Hero image

Umiejscowienie numerów seryjnych

Umiejscowienie numeru seryjnego zależy od urządzenia firmy Canon. Numer seryjny zawiera cyfry i/lub litery, bez spacji i znaków specjalnych. Cyfry i litery w nawiasach można zignorować.

PIXMA

Numer seryjny drukarki PIXMA zawiera 9 znaków i składa się z 4 liter i następujących po nich 5 cyfr, np. XXXX00000. Numer jest wydrukowany na etykiecie i można go znaleźć z tyłu lub wewnątrz drukarki. Niektóre z możliwych lokalizacji zostały zaznaczone poniżej.

Z tyłu drukarki


Wewnątrz drukarki
Należy pamiętać, że po pewnym czasie atrament może przedostać się na białą etykietę wewnątrz urządzenia, co może uniemożliwić zobaczenie numeru seryjnego. Etykietę można wytrzeć suchą ściereczką.


Numer seryjny można znaleźć także na białej etykiecie z boku opakowania, w którym dostarczono drukarkę PIXMA. Lokalizacja numeru seryjnego na tej etykiecie została zaznaczona na poniższej ilustracji.
MAXIFY

Numer seryjny drukarki MAXIFY zawiera 9 znaków i składa się z 4 liter i następujących po nich 5 cyfr, np. XXXX00000. Numer jest wydrukowany na etykiecie i można go znaleźć z tyłu lub wewnątrz drukarki (patrz ilustracja poniżej).
i-SENSYS

Struktura numeru seryjnego modelu i-SENSYS zależy od typu modelu, co omówiono poniżej.

  • • Jeśli produkt oferuje tylko funkcję drukowania, numer seryjny zawiera 10 znaków i składa się z 4 liter i 6 cyfr, np. XXXX-000000.

  • • Jeśli produkt oferuje funkcje drukowania i kopiowania, skanowania lub faksowania, numer seryjny zawiera 8 znaków i składa się z 3 liter i 5 cyfr, np. XXX-00000.

Numer seryjny zawsze jest wydrukowany na etykiecie i można go znaleźć z tyłu urządzenia lub, w przypadku niektórych modeli, wewnątrz urządzenia.

Przykłady umiejscowienia numeru seryjnego zostały zaznaczone na poniższych ilustracjach.


Kompaktowe drukarki fotograficzne SELPHY

Numer seryjny drukarki SELPHY zawiera 10 znaków i składa się wyłącznie z cyfr, np. 0123456789. Numer seryjny zazwyczaj jest poprzedzony 2 cyframi w nawiasie, np. (21), jednak cyfry w nawiasie nie są częścią numeru seryjnego.

Numer jest wydrukowany na etykiecie i można go znaleźć na spodzie drukarki (patrz ilustracja poniżej). 


Feedback