Pomoc techniczna

  Feedback

  Aby pomóc Nam polepszyć naszę pomoc techniczną,prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety w oparciu o swoje doświadczenie z pomocą techniczną firmy Canon.

  Chętnie wezmę udział w badaniu

  Nie, dziękuję

  PIXMA MG6440 — filmy dotyczące konfiguracji i rozwiązywania problemów

  PIXMA MG6440 Default

  Filmy dotyczące często zadawanych pytań zawierają szczegółowe instrukcje krok po kroku, które odnoszą się do konkretnego produktu i zostały opracowane, aby przeprowadzić użytkownika przez najczęściej wykonywane procedury konfiguracji wymagane do przygotowania urządzenia wielofunkcyjnego PIXMA. Dostępne są także przydatne filmy dotyczące rozwiązywania problemów, które pomagają w rozwiązaniu najbardziej typowych problemów z drukowaniem, jakie można napotkać podczas eksploatacji produktu.

  Konfigurowanie urządzenia

  Seting up the printer

  Konfiguracja drukarki

  Ten film pokazuje sposób konfigurowania drukarki po wyjęciu z opakowania. Uwzględniono usuwanie opakowań ochronnych i podłączanie przygotowanego urządzenia.

  Setting up the ink tank

  Instalacja zbiornika z atramentem

  Ten film pokazuje prawidłowy sposób przygotowania kaset z atramentem i ich instalowania w urządzeniu.

  Loading the paper

  Ładowanie papieru

  Ten film pokazuje sposób wkładania papieru do urządzenia.

  Auto Head alignment

  Jak wyrównać głowicę drukującą.

  Ten film pokazuje prawidłowy sposób wyrównywania głowicy drukującej.

  Rozwiązywanie problemów

  Setting up the FAX only mode

  Czyszczenie dysz głowicy drukującej

  Ten film pokazuje sposób sprawdzania dysz głowicy drukującej i czyszczenia ich, jeśli istnieje taka potrzeba.

  Auto Head alignment

  Przeprowadź automatyczne wyrównywanie głowicy drukującej

  Ten film pokazuje sposób rozwiązania problemu z niewłaściwie wyrównanymi wydrukami poprzez przeprowadzenie automatycznego wyrównywania głowicy drukującej.

  Paper feed unit

  Wyjmij zacięty papier z modułu podawania papieru

  Ten film pokazuje sposób wyjmowania zaciętego papieru z modułu podawania papieru, jeśli istnieje taka potrzeba.

  Cleaning the print head nozzles

  Wyjmij zacięty papier z wnętrza drukarki.

  Ten film pokazuje sposób wyjmowania zaciętego papieru z wnętrza drukarki, jeśli istnieje taka potrzeba.

  Paper output slot/External

  Wyjmij zacięty papier ze szczeliny wyprowadzania papieru

  Ten film pokazuje sposób wyjmowania zaciętego papieru ze szczeliny wyprowadzania papieru, jeśli istnieje taka potrzeba.

  Seting up the printer

  Jak wyczyścić wnętrze drukarki

  Ten film pokazuje sposób czyszczenia wnętrza drukarki, jeśli papier brudzi się podczas drukowania.

  Niniejsze pliki filmów wykorzystują OSS w następujący sposób:

  jquery-1.4.2.min.js and jquery-ui-1.8.2.custom.min.js