Zasady ochrony prywatności klientów biznesowych

Canon – Informacja o ochronie prywatności

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności objaśnia kwestie związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, które gromadzimy od Klientów i potencjalnych Klientów podczas korzystania przez nich z usług Canon, uczestniczenia w naszych wydarzeniach, odwiedzania naszych placówek, subskrybowania naszych biuletynów albo korzystania z naszych witryn internetowych, aplikacji, platform i usług, podlegających postanowieniom niniejszej Informacji o ochronie prywatności (nasze „Usługi”).

Canon jest administratorem danych osobowych użytkownika, tj. jest podmiotem określającym „cele i sposoby” przetwarzania danych osobowych użytkownika, albo innymi słowy, z jakim zamiarem i w jaki sposób Canon przetwarza dane użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat firmy Canon, należy zapoznać się z częścią „Canon – definicja” na końcu niniejszej Informacji o ochronie prywatności.


Spis treści

 1. 1. Kiedy niniejsza Informacja o ochronie prywatności ma zastosowanie?
 2. 2. Gromadzone przez nas informacje i cele ich wykorzystania
  1. 2.1. Tworzenie kont internetowych
  2. 2.2. Odpowiadanie na zapytania Klientów
  3. 2.3. Planowanie wydarzeń
  4. 2.4. Uzyskiwanie informacji na temat działań wykonywanych przez użytkowników
  5. 2.5. Wypełnianie zobowiązań
  6. 2.6 Pozyskiwanie nowych Klientów
  7. 2.7. Rozsyłanie ankiet i wykorzystywanie ich wyników do doskonalenia produktów i usług.
  8. 2.8. Informacje o zakupach
  9. 2.9. Informacje o płatnościach
  10. 2.10. Pliki cookie i inne technologie
  11. 2.11. Przestrzeganie wymogów prawnych i regulacyjnych i inne cele biznesowe
 3. 3. Podstawa prawna wykorzystywania przez nas danych osobowych
  1. 3.1. Nasz prawnie uzasadniony interes
 4. 4. Sposoby udostępniania danych użytkownika
  1. 4.1. Wewnątrz firmy Canon
  2. 4.2. Poza firmą Canon, naszym partnerom i podmiotom zewnętrznym
 5. 5. W jaki sposób chronimy dane użytkownika?
 6. 6. Komunikacja marketingowa
 7. 7. Jak użytkownik może skorzystać ze swoich praw?
 8. 8. Przechowywanie danych użytkownika
 9. 9. Zobowiązania użytkownika
 10. 10. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności
 11. 11. Kontakt z firmą Canon

1. Kiedy niniejsza Informacja o ochronie prywatności ma zastosowanie?

Niniejszej Informacji o ochronie prywatności podlegają następujące Usługi:

 • wypełnianie danych w jednej z naszych aplikacji albo witryn internetowych.
 • kontaktowanie się z nami za pomocą funkcji formularza kontaktowego z prośbą o oddzwonienie albo za pomocą czatu internetowego.
 • kupowanie produktów albo usług firmy Canon albo kierowanie zapytań ich dotyczących, zarówno w trybie online, jak i offline.
 • uczestnictwo w badaniu takim jak ankieta.
 • korzystanie z jednego z naszych portali usługowych.
 • uczestnictwo w jednym z naszych wydarzeń albo odwiedzanie jednego z naszych stoisk podczas wydarzenia.
 • odpowiadanie na zapytania użytkownika, dotyczące, na przykład, napraw albo aktualizacji oferowanej przez nas usługi albo produktu i wypełnianie zobowiązań wobec użytkownika.
 • marketing produktów i usług, które mogą zainteresować użytkownika osobiście albo w kontekście jego działalności.

2. Gromadzone przez nas informacje i cele ich wykorzystania

Gromadzimy dane osobowe w następujących okolicznościach:

 • gdy użytkownik wyraził zainteresowanie oferowanym przez nas produktem albo usługą: Gromadzimy służbowe dane kontaktowe użytkownika. Na przykład, w przypadku gdy użytkownik skontaktuje się z nami online, odwiedzi nasze stoisko podczas wydarzenia lub skontaktuje się telefonicznie, aby uzyskać informacje na temat potencjalnej usługi albo produktu, zapiszemy informacje o użytkowniku, aby móc odpowiedzieć na jego zapytanie oraz zaoferować inne produkty i usługi, które mogą zainteresować użytkownika w kontekście jego działalności.
 • po rejestracji do oferowanej przez nas Usługi: Użytkownik zostanie poproszony o podanie pewnego zakresu danych osobowych niezbędnych do stworzenia konta na portalu usługowym i świadczenia Usług na rzecz użytkownika. Niektóre z tych pól oznaczono jako obowiązkowe. W przypadku nieprzekazania informacji oznaczonych jako obowiązkowe, możemy nie mieć możliwości świadczenia na rzecz użytkownika wszystkich albo części Usług.
 • gdy użytkownik korzysta z naszych Usług: możemy gromadzić i przetwarzać dane osobowe dotyczące korzystania przez użytkownika z tych Usług, aby zwiększyć komfort użytkowania i wypełniać nasze zobowiązania względem użytkownika.
 • gdy przeprowadzamy badania rynku i pozyskujemy potencjalnych nabywców: Aby upewnić się, że docieramy do odpowiedniej grupy odbiorców biznesowych, możemy okresowo kupować listy marketingowe i inne bazy danych zawierające dane kontaktowe. Mogą one zawierać imię i nazwisko użytkownika, jego służbowy adres e-mail i służbowy numer telefonu. Jednakże nie kupujemy list marketingowych, które zawierają prywatne, inne niż służbowe, dane kontaktowe użytkownika.
 • w celu zwiększenia komfortu użytkowania i ogólnej jakości naszych Usług: Znajomość podstawowych danych osobowych użytkownika pozwala nam na dostosowanie wysyłanych do niego wiadomości. Na przykład, gromadzimy informacje o stanowisku użytkownika, aby przekazywać informacje marketingowe istotne z punktu widzenia stanowiska użytkownika.

Poniżej znajduje się więcej informacji na temat wykorzystywania gromadzonych przez nas w tych okolicznościach informacji.

2.1. Tworzenie kont internetowych

Są to dane osobowe, które użytkownik podaje podczas zakładania konta internetowego (na przykład na naszych portalach usługowych), które mogą posłużyć do ustalenia jego tożsamości, a nie identyfikacji jego działalności, takie jak imię i nazwisko, stanowisko w firmie, służbowy adres e-mail albo numer telefonu. Istnieje szereg powodów, dla których te informacje są dla nas niezbędne:

 • w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika i identyfikacji użytkowników: na przykład adres e-mail użytkownika może spełniać funkcję jego nazwy użytkownika do logowania się na konto online i uzyskiwania dostępu do Usług firmy Canon.
 • w celu przekazywania istotnych powiadomień: Prosimy na przykład o podanie adresu e-mail w celu wysłania użytkownikowi potwierdzenia zamówienia albo wysyłania najnowszych informacji o naszych usługach. Będziemy również wysyłać użytkownikowi wiadomości na temat zakupów albo zmian w naszych regulaminach i politykach.

2.2. Odpowiadanie na zapytania Klientów

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkownika i ułatwienia identyfikacji użytkowników. Na przykład dane kontaktowe użytkownika będą gromadzone, kiedy wypełni on formularz kontaktowy z prośbą o oddzwonienie albo skorzysta z funkcji czatu internetowego i mogą być w przyszłości wykorzystywane w celu jego identyfikacji. Zawsze, gdy użytkownik wypełni formularz na naszej witrynie internetowej albo aplikacji, możemy gromadzić odpowiednie dane osobowe, aby móc śledzić historię zapytania i sprawniej na nie odpowiedzieć.

2.3. Planowanie wydarzeń

Gromadzimy informacje o użytkowniku w celu zarejestrowania go na wydarzenie, webinarium albo seminarium, którym wyraził zainteresowanie, w celu przetwarzania płatności użytkownika za wydarzenie (jeśli dotyczy) i zapewnienia mu stosownych materiałów na to wydarzenie:

na przykład, w zależności od rodzaju wydarzenia, możemy gromadzić imię i nazwisko użytkownika, jego numer telefonu (prosimy o podawanie jedynie służbowego numeru telefonu), dane osób do kontaktu w nagłych przypadkach (gdy jest to ściśle niezbędne), wymogi żywieniowe i inne informacje niezbędne, aby użytkownik mógł w pełni skorzystać z wydarzenia.

2.4. Uzyskiwanie informacji na temat działań wykonywanych przez użytkowników

2.4.1. Zachowania użytkownika w sieci, informacje o urządzeniu i korzystanie z usług

Czasami rejestrujemy informacje o działaniach użytkownika (na przykład kilkukrotne odwiedzanie witryny, interakcje, słowa kluczowe, tworzenie treści internetowych) podczas uzyskiwania przez użytkownika dostępu do naszych Usług i korzystania z nich w celu stworzenia z czasem „profilu” Klienta. Obejmują one również informacje o urządzeniach i metodach korzystania z Usług firmy Canon i treści, w tym za pośrednictwem portalu usługowego.

Możemy łączyć informacje dotyczące zachowań użytkownika (takie jak zachowania użytkownika w sieci) z jego danymi osobowymi, ale nie będziemy przechowywać żadnych danych osobowych dotyczących niewypełnionych przez użytkownika pól formularza rejestracyjnego. W przypadku, gdy korzystanie z informacji identyfikujących użytkownika nie jest konieczne do osiągniecia celów określonych w tej części, będziemy przetwarzać informacje dotyczące zachowań tylko w postaci grupowej.

Kiedy użytkownik odwiedza witrynę firmy Canon albo korzysta z naszych Usług, gromadzimy informacje o jego systemie operacyjnym i przeglądarce, w tym informacje automatycznie rejestrowane podczas korzystania z naszych Usług (takie jak żądana informacja, znacznik czasu, adres IP, oraz, jeżeli dotyczy i jest to niezbędne, różne identyfikatory infrastruktury sieciowej i identyfikatory serwera).

Będziemy wykorzystywać informacje dotyczące zachowań użytkownika, jego urządzenia i korzystania przez niego z usług do następujących celów:

 • dostarczania albo świadczenia, prowadzenia obsługi technicznej, ochrony i doskonalenia produktów i Usług, oraz opracowywania nowych:
  • na przykład informacje dotyczące sposobu przeglądania przez użytkownika naszej witryny albo wyszukiwania produktów mogą być wykorzystane do analizy danych i badań, tak aby móc zapewniać lepsze wrażenia dla użytkowników, bardziej adekwatne wyniki wyszukiwania albo strukturę wyświetlania informacji za pośrednictwem naszych Usług.
  • po zainstalowaniu aplikacji mobilnej firmy Canon, do firmy Canon wysyłany jest unikalny numer aplikacji i informacje o urządzeniu użytkownika, aby ułatwić firmie Canon zarządzanie aplikacjami i Usługami, oraz zapewniać automatyczne aktualizacje.
 • zwiększenia komfortu użytkowania i ogólnej jakości naszych Usług:
  • działania użytkownika, takie jak odwiedzanie witryn internetowych albo przeglądanie produktów, dostarczają nam informacji o tym, co użytkownik uważa za istotne i interesujące w naszych Usługach w celu dostosowania ich do potrzeb użytkownika i wyświetlania jedynie spersonalizowanych treści.
  • identyfikatory urządzenia i platformy dostarczają nam informacji o urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika do uzyskiwania dostępu do naszych Usług w celu ich optymalizacji i dostosowania do urządzenia użytkownika, oraz zapewnienia większego ogólnego komfortu użytkowania (na przykład poprzez wyświetlanie na urządzeniu albo przeglądarce użytkownika bardziej adekwatnych treści i reklam).
  • przechowywanie danych lokalnie na urządzeniu użytkownika pozwala nam na zwiększenie wydajności witryny internetowej i przyspieszenie wczytywania się treści, nawet gdy użytkownik jest offline.
 • przekazywanie użytkownikowi komunikatów marketingowych, które, na przykład, będą zawierać treści i oferty bardziej adekwatne dla użytkownika, oraz najnowsze informacje dotyczące produktów i wydarzeń, które mogą zainteresować użytkownika osobiście i w kontekście jego działalności, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi:
  • są to na przykład informacje o kliknięciu przez użytkownika łącza do samouczka znajdującego się w marketingowej wiadomości e-mail albo o obserwowaniu firmy Canon na Facebooku albo Twitterze.
  • wiedza o tym, w jaki sposób i kiedy użytkownik korzysta z usług firmy Canon pozwala nam na zapewnienie lepiej dostosowanej i pomocnej informacji za pośrednictwem preferowanych kanałów komunikacji.
 • ochrony innych użytkowników i firmy Canon:
  • możemy monitorować nietypowe albo podejrzane działania w ramach korzystania z usług firmy Canon, takie jak niewłaściwe wykorzystanie za pomocą różnych narzędzi automatycznych, w celu szybkiego rozwiązania tej kwestii i poinformowania użytkownika o potencjalnych nieuczciwych działaniach na jego koncie.
  • możemy również wykorzystywać dane osobowe użytkownika na potrzeby audytów wewnętrznych, w celu zachowania zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi.

2.4.2. Szczegółowe informacje dotyczące produktu, używanie produktu i historia usług i obsługi Klienta

Są to informacje dotyczące produktów albo rozwiązań firmy Canon (takie jak świadczone usługi, aplikacje, model produktu, numer seryjny oraz data zakupu), sposobu konfiguracji i użytkowania produktów i rozwiązań firmy Canon (np. konfiguracja i preferencje użytkownika, instalacja i integracja albo inne ustawienia), oraz informacje dotyczące naszych Usług, a także szczegółowe informacje dotyczące Klienta użytkownika albo zarządzanej Usługi, posiadanych licencji, kontaktów z firmą Canon w sprawie gwarancji i napraw. Czasami łączymy te informacje z danymi o działalności biznesowej użytkownika, ale w niektórych przypadkach muszą one być połączone z informacjami na temat użytkownika (na przykład w przypadku Klientów, którzy są zawodowymi fotografami).

Niektóre z informacji należących do tej kategorii nie są danymi osobowymi, ale będziemy stosować wszelkie niezbędne zabezpieczenia, aby zapewnić ochronę prywatności tych informacji. Dane te będą przetwarzane do następujących celów:

 • przekazywania bardziej przydatnych informacji, bardziej adekwatnych treści i ofert, oraz najnowszych informacji o naszych produktach, rozwiązaniach, usługach i wydarzeniach: na przykład spersonalizowanych i przydatnych informacji, takich jak porady i wskazówki ekspertów, materiały edukacyjne, aktualizacje oprogramowania, instrukcje instalacji albo obsługi albo szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleniowych.
 • dostarczania albo świadczenia, prowadzenia obsługi technicznej, ochrony i doskonalenia produktów i Usług, oraz opracowywania nowych: wiedza o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszych produktów pozwala nam na określenie, które funkcje należy poprawić albo dodać do naszych produktów w przyszłości.
 • pomocy w rozwiązaniu wszelkich problemów użytkownika związanych z produktami i Usługami firmy Canon:
  • informacje dotyczące produktu są niezbędne do rozpatrywania zapytań użytkowników z większą skutecznością, poprzez przekazywanie informacji dotyczących konkretnego produktu firmy Canon.
  • znajomość systemu operacyjnego (Operating System, OS) użytkownika jest niezbędna do rozpatrywania zapytań użytkowników z większą skutecznością, na przykład poprzez przekazywanie informacji dotyczących pobierania stosownych sterowników.
  • będziemy używać tych informacji do stwierdzania, czy produkt Canon użytkownika jest objęty gwarancją.

2.5. Wypełnianie zobowiązań

W celu wsparcia działalności biznesowej użytkownika i wypełniania zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie usług zawartej z użytkownikiem, konieczne może być gromadzenie danych osobowych do organizowania napraw, realizowania zamówień i świadczenia usług. W tym celu konieczne będzie umówienie spotkania, dlatego też niezbędne są dane kontaktowe osoby z firmy użytkownika. Przykładem mogą być:

 • rejestracja przez użytkownika zgłoszenia dotyczącego organizacji naprawy albo usługi;
 • wypełnienie przez użytkownika wysłanego przez nas formularza, w tym internetowej wersji formularza, dotyczącego jednego z naszych produktów;
 • przekazywanie informacji dotyczącej zarządzanych usług, takich jak sprawozdawczość, sposób korzystania i utylizacja;
 • uwierzytelnienie w celu weryfikacji pod kątem procedur AML/KYC;
 • wykrycie przez nas problemów związanych z oprogramowaniem albo sprzętem firmy Canon, które muszą być omówione z użytkownikiem; oraz
 • umawianie się przez użytkownika na wizyty w placówce albo odbiór sprzętu.

Kiedy musimy wykonać operacje techniczne na infrastrukturze IT użytkownika, możemy uzyskać dostęp do danych osobowych przechowywanych przez organizację użytkownika. W przypadku korzystania z usług podmiotów zewnętrznych do wypełniania zobowiązań, wybieramy zaufanych partnerów, kierujących się takimi samymi wartościami, jak my.

W zależności od stanowiska użytkownika może być konieczne wykorzystanie dotyczących go informacji do skontaktowania się z nim w sprawie dostępności usługi internetowej (na przykład aktualizacji związanej z okresowymi pracami konserwacyjnymi) albo zmian w tych usługach.

2.6. Pozyskiwanie nowych Klientów

Czasami pozyskujemy dane kontaktowe użytkowników od naszych partnerów z branży i podmiotów dostarczających takie informacje firmom, w celu zaoferowania naszych produktów i usług tym, którzy mogą być nimi zainteresowani. W przypadku uzyskiwania w ten sposób danych kontaktowych użytkownika upewniamy się, że dane kontaktowe użytkownika nie znajdują się na żadnej krajowej liście osób niezgadzających się na przetwarzanie ich danych.

2.7. Rozsyłanie ankiet i wykorzystywanie ich wyników do doskonalenia produktów i usług

Firma Canon i jej partnerzy czasami wysyłają Klientom ankiety i formularze informacji zwrotnych. Gdy użytkownik poda swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, możemy wykorzystać te dane, aby odpowiedzieć na informację zwrotną, przekazać informacje, którymi użytkownik może być zainteresowany, biorąc pod uwagę jego odpowiedzi, oraz dodać go do naszej bazy danych marketingowych (jeżeli użytkownik nie jest zainteresowany otrzymywaniem informacji marketingowych, może wycofać na to zgodę podczas ankiety).

Gdy jest to dozwolone, nasi partnerzy mogą zdecydować, jak wykorzystać informacje o użytkowniku na potrzeby ich ankiet. W tym przypadku Canon nie kontroluje wykorzystywania danych osobowych użytkownika i użytkownik nie jest objęty niniejszą polityką prywatności. Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk w zakresie prywatności tych partnerów albo rezygnacji z subskrypcji, należy przeczytać polityki prywatności tych partnerów.

2.8. Informacje o zakupach

Prowadzimy dokumentację dotyczącą produktów i usług kupowanych przez użytkownika w ramach Usług firmy Canon. Jest ona pomocna w dostarczaniu albo świadczeniu i prowadzeniu obsługi technicznej, ochrony i doskonalenia produktów i Usług, oraz opracowywania nowych. Wysyłamy użytkownikowi również istotne powiadomienia, takie jak wiadomości na temat zakupów albo zmian w naszych regulaminach i politykach.

2.9. Informacje o płatnościach

Nie przetwarzamy ani nie przechowujemy danych bankowych ani danych karty kredytowej/debetowej użytych podczas zakupu produktów i usług w ramach Usług firmy Canon. Płatności za zakupy są dokonywane za pośrednictwem obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne platform płatności, które nie przekazują firmie Canon danych bankowych użytkownika.

2.10. Pliki cookie i inne technologie

Pliki cookie i podobne technologie (np. sygnały nawigacyjne) stanowią niewielkie zbiory informacji wykorzystywane do przechowywania informacji technicznych lub danych osobowych, identyfikowania użytkowników usługi i umożliwiania realizacji pewnych funkcji. Aby uzyskać więcej informacji o plikach cookie wykorzystywanych w ramach naszych Usług i jak wycofać na nie zgodę, należy przeczytać Politykę dotyczącą plików cookie każdej Usługi, która jest dostępna za pośrednictwem strony głównej naszej witryny albo stosownej części naszych aplikacji.

2.11. Przestrzeganie wymogów prawnych i regulacyjnych oraz inne cele biznesowe

Czasami konieczne jest przetwarzanie danych osobowych użytkownika w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, na przykład w przypadku gdy jesteśmy zobowiązani zgłaszać podejrzenie oszustwa.

Inne potrzeby związane ze spełnieniem celów biznesowych, dla których możemy przetwarzać informację dotyczącą użytkownika, obejmują negocjacje, zawieranie umów i wykonywanie postanowień umownych, zarządzanie kontami i dokumentacją, wspieranie działań związanych z odpowiedzialnością społeczną biznesu i prawnymi, regulacyjnymi i wewnętrznymi czynnościami wyjaśniającymi.

3. Podstawa prawna wykorzystywania przez nas danych osobowych

Canon będzie przetwarzać dane osobowe użytkownika wyłącznie wtedy, gdy ma do tego podstawę prawną.

Podstawa prawna będzie zależeć od celu gromadzenia i wykorzystania danych osobowych użytkownika. W niemal każdym przypadku podstawą prawną będzie jedno z poniższych uregulowań:

 • Prawnie uzasadniony interes biznesowy firmy Canon: gdy jest to niezbędne do uzyskania przez Canon wiedzy o naszych Klientach, promowania naszych towarów, produktów i Usług i skutecznego działania w roli międzynarodowego dostawcy usług IT i producenta produktów do obrazowania i fotografii, produktów, rozwiązań i Usług z zakresu zarządzania informacjami i dokumentacją. Więcej informacji znajduje się w części 3.1 poniżej.
 • Wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy z firmą użytkownika: w przypadku gdy użytkownik zamawia u nas produkty albo Usługi i konieczne jest wykorzystanie danych kontaktowych użytkownika do przetworzenia zamówienia i dostarczenia produktów albo świadczenia Usług.
 • Zachowanie zgodności z przepisami prawa: w przypadku gdy firma Canon podlega prawnemu obowiązkowi i konieczne jest wykorzystanie danych osobowych użytkownika do wypełnienia tego obowiązku.
 • Zgoda: w przypadku gdy użytkownik dobrowolnie przekazał nam informacje w celu wzięcia udziału w konkursie. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie za pośrednictwem witryny dotyczącej prywatności danych Canon Europe

3.1. Nasz prawnie uzasadniony interes

Prawnie uzasadniony interes firmy Canon obejmuje sytuacje, w których firma Canon musi uzyskać odpowiednio szczegółową wiedzę na temat naszych Klientów w celu tworzenia i promowania nowych produktów i Usług, oraz zapewniania Klientom większego komfortu użytkowania. Na przykład:

 • podstawą prawną do przeprowadzania przez nas analiz jest fakt, że są one niezbędne do dostosowania naszych produktów i usług do potrzeb użytkownika w celu doskonalenia, prowadzenia obsługi technicznej naszych produktów i zarządzania nimi w sposób spełniający oczekiwania Klienta;
 • wykorzystanie informacji dotyczących użytkownika jest konieczne do zapewniania wsparcia organizacji użytkownika i świadczenia obsługi technicznej dla produktów i usług, z których użytkownik korzysta;
 • wykorzystujemy technologię zarządzania potencjalnymi Klientami i kampaniami w celu analizowania naszych interakcji z Klientami, a w konsekwencji przedstawiania użytkownikowi bardziej interesujących i adekwatnych treści;
 • prowadzimy badania dotyczące produktów, aby doskonalić nasze produkty i usługi i w ramach tego procesu będziemy wykorzystywać informacje zwrotne od użytkownika, uzyskane z ankiet i innych źródeł; oraz
 • podobnie jak większość firm, w przypadkach gdy jest to dozwolone, promujemy nowe produkty i usługi wśród użytkowników, którzy mogą się nimi zainteresować, zawsze umożliwiając im możliwość rezygnacji z subskrypcji.

4. Sposoby udostępniania danych użytkownika

4.1. Wewnątrz firmy Canon

Ograniczamy dostęp do danych osobowych użytkownika do osób z naszej grupy spółek, dla których zapoznanie się z tego rodzaju informacjami jest niezbędne. Na przykład, możemy przekazać zgromadzone przez nas dane osobowe użytkownika naszym lokalnym placówkom sprzedażowym albo lokalnym działom obsługi Klienta w celu świadczenia usług w miejscu przebywania użytkownika.

4.2. Poza firmą Canon, naszym partnerom i podmiotom zewnętrznym

Za wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej polityce albo udzielenia zgody przez użytkownika, dane osobowe przetwarzane podczas korzystania przez użytkownika z naszych Usług nie będą przekazywane ani ujawniane innym osobom fizycznym, ani prawnym spoza grupy Canon, na ich własny użytek.

Możemy ujawnić Państwa dane osobowe, między innymi, następującym podmiotom zewnętrznym do realizacji opisanych w tym miejscu celów:

 • dostawcom albo innym podwykonawcom, z którymi pozostajemy w relacji biznesowej i którzy dostarczają nam produkty i świadczą usługi, dzięki którym możemy świadczyć Usługi dla użytkownika (takie jak magazynowanie i dostawa, obsługa techniczna i partnerzy serwisowi, opracowywanie oprogramowania, hosting witryn internetowych i zarządzanie nimi);
 • usługodawcom zewnętrznym prowadzącym kampanie marketingowe, pozyskującym potencjalnych Klientów albo przeprowadzającym ankiety wśród Klientów w naszym imieniu;
 • spółkom przetwarzającym płatności, agencjom informacji kredytowej i dostawcom usług w zakresie wykrywania nadużyć w celu przetwarzania płatności i (w razie potrzeby) wykrywania nadużyć;
 • naszym doradcom zawodowym i prawnym w celu uzyskania porad komercyjnych, finansowych albo prawnych;
 • możemy ujawnić dane osobowe potencjalnym nabywcom w przypadku sprzedaży jakichkolwiek aktywów firmy. W takim przypadku podejmiemy wszelkie uzasadnione działania, aby nabywca zobowiązał się przestrzegać postanowień niniejszej Informacji o ochronie prywatności;
 • w szczególnych okolicznościach możemy przekazać dane osobowe podmiotom zewnętrznym, takim jak policja i organy regulacyjne, w celu ochrony naszych praw, własności albo bezpieczeństwa naszych Klientów, pracowników i aktywów;
 • możemy również ujawnić dane osobowe użytkownika, jeśli będzie to konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego we wszelkich jurysdykcjach, w tym obowiązku wynikającego z naszego dobrowolnego działania albo decyzji (np. naszej decyzji prowadzenia działalności w kraju albo związanej z nią decyzji).

5. W jaki sposób chronimy dane użytkownika?

Dane osobowe użytkownika są przechowywane na zabezpieczonych serwerach i nie są przetwarzane w celach innych niż te określone w niniejszej Polityce prywatności. Dostęp do serwerów wykorzystywanych przez firmę Canon do przechowywania informacji mają jedynie upoważnieni pracownicy, a firma Canon zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Niestety nie można zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa przy przesyłaniu danych przez Internet albo przechowywaniu ich w systemie przechowywania danych. Jeżeli użytkownik ma powody sądzić, że jego kontakt z nami przestał być bezpieczny (na przykład wydaje mu się, że mogło dojść o naruszenia bezpieczeństwa któregokolwiek utworzonego u nas konta użytkownika), należy nas niezwłocznie powiadomić o tym problemie, kontaktując się z nami z wykorzystaniem podanych poniżej danych kontaktowych.

Korzystamy z usług dostawców i usługodawców z całego świata. Dlatego też dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane w krajach innych niż kraj zamieszkania użytkownika, którym może być kraj europejski, i takie kraje mogą obejmować miejsca, gdzie użytkownik może mieć mniej praw dotyczących jego danych osobowych niż ma na mocy prawa miejscowego. Jeżeli przekazujemy dane osobowe poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego do kraju, w którym obowiązuje niższy poziom ochrony prawnej danych osobowych użytkownika, zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia praw do prywatności użytkownika, w szczególności za pomocą standardowych klauzul umownych UE. Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji na temat wspomnianych zabezpieczeń, prosimy o kontakt z nami.

6. Komunikacja marketingowa

Canon lub inne spółki grupy Canon mogą wykorzystywać dane osobowe użytkownika do celów marketingowych i do informowania użytkownika o innych produktach i usługach, które mogą zainteresować użytkownika osobiście albo w kontekście jego działalności. Użytkownik może zdecydować, czy chce otrzymywać takie informacje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na naszych formularzach albo zakomunikowanie nam swoich preferencji osobiście.

Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na otrzymywanie takich informacji za pośrednictwem właściwego centrum preferencji albo rezygnując z subskrypcji za pomocą łącza/mechanizmu zawartego w każdej odnośnej wiadomości. Jeśli użytkownik zrezygnuje z subskrypcji ofert marketingowych, należy pamiętać, że wciąż będziemy mogli się z nim skontaktować w sprawie naszych usług (na przykład w celu potwierdzenia zamówienia złożonego przez użytkownika albo potwierdzenia danych do wysyłki).

7. Jak użytkownik może skorzystać ze swoich praw?

W pewnych jurysdykcjach użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, aktualizacji, ograniczenia, otrzymania nadającej się do odczytu maszynowego kopii danych osobowych albo usunięcia ich, jak również wszelkie inne prawa obowiązujące w jurysdykcji użytkownika. Użytkownik może zażądać skorzystania z tych praw za pośrednictwem naszej witryny dotyczącej prywatności danych Canon Europe, klikając na łącze zawarte w naszych wiadomościach e-mail albo odwiedzając właściwą część witryny internetowej firmy Canon albo aplikacji albo też kontaktując się z nami z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych na końcu niniejszej Polityki.

Usuwamy dane osobowe użytkownika, kiedy nie są one już potrzebne do celów, do których je pierwotnie zgromadzono.

Użytkownik ma również prawo wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych osobowych do pewnych celów, w tym do wysyłania informacji marketingowych. Więcej szczegółowych informacji dotyczących sposobu rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych znajduje się w części „Komunikacja marketingowa” powyżej.

Będziemy realizować wszelkie żądania użytkowników dotyczące skorzystania z przysługujących im praw, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jednak należy mieć świadomość, że istnieje szereg ograniczeń tych praw i mogą zaistnieć sytuacje, w których nie będziemy w stanie zrealizować żądania użytkownika. W przypadku jakichkolwiek żądań, pytań albo wątpliwości związanych z danymi osobowymi użytkownika, należy skontaktować się z nami korzystając z poniższych danych kontaktowych. Użytkownik ma również prawo do zgłoszenia swoich wątpliwości miejscowemu organowi ochrony danych osobowych.

8. Przechowywanie danych użytkownika

Canon będzie przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w części 2 niniejszej Informacji o ochronie prywatności i przez wszelkie okresy przechowywania, wynikające z obowiązujących przepisów prawa, jak również zgodnie z obowiązującymi okresami przedawnienia. Okres ten w większości jurysdykcji nie powinien być dłuższy niż sześć lat. Na przykład, w przypadku dokonania u nas zakupu przez użytkownika, przechowujemy dokumentację dotyczącą zakupu przez okres niezbędny do wystawienia faktury, oraz do celów podatkowych i gwarancyjnych. Możemy również przechowywać dokumentację dotyczącą korespondencji z użytkownikiem (na przykład w przypadku zgłoszenia przez niego reklamacji dotyczącej produktu albo Usługi) tak długo, jak będzie to konieczne do ochrony przed roszczeniem prawnym. Usuniemy dane osobowe użytkownika, gdy nie będziemy ich już potrzebować. Należy pamiętać, że w przypadku rezygnacji przez użytkownika z subskrypcji, będziemy przechowywać dokumentację dotyczącą danych kontaktowych użytkownika, aby nie przesyłać mu w przyszłości informacji marketingowych.

Canon nie usunie danych osobowych użytkownika, gdy pozostaje w relacji biznesowej z użytkownikiem albo mają one związek z produktem albo usługą wyraźnie zamówioną przez użytkownika (na przykład, w przypadku niedawnego zakupu dokonanego w ramach Usług firmy Canon).

9. Zobowiązania użytkownika

Użytkownik poświadcza prawidłowość informacji przekazanej za pośrednictwem naszych Usług. Wszelkie dane osobowe przekazane firmie Canon muszą być prawdziwe, dokładne i aktualne. Na użytkowniku spoczywa pełna odpowiedzialność za dokładność i aktualność informacji dotyczącej użytkownika oraz zgodność z tą zasadą.

10. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Będziemy okresowo aktualizować niniejszą Politykę prywatności w celu niezwłocznego informowania użytkownika o czynnościach przetwarzania danych wykonywanych przez firmę Canon. Nie będziemy wykonywać żadnych czynności przetwarzania, które mogą narazić dane osobowe użytkownika na ryzyko, a w stosownych przypadkach będziemy pozyskiwać wyraźną zgodę użytkownika w celu ochrony prawa użytkownika do prywatności. Będziemy informować użytkownika o wszelkich zmianach w niniejszej Polityce Prywatności wprowadzanych za pośrednictwem naszych Usług. Wykorzystamy również wszelkie metody komunikacji podane przez użytkownika do informowania go o istotnych zmianach w niniejszej Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie z naszych Usług po otrzymaniu jednoznacznej informacji dotyczącej niniejszej aktualnej Informacji o ochronie prywatności oznacza wyrażenie zgody na te zaktualizowane warunki.

11. Kontakt z firmą Canon

W przypadku jakichkolwiek pytań albo komentarzy dotyczących niniejszej Informacji o ochronie prywatności, należy skontaktować się ze swoim regionalnym Biurem Canon, którego dane można znaleźć za pomocą strony Kontakt na naszej witrynie internetowej albo bezpośrednio z naszych europejskim inspektorem ochrony danych pod adresem DataProtectionOfficer@canon-europe.com

Mamy nadzieję, że firma Canon będzie w stanie wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Jednak, jeżeli użytkownik nadal nie będzie usatysfakcjonowany, może on również zgłosić swoje wątpliwości miejscowemu organowi ochrony danych osobowych.

Canon – definicja

W niniejszej Polityce Prywatności, „Canon” oznacza Canon Europa N.V i jej jednostki stowarzyszone, określane w niniejszej polityce jako „my”, „nasz” albo „Canon”.

Ostatnia modyfikacja: 08.05.2018

Wersja: 1.0