Canon i ClimatePartner świętują dziesięciolecie współpracy

Warszawa, 20 lipca 2020 r. – Canon Europe już od dziesięciu lat współpracuje z ClimatePartner, międzynarodowym dostawcą usług z zakresu ochrony klimatu. Owocem współdziałania obu firm jest odpowiedzialna ekologicznie oferta neutralnego emisyjnie papieru. Canon i ClimatePartner pomagają swoim klientom ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, co stanowi istotny wkład w walkę z globalnym ociepleniem.

Dzięki wykorzystaniu neutralnego emisyjnie papieru Canon, tylko w ubiegłym roku udało się zrekompensować emisję blisko 6 milionów kg CO2, a od początku trwania projektu - aż 34 milionów kg CO2. Doprowadziły do tego równoważna emisja dwutlenku węgla metodą jej redukcji i całkowitego wyeliminowania, a także rekompensowanie emisji, których nie udało się wykluczyć.


Neutralne emisyjnie produkty papierowe dostępne są w kilku wersjach:


-      Black Label Zero – do codziennego użytku,
-      Top Colour Zero – do druku wysokiej jakości,
-      Recycled White Zero – dla klientów zaangażowanych w ochronę środowiska, którzy pragną produktu łączącego w sobie papier z recyklingu i kompensację emisji CO2,
-      Orange Label Zero – zaprezentowany w 2018 r. neutralny emisyjnie wybór dla wybranych pośredników sprzedaży Canon i ich klientów.


Emisje, generowane w całym cyklu produkcji tych materiałów, począwszy od lasu, poprzez papiernię, aż po ich dostawę, są w całości kompensowane dzięki złożonym działaniom z zakresu wydajnego wykorzystywania surowców w papierniach, korzystaniu z alternatyw dla paliw kopalnych oraz dzięki wsparciu specjalnego projektu kompensacji emisji. Wiele materiałów jest ponadto poddanych recyklingowi i ponownie wykorzystywanych.


Świadomi zmian klimatu klienci mogą mieć dostrzegalny i mierzalny wkład w ochronę środowiska naturalnego. Kupując towary opatrzone identyfikatorem ClimatePartner, takie jak produkty papierowe z serii Canon Zero, konsument otrzymuje gwarancję neutralności klimatycznej oraz certyfikat rekompensacji emisji. Klienci mogą uzyskać dostęp do aktualnych obliczeń emisji produktu i szczegółów na temat certyfikowanych projektów, wspieranych na rzecz rekompensowania nieuniknionych emisji.


Canon wspiera także zrównoważony rozwój w państwach zaangażowanych w projekty kompensacji emisji, na przykład dbając o źródła wody pitnej, rozbudowując lokalną infrastrukturę, tworząc miejsca pracy czy chroniąc bioróżnorodność. Samo wsparcie ochrony lasów w stanie Pará w Brazylii przełożyło się na kompensację emisji blisko 24 milionów kg CO2. W ramach projektu uniemożliwia się komercyjną wycinkę, chroniąc tym samym 90 tys. hektarów lasu i wspierając tworzenie alternatywnych źródeł dochodu dla 94 tamtejszych rodzin.


Maurice Pardoel, Dyrektor Zarządzania Liniami Produktów w Canon Europe Imaging Supplies, wymienia korzyści płynące z długotrwałej skutecznej współpracy obu firm: „ClimatePartner to pionierzy i liderzy światowego rynku korporacyjnych rozwiązań z zakresu ochrony klimatu. Dzięki nawiązanej współpracy byliśmy w stanie zaoferować naszym klientom certyfikowane warianty produktów, pozwalające redukować ich ślad węglowy. Jednocześnie wspieramy rozwój projektów, które mają realny wpływ na życie wielu osób. Indywidualne identyfikatory na paczkach naszych produktów papierowych linii Zero są wizualnym świadectwem naszych starań na rzecz kompensacji emisji. I właśnie to stanowi o przejrzystości – jednym z fundamentów naszej współpracy. To bardzo ważne dla Canon, ponieważ pozwala zademonstrować klientom nasze oddanie na rzecz zrównoważonego rozwoju” - mówi Pardoel.


Po raz pierwszy neutralny emisyjnie papier biurowy został włączony do sprzedaży przez austriacki oddział Canon w 2010 roku. Celem było wówczas poszerzenie działań podjętych na rzecz ochrony klimatu w szerszym kontekście strategii klimatycznej Canon oraz wzbogacenie oferty drukarek i wyposażenia biurowego w obszarze zrównoważonego rozwoju. Wprowadzenie neutralnego emisyjnie papieru pozwoliło uzupełnić inicjatywy podejmowane w sprawie odpowiedzialnej gospodarki leśnej.


Maurice Pardoel dodaje: „W Canon działamy zgodnie z filozofią Kyosei. Słowo to po japońsku oznacza ‘życie i wspólną pracę na rzecz wspólnego dobra’. ‘Wspólne dobro’ zdefiniowane jest poprzez Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które dostarczają ram dla działalności Canon. W ich obrębie możemy zarządzać naszym wpływem na społeczeństwo i środowisko. Neutralność klimatyczna już od ponad dekady stanowi kluczowy element naszej zrównoważonej strategii. Patrząc w przyszłość i planując rozwój praktyk na rzecz zrównoważonego rozwoju, wiemy, że wciąż będzie ona odgrywać istotną rolę w naszej pracy.”


Moritz Lehmkuhl, Założyciel i Prezes ClimatePartner komentuje: „Niezmiernie cieszymy się, mogąc świętować długotrwałą współpracę z Canon. Liczymy, że dalej będziemy mogli być najlepszym możliwym partnerem w kwestiach ochrony środowiska, oferując nasze wsparcie, doradztwo i ekspertyzę. Nasza dziesiąta rocznica pokazuje, że ochrona klimatu wciąż stanowi najwyższy priorytet w Canon. Z radością będziemy współpracować z ich zespołem, kontynuując nasz pozytywny wpływ na środowisko i klimat.”