PIXMA iX6850 Default

PIXMA iX6850 — filmy dotyczące konfiguracji i rozwiązywania problemów

Filmy dotyczące często zadawanych pytań zawierają szczegółowe instrukcje krok po kroku, które odnoszą się do konkretnego produktu i zostały opracowane, aby przeprowadzić użytkownika przez najczęściej wykonywane procedury konfiguracji wymagane do przygotowania urządzenia wielofunkcyjnego PIXMA. Dostępne są także przydatne filmy dotyczące rozwiązywania problemów, które pomagają w rozwiązaniu najbardziej typowych problemów z drukowaniem, jakie można napotkać podczas eksploatacji produktu.

Konfigurowanie urządzenia

Konfiguracja drukarki

Ten film pokazuje sposób konfigurowania drukarki po wyjęciu z opakowania. Uwzględniono usuwanie opakowań ochronnych i podłączanie przygotowanego urządzenia.

Instalacja zbiornika z atramentem

Ten film pokazuje prawidłowy sposób przygotowania kaset z atramentem i ich instalowania w urządzeniu.

Wkładanie papieru

Ten film pokazuje sposób wkładania papieru do urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Czyszczenie dysz głowicy drukującej

Ten film pokazuje sposób sprawdzania dysz głowicy drukującej i czyszczenia ich, jeśli istnieje taka potrzeba.

Przeprowadź ręczne wyrównywanie głowicy drukującej

Ten film pokazuje sposób rozwiązania problemu z niewłaściwie wyrównanymi wydrukami poprzez przeprowadzenie ręcznego wyrównywania głowicy drukującej.

Przeprowadź automatyczne wyrównywanie głowicy drukującej

Ten film pokazuje sposób rozwiązania problemu z niewłaściwie wyrównanymi wydrukami poprzez przeprowadzenie automatycznego wyrównywania głowicy drukującej.

Wyjmij zacięty papier z wnętrza drukarki.

Ten film pokazuje sposób wyjmowania zaciętego papieru z wnętrza drukarki, jeśli istnieje taka potrzeba.

Usuwanie zaciętego papieru z obszaru wyprowadzania papieru lub tylnej tacy

Ten film pokazuje bezpieczny sposób usuwania zaciętego papieru z obszaru wyprowadzania papieru lub tylnej tacy urządzenia.

Czyszczenie wnętrza drukarki

Ten film pokazuje sposób czyszczenia wnętrza drukarki, jeśli proces nanoszenia atramentu wpływa na jakość wydruków.

Niniejsze pliki filmów wykorzystują OSS w następujący sposób:

jquery-1.4.2.min.js i jquery-ui-1.8.2.custom.min.js

Inne przydatne pozycje...

Feedback