Hero image

Umiejscowienie numerów seryjnych

Umiejscowienie numeru seryjnego zależy od urządzenia firmy Canon. Numer seryjny zawiera cyfry i/lub litery, bez spacji i znaków specjalnych. Cyfry i litery w nawiasach można zignorować.

Obiektywy EF

Numer seryjny zawiera 5, 6, 7, 8, 10 lub 12 cyfr (w zależności od wieku i modelu obiektywu).

Można go znaleźć w miejscach zaznaczonych na poniższych ilustracjach.

  • Wybity na boku tubusu obiektywu
  • Wybity na czarno na plastikowej lub metalowej części mocowania elektronicznego.


Należy pamiętać, że niektóre obiektywy mogą zawierać również kod firmowy, który można pomylić z numerem seryjnym.

Kod firmowy można łatwo określić, ponieważ składa się z liter i cyfr.

Przykładowy kod firmowy i numer seryjny zostały pokazane poniżej.

Feedback