Zasady informowania o nieprawidłowościach (system Speak Up)

Canon dokłada wszelkich starań, aby skutecznie dbać o stosowanie ładu korporacyjnego, zarządzanie ryzykiem i przestrzeganie przepisów w całej organizacji. W związku z tym stosuje aktywne podejście do kwestii zgłaszania podejrzeń dotyczących nieetycznego lub nielegalnego postępowania. Ustanowiliśmy system zgłaszania naruszeń przepisów – „Speak Up” – który umożliwia przekazywanie informacji o problemach dotyczących zgodności z przepisami, w tym o naruszeniach przepisów prawa lub postanowień Kodeksu postępowania Grupy Canon.

Osoby zgłaszające takie informacje mogą liczyć na całkowitą dyskrecję. Mają też zagwarantowaną ochronę przed działaniami odwetowymi w pracy. Nieustannie zachęcamy do właściwego wykorzystywania wspomnianego systemu poprzez propagowanie informacji o jego istnieniu. Gdy ktoś zgłosi potencjalne naruszenie zgodności z przepisami, uruchamiane jest śledztwo mające ustalić fakty i umożliwić podjęcie ostatecznej decyzji o tym, czy faktycznie doszło do naruszenia. Jeśli okaże się, że doszło do naruszenia zgodności z przepisami, zostaną podjęte odpowiednie działania naprawcze i zastosowane środki mające zapobiec powtórzeniu się takiej sytuacji.

Jeśli chcesz zgłosić problem, kliknij tutaj