Sponsoring

Canon Camera

Sponsoring

Nasze działania sponsorskie w regionie EMEA obejmują działalność społeczną, kulturalną i sportową, która wspiera naszą markę, biznes i cele w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Zgodne są one z celem naszej marki – Imaging to Transform our World.

Poprzez naszą filozofię korporacyjną Kyosei dokładamy wszelkich starań, aby nasze doświadczenie w zakresie przetwarzania obrazu przyczyniały się do rozwoju społeczeństwa. Kyosei symbolizuje nasze zaangażowanie w postrzeganie wszystkich ludzi, niezależnie od kultury, zwyczajów, języka czy rasy, jako żyjących i współpracujących na rzecz wspólnego dobra.

Rugby World Cup 2023

Rugby World Cup 2023

Jako oficjalny dostawca rozwiązań do przetwarzania obrazu podczas turnieju Rugby World Cup 2023 firma Canon zapewni wsparcie w kontekście swoich produktów i rozwiązań, w tym aparatów, obiektywów, kamer wideo, kamer sieciowych i sprzętu medycznego.

Visa pour l’image

Visa Pour l’Image, międzynarodowy festiwal fotoreportażu, wita zwiedzających z całego świata na cyklu wystaw, dyskusji, pokazów i prezentacji nagród.

Jesteśmy dumni z tego, że od ponad 30 lat wspieramy festiwal Visa Pour l’image. Uważamy to za przywilej.

Visa pour l’image 2022
Canon foundation final

Fundacja Canon w Europie

Fundacja wspiera korporacyjną filozofię firmy Canon, Kyosei, czyli „wspólne życie i pracę dla dobra ogółu”.

W firmie Canon chcemy mieć pewność, że inicjatywy, które wspieramy, mogą łączyć się i komunikować z szeroką gamą naszych klientów w sposób budzący emocje, który wspiera cel naszej marki „Imaging to Transform our World”.

Wszystkie podmioty, z którymi podejmujemy partnerską współpracę, muszą przestrzegać naszych wartości i dlatego stawiamy na firmy i organizacje, które: 

 • są uważane za innowacyjne, śmiałe i/lub wizjonerskie;
 • stanowią dla nas platformę do prezentowania naszej technologii i usług przetwarzania obrazu;
 • promują nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój;
 • demonstrują naszą korporacyjną filozofię Kyosei, która oznacza życie i pracę dla wspólnego dobra;
 • działają zgodne z naszą korporacyjną wizją „wzbogacania życia i działalności poprzez tworzenie obrazów”.

 Obecnie nie rozpatrujemy nowych możliwości partnerskiej współpracy, ale gdy rozważamy taką propozycję, stosujemy następujące kryteria, aby pomóc nam w podjęciu decyzji:

 • Nie sponsorujemy osób ani zespołów. Dotyczy to również blogerów, vlogerów oraz wszelkich projektów związanych z podróżami, w których dana osoba oczekuje darmowego produktu w zamian za reklamę. Więcej informacji na temat programu ambasadorskiego firmy Canon znajduje się na stronie Canon Pro.
 • Wydarzenie / forma aktywności musi być projektem ogólnoeuropejskim. W przypadku działań lokalnych należy skontaktować się z odpowiednim biurem firmy Canon.
 • Wydarzenie / forma aktywności nie może mieć charakteru religijnego, politycznego ani związanego z wojną w jakiejkolwiek formie.
 • Wydarzenia / formy aktywności, które weźmiemy pod uwagę, muszą wspierać nasze cele dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Może Cię również zainteresować

 • about canon

  O firmie Canon

  Poznaj globalną firmę Canon i Canon Europe oraz dowiedz się więcej o naszych spółkach z grupy Canon.

 • Sustainability

  Zrównoważony rozwój

  Zrównoważony rozwój jest kluczowy dla naszej misji, która polega na wykorzystaniu obrazów do transformacji świata. Dowiedz się więcej o tym, jak to robimy dzięki naszym inicjatywom społecznym i środowiskowym.

 • Newsroom

  Tutaj znajdziesz aktualności i informacje firmy Canon, w tym nasz blog i platformę VIEW.

Kontakt

Dowiedz się, jak się z nami skontaktować.