iStock_80038439_XXXLARGE

Zabezpieczenia firmy Canon

Na tej stronie można znaleźć ważne informacje dotyczące zabezpieczeń firmy Canon.


Certyfikacja

ISO 27001 Bezpieczeństwo informacji

Firma Canon kładzie bardzo nacisk na bezpieczeństwo informacji w kontekście ochrony poufności, a także integralności i dostępności pisemnych, wypowiadanych i elektronicznych informacji z myślą o zagwarantowaniu następujących kwestii:

 • Poufność – dbałość o to, aby informacje były dostępne tylko dla upoważnionych osób
 • Integralność – zagwarantowanie dokładności i kompletności informacji oraz metod przetwarzania
 • Dostępność – zapewnienie stałego dostępu do informacji autoryzowanym użytkownikom

Certyfikat ISO 27001 świadczy o tym, że firma Canon Europe wdrożyła systemy ochrony informacji i danych firmowych zarówno w kontekście pracy w trybie online, jak i w trybie offline. Mając certyfikat ISO 27001, firma Canon Europe może potwierdzić, że procesy zabezpieczeń stosowane w poszczególnych obszarach, od rozwoju do dostawy, zostały poddane zewnętrznej ocenie i uznane za spełniające międzynarodowy standard.

ISO 27001 Certyfikat bezpieczeństwa informacji Firma Canon Europe otrzymała certyfikat ISO 27001, który stanowi dowód przestrzegania światowych norm w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Obejmuje on wszystkie aspekty bezpieczeństwa informacji – od zarządzania ryzykiem i kontrolami aż po zarządzanie zdarzeniami.


Nasz system zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS) obejmuje następujące obszary:

 • zasady bezpieczeństwa
 • organizacja bezpieczeństwa informacji
 • zarządzanie aktywami
 • bezpieczeństwo zasobów ludzkich
 • bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
 • zarządzanie komunikacją i operacjami
 • kontroli dostępu
 • systemy informacyjne ds. zakupów, rozwoju i konserwacji
 • zarządzanie incydentami dot. bezpieczeństwa informacji
 • zarządzanie ciągłością działalności
 • zgodność z przepisami

Inne przydatne pozycje...