ARTYKUŁ

Czy zautomatyzowane systemy pracy są przyszłością działu finansowego?

Oto, w jaki sposób dział finansowy może wykorzystać technologię, by pracować wydajniej i bardziej inteligentnie

Pobierz raport

Automatyzacja finansów - centrum zysków

Środki pieniężne są niezwykle ważne, a wydajność procesów płatności może być głównym czynnikiem wyróżniającym firmę na tle konkurencji. Zrób pierwszy krok w kierunku zautomatyzowania działu finansowego.

Pobierz raport

Calculator

Postaw na automatyzację

Dzisiejsi liderzy biznesowi nieustannie starają się zachować równowagę pomiędzy efektywnością operacyjną, ograniczaniem kosztów, wdrażaniem innowacji i usprawnianiem obsługi klienta. Znalezienie złotego środka nie jest proste, a rozwiązania cyfrowe mają pomagać w osiąganiu idealnej równowagi pomiędzy wydajnością operacyjną a postępem firmy.


W ostatnich latach obserwowaliśmy trend, że działy finansowe nie były włączane do dyskusji o cyfrowej transformacji, często były one jedynie postrzegane jako dostarczyciel danych finansowych.


Jednak współcześnie to właśnie dział finansowy powinien odgrywać kluczową w procesie wdrażanie zautomatyzowanych, cyfrowych technologii.
Aby uwolnić się od stereotypowego wizerunku firmowego „liczydła”, dział finansowy powinien zwrócić większą uwagę na procesy automatyzacji, które eliminują czasochłonne zadania. Skoro światowy rynek automatyzacji procesów biznesowych osiągnie do roku 2026 5,2 miliarda dolarów przychodu[1], dlaczego firmy nadal borykają się z wdrażaniem ich w 2019 r.?

Engine

Co blokuje automatyzację?

Automatyzacja AP to nie tylko skomplikowany, ale także kosztowny proces transformacji. Nie umknęło to także uwadze kadry kierowniczej wyższego szczebla, co potwierdza raport AIIM „Finanse i księgowość w 2017 roku: automatyzacja podstawowych przepływów informacji”, przygotowany we współpracy z firmą Canon. 25% specjalistów z branży finansowej uważa, że wdrożenie rozwiązań automatyzacji AP nie miałoby zauważalnego wpływu na koszty przetwarzania faktur. Z kolei 23% przewiduje obniżenie kosztów o 15–20% poprzez wdrożenie rozwiązania automatyzacji AP, a 22% spodziewa się obniżenia kosztów fakturowania o 25–50%. Dlaczego więc konkretne korzyści płynące z automatyzacji są pomijane?


Oczywiste jest, że pewne kwestie bywają ignorowane, jeśli chodzi o automatyzację finansów. Sytuacja staje się bardziej klarowna, gdy weźmiemy pod uwagę to, że jednostki, które już zainwestowały w proces automatyzacji, przekazują pozytywne informacje dotyczące tego, do czego dążą wszystkie działy finansowe: 28% zaobserwowało obniżenie kosztów o 25–50%, co osiągnięto poprzez wdrożenie zautomatyzowanego rozwiązania AP. 24% zautomatyzowanych organizacji odnotowało zwrot z inwestycji w rozwiązanie w ciągu 3 miesięcy lub po krótszym czasie, a w przypadku 36% firm inwestycja zwróciła się w ciągu jednego roku. Mimo to wyniki te wciąż nie motywują firm, które z niechęcią podchodzą do wprowadzenia procesu automatyzacji.
Jednak koszty to tylko część całego wyzwania. Najwyraźniej kultura działania także staje na drodze do przywrócenia mocy działowi finansowemu. Jedna trzecia (29%) organizacji wymienia brak kapitału jako czynnik uniemożliwiający działania związane z automatyzacją, a 27% z nich powstrzymują obawy dotyczące zarządzania zmianami. Oczywiście przejście na nowe rozwiązania bywa mało komfortowe. Jeśli jednak dział finansowy pragnie zwiększyć swoją wydajność i odgrywać proaktywną rolę w ramach działalności firmy, przeprowadzenie cyfrowej transformacji jest konieczne.

Kadra wyższego szczebla musi wytyczać drogę do automatyzacji

Być może najtrudniejszą przeszkodą do pokonania są tradycyjne systemy. 22% osób na kierowniczych stanowiskach określa automatyzację jako rozwiązanie, które „nie zapewnia możliwości dostosowania ani nie jest zgodne z ich bieżącymi priorytetami”. W efekcie przejawiają oni niechęć do realizacji projektów związanych z automatyzacją. Kolejne 23% respondentów twierdzi, że realizowanie wielu projektów jednocześnie sprawia, że ustalanie priorytetów staje się problemem. Wyższa kadra kierownicza wykazuje niechęć do autentycznego zaangażowania się w automatyzację. Jedna czwarta (27%) pracowników wymienia brak zainteresowania kadry kierowniczej wyższego szczebla oraz patronatu z jej strony jako główną przeszkodę przy akceptacji projektów automatyzacji AP/AR, mimo że zaawansowane procesy mogłyby znacznie poprawić wydajność.

Zarządzający muszą być przekonani o potencjale automatyzacji, zanim przejdą do realizacji planu transformacji. Choć niektórzy z nich mogą już być świadomi wynikających z niej korzyści, takich jak szybsza realizacja zleceń (46%), większa dokładność (46%) i lepsze przechwytywanie danych (35%), to nadal stanowi ona poważny krok dla firm, które nie mają doświadczenia w cyfrowym świecie. W związku z tym zespoły finansowe powinny skupić się na stworzeniu solidnych przykładów wdrożeń w ramach transformacji, koncentrując się przede wszystkim na procesach, które będą miały największy wpływ na firmę przy minimalnych nakładach inwestycyjnych. Gdy kierownicy wyższego szczebla przekonają się do oferowanych korzyści, zaczną wdrażać strategie automatyzacji na szerszą skalę.

By finanse naprawdę zaczęły być uznawane za innowacyjny pion, wpływający na rozwój firmy, konieczna jest ciężka praca, która pozwoli na odejście od reputacji „liczydła”. To ogromna szansa. Automatyzacja może odmienić dział finansowy prawdopodobnie w większym stopniu niż jakikolwiek inny pion i w ten sposób uwolnić go od jego „staroświeckiego” wizerunku.

Dowiedz się, jak zautomatyzować dział finansów i przekształcić go w centrum zysków

Powiązane rozwiązania

Odkryj nowe możliwości

Czy automatyzacja wpłynęłaby pozytywnie na dział finansowy Twojej firmy?

Skontaktuj się z nami

Polityka prywatności

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

  • Najszybciej jak to możliwe
  • 10:00 - 11:00
  • 11:00 - 12:00
  • 12:00 - 13:00
  • 13:00 - 14:00
  • 14:00 - 15:00
  • 15:00 - 16:00
  • 16:00 - 17:00
  • +48

Zostaw nam swoją wiadomość. To pomoże nam lepiej przygotować się do rozmowy.

Dziękujemy

Nasz konsultant oddzwoni do Ciebie

[TIME]

Do usłyszenia

Przepraszamy

Błąd