iStock_80038439_XXXLARGE

Zabezpieczenia firmy Canon

Na tej stronie można znaleźć ważne informacje dotyczące zabezpieczeń firmy Canon.


Zasady dotyczące ujawniania problemów z zabezpieczeniami

Firma Canon poważnie traktuje bezpieczeństwo systemów informatycznych i ceni społeczność użytkowników zajmujących się bezpieczeństwem. Ujawnienie wszelkich słabości w zakresie zabezpieczeń pomaga nam dbać o bezpieczeństwo i prywatność naszych użytkowników i zachować status zaufanego partnera. W tych zasadach objaśniamy wymagania i mechanizmy, które są związane z ujawnianiem luk w zabezpieczeniach systemu informatycznego firmy Canon w regionie EMEA, a umożliwiają badaczom zgłaszanie luk w zabezpieczeniach w bezpieczny i etyczny sposób zespołowi ds. bezpieczeństwa informacji firmy Canon w regionie EMEA.

Zasady dotyczą wszystkich osób, w tym pracowników firmy Canon i osób spoza firmy.


Zakres

Zespół ds. bezpieczeństwa informacji firmy Canon w regionie EMEA działa na rzecz ochrony klientów i pracowników firmy Canon. W ramach tych działań zachęcamy badaczy zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa do wspomagania firmy Canon poprzez aktywne zgłaszanie luk i słabości w zabezpieczeniach. Wyniki ustaleń można zgłaszać na stronie appsec@canon-europe.com.


Uwzględnione domeny
Oto lista domen objętych zasadami firmy Canon dotyczącymi ujawniania luk w zabezpieczeniach.
*.canon-europe.com *.canon.nl
*.canon.co.uk *.canon.com.tr
*.canon.com.de *.canon.com.sa
*.canon.com.ae *.canon.com.jp
*.canon.com.ca *.canon.no
*.canon.es *.canon.se
*.canon.pl *.canon.be
*.canon.pt *.canon.it
*.canon.dk *.canon.ch
*.canon.fi *.canon.at
*.canon.fr *.canon.ie
*.uaestore.canon.me.com  


Zgłaszanie luki w zabezpieczeniach

Luki w zabezpieczeniach można zgłaszać pocztą e-mail: appsec@canon-europe.com. W wiadomości należy podać zwięzły opis szczegółów związanych z wykrytymi słabościami oraz przedstawić ewentualne dowody występowania problemów, pamiętając, że wiadomość zostanie przeanalizowana przez specjalistów ds. bezpieczeństwa firmy Canon. W szczególności należy umieścić w wiadomości następujące informacje:

 • Rodzaj luki
 • Instrukcje krok po kroku dotyczące sposobu odtworzenia usterki
 • Podejście badacza
 • Cały adres URL
 • Obiekty (np. filtry lub pola danych), które mogą mieć związek z luką
 • Bardzo przydatne są zrzuty ekranu.
 • W zgłoszeniu słabości zabezpieczeń należy podać swój adres IP. Te dane będą mieć charakter poufny i posłużą do prześledzenia czynności testowych zgłaszającego i przejrzenia naszych rejestrów.

Nie akceptujemy raportów z automatycznych programów skanujących.


Nieakceptowane elementy:
 • Luki związane z atakami wolumetrycznymi / DoS (czyli zarzucanie usługi nadmierną liczbą żądań)
 • Słabości konfiguracji TLS (np. „słaba” obsługa pakietu szyfrów, obsługa TLS1.0, sweet32 itd.)
 • Problemy dotyczące weryfikacji adresów e-mail używanych do tworzenia kont użytkowników związanych z myid.canon
 • Ataki Self-XSS
 • Skrypty zawartości mieszanej na stronie www.canon.*
 • Niebezpieczne pliki cookie na stronie www.canon.*
 • Ataki CSRF i CRLF, których wpływ jest minimalny
 • XSS nagłówka hosta HTTP bez działającego modelu koncepcyjnego
 • Niepełne/brakujące zabezpieczenia SPF/DMARC/DKIM
 • Ataki socjotechniczne
 • Błędy zabezpieczeń w zintegrowanych z firmą Canon witrynach zewnętrznych
 • Techniki wyliczania danych sieciowych (np. przechwytywanie banerów, występowanie publicznie dostępnych stron diagnostycznych serwera)
 • Raporty wskazujące, że nasze usługi nie są w pełni zgodne z „najlepszymi praktykami”

Jak postępujemy ze zgłoszeniami

Specjaliści ds. bezpieczeństwa informacji firmy Canon zbadają zgłoszenie i skontaktują się ze zgłaszającym w ciągu 5 dni roboczych.


Poufność danych

Dane osobowe zostaną użyte wyłącznie w celu podjęcia działań związanych ze zgłoszeniem. Nie udostępnimy danych osobowych innym osobom bez wyraźnej zgody zgłaszającego.


Zasady

Potencjalnie nielegalne działania

Osoba odkrywająca i badająca lukę w zabezpieczeniach może podejmować działania, które są nielegalne i jako takie podlegają karze. W przypadku stosowania się do poniższych zasad dotyczących zgłaszania słabości naszych systemów informatycznych nie zgłosimy wykroczenia władzom i nie będziemy domagać się zadośćuczynienia.

Trzeba jednak pamiętać, że to prokuratura – a nie firma CANON – podejmuje decyzję o ściganiu, nawet jeśli my nie zgłosimy zdarzenia odpowiednim władzom. Oznacza to, że nie możemy zagwarantować zgłaszającemu, że nie będzie ścigany za popełnienia przestępstwa karalnego w trakcie analizowania słabości systemu.

Krajowe centrum bezpieczeństwa cybernetycznego przy Ministerstwie Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości opracowało wytyczne dotyczące zgłaszania słabości systemów informatycznych. Nasze zasady opierają się na tych wytycznych. (https://english.ncsc.nl/)


Zasady ogólne

Należy postępować z najwyższą ostrożnością. Badając sprawę, należy stosować wyłącznie metody lub techniki niezbędne do znalezienia lub wykazania słabości systemu.

 • Wykrytych słabości nie wolno używać do celów innych niż prowadzenie badania.
 • Nie wolno używać socjotechnik w celu uzyskania dostępu do systemu.
 • Nie wolno instalować żadnych mechanizmów typu „tylne wejście”, nawet w celu zademonstrowania usterki systemu. Takie mechanizmy zmniejszają bezpieczeństwo systemu.
 • Nie wolno zmieniać żadnych informacji w systemie ani ich usuwać. Jeśli badacz chce skopiować informacje w celu przeprowadzenia analizy, powinien skopiować tylko niezbędną ilość danych. Jeśli wystarczy do tego jeden wpis, należy na tym poprzestać.
 • Nie wolno w żaden sposób modyfikować systemu.
 • Do systemu można przeniknąć tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli badaczowi uda się przeniknąć do systemu, nie może umożliwiać dostępu innym osobom.
 • Do uzyskania dostępu do systemów nie wolno używać ataków typu brute force, takich jak wielokrotne wprowadzanie haseł.
 • Do uzyskania dostępu nie wolno używać ataków typu DoS.

Często zadawane pytania

Czy otrzymam nagrodę za badanie?

Nie, badaczowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.

Czy mogę upublicznić stwierdzone przeze mnie słabości i moje badanie?

Nie wolno upubliczniać słabości systemów informatycznych firmy Canon ani przeprowadzonych badań bez uprzedniego skonsultowania się z nami za pośrednictwem poczty e-mail: appsec@canon-europe.com. Możemy współpracować, aby zapobiegać nieuprawnionemu wykorzystywaniu danych przez przestępców. Skonsultuj się z naszym zespołem ds. bezpieczeństwa informacji, aby ustalić treść i zasady publikacji.

Czy mogę anonimowo zgłosić słabość systemu?

Tak, można to zrobić. Zgłaszając słabość systemu, badacz nie musi podawać swojego imienia i nazwiska ani danych kontaktowych. Badacz musi jednak pamiętać, że nie będziemy mogli omówić z nim dalszych działań, np. związanych ze zgłoszeniem lub dalszą współpracą.

Do czego nie należy używać tego adresu e-mail?

Adres appsec@canon-europe.com nie jest przeznaczony do wykonywania następujących czynności:

 • Przesyłanie skarg dotyczących produktów lub usług firmy Canon
 • Przesyłanie pytań lub skarg dotyczących dostępności stron internetowych firmy Canon
 • Zgłaszanie oszustw lub podejrzeń popełnienia oszustwa
 • Zgłaszanie fałszywych wiadomości e-mail lub wiadomości służących do wyłudzania informacji
 • Zgłaszanie wirusów

Inne przydatne pozycje...