Warunki korzystania

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM DOKUMENTEM PRZED ODWIEDZENIEM EUROPEJSKIEJ WITRYNY FIRMY CANON. Uzyskanie dostępu do witryny firmy Canon oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez użytkownika.

W PRZYPADKU BRAKU AKCEPTACJI TEGO REGULAMINU NIE NALEŻY KORZYSTAĆ Z TEJ WITRYNY.

1. Zgoda


Canon Europa N.V. ("Canon") dostarcza tę stronę internetową ("strona internetowa Canon") na następujących warunkach i zasadach ("Zasady i warunki"). Uzyskując dostęp do jakichkolwiek stron internetowych Canon, zgadzasz się na te Zasady i warunki. Zasady i warunki mogą być aktualizowane przez Canon, poprzez publikację zmienionych Zasad i warunków, bez wcześniejszego powiadomienia. W związku z tym doradzamy każdorazowo do zapoznania się z aktualnymi Zasadami i warunkami, podczas korzystania ze stron internetowych Canon.

2. Strona internetowa Canon


Na stronie internetowej Canon użytkownicy mają dostęp do informacji o określonych produktach i usługach Canon, oraz możliwość przesłania zapytania w celu uzyskania od Canon dodatkowych informacji. Strona internetowa Canon jest europejską stroną internetową, a produkty i usługi mogą się różnić w zależności od kraju. Użytkownicy powinni korzystać z linków do stron poszczególnych krajów, aby znaleźć szczegółowe informacje o dostępnych produktach i usługach.

3. Informacja o plikach cookie


Zapoznaj się z naszymi zasadami dotyczącymi plików cookie.

4. Użytkowanie


Korzystający ze stron internetowych Canon zobowiązują się nie publikować i nie wysyłać za pośrednictwem tej strony żadnych materiałów, które można rozsądnie uznać za:: (i) obraźliwe, oszczercze, obsceniczne, agresywne, mogące wywoływać nienawiść rasową, dyskryminacyjne lub bluźniercze; (ii) łamiące jakiekolwiek zobowiązania poufności lub prywatności lub jakiejkolwiek tajemnicy handlowej; (iii) naruszające prawa własności jakiejkolwiek strony trzeciej, lub na które nie posiadasz niezbędnych licencji lub zgód; lub (iv) naruszające jakiekolwiek inne prawo.

Zgadzają się też nie transmitować i nie wysyłać za pośrednictwem strony żadnych materiałów, które można rozsądnie uznać za czyn lub zachęcanie do czynu, który mógłby być przestępstwem, dawać powód do odpowiedzialności cywilnej, lub w inny sposób być sprzeczny z prawem dowolnego kraju lub innej kompetentnej władzy, lub naruszać prawa jakiejkolwiek strony trzeciej chronione w dowolnej części świata.

Canon zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnych materiałów ze strony kiedy można rozsądnie podejrzewać, że materiały te są zabronione w Sekcji 4, lub w inny sposób nieodpowiednie. Niezależnie od tego, korzystający ze stron internetowych Canon zgadzają się, że Canon nie ma kontroli nad treścią strony dostarczoną przez innych użytkowników, ani nie zapewnia monitorowania strony aby zapewnić jej dokładność, poprawność czy zgodność z zasadami opisanymi w tych Zasadach i warunkach.

Nie wolno linkować do stron internetowych Canon innych stron, które są niestosowne lub niewłaściwe, jak również każdy link musi zostać usunięty na żądanie Canon.

Wszystkie materiały (włączając, ale nie ograniczając się do tekstu, muzyki, dźwięku, zdjęć, grafik, obrazów, filmów, zestawów danych, oprogramowania i treści cyfrowych do pobrania) umieszczone na tej stronie internetowej ("Materiały") są własnością firmy Canon i jej dostawców, oraz są chronione przez europejskie, japońskie oraz międzynarodowe prawa autorskie.

Canon zezwala na oglądanie i pobieranie Materiałów jedynie do osobistego, niekomercyjnego użytku; zastrzegając, że nie będą one modyfikowane ani nie będą tworzone dzieła pochodne od Materiałów w żaden sposób, reprodukowane, publicznie wyświetlane, dystrybuowane, lub inaczej używane dla jakiejkolwiek publiczności lub celu komercyjnego. Jakiekolwiek użycie Materiałów na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w sieci komputerowej jest zabronione.

Jeśli korzystający ze stron internetowych Canon chciałby używać Materiałów poza zakresem określonym powyżej, musi uzyskać wcześniejszą zgodę odpowiednich właścicieli praw autorskich lub licencji dla Materiałów, np. firmy Canon, jej dostawców lub innych.

W przypadku chęci bezpośredniego zacytowania jakiejkolwiek część Treści w jakimkolwiek materiale drukowanym, takim jak gazeta, prosimy o kontakt w celu uzyskania zgody pod adresem: new.media@canon-europe.com. W przypadku chęci opublikowania jakiejkolwiek części Materiałów na CD lub innym nośniku prosimy o określenie tej części Materiałów, która miałaby zostać opublikowana.

W przypadku naruszenia warunków z niniejszej sekcji 4, korzystający ze stron internetowych Canon zgadzają się zabezpieczyć firmę Canon przez wszelkimi roszczeniami, stratami lub poniesionymi szkodami z tym związanymi.

5. Oświadczenie


Canon niniejszym wyłącza wszystkie warunki, gwarancje, uprawnienia i inne warunki dotyczące dostarczenia lub zapewnienia dostarczenia, braku dostawy lub opóźnienia w dostarczeniu jakiejkolwiek usługi w związku ze stronami internetowymi Canon lub co do dokładności, kompletności lub aktualności stron internetowych Canon jakie mogłyby być ważne w związku z Sekcją 5 między Canon a korzystającymi ze stron internetowych Canon, lub w jakikolwiek inny sposób wynikać, lub być uwzględnione w tych Zasadach i warunkach lub jakimkolwiek wspólnym kontrakcie, przepisie, prawie zwyczajowym lub w inny sposób.

Korzystający ze stron internetowych Canon rozumieją i zgadzają się na używanie stron internetowych Canon na swoje własne ryzyko, oraz, że Canon nie gwarantuje, że strony internetowe Canon spełnią wymagania korzystających z nich, czy też będą bezawaryjne, wolne od błędów i bezpieczne. Zawartość lub usługi dostarczane za pośrednictwem stron internetowych Canon są "takie jakie są" oraz na zasadzie "jak dostępne", i Canon nie ponosi odpowiedzialności w żaden sposób, bezpośredni lub pośredni w odniesieniu do stron internetowych Canon dla udostępnionych treści lub usług oferowanych w ramach stron internetowych Canon. Firma Canon zastrzega sobie wyłączne prawo do zawieszenia lub wycofania dowolnych treści lub usług oferowanych jako część stron internetowych Canon.

6. Odpowiedzialność


Canon, każda inna strona (niezależnie od jej udziału w tworzeniu, produkcji, utrzymywaniu lub dostarczaniu tych stron internetowych Canon), oraz każda z firm grupy Canon oraz urzędnicy, dyrektorzy, pracownicy, akcjonariusze oraz agenci którejkolwiek z nich, wyłączają wszelką odpowiedzialność za jakąkolwiek wartość lub rodzaj straty lub szkody, która mogła wyniknąć dla korzystających z tych stron lub strony trzeciej, (włączając ale nie ograniczając się do każdej bezpośredniej, pośredniej, karnej lub poniesionej w konsekwencji straty lub szkody, lub jakiejkolwiek utraty zysku, dochodu, dobrej woli, danych, umów, użycia pieniędzy, strat lub szkód wynikających lub jakkolwiek powiązanych z utrudnieniem działalności biznesowej, niezależnie czy w wyniku deliktu (w tym bez ograniczenia zaniedbania), kontraktu czy w inny sposób w powiązaniu ze stronami internetowymi Canon, jakimikolwiek stronami połączonymi z stroną internetową Canon lub materiałami na tych stronach, włączając ale nie ograniczając się do strat lub szkód związanych z wirusami, które mogą zainfekować komputer, oprogramowanie, dane lub inną własność przy pomocy których uzyskiwany jest dostęp, używanych przeglądarek do przeglądania stron internetowych Canon lub pobierane jakiekolwiek materiały ze stron internetowych Canon lub jakichkolwiek stron połączonych ze stroną internetową Canon. Zastrzeżenie to nie ma wpływu na prawa ustawowe.

Nic w tych Zasadach i warunkach nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Canon za (i) śmierć lub uszkodzenie ciała w wyniku zaniechania; (ii) oszustwa; lub (iii) innej odpowiedzialności, która nie może być wykluczona lub ograniczona zgodnie z właściwym prawem.

7. Zasady ochrony prywatności


Wszystkie informacje dotyczące ochrony prywatności firmy Canon można znaleźć na naszej stronie poświęconej temu zagadnieniu.

Wyświetl stronę poświęconą prywatności.

8. Znak towarowy


Używanie w jakikolwiek sposób znaków towarowych i logotypów Canon lub Grupy Canon jest zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Canon.

9. Canon Europa N.V.


Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59-61
1185 XB Amstelveen
Holandia
Telefon 0031 20 545 8545
Faks 0031 20 545 8222

Zarejestrowano: Numer rejestracyjny firmy: 33166721
Nr VAT: NL005916343B01

10. Prawo właściwe


Niniejsze Zasady i warunki powinny być rozpatrywane i konstruowane zgodnie z prawem brytyjskim. Spory związane z niniejszymi Zasadami i warunkami powinny być przedmiotem wyłącznej jurysdykcji brytyjskich sądów.

11. Prawa autorskie


Copyright © Canon Europa N.V. oraz Canon Europe Ltd 2002-2005. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie kopiowanie, redystrybucja, republikacja lub modyfikacja jakichkolwiek materiałów lub oprogramowania ze stron internetowych Canon lub związana z nią dalsza promocją jest surowo zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Canon.

Wersja 1
Data wydania: 23/02/2005