Jak przesłać dowód zakupu

W ramach internetowej procedury rejestracji zwrotu pieniędzy firmy Canon użytkownik musi przesłać dowód zakupu. W przypadku nieznajomości tej procedury należy skorzystać z poniższych wskazówek w celu uzyskania pomocy.

Aby przejść dalej, w przypadku przesyłania kopii papierowej lub e-mail należy wybrać:

Jak przesłać dowód zakupu — kopia papierowa

Należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej, aby przesłać papierową kopię dowodu zakupu do formularza rejestracji zwrotu pieniędzy firmy Canon.

1) W przypadku posiadania papierowego paragonu zrób jego zdjęcie za pomocą aparatu, telefonu lub komputerowej kamery internetowej lub zeskanuj go za pomocą skanera.

UWAGA:

W przypadku korzystania ze smartfona lub z tabletu należy zrobić zdjęcie paragonu, a następnie podczas wypełnienia formularza rejestracji zwrotu pieniędzy firmy Canon można wybrać i przesłać obraz paragonu bezpośrednio z albumu zdjęć.

2) Zapisz obraz w komputerze w formacie JPG, TIF lub PDF.

3) Upewnij się, że rozmiar pliku nie przekracza 4 MB.

Aby sprawdzić rozmiar pliku (Windows), znajdź plik paragonu na dysku komputera, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję „Properties” (Właściwości). Rozmiar pliku znajduje się na karcie „General” (Ogólne), jak to zaznaczono na poniższej ilustracji.

W przypadku korzystania z systemu Mac kliknij plik prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję „Get Info” (Pobierz informacje) (Apple/Command + I). Rozmiar pliku znajduje się w sekcji „General” (Ogólne).

Jeśli plik jest większy niż 4 MB, można zmienić jego rozmiar, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w części dotyczącej systemu Windows lub Mac.

4) Wybierz przycisk Upload (Prześlij) na formularzu rejestracji zwrotu pieniędzy firmy Canon.

5) Następnie kliknij przycisk „Browse” (Przeglądaj) i znajdź zapisany obraz na dysku komputera.

6) Wybierz plik i kliknij „Open” (Otwórz), aby zatwierdzić wybór.

7) Dowód zakupu zostanie przesłany do formularza rejestracji zwrotu pieniędzy firmy Canon.

Jeśli w dalszym ciągu nie można przesłać dowodu zakupu, prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

Jak przesłać dowód zakupu — kopia e-mail

Należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej, aby przesłać elektroniczną kopię dowodu zakupu do formularza rejestracji zwrotu pieniędzy firmy Canon.

1) Jeżeli masz elektroniczną kopię paragonu (na przykład w wiadomości e-mail), otwórz paragon w komputerowym programie poczty e-mail.

2) Zapisz obraz w komputerze w formacie JPG, TIF lub PDF.

3) Upewnij się, że rozmiar pliku nie przekracza 4 MB.

Aby sprawdzić rozmiar pliku (Windows), znajdź plik paragonu na dysku komputera, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję „Properties” (Właściwości). Rozmiar pliku znajduje się na karcie „General” (Ogólne), jak to zaznaczono na poniższej ilustracji.

W przypadku korzystania z systemu Mac kliknij plik prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję „Get Info” (Pobierz informacje) (Apple/Command + I). Rozmiar pliku znajduje się w sekcji „General” (Ogólne).

Jeśli plik jest większy niż 4 MB, można zmienić jego rozmiar, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w części dotyczącej systemu Windows lub Mac.

4) Wybierz przycisk Upload (Prześlij) na formularzu rejestracji zwrotu pieniędzy firmy Canon.

5) Następnie kliknij przycisk „Browse” (Przeglądaj) i znajdź zapisany obraz na dysku komputera.

6) Wybierz plik i kliknij „Open” (Otwórz), aby zatwierdzić wybór.

7) Dowód zakupu zostanie przesłany do formularza rejestracji zwrotu pieniędzy firmy Canon.

Jeśli w dalszym ciągu nie można przesłać dowodu zakupu, prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.