Ogólne warunki zakupu Canon Polska Sp. z o.o. oraz Kodeks postępowania dostawcy Canon

Jeśli dostarczasz produkty i / lub usługi na rzecz Canon Polska Sp. z o.o. w większości przypadków odbywa się to na podstawie spisanej umowy. W przypadku braku umowy każdorazowo zastosowanie mają  Ogólne Warunki Zakupu, które możesz pobrać za pomocą poniższego linku.


Pobierz pełny dokument w wersji pdf


Aby uzyskać więcej informacji lub otrzymać kopię Ogólnych Warunków Zakupu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, prosimy o kontakt z Działem Zamówień Canon Polska.