Ułatwianie dostępu do zasobów Canon

Zaangażowanie firmy Canon w ułatwianie dostępu do zasobów

Dostosowanie sposobu obsługi

Ułatwianie dostępu do zasobów naszej witryny

Kontakt


Oświadczenie dotyczące ułatwiania dostępu do zasobów witryny internetowej Canon Europe z października 2023 r.


Zaangażowanie firmy Canon w ułatwianie dostępu do zasobów

Firma Canon Europe dąży do maksymalnego ułatwienia dostępu do swoich witryn internetowych, aplikacji i usług cyfrowych. Naszym celem jest połączenie atrakcyjnego sposobu obsługi z wysokim poziomem dostępności i uniwersalności, tak aby każdy użytkownik mógł korzystać z naszych usług cyfrowych, bez względu na swoje możliwości i ograniczenia. Jest to element naszej korporacyjnej filozofii kyosei, czyli dążenia do tego, aby wszyscy ludzie – bez względu na pochodzenie, obyczaje, język czy rasę – żyli i pracowali wspólnie dla dobra ogółu. To głębokie przekonanie przyświeca nam przy realizacji wszystkich naszych działań. Stały rozwój naszych witryn internetowych, aplikacji i materiałów opiera się na najlepszych praktykach dotyczących ułatwiania dostępu, takich jak wytyczne WCAG 2.1 i standard ISO 30071-1.

Dostosowanie sposobu obsługi do własnych potrzeb

Niniejsza witryna została opracowana z myślą o standardowym użytkowaniu. Jednak cześć osób będzie mogła z niej skuteczniej korzystać po dostosowaniu ustawień komputera do własnych potrzeb, na przykład pod kątem głosowego odczytu zawartości strony, zmiany schematu kolorów czy zwiększenia rozmiaru tekstu.

Użytkowników, którzy uznają takie rozwiązania za przydatne, zachęcamy do odwiedzenia strony:

„Better Web Browsing: Tips for Customizing your Computer” w serwisie WAI - w celu zapoznania się z informacjami lub obejrzenia filmów o sposobie zmiany ustawień (poprzez skorzystanie z funkcji ułatwiania dostępu zainstalowanych w komputerze, telefonie lub tablecie bądź poprzez zainstalowanie technologii wspomagania obsługi urządzeń) pod kątem własnych potrzeb.

Ułatwianie dostępu do zasobów naszej witryny

Dzięki specjalistycznemu audytowi ułatwień dostępu oraz testom przeprowadzonym przez osoby niepełnosprawne wiemy, że nasza witryna internetowa wymaga wprowadzenia usprawnień z myślą o poprawie dostępności. Mamy już plan obejmujący niezbędne działania. Obecnie pracujemy nad rozwiązaniem następujących problemów:

  • Przeglądamy tekst alternatywny w witrynie i korygujemy niezgodności.
  • Pracujemy nad zapewnieniem opisu audio w przypadku kolejnych filmów.
  • Analizujemy również strukturę niektórych elementów na naszej stronie, aby upewnić się, że są one intuicyjne i logiczne podczas czytania przez czytniki ekranu.
  • Sprawdzamy kolor niektórych łączy na naszej stronie, aby ułatwić rozpoznawanie tych elementów.
  • Analizujemy kolory tekstu i tła niektórych treści i ikon w naszej witrynie, aby sprawdzić, czy są czytelne. Sprawdzamy też, czy cały tekst można powiększyć w przeglądarkach.
  • Pracujemy nad poprawą dostępności menu i banera plików cookie w naszej witrynie.
  • Pracujemy nad poprawą sposobu działania niektórych elementów naszej witryny z myślą o osobach, które używają tylko klawiatury.
  • Sprawdzamy kodowanie naszych stron, aby upewnić się, że poszczególne słowa są dobrze wymawiane przez czytniki ekranu.

Jeśli któreś z wymienionych ograniczeń uniemożliwiają uzyskanie informacji lub skorzystanie z usług dostępnych w naszej witrynie, prosimy o kontakt (accessibility@canon-europe.com). Z przyjemnością udzielimy pomocy.

Prosimy o sygnał w przypadku problemów z używaniem tej witryny

Nieustannie staramy się ułatwiać dostęp do zasobów naszej witryny. Osoby, które napotkają jakiekolwiek problemy z jej obsługą, są proszone o przesłanie stosownej informacji na adres accessibility@canon-europe.com. Prosimy o umieszczenie we wniosku informacji wskazanych w dokumencie Contacting Organisations about Inaccessible Websites (Kontakt z organizacjami w sprawie utrudnień w obsłudze witryn internetowych). Ułatwi nam to zrozumienie problemu.

Zachęcamy do przesyłania konstruktywnych uwag dotyczących ułatwiania dostępu i funkcjonalności naszej witryny. Zostaną one uważnie przeanalizowane.

To oświadczenie dotyczące ułatwiania dostępu zaktualizowano w październiku 2023 r. Opracowano je według zaleceń dotyczących ułatwiania dostępu określonych w międzynarodowym standardzie ISO 30071-1.