A before and after shot of a field of long grass, dark and unedited on the left, showing the lighter version on the left, edited in DPP.

EDYCJA ZDJĘĆ / POSTPRODUKCJA

Edycja obrazów RAW w programie Digital Photo Professional

Przejście od wykonywania zdjęć w formacie JPEG, których można używać bez korekty, do tworzenia obrazów RAW może wydawać się dużym krokiem, ale jest to kluczowy element rozwoju każdego fotografa. Edycja zdjęć nie musi być żmudnym procesem – wystarczy kilka usprawnień, aby przekształcić przeciętny obraz w dzieło sztuki. Mamy dobrą wiadomość. To łatwiejsze, niż Ci się wydaje.

Po skonfigurowaniu aparatu pod kątem obrazów RAW urządzenie zapisuje wszystkie dane obrazu zarejestrowane przez matrycę – bez ich przetwarzania w aparacie – w efekcie pliki RAW są o wiele większe niż pliki JPEG. Dzięki temu możemy dokonywać zaawansowanych regulacji na komputerze i uzyskiwać obrazy o optymalnej jakości. Digital Photo Professional (DPP) to program firmy Canon do edycji obrazów RAW utworzonych przez aparaty EOS i zaawansowane modele aparatów PowerShot, które obsługują zapis obrazów RAW. W tym miejscu przedstawimy główne narzędzia edycyjne w programie DPP, które umożliwiają poprawianie i ulepszanie obrazów RAW.

Program DPP jest regularnie aktualizowany, a najnowsza wersja może mieć dodatkowe funkcje, dlatego przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić dostępność aktualizacji i pobrać najnowszą wersję.

Po uruchomieniu programu DPP zostanie wyświetlone okno główne z podglądem zdjęć. Zaznacz co najmniej jeden obraz, a następnie kliknij przycisk [Edit Image/Edytuj obraz] w lewym górnym rogu lub przejdź do menu View (Widok) i wybierz okno Edit Image (Edytuj obraz). (Program DPP ma wiele skrótów klawiaturowych, które przyspieszają pracę – ich opis można znaleźć w instrukcji obsługi).

The main screen of Digital Photo Professional, with previews of 15 nature images.
W głównym oknie programu DPP jest wyświetlany podgląd obrazów. Można zaznaczyć jeden obraz lub kilka obrazów z myślą o rozpoczęciu edycji.

Regulacja jasności obrazu

An eagle pictured in flight, with shadow and highlight clipping displayed in DPP.
Dostosuj jasność całego obrazu lub wybiórczo skoryguj cienie i jasne partie.

Zdjęcia na śniegu i plaży czasami są zbyt ciemne, ponieważ aparat próbuje skompensować ekstremalną jasność, typową w tych warunkach. Jeśli obraz jest nieco zbyt ciemny lub zbyt jasny, można dostosować jego jasność w programie DPP. Suwak Brightness Adjustment (Regulacja jasności) w panelu narzędzi zmienia ogólną jasność.

Aby ułatwić sobie określenie zbyt ciemnych lub zbyt jasnych części zdjęcia, kliknij przycisk ostrzegania o cieniach / jasnych partiach znajdujący się w dolnej części okna. Domyślnie obszary z całkowicie zaczernionymi cieniami są wyświetlane z niebieską nakładką, a obszary całkowicie białe – z czerwoną nakładką. Poziomy graniczne, po przekroczeniu których są wyświetlane nakładki, można dostosować.

Przewiń w dół panelu narzędzi, aby znaleźć elementy regulacji Shadow (Cień) i Highlight (Jasne partie) w sekcji Advanced (Zaawansowane). Służą one do rozjaśniania cieni i przyciemniania jasnych partii bez wpływu na inne poziomy jasności obrazu.

An eagle pictured in flight, in a brighter, edited image using DPP.
Dzięki dostosowaniu ustawień Shadow (Cień) i Highlight (Jasne partie) obraz jest teraz bardziej zrównoważony.

Regulacja balansu bieli

A close-up photo of a pink rose, with the white balance tab open in DPP.
Zastosuj inne ustawienie balansu bieli, aby ocieplić lub ochłodzić kolory na obrazie.

Wygląd kolorów zmienia się w zależności od oświetlenia otoczenia, dlatego biały kawałek papieru wygląda na bardziej niebieski (chłodniejszy) wczesnym rankiem, a na pomarańczowy (cieplejszy) o zachodzie słońca. Ustawienie balansu bieli w aparacie umożliwia rejestrowanie realistycznych kolorów i dodawanie przebarwień z myślą o kreatywnych efektach. Na przykład w pochmurny dzień warto ocieplić kolory, aby zwiększyć ich atrakcyjność. Zaletą fotografowania w trybie RAW jest możliwość zmiany balansu bieli po zrobieniu zdjęcia.

Po otwarciu obrazu RAW program DPP domyślnie stosuje ustawienie balansu bieli, którego użyto podczas fotografowania. Jednak można je zmienić poprzez wybranie innego ustawienia z listy rozwijanej. Wybierz opcję Click White Balance (Balans bieli kliknięciem), a następnie kliknij neutralny odcień na obrazie, aby zresetować ogólny balans bieli obrazu zgodnie z wybranym punktem. Eksperymentuj z balansem bieli, aby znaleźć ustawienie, które optymalnie poprawia zdjęcie.

A close-up image of a pink rose with colours enhanced by white balance.
To zestawienie obrazu przed korektą i obrazu po korekcie pokazuje różnicę między obrazami w ciepłych i zimnych odcieniach. Zauważ, że róża ma bardziej pomarańczowy odcień po lewej stronie obrazu, a bardziej niebieski odcień po prawej stronie.

Zmiana wyglądu zdjęć za pomocą stylów obrazów

A picture of a black eagle stood on grass open in DPP with the Picture Styles tab open.
Style obrazów umożliwiają stosowanie całego zestawu korekt naraz.

Style obrazów rzutują na ogólny wygląd zdjęć dzięki zastosowaniu wstępnie zdefiniowanych grup ustawień. Niektóre z nich wygładzają i wyrównują odcienie skóry, a tym samym uatrakcyjniają wygląd portretowanych osób. Inne mają na celu nadanie obrazom wyglądu przypominającego efekt HDR poprzez wyostrzenie obiektów, zwiększenie kontrastu i nasycenia itp. Po otwarciu obrazu RAW program DPP stosuje styl obrazów użyty podczas fotografowania. Jednak styl obrazów, a tym samym wygląd zdjęcia, można zmienić. Na przykład w celu zmiany zdjęcia na czarno-białe, należy użyć stylu obrazów Monochrome (Monochromatyczne).

Wypróbuj standardowe style, aby zobaczyć, co sprawdza się najlepiej. Ponadto można używać programu Picture Style Editor z myślą o tworzeniu własnych stylów obrazów do stosowania na zdjęciach.

A black-and-white picture of an eagle open in DPP.
Zdjęcie nabiera zupełnie nowego wyrazu po zastosowaniu monochromatycznego stylu obrazów.

Poprawa kompozycji i kadrowania

A macro photo of an insect on a flower being cropped and levelled in DPP.
Wykadruj obraz i popraw jego kompozycję poprzez przycięcie go i obrócenie.

Czasami gotowe zdjęcie nie jest idealnie skadrowane (skomponowane). Można użyć narzędzia Crop (Kadrowanie) w programie DPP, aby skupić uwagę widza na głównym obiekcie. Kliknij narzędzie Crop (Kadrowanie). Teraz możesz ustawić stały format obrazu lub wybrać opcję swobodnego kadrowania w panelu. Kliknij obraz i przeciągnij myszą w jego poprzek, aby określić część zdjęcia, której chcesz użyć. Zmień położenie zaznaczenia poprzez jego kliknięcie i przeciągnięcie. Przesuń wskaźnik poza wybrany obszar, aby obrócić obraz i wypoziomować pochylony horyzont lub nadać zdjęciu nietypowy wygląd.

A macro shot of an insect on a daisy.
Skadrowanie i obrócenie tego obrazu sprawia, że obiekt jest w centrum uwagi.

Redukowanie szumu na obrazie

A photo taken on a river at dusk, with image noise being corrected in DPP.
Usuwaj szum z obrazów zrobionych w słabym świetle lub z wysoką czułością ISO.

Szum na obrazie pojawia się, gdy robimy zdjęcia w bardzo słabym świetle lub z wysoką czułością ISO lub gdy zachodzą obie te okoliczności. Wygląda on jak cętkowany wzór pełen małych punktów i pojawia się w ciemnych obszarach zdjęcia (szum luminancji) lub w poszczególnych kanałach kolorów (szum chrominancji). Program DPP odczytuje informacje o czułości ISO i ekspozycji zapisane w pliku RAW i automatycznie optymalizuje ustawienia redukcji szumów, aby zapewnić równowagę między płynnym, czystym obrazem a dużą ilością szczegółów. Wspomniane ustawienia można dostosować w karcie Adjust Image Detail (Dostosuj szczegóły obrazu), aby określić ostateczny wygląd zdjęć – zbyt duża redukcja szumów sprawi, że szczegóły będą niewyraźne. Zawsze warto powiększyć obraz, aby prawidłowo widzieć szum i rezultat jego redukcji.

A photo of a river taken at dusk with image noise reduced in DPP.
Redukcja szumu w programie DPP może wyostrzyć zdjęcie.

Ostrzejsze zdjęcia

A close-up photo of a colourful butterfly on a leaf as shot in DPP.
Wszystkie zdjęcia cyfrowe zyskają na wyglądzie dzięki wyostrzeniu, ale nie można w tej mierze przesadzać.

Wszystkie zdjęcia cyfrowe zyskują na wyglądzie dzięki wyostrzeniu. Poprawia ono kontrast przy krawędziach szczegółów, które stają się bardziej wyraźne. Jednak funkcja wyostrzania nie pomoże w przypadku nieostrego obrazu.

Program DPP ma dwa narzędzia do wyostrzania. Szybką korektę można wprowadzić za pomocą podstawowego narzędzia Sharpness (Ostrość), ale większą kontrolę nad tym procesem zapewnia funkcja Unsharp Mask (Maska wyostrzająca), która umożliwia oddzielne regulowanie parametrów Strength (Wzmocnienie), Fineness (Dokładność) i Threshold (Próg). Za pomocą trzech parametrów można określić stopień wyostrzania i wskazać zakres oddziaływania funkcji. Wartości nie muszą być zgodne ze sobą – eksperymentuj, aby zobaczyć efekty dostosowania każdego parametru. Nadmierne wyostrzenie spowoduje efekt poświaty wzdłuż kontrastowych krawędzi – zawsze warto powiększyć obraz, aby ocenić wyniki. Obrazy, które chcemy wyświetlać na ekranie, możemy wyostrzać w mniejszym stopniu. Gdy w grę wchodzą wyraźne, szczegółowe wydruki, możemy zwiększyć stopień wyostrzenia.

A sharp close-up photo of a colourful butterfly on a leaf as shot.
Wyostrzenie tego obrazu sprawiło, że krawędzie są bardziej zarysowane, a obiekt wyraźnie odróżnia się od tła.

Przepisy przyspieszają edycję

The options in DPP for saving image adjustments as a recipe.
Zapisz cały zestaw regulacji jako przepis i zastosuj je wszystkie jednocześnie do innych obrazów.

Ustawienia wybrane podczas przetwarzania obrazu RAW można skopiować, a następnie wkleić do innych obrazów. Przyspiesza to pracę z wieloma podobnymi ujęciami. Przejdź do opcji Edit (Edycja) > Select (Wybierz) i skopiuj ustawienia przepisu. Wybierz ustawienia, które chcesz skopiować ze zdjęcia, po czym kliknij przycisk OK. Następnie w oknie przeglądarki obrazów możesz wybrać inny obraz lub kilka obrazów i wkleić przepis do wszystkich zdjęć za pomocą polecenia Edit (Edycja) > Paste recipe (Wklej przepis).

Przepisy można również zapisywać w plikach na komputerze, aby wykorzystać je w przyszłości. Wystarczy przejść do polecenia Edit (Edycja) > Save recipe in file (Zapisz przepis w pliku). Aby zastosować zapisany przepis do nowego obrazu, przejdź do polecenia Edit (Edycja) > Read and paste recipe from file (Wczytaj i wklej przepis z pliku).

Zmiany wprowadzone w obrazach są automatycznie zapisywane w pliku RAW podczas zamykania programu DPP. Oznacza to, że plik można otworzyć ponownie w późniejszym czasie i skopiować recepturę. Nie zmienia się to nawet wtedy, gdy pliki RAW są umieszczane w innej lokalizacji – przepis jest przenoszony wraz z plikiem RAW.

Tworzenie przetworzonych obrazów do udostępnienia

The options in DPP for batch processing images.
Zapisz zmodyfikowany plik RAW jako obraz JPEG lub TIFF, aby go udostępnić lub wydrukować.

Po zakończeniu przetwarzania pliku RAW należy zapisać wyedytowany obraz. Dostępne są dwa formaty plików: JPEG i TIFF. Pliki JPEG są mniejsze. Można je łatwo udostępniać i otwierać w dowolnym programie. Format TIFF zapewnia maksymalną jakość i jest idealny w przypadku drukowania w dużym formacie. Jeśli chcesz zapisać jeden obraz, wybierz polecenie File (Plik) > Convert and save (Konwertuj i zapisz). W przypadku wielu obrazów zaznacz te, które chcesz zapisać, a następnie wybierz polecenie File (Plik) > Batch process (Przetwarzanie pakietowe). Wybierz typ pliku, JPEG lub TIFF, oraz lokalizację, w której chcesz zapisać obrazy. W przypadku przetwarzania pakietowego możesz zmienić rozmiar i nazwy obrazów. Przetwarzanie pakietowe odbywa się w tle, więc można dalej używać programu DPP.

Porządkowanie zdjęć za pomocą ocen w postaci gwiazdek

Gdy masz setki, a nawet tysiące zdjęć do posortowania, potrzebujesz skutecznego sposobu na ich uporządkowanie. W programie DPP można używać znaczników wyboru, ocen w postaci gwiazdek lub obu tych elementów, aby szybko wyszukiwać najlepsze zdjęcia w przyszłości. Aby szybko dodać te elementy, wybierz narzędzie Quick Check (Szybki podgląd), kliknij miniaturę obrazu, aby ją zaznaczyć. Następnie użyj klawiszy numerycznych 1–5 na klawiaturze, aby dodać odpowiednią ocenę lub znaczniki wyboru. Jeśli w aparacie dodano oceny w postaci gwiazdek, są one również widoczne w programie DPP, ale ich liczbę można zmienić. Znaczniki wyboru są widoczne tylko w programie DPP. Obrazy można sortować, wybierać i filtrować według przypisanej oceny. Pomaga to zachować spójność ocen w kontekście określania najlepszych zdjęć, dzięki czemu można je później łatwo wyszukiwać.

Bezpłatny, udostępniony przez firmę Canon serwis w chmurze image.canon to idealne miejsce do przechowywania zdjęć bezpośrednio z aparatu, a także przesyłania ich do innych serwisów internetowych lub urządzeń. Najnowsze aparaty firmy Canon z obsługą łączności Wi-Fi mogą nawet przesyłać zdjęcia automatycznie*. Obrazy RAW przesłane do serwisu image.canon ze zgodnych aparatów* mogą być automatycznie pobierane do komputera w celu edycji w programie DPP.

The main screen of DPP, with previews of 15 nature images including star ratings and check marks.
Używaj znaczników wyboru, ocen w postaci gwiazdek lub obu rozwiązań, aby porządkować, sortować i wyszukiwać obrazy.

Podobnie jak w przypadku każdej nowej umiejętności dojście do doskonałości wymaga ćwiczeń. Eksperymentuj z narzędziami wymienionymi w tym artykule. Ustawiaj skrajne wartości, aby lepiej zrozumieć możliwości poszczególnych narzędzi. Po dokonaniu edycji kilku zdjęć szybko zaczniesz rozpoznawać czynności, które należy wykonać, aby poprawić zdjęcia. Nauka korygowania niedoskonałości zdjęć może również sprawić, że staniesz się lepszym fotografem.

Autor: Brian Worley

* Nie wszystkie aparaty firmy Canon obsługują automatyczne przesyłanie w tle i nie wszystkie umożliwiają bezpośrednie przesyłanie obrazów RAW (CR2). Inne zgodne aparaty firmy Canon z obsługą Wi-Fi umożliwiają łatwe ręczne przesyłanie zdjęć bezpośrednio do usługi image.canon. Pełna lista zgodnych aparatów jest dostępna pod adresem http://image.canon. Zgodne aparaty muszą mieć połączenie z Internetem przez sieć Wi-Fi.

Powiązane artykuły
A before and after image of a marshy landscape, unedited on the left and in black and white on the right.

PODSTAWY EDYCJI

Jak edytować zdjęcia krajobrazowe pod kątem drukowania

Techniki edycji, dzięki którym zdjęcia krajobrazowe staną się dziełami sztuki.

A before and after shot of a couple on their wedding day next to a lake, dark and unedited on the left, showing the lighter version on the left, edited in DPP.

PODSTAWY EDYCJI

Jak edytować wyjątkowe zdjęcia

Oto proste wskazówki dotyczące edycji, dzięki którym upiększysz zdjęcia wyjątkowych chwil.

A long jetty, viewed from water level at dusk, stretches into the sea.

PODSTAWY FOTOGRAFOWANIA

Doskonal kompozycję swoich zdjęć

Uatrakcyjnij swoje zdjęcia, stosując się do poniższych zasad dotyczących kompozycji obrazu.

Powiązane produkty

Polecane aplikacje

Powiązane artykuły

Wiele przydatnych wskazówek dotyczących fotografii, przewodniki oraz wywiady. W sekcji „Zainspiruj się” znajdziesz między innymi porady jak wybrać najlepszy aparat czy drukarkę, aby móc realizować swoje pomysły.

Wróć do wszystkich wskazówek i technik