Hero image

Naprawa produktu

Zapoznaj się z informacjami niezbędnymi do wysłania produktu do naprawy. Obejmują one wyszukiwanie autoryzowanych partnerów serwisowych, czynności, które należy wykonać w celu uzgodnienia naprawy, i zestaw odpowiedzi na często zadawane pytania.

Punkty serwisowe

Wybierz produkt za pomocą filtrów wyszukiwania, aby znaleźć właściwego autoryzowanego partnera serwisowego, w którym można dokonać naprawy produktu firmy Canon.

Następnie możesz zabrać swój produkt bezpośrednio do partnera serwisowego lub zorganizować jego dostawę. Zapoznaj się z procedurą naprawy, aby uzyskać więcej informacji.


Uwaga – W przypadku niektórych krajów użytkownik może być uprawniony do usługi gwarancyjnej świadczonej w siedzibie klienta, jeśli ma urządzenie imageRUNNER C1225iF, PIXMA PRO-1, imagePROGRAF PRO-1000 lub wybrany model drukarki MAXIFY lub i-SENSYS. Jeśli drukarka jest objęta gwarancją EWS (European Warranty System – Europejski System Gwarancyjny) firmy Canon, prosimy najpierw o sprawdzenie dostępności, a w przypadku posiadania uprawnienia o skontaktowanie się z nami bezpośrednio w celu umówienia realizacji usługi gwarancyjnej w siedzibie klienta. Jeśli usługa w siedzibie klienta nie przysługuje, należy odszukać autoryzowanego partnera serwisowego poniżej.Procedura naprawy

Urządzenie Canon nie działa. Co trzeba zrobić?

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z obszarem pomocy technicznej dla produktów konsumenckich zawierającym informacje, które mogą przydać się przy rozwiązywaniu problemu. Po wybraniu urządzenia można skorzystać z sekcji często zadawanych pytań i pobrać instrukcje obsługi, sterowniki oraz oprogramowanie (także układowe). Ponadto są tam inne przydatne informacje, w tym numery telefonów i adresy e-mail umożliwiające kontakt z nami.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać przy użyciu wymienionych zasobów i będzie konieczna naprawa urządzenia, należy skorzystać z poniższej procedury. Procedura może nieznacznie różnić się w niektórych krajach, dlatego należy zapoznać się z informacjami na stronach pomocy technicznej właściwej dla kraju zamieszkania, korzystając z modułu wyboru kraju.

Urządzenie Canon wymaga naprawy — dalsze czynności

1. Wydrukuj i wypełnij standardowy formularz naprawy firmy Canon dołączany do zwracanego urządzenia

Formularz zapewni nam wszystkie niezbędne informacje do przeanalizowania problemu, naprawienia urządzenia (w razie potrzeby) i zaktualizowania stanu realizacji naprawy. Jeśli nie możesz wydrukować formularza, umieść te same informacje w liście. List należy wysłać razem z urządzeniem.

2. Znajdź najbliższego autoryzowanego partnera serwisowego firmy Canon

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki partnerów serwisowych, aby znaleźć dane dotyczące najbliższego autoryzowanego partnera serwisowego firmy Canon.

3. Umieść wszystkie niezbędne informacje w dokumencie dołączonym do zwracanego urządzenia

Jeśli naprawa jest realizowana w ramach gwarancji, należy dołączyć także dowód zakupu urządzenia z datą. Firma Canon nie realizuje napraw gwarancyjnych, jeśli nie otrzyma stosownej dokumentacji.

4. Urządzenie musi być solidnie zapakowane na czas transportu

Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie urządzenia podczas transportu. Z tego względu zalecamy solidne i bezpieczne zapakowanie urządzenia. Warto również rozważyć ubezpieczenie urządzenia, szczególnie w przypadku bardzo wartościowych urządzeń.

Warto pamiętać, że urządzenie zawsze można dostarczyć osobiście do autoryzowanego partnera serwisowego firmy Canon. Godziny pracy, adres i inne przydatne informacje są dostępne po kliknięciu łącza „Dane kontaktowe punktów napraw” powyżej.


Jak wygląda procedura naprawy po wysłaniu urządzenia?

Urządzenie dostarczone do autoryzowanego partnera serwisowego firmy Canon zostanie zarejestrowane w systemie napraw, a klient otrzyma wiadomość z potwierdzeniem odbioru urządzenia.

Jeśli naprawa jest realizowana w ramach gwarancji, zostanie przeprowadzona wstępna analiza urządzenia i dołączonej dokumentacji w celu potwierdzenia zasadności użycia gwarancji. Jeśli użycie gwarancji jest zasadne, urządzenie zostanie poddane standardowej procedurze naprawy, a po jej zakończeniu urządzenie zostanie wysłane do klienta lub udostępnione do odbioru.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu uznamy, że naprawa nie może być zrealizowana w ramach gwarancji, poinformujemy o tym klienta. Może on również otrzymać wycenę naprawy pozagwarancyjnej. Wycena może wiązać się z opłatą, jednak przed jej sporządzeniem skontaktujemy się z klientem, aby zapytać, czy się na to zgadza. Na wycenie wyraźnie zaznaczymy, czy naprawa spełnia kryteria „programu napraw objętych stawką zryczałtowaną”. W przeciwnym razie wycena będzie oparta na szacunkowych kosztach części zamiennych i robocizny.

Wycenę przedstawioną przez firmę Canon można zaakceptować lub odrzucić. Klient powinien powiadomić właściwego partnera serwisowego firmy Canon o proponowanym dalszym trybie postępowania. Odrzucenie wyceny spowoduje zwrot urządzenia przez firmę Canon. Akceptacja wyceny spowoduje uruchomienie dalszej części procedury naprawy urządzenia. Po zakończeniu naprawy urządzenie zostanie wysłane do klienta lub udostępnione do odbioru.

Firma Canon chroni prywatność swoich klientów, a przekazywane przez nich dane osobowe są używane tylko do obsługi procedury naprawy. Dane osobowe są bezpiecznie przechowywane przez firmę Canon i nie są używane do żadnych innych celów. Część informacji z tej kategorii nie spełnia kryteriów danych osobowych (np. Ustawienia). Będziemy przetwarzać te dane w celu zapewnienia, zachowania, ochrony i doskonalenia obecnych produktów i usług oraz opracowywania nowych. Więcej informacji o zasadach ochrony danych osobowych stosowanych przez firmę Canon zawierają Zasady i warunki użytkowania.

Powrót do początkuCzęsto zadawane pytania dotyczące usług naprawy

Oto lista często zadawanych pytań, która pomoże ustalić, czy urządzenie wymaga naprawy.


Pyt.: Jaki będzie koszt naprawy?

Odp.: Bez ekspertyzy technicznej nie jest możliwe odpowiedzieć na to pytanie, proszę skontaktować się z autoryzowanym serwisem.Pyt.: W Moim produktcie nastąpiła usterka wkrótce po zakupie, co mogę zrobić?

Odp.: Canon tylko naprawi twój produkt w terminach i na warunkach opisanych w Karcie Gwarancyjnej; alternatywnie Powinieneś porozumieć się z twoim sprzedawcą co do dalszej pomocy.Pyt.: Mój produkt jest wadliwy, co mogę zrobić?

Odp.: Canon wraz z urządzeniem dostarcza 12 miesięczną gwarancję, licząc od daty zakupu twojego produktu. W przypadku reklamacji w serwisie konieczne b edzie dostarczenie dowodu zakupu. Zapisy w Karcie Gwarancyjnej nie naruszają twoich praw jako konsumenta; alternatywnie proszę skontaktować się twoim sprzedawcą. Proszę skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Wszystkie naprawy wykonywane są terminach i warunkach opisanych w twojej karcie gwarancjyjnej.Pyt.: Jeśli moje urządzenie jest wadliwe, czy można wymienić je na gwarancji?

Odp.: Canon tylko naprawi twój produkt w terminach i warunkach opisanych w twojej gwarancji.Pyt.: Czy mogę dostarczyć urządzenie do Autoryzowanego Partnera Serwisowego osobiście ?

Odp.: Ogólnie zalecamy, aby przesłać twój produkt firmą kurierską. Jeżeli chciałbyś dostarczyć urządzenie osobiście, prosimy o wcześniejsze skontaktowanie się z serwisem.Pyt.: Z kim mam się porozumieć w sprawie naprawy ?

Odp.: Proszę skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym, właściwym dla Twojego produktu.Pyt.: Czy mogę przesyłać mój EOS300D lub EOS350D do Fiksacji ?

Odp.: Nie, Fiksacja nie jest naprawą aparatów fotograficznych EOS300D lub EOS350D SLR.
W tej sprawie proszę kontaktować się Autoryzowanym Partnerem Serwisowym, właściwym dla Twojego produktu.

Powrót do początkuFormularz naprawy

Przed wysłaniem urządzenia do jednego z Autoryzowany Partner Serwisowy proszę wypełnić ten formularz i dołączyć go do wysyłanego produktu. Szczegółowe informacje umożliwią wybranemu punktowi Autoryzowany Partner Serwisowy szybkie wykonanie naprawy. Procedury naprawy i opłaty z nią związane są różne w poszczególnych punktach Autoryzowany Partner Serwisowy. W celu uzyskania pełnych informacji dotyczących wymagań obowiązujących w określonym punkcie Autoryzowany Partner Serwisowy, a także wszelkich odnośnych warunków należy się skontaktować bezpośrednio z wybranym punktem Autoryzowany Partner Serwisowy – przed wysłaniem produktu.

Inne przydatne pozycje...

Feedback