Hero image

Umiejscowienie numerów seryjnych

Umiejscowienie numeru seryjnego zależy od urządzenia firmy Canon. Numer seryjny zawiera cyfry i/lub litery, bez spacji i znaków specjalnych. Cyfry i litery w nawiasach można zignorować.

Projektory multimedialne

W przypadku wszystkich projektorów numer seryjny zawsze stanowi połączenie liter i cyfr, a znajduje na spodzie urządzenia (patrz ilustracja poniżej):Ponadto numer seryjny można znaleźć w menu projektora. Wystarczy wykonać następujące czynności:

  1. Otwórz menu projektora.
  2. Wybierz kartę z informacjami.
  3. Numer seryjny zostanie wyświetlony w miejscu wskazanym na poniższej ilustracji:


Kalkulatory

W przypadku kalkulatorów z drukarką numer seryjny znajduje się na białej etykiecie na spodzie urządzenia i jest poprzedzony literami „NO” lub na oryginalnym opakowaniu urządzenia zgodnie ze wskazaniem na poniższych ilustracjach.Faksy

Numer seryjny znajduje się z tyłu urządzenia zgodnie ze wskazaniem na poniższej ilustracji.Lornetki

Na ogół numer seryjny znajduje się na spodzie lornetki, choć w przypadku modeli IS wspomniany numer można znaleźć na pokrywie komory baterii urządzenia.

Kopiarki osobiste

Numer seryjny znajduje się z tyłu urządzenia zgodnie ze wskazaniem na poniższej ilustracji.
Sieciowe kamery przemysłowe

Numer seryjny znajduje się na spodzie urządzenia w polu oznaczonym tekstem „serial number” (numer seryjny). Numer seryjny znajduje się pod czerwoną kreską zgodnie ze wskazaniem na poniższej ilustracji.


Feedback