Informacje o gwarancji

GWARANCJE HANDLOWE FIRMY CANON

W przypadku wielu produktów firmy Canon oferujemy dobrowolne gwarancje handlowe producenta Canon, będące uzupełnieniem praw ustawowych przysługujących klientom. Niniejsze gwarancje podlegają pełnemu regulaminowi. W stosownych przypadkach odpowiednie informacje dotyczące gwarancji są dostarczane wraz z produktem lub można je znaleźć poniżej w odpowiedniej ofercie gwarancyjnej. Naprawy gwarancyjne będą przeprowadzane wyłącznie po otrzymaniu odpowiedniej dokumentacji wymaganej do potwierdzenia stanu gwarancji, zgodnie z warunkami gwarancji handlowej firmy Canon, które odnoszą się do danego produktu.

PRAWA USTAWOWE I GWARANCJE KONSUMENTA

W przypadku zakupu produktów w charakterze konsumenta korzystają Państwo również z praw ustawowych wynikających z prawa Unii Europejskiej (UE) i przepisów prawa krajowego dotyczących sprzedaży towarów wadliwych lub niezgodnych ze specyfikacją. Prawa te (w tym prawo do naprawy, wymiany lub zwrotu ceny w określonych sytuacjach) mają zastosowanie do wszystkich klientów, jednak czas trwania zależy od kraju zakupu. Prawa te mają zastosowanie do wszystkich nabywanych od sprzedawców towarów, a jako nabywca produktów mogą Państwo egzekwować te prawa, bez względu na to, czy Państwa towary są objęte gwarancją handlową Canon lub innymi gwarancjami handlowymi. Niniejsze warunki, ani żadne inne postanowienia, w żaden sposób nie naruszają Państwa praw ustawowych. W przypadku chęci skorzystania z przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praw konsumentów, prosimy skontaktować się z lokalnym rzecznikiem praw konsumentów.

Inne przydatne pozycje...

Feedback