iStock_80038439_XXXLARGE

Zabezpieczenia firmy Canon

Na tej stronie można znaleźć ważne informacje dotyczące zabezpieczeń firmy Canon.


Bezpieczeństwo produktów podłączonych do sieci

Wielu urządzeń i ich funkcji można używać zdalnie za pośrednictwem Internetu lub bezprzewodowej sieci LAN. Jednak po podłączeniu produktów do sieci mogą wystąpić problemy związane z bezpieczeństwem, takie jak nieuprawniony dostęp i wykorzystanie przez złośliwe strony trzecie.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia problemów z bezpieczeństwem konieczne jest zastosowanie odpowiednich ustawień i korzystanie z produktów w bezpiecznym środowisku. Poniżej przedstawiono kilka zabezpieczeń, dzięki którym klienci mogą korzystać z produktów firmy Canon w bezpieczniejszy sposób.

Zabezpieczenia produktów Canon

Przed pierwszym użyciem produktu

1. Utwórz identyfikator i hasło administratora. Jeśli to możliwe, skonfiguruj identyfikatory i hasła administratora / użytkowników ogólnych.
2. Zmień domyślne hasło urządzenia na nowe.
3. Upewnij się, że hasła i inne podobne ustawienia różnych funkcji są wystarczająco trudne do odgadnięcia.
4. Jeśli urządzenie obsługuje funkcje uwierzytelniania, można je wykorzystać do zarządzania osobami, które mogą korzystać z urządzenia.
5. Skonfiguruj prywatne adresy IP dla urządzeń i utwórz środowisko sieciowe z zaporą sieciową lub routerem Wi-Fi, które może ograniczać dostęp do sieci.
6. Podłączaj produkty tylko do zaufanych sieci.
7. Jeśli urządzenie jest wyposażone w filtry sieciowe, użyj ich do ograniczenia liczby adresów, z którymi może się komunikować urządzenie.
8. Użyj funkcji szyfrowania dostępnych w urządzeniu.
9. Wyłącz funkcje i porty, które nie są używane, gdy tylko jest to możliwe.
10. Ustaw maksymalne parametry zabezpieczeń urządzenia.
11. Zapoznaj się z fizycznymi potrzebami w zakresie bezpieczeństwa, np. dotyczącymi lokalizacji produktu.
 

Podczas korzystania z urządzenia

1. W przypadku korzystania z funkcji komunikujących się przez sieć – przed połączeniem upewnij się, że korzystasz z zaufanego punktu dostępu.
2. Regularnie odwiedzaj stronę internetową firmy Canon dotyczące bezpieczeństwa, aby mieć aktualne informacje na ten temat.
3. Korzystaj z najnowszej wersji oprogramowania układowego.
4. Jeśli urządzenie zapisuje różne dzienniki, sprawdzaj je regularnie.
5. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyłącz je.
 

Przed utylizacją produktu

Przed utylizacją produktu usuń wszystkie dane i nastawy zapisane w urządzeniu.

Inne przydatne pozycje...