Sponsorship at Canon Hero

Sponsorowanie przez firmę Canon

Działania związane ze sponsorowaniem i partnerstwem w regionie EMEA obejmują projekty społeczne, kulturalne i sportowe, które wspierają nasze cele dot. korporacyjnej odpowiedzialności biznesowej i społecznej. W ramach tych działań staramy się wykorzystać naszą specjalistyczną wiedzą oraz szeroką gamę produktów, aby wywierać pozytywny wpływ na społeczeństwo.

Wnioskowanie o sponsoring


Expo 2020 w Dubaju
Canon jest oficjalnym dostawcą usług drukowania i przetwarzania obrazu podczas Expo 2020 w Dubaju. Ta platforma jest dla nas ważną okazją do zaprezentowania naszych innowacyjnych technologii, produktów i usług przez cały sześciomiesięczny okres trwania imprezy (od 20 października tego roku do 10 kwietnia 2021 r.).
Dubai Expo 2020
Visa pour l’image
Firma Canon od 29 lat wspiera Visa pour l’image, jeden z największych festiwali fotograficznych na świecie. Zapewniamy tygodniowe kursy szkoleniowe dla studentów z całej Europy, które ułatwiają im opowiadanie historii obejmujących różne zagadnienia – od konfliktów i natury po ludzi i środowisko.
Visa L’image
Fundacja Canon w Europie
Fundacja wspiera korporacyjną filozofię firmy Canon, Kyosei, czyli „wspólne życie i pracę dla dobra ogółu”.
4.5_Sponsorship_at_Canon_Visa_L'image

Wnioskowanie o sponsoring

Firma Canon Europa otrzymuje liczne propozycje sponsoringu. Zanim zdecydujemy się na współpracę, rozpatrujemy wszystkie oferty według następujących kryteriów:

  • Nie sponsorujemy osób ani zespołów. Dotyczy to również blogerów, vlogerów oraz wszelkich projektów związanych z podróżami, w których dana osoba oczekuje darmowego produktu w zamian za reklamę.
  • Więcej informacji na temat programu ambasadorskiego firmy Canon znajduje się na stronie Canon Pro.
  • Wydarzenie / forma aktywności musi być projektem ogólnoeuropejskim. W przypadku działań lokalnych należy skontaktować się z odpowiednim biurem firmy Canon.
  • Wydarzenie / forma aktywności nie może mieć charakteru religijnego, politycznego ani związanego z wojną w jakiejkolwiek formie.
  • Wydarzenia / formy aktywności, które weźmiemy pod uwagę, muszą wspierać nasze cele dotyczące zrównoważonego rozwoju.


Jeśli Twoje wydarzenie lub forma aktywności spełnia wyżej wymienione kryteria i chcesz, aby firma Canon rozważyła propozycję sponsoringu, wypełnij poniższy formularz. Uwaga: znaczna część naszej strategii sponsorowania jest realizowana w ramach stałej współpracy, a budżety na dodatkowe projekty są bardzo ograniczone. Żałujemy, że z powodu bardzo dużej liczby zapytań nie zawsze jesteśmy w stanie odpowiedzieć osobiście na wszystkie prośby. Jeśli Twoja propozycja zostanie przyjęta, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 60 dni od daty otrzymania wniosku.

Aby ubiegać się o sponsorowanie, wypełnij formularz. Jeden z członków naszego zespołu skontaktuje się z Tobą.