Canon EOS camera body top awaiting repair

Usługi ekspresowe

Ekspresowe usługi specjalistyczne

Dzięki usługom ekspresowego czyszczenia i sprawdzania matrycy oraz ekspresowym usługom konserwacji, naprawy i modernizacji nie musisz przerywać fotografowania na zbyt długo. Usługi dostępne w centrach serwisowych i naprawczych firmy Canon.

A specialist cleaning the sensor on a Canon EOS camera

Ekspresowe czyszczenie i sprawdzanie matrycy

Realizowana w dowolnym centrum serwisowym i naprawczym firmy Canon usługa na żądanie pozwala skrócić czas czyszczenia i sprawdzania matrycy do jednej godziny**.

Cena

Dopłata za usługę ekspresową, doliczana do kosztów usługi czyszczenia i sprawdzania matrycy


Profesjonalne centrum serwisowe Canon – Niemcy 25 EUR*

* Wszystkie ceny obejmują podatek VAT.
** Maksymalnie 2 korpusy na klienta (tj. 2 usługi czyszczenia i sprawdzania matrycy wykonywane w ciągu 2 godzin). W zależności od bieżącego poziomu obciążenia centrum i oczekiwanych możliwości zapewnienia wymaganego poziomu usług. W ramach rozsądnych godzin pracy centrum.Profesjonalne centrum serwisowe Canon – Niemcy: pon.–czw.: 8.30–15.00 / pt.: 8.30–13.00

Ta ekspresowa usługa jest dostępna w centrach Canon Professional Service. Kliknij, aby znaleźć najbliższe centrum.

Skrócony czas obsługi (TAT)

Za dodatkową opłatą możesz skorzystać z usług naprawy, modernizacji lub naprawy realizowanych w ciągu 3 dni w dowolnym centrum serwisowym i naprawczym firmy Canon**.

A specialist working on a Canon EOS C body

Cena

Dotyczy modeli EOS XD/XXD, EOS RX/RXX oraz modeli serii L: EF, RF, TS i DO. Dopłata za usługę ekspresową jest doliczana do kosztów usługi konserwacji, napraw i modernizacji.


Profesjonalne centrum serwisowe Canon – Niemcy 50 EUR*

* Wszystkie ceny obejmują podatek VAT.
** Czas usługi TAT nie jest gwarantowany i nie są dostarczane urządzenia zastępcze. W przypadku realizacji usługi TAT w czasie dłuższym niż 3 dni dopłata za usługę nie jest doliczana. W zależności od bieżącego poziomu obciążenia centrum i oczekiwanych możliwości zapewnienia wymaganego poziomu usług.
Czas usługi TAT jest liczony od kolejnego dnia roboczego po dostarczeniu sprzętu do centrum serwisowego i naprawczego firmy Canon. Nie obejmuje to:

  • czasu transportu do lub z centrum serwisowego i naprawczego firmy Canon,
  • czasu poświęconego przez klienta na zaakceptowanie/odrzucenie wyceny naprawy lub dostarczenie wszelkich brakujących informacji wymaganych do przeprowadzenia naprawy.

Ta ekspresowa usługa jest dostępna w centrach Canon Professional Service. Kliknij, aby znaleźć najbliższe centrum.

Inne usługi

Canon Professional Services

Użytkownicy uzyskują dostęp do wsparcia priorytetowego CPS, zarówno lokalnie, jak i na dużych imprezach, oraz do priorytetowej usługi naprawy. W przypadku niektórych poziomów członkostwa mogą bezpłatnie wypożyczyć produkty zastępcze oraz skorzystać z bezpłatnych wysyłek zwrotnych i zniżek na usługi konserwacyjne. Mają także dostęp do ekskluzywnych ofert.

Dołącz

Dowiedz się więcej

Canon Professional Services