Canon Europe zyskuje status członka stowarzyszonego Global Ecolabelling Network

Warszawa, 4.03.2024. Canon Europe ogłasza, że został członkiem stowarzyszonym sieci Global Ecolabelling Network. Firma dołącza w ten sposób do grona organizacji zaangażowanych w upowszechnianie certyfikowanych ekoetykiet, których zadaniem jest ukazywanie wpływu produktu na środowisko w całym cyklu jego życia.

GEN-Media-Alert-Main-1.jpg

Global Ecolabelling Network (GEN) to organizacja non-profit, która stworzyła globalnie obowiązujące wzorce oznakowania ekologicznego. Rządy i firmy zyskały dzięki nim łatwiejszy dostęp do przejrzystych informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju. Pozwala im to także sprawniej przeciwdziałać zjawisku greenwashingu, ulepszać proces podejmowania decyzji oraz stymulować rozwój rynku zrównoważonych dóbr i usług.

Etykietowanie ekologiczne (Ecolabelling) to dobrowolna, stosowana na całym świecie, metoda certyfikacji i znakowania efektywności środowiskowej. Służy identyfikacji produktów i usług w obrębie określonej kategorii, które okazały się przyjazne dla środowiska. Członkowie GEN używają certyfikowanych ekoetykiet, które osiągnęły status Typu 1 zgodnie z ISO 14024:2018 - „Deklaracje i etykiety środowiskowe”.

„Jesteśmy dumni z tego, że firma Canon Europe została członkiem Global Ecolabelling Network. Nasza firma jest zaangażowana w działania ekologiczne, poprzez zmniejszanie wpływu naszych produktów na środowisko. Przyznane członkostwo zwiększa nasze możliwości na drodze do osiągnięcia celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Potwierdza ono także, że nasze produkty są wytwarzane w sposób odpowiedzialny i zgodny z przepisami" – skomentował wydarzenie Craig Woodburn, Senior Sustainability Operations Manager w Canon Europe.

"Global Ecolabelling Network wita w swoim gronie firmę Canon Europe, która stała się najnowszym członkiem stowarzyszenia. Szczególnie teraz, w krytycznym momencie funkcjonowania łańcuchów dostaw, tak ważne jest, by razem szukać optymalnych rozwiązań i stosować najlepsze praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju. Z niecierpliwością czekamy więc na rozpoczęcie współpracy z firmą Canon, która pozwoli nam lepiej zrozumieć możliwości i wyzwania, jakie wiążą się z dostarczaniem i kupowaniem produktów przyjaznych dla planety. Jeszcze raz dziękujemy firmie Canon Europe za jej zaangażowanie i działania podejmowane w tym obszarze" - powiedziała Kate Harris, Secretariat at Global Ecolabelling Network.

Zyskując status członka Global Ecolabelling Network, Canon Europe będzie stosować -certyfikowane przez neutralną, trzecią stronę - ekoetykiety do oznaczania produktów lub usług spełniających kryteria przywództwa środowiskowego. Będą one określać normy środowiskowe dla określonej kategorii produktów w całym cyklu ich życia. W procesie certyfikacji, ocenione zostaną takie kwestie jak m.in.: poziom toksyczności, jakość powietrza, zużycie energii i wody, poziom recyclingu, wykorzystanie zasobów naturalnych oraz inne istotne obszary.

Więcej informacji na temat zobowiązań firmy Canon w zakresie zrównoważonego rozwoju można znaleźć tutaj.