Hero image

Naprawa produktu

Zapoznaj się z informacjami niezbędnymi do wysłania produktu do naprawy. Obejmują one wyszukiwanie autoryzowanych partnerów serwisowych, czynności, które należy wykonać w celu uzgodnienia naprawy, i zestaw odpowiedzi na często zadawane pytania.

Koronawirus

W związku z zaistniałą sytuacją naszym najwyższym prioritetem jest troska i ochrona naszych klientów i pracowników, co jest związane z dostosowaniem naszego sposobu pracy w niektórych sektorach. Staramy się doknać wszelkich możliwych kroków, aby przewidzieć, przygotowywać się i zminimalizować wszelkie potencjalne zagrożenie.

Mając to na uwadze, centra serwisowe firmy Canon działają na chwilę obecną z mniejszą liczbą pracowików. Wielu pracowników pracuje zdalnie z domu, aby ograniczyć ryzyko infekcji. Na chwilę obecną preferowaną metodą  dostarczenia sprzętu do naszych centrów serwisowych firmy Canon jest przesyłka kurierska. Niemmniej jedank wspierając naszych klienów, jest możliwość dostardzenie sprzędu również osobiście (przestrzegając  obowiązujących  rządowych zasad bezpieczeństwa  i ograniczeń). Czas naprawy może być przedłużony w czasie i nie wiemy jeszcze, kiedy będziemy mogli wznowić normalny poziom usług.

Nasi autoryzowani partnerzy serwisowi Canon również stoją przed podobnymi wyzwaniami, dlatego przed wysłaniem produktu do naprawy zalecamy bezpośredni kontakt z nimi. 

W związku z powyższym, prosimy zastanowić się,  czy naprawa jest pilna, Nie wykluczamy, iż zaistniała sytuacja może mieć również wpływ na usługi kurierskie.Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej, prosimy o kontakt.  Zapytania są opracowywane normalnym trybem. Będziemy na bieżąco  informować naszych klientów o dalszym rozwoju sytuacji. Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za zrozumienie i wsparcie w tym trudnym czasie.

 

COVID-19: zalecenia dotyczące czyszczenia urządzeń firmy Canon

 
W ramach stałej pomocy technicznej nasi inżynierowie dołożą wszelkich starań, aby dokładnie wyczyścić urządzenie klienta po zakończeniu pracy. 
Zalecamy przestrzeganie zaleceń dotyczących czyszczenia podanych w instrukcji obsługi urządzenia. (Instrukcje obsługi można pobrać ze strony pomocy technicznej firmy Canon). 

W związku z sytuacją dotyczącą wirusa COVID-19 wielu klientów pyta o porady dotyczące najbezpieczniejszego sposobu czyszczenia najczęściej dotykanych obszarów urządzeń. Firma Canon zaleca stosowanie się do poniższych instrukcji dotyczących czyszczenia. 

Uwaga: niniejsze wskazówki dotyczące czyszczenia nie gwarantują usunięcia koronawirusa z urządzeń. Skuteczność środków czyszczących na bazie alkoholu należy sprawdzić u producenta. 

  • Przed przystąpieniem do czyszczenia należy przeprowadzić wymaganą procedurę wyłączania i odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego.
  • Do dezynfekcji należy używać miękkiej ściereczki nasączonej środkiem czyszczącym na bazie alkoholu. Należy przetrzeć te części urządzenia, których mogą dotykać użytkownicy, np. przyciski numeryczne na panelach sterowania, ekrany dotykowe, pokrywy i uchwyty.
  • Nie wolno rozpylać alkoholu ani żadnych innych środków dezynfekujących bezpośrednio na miejsca, w których płyny mogłyby przeniknąć do urządzenia, np. krawędzie ekranu dotykowego lub przyciski numeryczne. Należy uważać, aby nie rozlać płynów w tych miejscach.
  • W przypadku niektórych rodzajów alkoholu lub metod wycierania zewnętrzna część drukarki może ulec odbarwieniu lub utracić kolor, jednak nie będzie to miało wpływu na działanie urządzenia.
  • Należy pamiętać, że niektóre produkty, takie jak wilgotne chusteczki, mogą nie zawierać alkoholu, więc nie zaleca się ich stosowania.
  • Firma Canon nie poleca żadnych konkretnych marek czy producentów środków czyszczących na bazie alkoholu. Zalecamy jednak stosowanie środka czyszczącego zawierającego co najmniej 60% alkoholu. Należy pamiętać, że alkohol jest łatwopalną cieczą, dlatego nie wolno go używać w pobliżu ognia.
  • Nie należy stosować środków czyszczących na bazie alkoholu względem matryc aparatów lub obiektywów, ponieważ są one pokryte zewnętrzną powłoką, która mogłaby ulec uszkodzeniu.

Punkty serwisowe

Wybierz produkt za pomocą filtrów wyszukiwania, aby znaleźć właściwego autoryzowanego partnera serwisowego, w którym można dokonać naprawy produktu firmy Canon.

Następnie możesz zabrać swój produkt bezpośrednio do partnera serwisowego lub zorganizować jego dostawę. Zapoznaj się z procedurą naprawy, aby uzyskać więcej informacji.


Uwaga – W przypadku niektórych krajów użytkownik może być uprawniony do usługi gwarancyjnej świadczonej w siedzibie klienta, jeśli ma urządzenie imageRUNNER C1225iF, PIXMA PRO-1, imagePROGRAF PRO-1000 lub wybrany model drukarki MAXIFY lub i-SENSYS. Jeśli drukarka jest objęta gwarancją EWS (European Warranty System – Europejski System Gwarancyjny) firmy Canon, prosimy najpierw o sprawdzenie dostępności, a w przypadku posiadania uprawnienia o skontaktowanie się z nami bezpośrednio w celu umówienia realizacji usługi gwarancyjnej w siedzibie klienta. Jeśli usługa w siedzibie klienta nie przysługuje, należy odszukać autoryzowanego partnera serwisowego poniżej.Procedura naprawy

Urządzenie Canon nie działa. Co trzeba zrobić?

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z obszarem pomocy technicznej dla produktów konsumenckich zawierającym informacje, które mogą przydać się przy rozwiązywaniu problemu. Po wybraniu urządzenia można skorzystać z sekcji często zadawanych pytań i pobrać instrukcje obsługi, sterowniki oraz oprogramowanie (także układowe). Ponadto są tam inne przydatne informacje, w tym numery telefonów i adresy e-mail umożliwiające kontakt z nami.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać przy użyciu wymienionych zasobów i będzie konieczna naprawa urządzenia, należy skorzystać z poniższej procedury. Procedura może nieznacznie różnić się w niektórych krajach, dlatego należy zapoznać się z informacjami na stronach pomocy technicznej właściwej dla kraju zamieszkania, korzystając z modułu wyboru kraju.

Urządzenie Canon wymaga naprawy — dalsze czynności

1. Wydrukuj i wypełnij standardowy formularz naprawy firmy Canon dołączany do zwracanego urządzenia

Formularz zapewni nam wszystkie niezbędne informacje do przeanalizowania problemu, naprawienia urządzenia (w razie potrzeby) i zaktualizowania stanu realizacji naprawy. Jeśli nie możesz wydrukować formularza, umieść te same informacje w liście. List należy wysłać razem z urządzeniem.

2. Znajdź najbliższego autoryzowanego partnera serwisowego firmy Canon

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki partnerów serwisowych, aby znaleźć dane dotyczące najbliższego autoryzowanego partnera serwisowego firmy Canon.

3. Umieść wszystkie niezbędne informacje w dokumencie dołączonym do zwracanego urządzenia

Jeśli naprawa jest realizowana w ramach gwarancji, należy dołączyć także dowód zakupu urządzenia z datą. Firma Canon nie realizuje napraw gwarancyjnych, jeśli nie otrzyma stosownej dokumentacji.

4. Urządzenie musi być solidnie zapakowane na czas transportu

Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie urządzenia podczas transportu. Z tego względu zalecamy solidne i bezpieczne zapakowanie urządzenia. Warto również rozważyć ubezpieczenie urządzenia, szczególnie w przypadku bardzo wartościowych urządzeń.

Warto pamiętać, że urządzenie zawsze można dostarczyć osobiście do autoryzowanego partnera serwisowego firmy Canon. Godziny pracy, adres i inne przydatne informacje są dostępne po kliknięciu łącza „Dane kontaktowe punktów napraw” powyżej.


Jak wygląda procedura naprawy po wysłaniu urządzenia?

Urządzenie dostarczone do autoryzowanego partnera serwisowego firmy Canon zostanie zarejestrowane w systemie napraw, a klient otrzyma wiadomość z potwierdzeniem odbioru urządzenia.

Jeśli naprawa jest realizowana w ramach gwarancji, zostanie przeprowadzona wstępna analiza urządzenia i dołączonej dokumentacji w celu potwierdzenia zasadności użycia gwarancji. Jeśli użycie gwarancji jest zasadne, urządzenie zostanie poddane standardowej procedurze naprawy, a po jej zakończeniu urządzenie zostanie wysłane do klienta lub udostępnione do odbioru.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu uznamy, że naprawa nie może być zrealizowana w ramach gwarancji, poinformujemy o tym klienta. Może on również otrzymać wycenę naprawy pozagwarancyjnej. Wycena może wiązać się z opłatą, jednak przed jej sporządzeniem skontaktujemy się z klientem, aby zapytać, czy się na to zgadza. Na wycenie wyraźnie zaznaczymy, czy naprawa spełnia kryteria „programu napraw objętych stawką zryczałtowaną”. W przeciwnym razie wycena będzie oparta na szacunkowych kosztach części zamiennych i robocizny.

Wycenę przedstawioną przez firmę Canon można zaakceptować lub odrzucić. Klient powinien powiadomić właściwego partnera serwisowego firmy Canon o proponowanym dalszym trybie postępowania. Odrzucenie wyceny spowoduje zwrot urządzenia przez firmę Canon. Akceptacja wyceny spowoduje uruchomienie dalszej części procedury naprawy urządzenia. Po zakończeniu naprawy urządzenie zostanie wysłane do klienta lub udostępnione do odbioru.

Firma Canon chroni prywatność swoich klientów, a przekazywane przez nich dane osobowe są używane tylko do obsługi procedury naprawy. Dane osobowe są bezpiecznie przechowywane przez firmę Canon i nie są używane do żadnych innych celów. Część informacji z tej kategorii nie spełnia kryteriów danych osobowych (np. Ustawienia). Będziemy przetwarzać te dane w celu zapewnienia, zachowania, ochrony i doskonalenia obecnych produktów i usług oraz opracowywania nowych. Więcej informacji o zasadach ochrony danych osobowych stosowanych przez firmę Canon zawierają Zasady i warunki użytkowania.

Powrót do początkuCzęsto zadawane pytania dotyczące usług naprawy

Oto lista często zadawanych pytań, która pomoże ustalić, czy urządzenie wymaga naprawy.


Pyt.: Jaki będzie koszt naprawy?

Odp.: Bez ekspertyzy technicznej nie jest możliwe odpowiedzieć na to pytanie, proszę skontaktować się z autoryzowanym serwisem.Pyt.: W Moim produktcie nastąpiła usterka wkrótce po zakupie, co mogę zrobić?

Odp.: Canon tylko naprawi twój produkt w terminach i na warunkach opisanych w Karcie Gwarancyjnej; alternatywnie Powinieneś porozumieć się z twoim sprzedawcą co do dalszej pomocy.Pyt.: Mój produkt jest wadliwy, co mogę zrobić?

Odp.: Canon wraz z urządzeniem dostarcza 12 miesięczną gwarancję, licząc od daty zakupu twojego produktu. W przypadku reklamacji w serwisie konieczne b edzie dostarczenie dowodu zakupu. Zapisy w Karcie Gwarancyjnej nie naruszają twoich praw jako konsumenta; alternatywnie proszę skontaktować się twoim sprzedawcą. Proszę skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Wszystkie naprawy wykonywane są terminach i warunkach opisanych w twojej karcie gwarancjyjnej.Pyt.: Jeśli moje urządzenie jest wadliwe, czy można wymienić je na gwarancji?

Odp.: Canon tylko naprawi twój produkt w terminach i warunkach opisanych w twojej gwarancji.Pyt.: Czy mogę dostarczyć urządzenie do Autoryzowanego Partnera Serwisowego osobiście ?

Odp.: Ogólnie zalecamy, aby przesłać twój produkt firmą kurierską. Jeżeli chciałbyś dostarczyć urządzenie osobiście, prosimy o wcześniejsze skontaktowanie się z serwisem.Pyt.: Z kim mam się porozumieć w sprawie naprawy ?

Odp.: Proszę skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym, właściwym dla Twojego produktu.Pyt.: Czy mogę przesyłać mój EOS300D lub EOS350D do Fiksacji ?

Odp.: Nie, Fiksacja nie jest naprawą aparatów fotograficznych EOS300D lub EOS350D SLR.
W tej sprawie proszę kontaktować się Autoryzowanym Partnerem Serwisowym, właściwym dla Twojego produktu.

Powrót do początkuFormularz naprawy

Przed wysłaniem urządzenia do jednego z Autoryzowany Partner Serwisowy proszę wypełnić ten formularz i dołączyć go do wysyłanego produktu. Szczegółowe informacje umożliwią wybranemu punktowi Autoryzowany Partner Serwisowy szybkie wykonanie naprawy. Procedury naprawy i opłaty z nią związane są różne w poszczególnych punktach Autoryzowany Partner Serwisowy. W celu uzyskania pełnych informacji dotyczących wymagań obowiązujących w określonym punkcie Autoryzowany Partner Serwisowy, a także wszelkich odnośnych warunków należy się skontaktować bezpośrednio z wybranym punktem Autoryzowany Partner Serwisowy – przed wysłaniem produktu.

Inne przydatne pozycje...

Feedback