POUFNOŚĆ DANYCH

Centrum poufności danych firmy Canon

Firma Canon jest czołowym na świecie innowatorem i dostawcą w zakresie rozwiązań do przetwarzania obrazu
a man looking at a tablet

Centrum poufności danych firmy Canon

Podejście firmy Canon do ochrony prywatności

Szacunek dla ludzi zawsze był niezwykle ważny dla firmy Canon. Na tej podstawie zbudowano cztery filary naszego podejścia do ochrony prywatności.

 • a person scrolling on a smart phone

  Pełna szacunku

  Firma Canon z zaangażowaniem chroni dane osobowe naszych klientów i pracowników. Kierujemy się filozofią Kyosei – żyjemy i pracujemy razem dla wspólnego dobra.

 • two work professionals looking at a tablet together

  Godna zaufania

  Jako marka międzynarodowa, która cieszy się zaufaniem ludzi, firma Canon rozumie, że musimy ciągle dbać o to zaufanie, stosując solidne środki techniczne i organizacyjne.

 • a work professional looking at laptop

  Etyczna

  Ramy odpowiedzialności za ochronę prywatności firmy Canon sprawiają, że robimy właściwe rzeczy w spójny sposób, z korzyścią dla osób, które powierzają nam swoje dane osobowe.

 • work professionals working in an office

  Integracyjna

  Zachęcamy naszych partnerów i dostawców do okazywania takiego samego poziomu szacunku, zaufania i etycznego postępowania w odniesieniu do ochrony danych i prywatności, jakiego oczekujemy od nas samych.

zdjęcie przedstawiające profesjonalistę, który pracuje na laptopie

Zasady ochrony danych

Zgodność z zasadami ochrony danych stanowi podstawowy element podejścia firmy Canon do ochrony prywatności. Zobacz, jak opieramy na tym nasz system ochrony danych.

Zobowiązanie firmy Canon do odpowiedzialności

Wykazujemy zgodność z przepisami poprzez systematyczną dokumentację, jednocześnie wspierając naszych klientów w zakresie ich własnych obowiązków dotyczących odpowiedzialności.

two work professionals looking at a document

WIADOMOŚĆ OD INSPEKTORA OCHRONY DANYCH GRUPY

„Z dumą podkreślam, że nasza wizja prywatności – Ochrona danych osobowych pracowników – w połączeniu z zaangażowaniem firmy Canon w etyczne praktyki biznesowe stanowi podstawę podejścia firmy Canon do zarządzania prywatnością. Zawsze traktujemy dane osobowe innych osób w taki sam sposób, jakiego oczekiwalibyśmy od innych w odniesieniu do naszych danych osobowych”.

Fred Oberholzer dyrektor ds. prywatności w regionie EMEA i inspektor ochrony danych Grupy
Man working on a computer in an office

Nadzór nad ochroną prywatności

Dowiedz się, w jaki sposób ramy odpowiedzialności za ochronę prywatności stosowane przez firmę Canon pomagają nam w stałej ochronie danych osobowych.

Informacje o ochronie prywatności

Informacje o ochronie prywatności są dostępne w lokalnych językach we wszystkich krajach w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie.

Zapytania, skargi i wnioski dotyczące prywatności

Użytkownik ma prawo do korygowania, aktualizowania i usuwania swoich danych. Jeśli użytkownik ma konto internetowe, na przykład konto Canon ID, może to zrobić bezpośrednio w swoim profilu po zalogowaniu się na konto. Jeśli użytkownik nie ma konta lub jeśli ma dodatkowe pytania i wnioski dotyczące ochrony prywatności w firmie Canon, w tym dotyczące prawa dostępu, powinien wysłać wniosek pocztą elektroniczną na następujący adres:


DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com

Środki techniczne i organizacyjne

Dowiedz się więcej o środkach technicznych i organizacyjnych, które podejmujemy, aby zachować zgodność z wymaganiami dotyczącymi ochrony danych.

grupa ludzi zgromadzona wokół stołu
a man looking at his laptop with IT servers in the background

Firma Canon jako podmiot przetwarzający dane

Dzięki naszej bogatej ofercie produktów, usług i rozwiązań możemy wspierać naszych klientów jako podmiot przetwarzający ich dane.

Zaangażowanie firmy Canon w zrównoważony rozwój i innowacje

Więcej informacji na temat działań firmy Canon w zakresie zrównoważonego rozwoju można znaleźć tutaj

a group of work professionals working in an office

Często zadawane pytania (FAQ)

Dowiedz się więcej o podejściu firmy Canon do ochrony prywatności i danych. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać pytanie, na które nie udzielono tutaj odpowiedzi, skontaktuj się z nami pod adresem DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com

W jaki sposób osoby fizyczne mogą kontaktować się z firmą Canon w celu skorzystania z praw osób, których dane dotyczą (np. prawa dostępu, prawa do sprostowania, prawa do usunięcia danych)?

Osoby fizyczne mogą korzystać ze swoich praw, pisząc do nas na adres DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com.

Co mogę zrobić, jeśli mam pytanie lub chcę złożyć skargę?
Pytania i skargi dotyczące ochrony prywatności można przesyłać na adres DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com.

Na czym polega rola inspektora ochrony danych?
Inspektor ochrony danych dba o to, w sposób niezależny, aby organizacja stosowała przepisy chroniące dane osobowe osób fizycznych.

Kto jest inspektorem ochrony danych w firmie Canon?
W ramach firm Canon Europe Group istnieje kilku inspektorów ochrony danych (IOD). Dyrektorem ds. ochrony danych Grupy jest Fred Oberholzer, z którym można skontaktować się pod adresem DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com. Z innymi inspektorami ochrony danych można skontaktować się pod podanymi poniżej adresami e-mail:

Firma Canon Europe GroupKontaktowy adres e-mail
Canon Deutschland GmbH (CDE)datenschutz@canon.de
Canon Schweiz AG (CCH)datenschutz@canon.ch
Canon Austria GmbH (CAT)datenschutz@canon.at
CBC Dresden GmbHDatenschutz-CBC-Dresden@canon.de
I.R.I.S. GROUP S.A.privacy@iriscorporate.com
Canon Giessendatenschutz@canon-giessen.de
NT-Ware Systemprogrammierung GmbHprivacy@nt-ware.com

W jaki sposób firma Canon nadzoruje ochronę prywatności?
Inspektor ochrony danych Grupy w firmie Canon jest wspierany przez sieć inspektorów ochrony danych i ekspertów ds. ochrony danych, których role i obowiązki są jasno określone. Pomaga to zachować zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności i danych w całym regionie EMEA.

Grupa Canon Europe (Canon EMEA) obejmuje Europę, Bliski Wschód i Afrykę. W tym dużym regionie obowiązuje wiele różnych przepisów dotyczących ochrony prywatności. Opracowane przez firmę Canon ramy odpowiedzialności za ochronę prywatności mają zapewnić jednolity i uporządkowany sposób postępowania w odniesieniu do ochrony prywatności na wszystkich naszych rynkach oraz sprawne funkcjonowanie naszej firmy. Do ram odpowiedzialności za ochronę prywatności firmy Canon włączono wymagania Unii Europejskiej i innych europejskich, bliskowschodnich i afrykańskich przepisów dotyczących ochrony prywatności.

Czy firma Canon przeprowadza ocenę ryzyka w odniesieniu do danych osobowych?
W regionie EMEA firmy Canon dobre zdefiniowano procesy nadzoru, zarządzania ryzykiem i zgodności z przepisami. Procesy te obejmują:

• Oceny ryzyka związanego z ochroną prywatności

• Oceny wpływu na ochronę prywatności/oceny wpływu na ochronę danych

• Oceny ryzyka dotyczącego dostawców

• Oceny bezpieczeństwa


Czy firma Canon prowadzi dokumentację działań związanych z przetwarzaniem danych?
Firma Canon stosuje procedury mające zapewnić zgodność z wymogami ochrony prywatności, w tym prowadzenie/aktualizowanie dokumentacji działań związanych z przetwarzaniem danych oraz przeprowadzanie ocen wpływu na ochronę prywatności / ochronę danych.

Czy firma Canon stosuje formalne procedury postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych?
Firma Canon jest bardzo zaangażowana w ochronę danych osobowych wszystkich interesariuszy, w tym pracowników, dostawców i klientów. W celu wypełnienia tego zobowiązania i wymagań wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych firma Canon wdrożyła „zasady zarządzania naruszeniami”. W zasadach wyjaśniono, co stanowi naruszenie bezpieczeństwa danych, oraz pierwsze czynności, które powinni podjąć pracownicy w przypadku wykrycia potencjalnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Istnieje także szereg wytycznych, które uzupełniają te zasady.

Czy pracownicy firmy Canon są przeszkoleni w zakresie ochrony prywatności?
Pracownicy i podwykonawcy firmy Canon przechodzą obowiązkowe szkolenie w zakresie ochrony prywatności i danych. Dodatkowym obowiązkowym szkoleniem są objęte osoby odpowiedzialne za ochronę prywatności w danym obszarze biznesowym.

Czy pracownicy firmy Canon, którzy uzyskują dostęp do danych osobowych i przetwarzają je, są zobowiązani do zachowania poufności?
Wszyscy pracownicy firmy Canon, w tym ci, którzy pracują z danymi osobowymi naszych pracowników, partnerów lub klientów, są związani postanowieniami dotyczącymi poufności w umowach o pracę. Znaczenie zachowania poufności jest stale utrwalane poprzez szkolenia i zwiększanie świadomości.

Czy dostawcy firmy Canon i inne podmioty zewnętrzne zachowują zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych?
Firma Canon wymaga, aby podmioty zewnętrzne, w tym dostawcy i partnerzy, które przetwarzają dane osobowe w imieniu firmy Canon, były na podstawie umowy zobowiązane do ochrony wszelkich danych osobowych otrzymanych od firmy Canon i aby nie mogły korzystać z danych osobowych w celach innych niż świadczenie usług zgodnie z instrukcjami firmy Canon. Firma Canon wdrożyła również ocenę zgodności opartą na ryzyku w kontekście dostawców posługujących się danymi firmy Canon lub klientów firmy Canon.

W jaki sposób firma Canon przestrzega ograniczeń dotyczących przesyłania danych w regionach EMEA, w których działa?
W stosownych przypadkach firma Canon stosuje odpowiednie mechanizmy transferowe, takie jak standardowe klauzule umowne. W jurysdykcjach, w których standardowe klauzule umowne nie są dostępne, firma Canon spełnia lokalne wymogi dotyczące ochrony prywatności.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji dotyczących tematów omawianych w „Centrum poufności danych firmy Canon”?
Pytania dotyczące zawartości tych stron internetowych należy kierować do inspektora danych osobowych na adres: DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com

Tematy pokrewne

Dowiedz się więcej o tym, jak firma Canon wspiera i chroni klientów.