Ułatwianie dostępu do zasobów Canon

Zaangażowanie firmy Canon w ułatwianie dostępu do zasobów

Dostosowanie sposobu obsługi

Ułatwianie dostępu do zasobów naszej witryny

Kontakt


Oświadczenie dotyczące ułatwiania dostępu do zasobów witryny internetowej Canon Europe z lipca 2020 r.


Zaangażowanie firmy Canon w ułatwianie dostępu do zasobów

Firma Canon Europe dąży do maksymalnego ułatwienia dostępu do swoich witryn internetowych, aplikacji i usług cyfrowych. Naszym celem jest połączenie atrakcyjnego sposobu obsługi z wysokim poziomem dostępności i uniwersalności, tak aby każdy użytkownik mógł korzystać z naszych usług cyfrowych, bez względu na swoje możliwości i ograniczenia. Jest to element naszej korporacyjnej filozofii, kyosei, czyli dążenia do tego, aby wszyscy ludzi – bez względu na pochodzenie, obyczaje, język czy rasę – żyli i pracowali wspólnie dla dobra ogółu. To głębokie przekonanie przyświeca nam przy okazji wszystkich naszych działań. Stały rozwój naszych witryn internetowych, aplikacji i materiałów opiera się na najlepszych praktykach dotyczących ułatwiania dostępu, takich jak wytyczne WCAG 2.0 i ISO 30071-1.

Dostosowanie sposobu obsługi do własnych potrzeb

Niniejsza witryna została opracowana z myślą o standardowym użytkowaniu. Jednak cześć osób będzie mogła z niej skuteczniej korzystać po dostosowaniu ustawień komputera do własnych potrzeb, na przykład pod kątem głosowego odczytu zawartości strony, zmiany schematu kolorów czy zwiększenia rozmiaru tekstu.

Użytkownicy, którzy uznają takie rozwiązania za przydatne, powinni odwiedzić serwis:

BBC My Web My Way lub przejść do artykułu Better Web Browsing: Tips for Customizing your Computer w serwisie WAI w celu zapoznania się z informacjami lub obejrzenia filmów o sposobie zmiany ustawień (poprzez skorzystanie z funkcji ułatwiania dostępu zainstalowanych w komputerze, telefonie lub tablecie bądź poprzez zainstalowanie technologii wspomagania obsługi urządzeń) pod kątem własnych potrzeb.

Ułatwianie dostępu do zasobów naszej witryny

Dzięki testom przeprowadzonym przez osoby niepełnosprawne wiemy, że nasza witryna internetowa wymaga wprowadzenia usprawnień z myślą o poprawie dostępności. Mamy już nawet plan obejmujący niezbędne działania. Obecnie pracujemy nad rozwiązaniem następujących problemów:

 • Zwiększamy liczbę filmów zawierających napisy, transkrypcje lub opisy ścieżki dźwiękowej. W przypadku problemów z oglądaniem naszych filmów prosimy o kontakt: accessibility@canon-europe.com.
 • Przeglądamy tekst (opis) witryny i korygujemy wszelkie niezgodności.
 • Staramy się zapewnić spójność działania systemu nawigacji w naszej witrynie i widoczność pól otaczających wybrany przez użytkownika element strony.
 • Analizujemy dostępność naszego systemu nawigacji i staramy się dodać łącza ułatwiające nawigację.
 • Pracujemy nad uspójnieniem etykiet systemu nawigacji i poprawieniem informacji związanych z niektórymi łączami, tak aby treść była bardziej zrozumiała dla użytkowników korzystających z obsługi głosowej.
 • Pracujemy nad poprawą komunikatów o błędach dotyczących pól wprowadzania danych na stronach pomocy technicznej i stronach umożliwiających kontakt z nami. W przypadku problemów z używaniem naszych formularzy prosimy o kontakt: accessibility@canon-europe.com.
 • Pracujemy nad udoskonaleniem sposobu obsługi elementów, które służą do wyboru aparatu i obiektywu, za pomocą klawiatury.
 • Wskaźnik kosztu w narzędziu porównywania aparatów wykorzystuje kolory do przedstawiania informacji. Staramy się znaleźć inne sposoby przedstawiania tych informacji osobom, które mają problemy z rozróżnianiem kolorów. Przeglądamy również kolory tekstu i tła używane w naszej witrynie, aby sprawdzić, czy są czytelne. Sprawdzamy też, czy cały tekst można powiększyć w przeglądarkach.
 • Część użytkowników może mieć trudności ze zrozumieniem niektórych elementów na stronach produktów. Przygotowujemy instrukcje, które ułatwią użytkownikom obsługę tych elementów.
 • W niektórych miejscach moduły obsługi głosowej mogą niepoprawnie odczytywać słowa pochodzące z innych języków. Pracujemy nad wyeliminowaniem tego problemu.
 • Niektóre funkcje witryny wykorzystują standard WAI-ARIA w celu ułatwienia dostępu. Nowoczesne komputery, tablety i telefony są wyposażone w przeglądarki z obsługą standardu WAI-ARIA. Jednak w starszych urządzeniach z systemem Android 4.1 nie ma takich przeglądarek. Jeśli w telefonie lub tablecie zainstalowano system Android 4.1, a użytkownik ma problemy z używaniem witryny, zalecamy aktualizację systemu operacyjnego w urządzeniu do nowszej wersji.

Jeśli któreś z wymienionych ograniczeń uniemożliwiają uzyskanie informacji lub skorzystanie z usług dostępnych w naszej witrynie, prosimy o kontakt (accessibility@canon-europe.com). Z przyjemnością udzielimy pomocy.

Prosimy o sygnał w przypadku problemów z używaniem tej witryny

Nieustannie staramy się ułatwiać dostęp do zasobów naszej witryny. Osoby, które napotkają jakiekolwiek problemy z jej obsługą, są proszone o przesłanie stosownej informacji na adres accessibility@canon-europe.com. Prosimy o umieszczenie we wniosku informacji wskazanych w dokumencie Contacting Organisations about Inaccessible Websites (Kontakt z organizacjami w sprawie utrudnień w obsłudze witryn internetowych). Ułatwi nam to zrozumienie problemu.

Zachęcamy do przesyłania konstruktywnych uwag dotyczących ułatwiania dostępu i funkcjonalności naszej witryny. Zostaną one uważnie przeanalizowane.

To oświadczenie dotyczące ułatwiania dostępu zaktualizowano w lipcu 2020 r. Opracowano je według zaleceń dotyczących ułatwiania dostępu określonych w międzynarodowym standardzie ISO 30071-1.