Drobnymi krokami w stronę lepszego świata. O tym, jak Canon wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju

Warszawa, 26 września 2022 r. – 25 września minęło siedem lat, od kiedy Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. To drogowskaz, który pomaga krajom w realizacji najważniejszych zadań współczesnego świata: od walki z ubóstwem po ochronę środowiska naturalnego. Jednak zaangażowanie wyłącznie państw i polityków nie jest wystarczające: w walkę o lepsze jutro musi włączyć się także wielki biznes.

Cele Zrównoważonego Rozwoju to ambitne zobowiązanie krajów członkowskich ONZ do redukcji ubóstwa, zapewnienia dostępu do edukacji, żywności i czystej wody, podjęcia działań na rzecz równości szans, pokoju i stabilności na świecie. A także: ochrony środowiska naturalnego, łagodzenia zmian klimatycznych i dostępu do zrównoważonych źródeł energii.


Choć do realizacji siedemnastu zaleceń zobowiązały się rządy poszczególnych krajów, wskazane przez nich ideały są ważne dla całej planety. Dlatego istotne jest, aby Cele Zrównoważonego Rozwoju wspierali nie tylko politycy, ale przede wszystkim wielki biznes. – Jako przedstawiciele firmy obecnej na całym świecie zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nas ciąży. Planując rozwój nowych technologii, musimy działać uważnie, aby naszymi działaniami nie zaszkodzić środowisku naturalnemu czy lokalnym społecznościom – mówi Jaap van 't Ooster, dyrektor zarządzający Canon 4CE. – Ale samo „nie szkodzić” dziś już nie wystarczy. Dlatego regularnie podejmujemy akcje mające na celu wspomóc realizację najważniejszych Celów – dodaje.


Ekologia na pierwszym miejscu


Canon szczególną wagę przywiązuje do sześciu spośród 17 celów. To „dobre zdrowie i jakość życia”, „równość płci”, „wzrost gospodarczy i godna praca”, „innowacyjność, przemysł, infrastruktura”, „odpowiedzialna konsumpcja i produkcja", „działania w dziedzinie klimatu”. Firma przygląda się ponadto tematom edukacyjnym, dostępności do czystej energii oraz niwelowaniu nierówności.


Nie bez przyczyny kilka ze wskazanych Celów łączy się z ekologią. – To dziś absolutna podstawa, jeśli chcemy zapobiec katastrofie klimatycznej i powstrzymać degradację cennych przyrodniczo terenów – podkreśla Jaap van t' Ooster. I wylicza kilka bardziej istotnych ekologicznych działań firmy:


  • nowoczesny design produktów, który w skali makro wydajnie wpływa na zmniejszenie śladu ekologicznego Canon. Dzisiejsze urządzenia, przy osiąganiu coraz lepszych wyników produkcji, są jednocześnie mniejsze i dużo bardziej energooszczędne;
  • długoterminowe strategie ograniczania emisji CO2. Według zobowiązań Canon, do 2030 roku emisje związane z wytworzeniem poszczególnego produktu mają spaść o 50 proc. względem stanu z 2008 roku. Natomiast do 2050 roku firma ma się stać całkowicie neutralna emisyjnie;
  • wprowadzanie w życie założeń gospodarki obiegu zamkniętego, czyli między innymi redukcja jednorazowych opakowań oraz regeneracja już wykorzystywanych maszyn i podzespołów;
  • wykorzystanie lepszych źródeł surowców do produkcji papieru, dzięki czemu wymiernie walczy się z wylesianiem.

Jaap van 't Ooster podaje konkretne, mierzalne efekty tych działań: między 2008 i 2020 rokiem energia oszczędzona dzięki wdrożeniu nowych technologii Canon wyniosła aż 55,218 GWh. Zastosowanie nowych opakowań do transportu butelek z tonerem pozwoliło zredukować wielkość paczek aż o 30 proc., a emisje CO2 związane z ich transportem spadły o 20 proc. Skoro natomiast mowa o emisjach, założenie ograniczenia emisji do 2030 roku, póki co jest realizowane z nawiązką – aby wypełnić cel, emisje powinny spadać o 3 proc. każdego roku; w rzeczywistości spadają średnio o 4,3 proc.


Akcje lokalne nie mniej istotne od globalnych


Skuteczna realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju nie byłaby możliwa bez działań o charakterze lokalnym. Dlatego Canon regularnie organizuje i włącza się w akcje mające regionalny zasięg. W ten sposób producent wypełnia Cele związane z edukacją oraz zmniejszaniem nierówności społecznych.


Lokalne inicjatywy podejmowane są na całym świecie. Przykładowo, program Canon Miraisha dotyczy pięciu krajów Afryki Subsaharyjskiej. W jego ramach umożliwiamy młodym mieszkańcom Afryki udział w warsztatach, które rozwijają ich umiejętności i kreatywność, dzięki czemu pomagają lepiej odnaleźć się na rynku pracy – mówi Jaap van 't Ooster.


W Europie Środkowo–Wschodniej lokalne oddziały Canon współpracują ze sobą, przeprowadzając regionalne akcje o charakterze charytatywnym i prospołecznym. Przykłady? Chociażby program sportowy „Go Canon! Go!”, w którym rywalizacja pracowników firmy z Polski, Czech, Słowacji i Węgier pozwoliła wesprzeć finansowo Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Albo akcje, w których dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii druku, wnętrza placówek wychowawczych zmieniają się nie do poznania. Czesi ozdobili przedszkola, Węgrzy – domy dziecka, a polski oddział firmy przemienił krakowską świetlicę środowiskową. Ich nudne niegdyś wnętrza przeistoczyły się w fantastyczną przestrzeń obrazujące tak jak np. w Polsce – kosmiczne pejzaże lub w Czechach – podwodny świat.


Inny przykład realizowanej w regionie akcji to „Nowy dom dla drukarki” – program, w ramach którego Canon przekazuje używane urządzenia biurowe na potrzeby organizacji pozarządowych. Dzięki czemu z jednej strony wdraża się idee gospodarki obiegu zamkniętego, a z drugiej – wydajnie wspiera organizacje walczące o lepsze jutro w wielu różnych obszarach. W Polsce odbyła się właśnie druga edycja programu, tym razem adresowana do organizacji zajmujących się tematyką aktywizacji zawodowej.


Pisząc o realizowaniu Celów ogłoszonych przez UNESCO, trudno nie wspomnieć o Canon EMEA Young People Programme ­­– akcji prowadzonej wspólnie z UN SDG Action Campaign (specjalną agendą ONZ powołaną do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju). Program inspiruje, edukuje i wspiera młodych ludzi z całego świata - do tej pory wzięło w nim udział ponad 5500 uczestników z 27 krajów. W Polsce elementem programu była akcja edukacyjna, warsztaty i konkurs „To My tworzymy Świat”.


Wspólne działanie daje efekty


Co istotne, Canon aktywnie włączał się w podobne działania jeszcze przed ogłoszeniem Celów Zrównoważonego Rozwoju: – Wartości firmy od samego początku wiązały się z dawną japońską filozofią Kyosei, oznaczającą życie i pracę dla wspólnego dobra. Głęboko wierzymy w to, że komercyjna organizacja może i powinna mieć idee, które realizuje się równolegle z wypracowywaniem zysku – przekonuje Jaap van 't Ooster.


Dlatego Canon chce przekonywać także inne firmy z branży technologicznej do aktywnego wzięcia udziału w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Ostatecznie tylko wspólne działanie może dać naprawdę pozytywny efekt. A to, jak podkreśla przedstawiciel Canon, tyczy się też nas wszystkich – konsumentów. Bo to nasze wybory realnie wpływają na decyzje, podejmowane przez duże firmy.