Canon LabelStream 4000 – pierwsza prasa cyfrowa do etykiet z certyfikatem Process Standard Digital (PSD) Print Check (w oparciu o ISO 15311-2) z referencją FOGRA55

Canon i Fogra - instytut badań nad mediami ogłosili, że LabelStream 4000 jest pierwszą prasą cyfrową z 6-kolorową gamą kolorystyczną (W + CMYK + O) certyfikowaną zgodnie ze specyfikacją PSD PrintCheck. Certyfikat stanowi potwierdzenie spójności koloru i druku, a także wizualną ocenę jednolitości i ostrości szczegółów.

LabelStream 4000 wykorzystuje sprawdzone i wytrzymałe atramentowe głowice drukujące Xaar 2001+ UV, co zapewnia wysoką pigmentację oraz większą możliwość nakładania atramentu, aby uzyskać maksymalną gamę kolorystyczną. Dzięki kryciu gamy kolorystycznej na poziomie 96% przy delta E 2000 poniżej 2, LabelStream oferuje etykiety wysokiej jakości, dokładnie odzwierciedlone barwy w grafikach i logo firm oraz spójny wydruk na standardowych materiałach na etykiety.


Ocena wykazała, że zgodnie z certyfikatem Process Standard Digital (PSD) PrintCheck (w oparciu o ISO/TS 15311-2), gama kolorystyczna, jednorodność i spójność LabelStream osiągają najwyższą kategorię A.


PSD PrintCheck certyfikuje w formie kontroli wizualnej: wierność kolorystyczną, spójność kolorów, jednorodność, rozdzielczość oraz artefakty. Z tego względu ocena gamy kolorystycznej LabelStream przewyższa wiele 7-kolorowych cyfrowych pras etykietujących, które są obecnie dostępne  na rynku.


O certyfikacie Fogra Process Standard Digital (PSD)


Fogra oferuje firmom członkowskim oraz nieczłonkowskim możliwość otrzymania certyfikatu zgodnie z Process Standard Digital Printing (PSD), na podstawie ISO/TS 15311. Certyfikat ten pozwala firmom poligraficznym oraz medialnym zapewniać wysoką jakość i płynność produkcji. Gwarancja jakości w kontekście PSD obejmuje ocenę ostatecznego wyniku drukowania, tzn. „co otrzymuje klient”.  Stanowi to przedmiot grupy norm ISO/TS 15311, które określają wymagania dla cyfrowego druku produkcyjnego w ISO/TS 15311-2, aktualnie opierając się na trzech kategoriach jakości („Kategorie typu A, B i C”).


Funkcjonalności LabelStream 4000 można poznać podczas wirtualnej demonstracji albo w Customer Experience  Center w Poing w Niemczech. Aby wysłać zapytanie o demonstrację albo uzyskać więcej informacji o LabelStream 4000, zapraszamy na stronę: https://www.canon.pl/business-printers-and-faxes/production-printing/labelstream-4000-series/