Legal & compliance

Zgodność z prawem

Nasze oświadczenia dotyczące zgodności z przepisami, wytyczne i stanowisko w różnych sprawach

W każdym z wielu krajów, w których prowadzimy działalność, przestrzegamy stosownych przepisów. Tutaj znajdziesz poradnik dla naszych klientów, dostawców i partnerów, a także informacje o stanowisku, które przyjmujemy jako odpowiedzialna firma.

Informacje dla klientów indywidualnych

Pomoc dotycząca zapoznawania się z takimi tematami jak fałszywe towary, towary z szarej strefy i fałszywe sklepy.

Legal & Compliance - Consumer info

Informacje dla dostawców i partnerów

Współpracując z nami, należy przestrzegać ogólnych warunków zakupu i używać naszego logo w sposób prawidłowy.

Legal & Compliance - Supplier & Partner info

Standardy firmy Canon

Nasze stanowisko w zakresie współczesnego niewolnictwa, prywatności, dostępności, podatków i różnic pomiędzy płciami.

Legal & Compliance - Canon values