Sponsorship at Canon Hero

Sponsorowanie przez firmę Canon

Działania związane ze sponsorowaniem i partnerstwem w regionie EMEA obejmują projekty społeczne, kulturalne i sportowe, które wspierają nasze cele dot. korporacyjnej odpowiedzialności biznesowej i społecznej. W ramach tych działań staramy się wykorzystać naszą specjalistyczną wiedzą oraz szeroką gamę produktów, aby wywierać pozytywny wpływ na społeczeństwo.

Wnioskowanie o sponsoring


Expo 2020 w Dubaju
Canon jest oficjalnym dostawcą usług drukowania i przetwarzania obrazu podczas Expo 2020 w Dubaju. Ta platforma jest dla nas ważną okazją do zaprezentowania naszych innowacyjnych technologii, produktów i usług przez cały sześciomiesięczny okres trwania imprezy (od 1 października 2021 r. do 31 marca 2022 r.).
Dubai Expo 2020
Visa pour l’image
Firma Canon od 29 lat wspiera Visa pour l’image, jeden z największych festiwali fotograficznych na świecie. Zapewniamy tygodniowe kursy szkoleniowe dla studentów z całej Europy, które ułatwiają im opowiadanie historii obejmujących różne zagadnienia – od konfliktów i natury po ludzi i środowisko.
Visa L’image
Fundacja Canon w Europie
Fundacja wspiera korporacyjną filozofię firmy Canon, Kyosei, czyli „wspólne życie i pracę dla dobra ogółu”.
4.5_Sponsorship_at_Canon_Visa_L'image

Wnioskowanie o sponsoring

Firma Canon Europa otrzymuje liczne propozycje sponsoringu. Zanim zdecydujemy się na współpracę, rozpatrujemy wszystkie oferty według następujących kryteriów:

  • Nie sponsorujemy osób ani zespołów. Dotyczy to również blogerów, vlogerów oraz wszelkich projektów związanych z podróżami, w których dana osoba oczekuje darmowego produktu w zamian za reklamę.
  • Więcej informacji na temat programu ambasadorskiego firmy Canon znajduje się na stronie Canon Pro.
  • Wydarzenie / forma aktywności musi być projektem ogólnoeuropejskim. W przypadku działań lokalnych należy skontaktować się z odpowiednim biurem firmy Canon.
  • Wydarzenie / forma aktywności nie może mieć charakteru religijnego, politycznego ani związanego z wojną w jakiejkolwiek formie.
  • Wydarzenia / formy aktywności, które weźmiemy pod uwagę, muszą wspierać nasze cele dotyczące zrównoważonego rozwoju.


Jeśli Twoje wydarzenie lub forma aktywności spełnia wyżej wymienione kryteria i chcesz, aby firma Canon rozważyła propozycję sponsoringu, wypełnij poniższy formularz. Uwaga: znaczna część naszej strategii sponsorowania jest realizowana w ramach stałej współpracy, a budżety na dodatkowe projekty są bardzo ograniczone. Żałujemy, że z powodu bardzo dużej liczby zapytań nie zawsze jesteśmy w stanie odpowiedzieć osobiście na wszystkie prośby. Jeśli Twoja propozycja zostanie przyjęta, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 60 dni od daty otrzymania wniosku.

Aby ubiegać się o sponsorowanie, wypełnij formularz. Jeden z członków naszego zespołu skontaktuje się z Tobą.