Umiejscowienie numerów seryjnych

Umiejscowienie numeru seryjnego zależy od urządzenia firmy Canon. Numer seryjny zawiera cyfry i/lub litery, bez spacji i znaków specjalnych. Cyfry i litery w nawiasach można zignorować.

Serie CanoScan i CanoScan LiDE

Numer seryjny skanera CanoScan lub CanoScan LiDE zawiera 9 znaków i składa się z 4 liter i następujących po nich 5 cyfr, np. XXXX00000. W niektórych modelach będzie on poprzedzony tekstem „Serial Number”, a w przypadku innych — tylko literami „S/N”. Jest on wydrukowany na etykiecie, którą można znaleźć z tyłu lub na spodzie urządzenia.

Przykłady umiejscowienia numeru seryjnego zostały zaznaczone na poniższych ilustracjach.

Scanner-Back-1
Scanner-Bottom-1

Feedback

Aby pomóc Nam polepszyć naszę pomoc techniczną,prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety w oparciu o swoje doświadczenie z pomocą techniczną firmy Canon.

Chętnie wezmę udział w badaniu Nie, dziękuję