Bezprzewodowe drukowanie i skanowanie za pomocą urządzeń przenośnych

Aplikacja Easy-PhotoPrint dla urządzeń iPhone, iPad i iPod Touch

Canon Easy-PhotoPrint (Canon iEPP) to bezpłatna aplikacja, która umożliwia łatwe drukowanie zdjęć i skanowanie z urządzeń iPhone, iPod Touch i iPad na zgodnych drukarkach wielofunkcyjnych PIXMA i SELPHY* za pośrednictwem lokalnej sieci bezprzewodowej (Wi-Fi).

Charakterystyka produktu

• Automatyczne wyszukiwanie drukarek w sieci Wi-Fi

• Drukowanie obrazów z urządzeń przenośnych

• Skanowanie bezpośrednio do urządzeń iPhone, iPod touch i iPad (tylko drukarki PIXMA All-In-One)

Sposób używania
Wystarczy pobrać aplikację Canon iEPP do urządzenia przenośnego i wskazać ikonę Canon iEPP, aby rozpocząć pracę.

* Informacje o zgodności można znaleźć w danych technicznych urządzenia.

Aplikacja Easy-PhotoPrint pozwala wybrać zdjęcia w formacie JPEG i wydrukować nawet 20 kopii za jednym razem. Można drukować zdjęcia z marginesami lub bez nich i używać różnych rodzajów i formatów papieru.

1. Przejdź do pozycji Photo Albums (Fotoalbumy).

2. Wskaż zdjęcia, aby dodać je do kolejki drukowania (widoczna w prawym górnym rogu).

 

3. Przejdź do kolejki drukowania, sprawdź ustawienia i wskaż opcję Print (Drukuj). 4. Pojawi się strona przedstawiająca postęp drukowania.

Wykonanie i drukowanie zdjęcia

Uruchom aparat bezpośrednio w aplikacji Canon iEPP. Zrobione zdjęcia możesz od razu wydrukować.1. Przejdź do pozycji Camera (Aparat).  2. Zrób zdjęcie.

 

 

3. Wyświetl podgląd zdjęcia. Wskaż opcję Use (Użyj), aby wydrukować zdjęcie, lub wskaż opcję Retake (Zrób nowe), aby zrobić nowe zdjęcie. 4. Sprawdź ustawienia i wskaż opcję Print (Drukuj).

Skanowanie dokumentu lub zdjęcia (tylko drukarki PIXMA All-In-One)

Zeskanuj zdjęcie lub dokument w zgodnej drukarce wielofunkcyjnej Canon i zapisz je w urządzeniu iPhone, iPod touch lub iPad w postaci pliku PDF lub JPEG.


1. Przejdź do pozycji Scan Settings (Ustawienia skanowania).  2. Sprawdź ustawienia i wybierz opcję Scan (Skanuj).

 


3. Wyświetl efekt skanowania i przejdź do następnego kroku. 4. Dane możesz wysłać pocztą e-mail lub zapisać w formacie JPEG lub PDF.

Zeskanowane dokumenty lub zdjęcia (pliki PDF lub JPEG) można wysłać do drukowania.

1. Przejdź do pozycji Scanned Items (Zeskanowane pozycje).  2. Wybierz dokument, który chcesz wydrukować.

 

3. Wskaż opcję Print (Drukuj). 4. Pojawi się strona przedstawiająca postęp drukowania.

Aby wydrukować plik PDF (niezeskanowany za pomocą aplikacji iEPP), trzeba najpierw wyświetlić ten plik w przeglądarce plików PDF, a następnie przesłać go do aplikacji iEPP.


1. Wyświetl plik PDF i wybierz opcję Print (Drukuj).  2. Sprawdź ustawienia i wskaż opcję Print (Drukuj). Pojawi się strona przedstawiająca postęp drukowania.

Easy-PhotoPrint dla urządzenia iPad

Aplikacja Canon iEPP dla urządzenia iPad ma te same funkcje, co jej odpowiednik dla urządzeń iPhone i iPod Touch, przy czym pozycje Photo Albums (Fotoalbumy), Scanned Items (Zeskanowane pozycje), Print Settings (Ustawienia drukowania) i przycisk Print (Drukuj) są widoczne jednocześnie. Ponadto w celu ułatwienia obsługi układ ekranu zmienia się automatycznie po obróceniu urządzenia iPad.