NA

Jak przesłać dowód zakupu

W ramach procedury zgłoszeniowej użytkownik musi przesłać dowód zakupu. W przypadku nieznajomości tej procedury należy skorzystać z poniższych wskazówek w celu uzyskania pomocy.
Aby przejść dalej, w przypadku przesyłania kopii papierowej lub e-mail należy wybrać:


Jak przesłać dowód zakupu – kopia papierowa

Należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej, aby przesłać papierową kopię dowodu zakupu do formularza zgłoszeniowego.

1) W przypadku posiadania papierowego paragonu zrób jego zdjęcie za pomocą aparatu, telefonu lub komputerowej kamery internetowej lub zeskanuj paragon za pomocą skanera.

UWAGA:

W przypadku korzystania ze smartfona lub z tabletu należy zrobić zdjęcie paragonu, a następnie podczas wypełnienia formularza rejestracji zgłoszenia można wybrać i przesłać obraz paragonu bezpośrednio z albumu zdjęć.

2) Zapisz obraz w komputerze w formacie JPG, TIF lub PDF.

3) Upewnij się, że rozmiar pliku nie przekracza 4 MB.

Aby sprawdzić rozmiar pliku (Windows), znajdź plik paragonu na dysku komputera, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Properties (Właściwości). Rozmiar pliku znajduje się na karcie General (Ogólne), jak to zaznaczono na poniższej ilustracji.

W przypadku korzystania z systemu Mac kliknij plik prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Get Info (Pobierz informacje) – (Apple/Command + I). Rozmiar pliku znajduje się w sekcji General (Ogólne).

Jeśli plik jest większy niż 4 MB, można zmienić jego rozmiar, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w części dotyczącej systemu Windows lub Mac.

4) Użyj przycisku Upload (Prześlij) w formularzu zgłoszeniowym.

5) Następnie kliknij przycisk Browse (Przeglądaj) i znajdź zapisany obraz na dysku komputera.

6) Wybierz plik i kliknij Open (Otwórz), aby zatwierdzić wybór.

7) Dowód zakupu zostanie przesłany do formularza zgłoszeniowego.

Jeśli w dalszym ciągu nie można przesłać dowodu zakupu, prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.Jak przesłać dowód zakupu – kopia elektroniczna

Należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej, aby przesłać elektroniczną kopię dowodu zakupu do formularza zgłoszeniowego.

1) Jeżeli masz elektroniczną kopię paragonu (na przykład w wiadomości e-mail), otwórz paragon w komputerowym programie poczty e-mail.

2) Zapisz obraz w komputerze w formacie JPG, TIF lub PDF.

3) Upewnij się, że rozmiar pliku nie przekracza 4 MB.

Aby sprawdzić rozmiar pliku (Windows), znajdź plik paragonu na dysku komputera, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Properties (Właściwości). Rozmiar pliku znajduje się na karcie General (Ogólne), jak to zaznaczono na poniższej ilustracji.

W przypadku korzystania z systemu Mac kliknij plik prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Get Info (Pobierz informacje) – (Apple/Command + I). Rozmiar pliku znajduje się w sekcji General (Ogólne).

Jeśli plik jest większy niż 4 MB, można zmienić jego rozmiar, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w części dotyczącej systemu Windows lub Mac.

4) Użyj przycisku Upload (Prześlij) w formularzu zgłoszeniowym.

5) Następnie kliknij przycisk Browse (Przeglądaj) i znajdź zapisany obraz na dysku komputera.

6) Wybierz plik i kliknij Open (Otwórz), aby zatwierdzić wybór.

7) Dowód zakupu zostanie przesłany do formularza zgłoszeniowego.

Jeśli w dalszym ciągu nie można przesłać dowodu zakupu, prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

Inne przydatne pozycje...