Hero image

Umiejscowienie numerów seryjnych

Umiejscowienie numeru seryjnego zależy od urządzenia firmy Canon. Numer seryjny zawiera cyfry i/lub litery, bez spacji i znaków specjalnych. Cyfry i litery w nawiasach można zignorować.

LEGRIA, profesjonalne kamery i kamery filmowe EOS

Numer seryjny kamery zawiera cyfry i litery lub tylko cyfry. Zazwyczaj składa się z 12 cyfr i jest poprzedzony literami „S/N”. Numer seryjny zwykle jest wydrukowany na etykiecie i najczęściej znajduje się na spodzie kamery lub pod baterią.

Przykłady umiejscowienia numeru seryjnego zostały zaznaczone na poniższych ilustracjach.


Numer seryjny można znaleźć także na białej etykiecie z boku opakowania, w którym dostarczono kamerę. Numer seryjny zazwyczaj jest poprzedzony 2 cyframi w nawiasie, np. (21), jednak cyfry w nawiasie nie są częścią numeru seryjnego.

Lokalizacja numeru seryjnego na tej etykiecie została zaznaczona na poniższej ilustracji.


Feedback