Polskie biura są zainteresowane odnowionym sprzętem i stawiają na ekonomiczność urządzeń. Badanie B2B Canon Polska i K+Research by Insight Lab

W dobie optymalizacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw, istotną rolę odgrywa efektywność ekonomiczna wyposażenia biurowego. Wiele decyzji administracyjnych podejmowanych jest w oparciu o dążenie do nowoczesnych i zrównoważonych, a jednocześnie funkcjonalnych rozwiązań. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego na zlecenie Canon Polska przez agencję K+Research by Insight Lab.

Infografika4 Canon_2

Dla większości firm biorących udział w badaniu, ekonomiczność sprzętu jest istotna podczas zakupu nowych urządzeń. Taką odpowiedź wskazało aż 75% respondentów (Top 4 Boxes, odpowiedzi na skali, gdzie 10 oznaczało bardzo istotny/kluczowy, a 0 całkowicie nieistotny). Firmy byłyby też zainteresowane odnowionym sprzętem biurowym, gdyby miał gwarancję i pełną funkcjonalność – w takim przypadku dla 24% wszystkich organizacji mógłby stanowić on produkt pierwszego wyboru.

Tematykę optymalizacji procesów biurowych oraz zainteresowania odnowionymi urządzeniami, przedstawia badanie zrealizowane w listopadzie 2023 roku przez K+Research by Insight Lab. na zlecenie Canon Polska. Wzięli w nim udział przedstawiciele dużych i średnich polskich firm: osoby odpowiedzialne za zaplecze IT i organizowanie pracy biurowej oraz dyrektorzy administracyjni. Według wyników badania, polskie firmy są otwarte na wprowadzanie do swojej floty odnowionego sprzętu oraz wdrażanie proekologicznych strategii. Coraz więcej wagi przywiązują również do kosztów eksploatacji urządzeń.

Ekonomiczność i zrównoważony rozwój są na wagę złota

Podczas zakupu nowego sprzętu biurowego, istotnym czynnikiem dla osób decyzyjnych będzie jego ekonomiczność, czyli głównie niskie zużycie energii i atramentów/tonerów. Deklaruje tak zdecydowana większość reprezentantów firm uczestniczących w badaniu, czyli aż 75% respondentów (Top 4 Boxes, odpowiedzi na skali, gdzie 10 oznaczało bardzo istotny/kluczowy, a 0 całkowicie nieistotny). Efektywność urządzeń ma nieco większe znaczenie w przypadku przedstawicieli większych firm – 30% wskazało ją jako kluczową w porównaniu do 26% odpowiedzi pracowników średnich przedsiębiorstw.

Infografika4 Canon_1

W konsekwencji, przy podejmowaniu decyzji zakupowych w zakresie sprzętu biurowego, uwzględnienie ekonomiczności związanej z niskim zużyciem energii i materiałów eksploatacyjnych nie tylko przynosi korzyści finansowe poprzez obniżenie kosztów eksploatacji, ale także wspiera cele ekologiczne i zrównoważony rozwój. Takie podejście jest istotne z punktu widzenia długoterminowego zarządzania zasobami naturalnymi i ochrony środowiska. Mniejszy pobór energii przyczynia się do redukcji zużycia materiałów energetycznych, a tym samym do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i śladu węglowego firmy. Z kolei ograniczenie zużycia atramentów i tonerów, również przekłada się na mniejsze wykorzystanie substancji potrzebnych do ich produkcji oraz redukcję odpadów.

W przypadku rosnących kosztów operacyjnych i coraz większego nacisku na zrównoważone praktyki biznesowe, wybór urządzeń, które są efektywne pod względem zużycia zasobów, nie tylko przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji, ale także odzwierciedla zaangażowanie firmy w dbanie o środowisko naturalne. Przedsiębiorstwa myślą długofalowo i coraz bardziej zdają sobie sprawę z konieczności wyboru sprzętów, które zapewniają wysoką jakość, a jednocześnie minimalizują zużycie energii i materiałów eksploatacyjnych – mówi Dariusz Szwed, ekspert od urządzeń biurowych, zagadnień bezpieczeństwa i cyfryzacji w Canon Polska.

Zrównoważone parametry produktu i działania producenta

Powyższe opinie znajdują uzupełnienie w danych związanych z kolejnym pytaniem dotyczącym zakupów nowych urządzeń. Zdecydowana większość respondentów – bo aż 85% z nich (łącznie odpowiedzi: tak i raczej tak), niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, które reprezentują, przy zakupie nowego sprzętu opiera swoją decyzję o zrównoważone parametry produktu oraz o zrównoważone działania producenta.

Odpowiedzi respondentów świadczą nie tylko o zmieniających się priorytetach biznesowych. Stanowią również dowód na rosnącą świadomość ekologiczną wśród firm. Nacisk na osiąganie zysków stopniowo ustępuje miejsca zainteresowaniu tym, w jaki sposób dana rzecz może być wytworzona i użytkowana, zgodnie z wartościami etycznymi oraz w sposób przyjazny dla środowiska – komentuje Przemysław Huk, research manager w K+Research.

Odnowiony sprzęt biurowy ma szansę na „drugie życie”

Z badania wynika również, że polskie firmy byłyby zainteresowane odnowionym sprzętem biurowym, gdyby miał on gwarancję i pełną funkcjonalność. W takim przypadku przedsiębiorstwa rozważają dodanie odnowionego sprzętu biurowego (drukarki, kopiarki, skanery) do istniejącej już floty urządzeń. Taką deklarację złożyła blisko połowa wszystkich uczestników badania (48%) i padła ona częściej w dużych firmach (55% odpowiedzi przedstawicieli dużych firm vs 46% średnich). Dla 26% średnich przedsiębiorstw mógłby to być sprzęt pierwszego wyboru, w porównaniu do 17% dużych firm. Co ciekawe, 13% dużych przedsiębiorstw biorących udział w badaniu nie jest świadomych istnienia odnowionego sprzętu biurowego, a 7% nie ufa urządzeniom odnowionym i zamierza kupować wyłącznie nowe produkty (odpowiednio 4% i 8% średnich przedsiębiorstw).

Dane wskazują na potencjał dalszej edukacji w tym obszarze – komentuje Dariusz Szwed. Włączenie odnowionego sprzętu biurowego do floty może być opłacalne zarówno ekonomicznie, jak i ekologicznie, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej renowacji i gwarancji. Użytkowanie odnowionych urządzeń niesie ze sobą szereg korzyści, w tym m.in. oszczędności finansowe, zmniejszenie obciążenia środowiska poprzez redukcję odpadów i zużycia surowców, czy też większą elastyczność, pozwalając dostosować się do zmieniających się potrzeb administracyjnych i projektowych.

Z przytoczonych badań wynika, że ewolucja polskich biur przekłada się na rosnące zainteresowanie ekonomicznym funkcjonowaniem urządzeń oraz rozwiązaniami nastawionymi na ochronę środowiska naturalnego. Firmy coraz częściej dostrzegają korzyści płynące z wykorzystywania odnowionego sprzętu, więcej wagi przywiązują również do niskiego zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych. Wyniki te podkreślają rosnącą świadomość przedsiębiorców w kwestii efektywności operacyjnej i środowiskowej, a także kontroli kosztów, co staje się kluczowym elementem strategii biznesowej w dzisiejszym dynamicznym środowisku rynkowym. To krok w stronę bardziej efektywnych, zrównoważonych ekologicznie i ekonomicznie biur.