gwarancją, profesjonalne centra serwisowe firmy Canon mogą zaoferować szereg płatnych opcji naprawy w zależności od produktu:

  • Zryczałtowany koszt naprawy: Przed wysłaniem produktu do profesjonalnego centrum serwisowego firmy Canon klient otrzyma informację o zryczałtowanym koszcie naprawy. Ta stała cena jest oferowana w przypadku usterek spowodowanych normalnym zużyciem i obejmuje koszty wszystkich wymaganych części zamiennych, robocizny i wysyłki zwrotnej. Jeśli okaże się, że usterka jest spowodowana innymi okolicznościami (np. uderzeniem lub płynem), skontaktujemy się z Tobą, aby zaoferować ofertę kosztz wyceną kosztu naprawy.
  • Limit naprawy: Można ustawić limit naprawy (tzn. maksymalną opłatę za naprawę) przed wysłaniem produktów do Professional Service Centre firmy Canon. W tym przypadku jednak obowiązuje minimalna wartość. Stanowi to dla nas upoważnienie do kontynuowania naprawy i w tej sytuacji nie zostanie podana żadna oferta. Jeśli naprawa może zostać wykonana za opłatą niższą niż określony limit naprawy, naliczona zostanie tylko niższa kwota. Wprowadzenie limitu naprawy może spowodować skrócenie czasu naprawy, a naprawa nie będzie również podlegać opłacie za odrzucenie (dotyczy zgłoszeń objętych ofertą wyceną).
  • Oferta wyceną: Po przybyciu do Professional Service Centre firmy Canon, którym będzie przeprowadzana diagnostyka techniczna można poprosić o ofertę z wyceną kosztów. Następnie przedstawimy ofertę zawierającą szczegółowe informacje dotyczące przewidywanych kosztów naprawy produktu, które można zaakceptować lub odrzucić przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac naprawczych. W przypadku odrzucenia oferty może zostać naliczona opłata za odrzucenie, która pokrywa koszt kontroli produktu.

  Wszystkie płatne opcje naprawy podlegają naszym warunkom korzystania z serwisu i naprawy.

  W przypadku, gdy punktem usługowym jest autoryzowany partner serwisowy firmy Canon, będzie on mógł zaoferować naprawę za opłatą. Dokładne dostępne opcje mogą się jednak różnić i podlegają warunkom autoryzowanych partnerów serwisowych firmy Canon.

 • Upewnij się, że produkt jest bezpiecznie zapakowany i zapoznaj się z przewodnikiem użytkownika, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące wysyłki danego modelu.

  Nieodpowiednie przygotowanie (i zapakowane) produktu do wysyłki może spowodować jego dalsze uszkodzenia podczas transportu i skutkować unieważnieniem gwarancji handlowej firmy Canon.

  Zalecamy wykonanie następujących czynności przed wysyłką drukarki:

  • NIE WYJMUJ głowic drukujących, atramentu ani tonera z drukarki. Może to spowodować uszkodzenie drukarki i unieważnienie gwarancji handlowej firmy Canon.
  • Mając w drukarce głowice drukujące oraz atrament lub toner naciśnij przycisk zasilania, aby ją wyłączyć, a następnie odłącz przewód zasilający.
  • Odłącz wszystkie kable. Nie odsyłaj z drukarką żadnych kabli, chyba że pojawi się wyraźna prośba o to.
   • W przypadku modeli MEGATANK (serii G, GM i GX) należy zapoznać się z elektroniczną instrukcją obsługi drukarki (dostępną tutaj) i wyszukać sekcję „Naprawa drukarki” w celu zapoznania się z opisem dodatkowych czynności transportowych, które należy wykonać z myślą o elementach transportowych (takich jak dźwignie zaworów atramentowych, ograniczniki karetki itp.).
  • Wyjmij papier z drukarki.
  • Wsuń lub zamknij wszystkie tace odbiorcze, kasety, tylne pokrywy podajnika, pokrywy dokumentów i podajniki dokumentów.
  • Za pomocą odpowiedniej taśmy klejącej zabezpiecz wszystkie pokrywy drukarki, a następnie umieść ją w plastikowej torbie.
   • Zaleca się stosowanie taśmy maskującej lub innej podobnego typu. Nie należy używać taśmy, którą trudno w całości usunąć (np. brązowej taśmy do pakowania, przezroczystej taśmy klejącej lub taśmy naprawczej).
  • Umieść drukarkę w oryginalnym opakowaniu, jeśli nadal jest dostępne. Wypełnij pustą przestrzeń, aby zapobiec przemieszczaniu się drukarki wewnątrz opakowania.
  • Jeśli nie masz już oryginalnego opakowania, umieść drukarkę w (grubym) kartonie o podwójnych ściankach i zabezpiecz folią ochronną lub papierem, aby nie przemieszczała się w opakowaniu.
  • W pudełku umieść „Podsumowanie zamówienia”.
  • Zabezpiecz pudełko wytrzymałą taśmą. Górną i dolną część opakowania zabezpiecz podwójną warstwą taśmy, aby zapewnić dodatkowe podparcie.
  • Po zapakowaniu drukarki NIE PRZECHYLAJ opakowania ani nie obracaj go na bok lub do góry nogami. Mogłoby to spowodować wyciek atramentu podczas transportu i dalsze uszkodzenie drukarki.
  • Aby ułatwić kurierowi prawidłowe obchodzenie się z drukarką podczas transportu, warto oznaczyć opakowanie w następujący sposób:
   • „GÓRA”, dzięki czemu spód drukarki pozostanie na dole.
   • Należy również dodać oznaczenie „PRODUKT DELIKATNY” lub „OSTROŻNIE”.

  Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania drukarki atramentowej do wysyłki, zapoznaj się z podręcznikiem online drukarki (dostępnym tutaj) i wyszukaj sekcję „Naprawa drukarki” lub „Transport drukarki”.

  W przypadku produktów fotograficznych i wideo zalecamy wykonanie następujących czynności:

  • Przed zapakowaniem należy zapisać wszystkie ustawienia (jeśli dotyczy), ponieważ podczas naprawy urządzenie może wymagać przywrócenia domyślnych ustawień fabrycznych.
  • Wyjmij akcesoria, takie jak baterie, karty pamięci, ładowarki akumulatorów, kable (chyba że są związane z usterką produktu).
  • Na produkt należy założyć dekiel na korpus / obiektyw. Zawsze należy pakować korpusy i obiektywy fotograficzne/filmowe osobno (tzn. niepołączone), aby chronić je podczas transportu. Należy pamiętać, że po zakończeniu serwisowania/naprawy nie prześlemy bezpłatnie nowego dekla korpusu/obiektywu.
  • Zapakuj produkt(y) do oryginalnego opakowania, jeśli nadal jest dostępne. Wypełnij pustą przestrzeń, aby zapobiec przemieszczaniu się produktu wewnątrz opakowania.
  • Jeśli nie masz już oryginalnego opakowania, umieść produkt w (grubym) kartonie o podwójnych ściankach i zabezpiecz folią ochronną lub papierem, aby nie przemieszczał się w opakowaniu.
  • W pudełku umieść „Podsumowanie zamówienia”.
  • Zabezpiecz pudełko wytrzymałą taśmą. Górną i dolną część opakowania zabezpiecz podwójną warstwą taśmy, aby zapewnić dodatkowe podparcie.
  • Aby ułatwić kurierowi prawidłowe obchodzenie się z produktem podczas transportu, warto oznaczyć opakowanie w następujący sposób:
   • „GÓRA”, dzięki czemu spód produktu pozostanie na dole.
   • Należy również dodać oznaczenie „PRODUKT DELIKATNY” lub „OSTROŻNIE”.

 • Jeśli produkt został wysłany do Professional Service Centre firmy Canon, stan zgłoszenia naprawy lub serwisu można sprawdzić w taki sposób:


  Jeśli produkt został wysłany do autoryzowanego partnera serwisowego firmy Canon, w celu uzyskania aktualizacji statusu należy skontaktować się z bezpośrednio z partnerem.

 • W mało prawdopodobnym przypadku, gdy po zakończeniu naprawy nadal występuje problem, prosimy o kontakt z Professional Service Centre firmy Canon, ponieważ gwarantujemy, że nasze naprawy będą wolne od usterek (zgodnie z warunkami świadczenia usługi serwisu i naprawy).

  Jeśli produkt został wysłany do autoryzowanego partnera serwisowego firmy Canon, należy skontaktować się bezpośrednio z partnerem.

 • Zalecamy, aby naprawy były przeprowadzane wyłącznie przez Professional Service Centre firmy Canon lub autoryzowanych partnerów serwisowych firmy Canon, ponieważ do bezpiecznej naprawy produktu mogą być wymagane specjalne narzędzia i oprogramowanie.
  W razie potrzeby oryginalne części zamienne firmy Canon można zakupić u wybranych autoryzowanych partnerów serwisowych firmy Canon lub u dystrybutorów części zamiennych:

  CSI Service -Proclub

  Żytnia 15
  01-014 Warszawa

  Tel.: +48 22 379 20 90
  Strona internetowa: http://www.proclub.pl

 • Staramy się zapewnić jak najdłuższą dostępność trwałego wsparcia dla naszych produktów. Po wycofaniu produktu ze sprzedaży przez firmę Canon staramy się zapewnić dostępność części zamiennych przez następujące okresy:

  GAMA PRODUKTÓW MODEL LATA
  Lustrzanki cyfrowe Seria EOS 1D, seria EOS 5D 7
  Inne modele z serii EOS. 5
  APARATY BEZLUSTERKOWE Seria EOS R 7
  Seria EOS M 5
  OBIEKTYWY Seria EF–L, seria RF-L, seria DO, seria TS-E i seria CN-E. 7
  Wszystkie pozostałe serie obiektywów 5
  LAMPY BŁYSKOWE Wszystkie modele lamp błyskowych Speedlite 5
  APARATY KOMPAKTOWE Seria PowerShot G 5
  PowerShot D30, PowerShot S120, PowerShot SX60HS, PowerShot SX70HS, PowerShot SX520HS, PowerShot SX530HS, PowerShot SX740 HS 5
  FILMY Seria LEGRIA; seria X (XF; XA; XL; XH; XC); seria ME; seria ML i seria Cinema EOS 7
  Akcesoria: RC-V100, EVF-V70, SG-1, OU-700, SU-15, MO-4E, MO-4P, MA-400,CT-V1, SP-V1, WM-V1, WP-V1, WP-V2, WP-V3, DM-100, SM-V1 7
  PROJEKTORY Seria XEED, seria LV i seria LX 7
  LORNETKI Wszystkie lornetki 5
  DRUKARKI Seria PIXMA i MAXIFY (z wyjątkiem modeli wymienionych poniżej) 5
  Seria i-SENSYS 7
  SKANERY Seria CanoScan 5
  INNE PRODUKTY Wszystkie akcesoria fotograficzne; obiektywy (EF50 F1.8 STM; EF-M 22MM f/2.0; EF-M 15-45MM F/3.5-6.3 IS STM); seria PowerShot (z wyjątkiem modeli wymienionych powyżej); seria IXUS; akcesoria i obiektywy wideo (z wyjątkiem modeli wymienionych powyżej); akcesoria i obiektywy do projektorów; kalkulatory; drukarki PIXMA (MG2xxx; MG3xxx; MG5xxx; MX4xx; MX5xx; TR45xx; TS3xxx i TS5xxx); Selphy serii CP; seria Zoemini, nagrywanie IVY REC i skanery (seria CanonScan Lide i seria P 2XX) Brak części

  W przypadku gdy uzyskanie wymaganej części zamiennej w tym okresie nie jest możliwe, oferujemy naszym klientom alternatywne rozwiązanie.

 • Regularna konserwacja utrzymuje produkt w optymalnym stanie i umożliwia wydajną pracę. Dzięki temu sprzęt zapewnia najlepsze rezultaty, a ryzyko wystąpienia awarii w krytycznym momencie jest mniejsze. Dowiedz się więcej o konserwacji i o tym, jak pomaga ona zapewniać gotowość sprzętu do pracy.

  Serwisowanie sprzętu u producenta przed sprzedażą pozwala zadbać o optymalną wydajność produktu, dzięki czemu nowy właściciel może ufać w jego sprawne działanie. Gwarantuje to optymalne, niezawodne funkcjonowanie oraz zwiększa ogólną wartość produktu i zaufanie co do jego działania.

Professional Service Center i Factory Service Center firmy Canon

Więcej informacji na temat zespołu i zasobów można uzyskać w lokalnym Professional Service Center lub Factory Service Center firmy Canon.

Inne przydatne pozycje...

 • Kontakt

  Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

 • Naprawa

  Wyszukaj punkt serwisowy i przydatne informacje dotyczące procedury napraw

 • Recykling

  Więcej informacji o programie recyklingu kaset firmy Canon

 • Konto Canon

  Zarejestruj produkt i zarządzaj kontem Canon

Ankieta