PURCHASE TO PAY (OD ZAKUPU DO PŁATNOŚCI)

Rozwój wspierany przez automatyzację P2P

Middle-aged man in shirt walks between warehouse shelving

Rozwijająca się firma

KEW Electrical jest jedną z najszybciej rozwijających się, niezależnych hurtowni ze sprzętem elektrycznym w Wielkiej Brytanii, o ugruntowanej reputacji wynikającej z dostępności towaru i wysokiego poziomu obsługi klienta.

Man in high visibility vest takes stock of boxes in electrical wholesaler warehouse

Efekty szybkiej ekspansji

Tempo rozwoju firmy zaczęło przekraczać jej możliwości. Zespół finansowy ręcznie przetwarzał ponad 96 000 faktur od dostawców rocznie. Ten sposób prowadzenia dokumentacji utrudniał śledzenie odebranych towarów, na które nie wystawiono jeszcze faktury. Bez odpowiedniego nadzoru nad kosztami szybko rozwijająca się firma zmagała się również z brakiem przepływu środków pieniężnych.

Firma KEW Electrical potrzebowała rozwiązania do zarządzania procesami, które umożliwiałoby systematyczne powiększanie skali jej działalności.

Woman in office processes Accounts Payable paper invoices in front of computer

Cyfrowa transformacja dzięki rozwiązaniu Purchase to Pay (od zakupu do płatności) firmy Canon

Dzięki nawiązaniu strategicznego partnerstwa z firmą Canon firma KEW Electrical była w stanie przekształcić swój proces płatności za pomocą automatycznego kompleksowego rozwiązania Purchase to Pay (P2P, od zakupu do płatności).

Ten zdigitalizowany system pracy automatyzuje 80% procesów płatności firmy KEW Electrical w ramach jednej platformy. Automatycznie dopasowuje, rejestruje i wypełnia faktury elektroniczne na podstawie numerów zamówień. Rozwiązanie Purchase to Pay firmy Canon działa szybciej i w bardziej inteligentny sposób. Pozwala to firmie KEW Electrical utrzymać i pobudzać rozwój działalności dzięki wysokiej wydajności, pełnej zgodności i transparentności wydatków.

Man in shirt talks to man in high visibility jacket among rolls of electrical cabling in warehouse


FAKTURY NIE GINĄ JUŻ NA POCZCIE I SĄ PRZETWARZANE TERMINOWO DZIĘKI ZASTOSOWANIU SZYBKIEGO I WYDAJNEGO SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO.

Tim Standing,
dyrektor finansowy firmy KEW Electrical

Automatyzacja systemu pracy umożliwiająca stały rozwój

Wdrożenie automatyzacji P2P zapewniło firmie KEW Electrical pełny obraz aktualnej sytuacji oraz kontrolę nad przepływem środków pieniężnych i wydatkami. Ta poprawa siły nabywczej oznacza, że nie jest już potrzebny dodatkowy personel, a koszty związane z dostawcami są niższe. Firma może nawet korzystać ze zniżek za wcześniejsze rozliczenie się z dostawcami.

Pracownikom firmy KEW Electrical funkcje raportowania i pulpitu dostępne w ramach rozwiązania P2P zapewniają pełny nadzór nad całym procesem rozliczeń, co minimalizuje ryzyko nieprawidłowości i powielania płatności.

Zautomatyzowane rozwiązanie okazało się na tyle skuteczne w przypadku działu finansowego i działu wykonawczego, że firma KEW Electrical zaczęła wykorzystywać proces Purchase to Pay jako rozwiązanie pomocne przy zarządzaniu kosztami ogólnymi.MAMY OGROMNY POTENCJAŁ I CHCEMY KONTYNUOWAĆ WSPÓŁPRACĘ Z PARTNEREM, KTÓRY MOŻE NAS WSPIERAĆ I UCZESTNICZYĆ W ROZWOJU NASZEJ DZIAŁALNOŚCI.

Rozwijaj swoją firmę dzięki szybszemu, inteligentniejszemu procesowi Purchase to Pay.

Porozmawiaj z naszym zespołem