Pomoc techniczna

  Feedback

  Aby pomóc Nam polepszyć naszę pomoc techniczną,prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety w oparciu o swoje doświadczenie z pomocą techniczną firmy Canon.

  Chętnie wezmę udział w badaniu

  Nie, dziękuję

  PIXMA MX925 — filmy dotyczące konfiguracji i rozwiązywania problemów

  PIXMA MX925

  Filmy dotyczące często zadawanych pytań zawierają szczegółowe instrukcje krok po kroku, które odnoszą się do konkretnego produktu i zostały opracowane, aby przeprowadzić użytkownika przez najczęściej wykonywane procedury konfiguracji wymagane do przygotowania urządzenia wielofunkcyjnego PIXMA. Dostępne są także przydatne filmy dotyczące rozwiązywania problemów, które pomagają w rozwiązaniu najbardziej typowych problemów z drukowaniem, jakie można napotkać podczas eksploatacji produktu.

  Konfigurowanie urządzenia

  Setting up the printer

  Konfiguracja drukarki

  Ten film pokazuje sposób konfigurowania drukarki po wyjęciu z opakowania. Uwzględniono usuwanie opakowań ochronnych i podłączanie przygotowanego urządzenia.

  Setting up the ink tank

  Instalacja kasety z atramentem

  Ten film pokazuje prawidłowy sposób przygotowania kaset z atramentem i ich instalowania w urządzeniu.

  Perform print head alignment

  Jak wyrównać głowicę drukującą.

  Ten film pokazuje prawidłowy sposób wyrównywania głowicy drukującej.

  Loading photo paper

  Ładowanie papieru fotograficznego

  Ten film pokazuje sposób wkładania papieru fotograficznego do urządzenia.

  Loading paper

  Ładowanie papieru

  Ten film pokazuje sposób wkładania papieru do urządzenia.

  Setting up the FAX/TEL mode

  Konfigurowanie trybu automatycznego przełączania faks/telefon

  Ten film pokazuje sposób podłączania urządzenia i telefonu bezpośrednio do gniazdka telefonicznego.

  Setting up the FAX only mode

  Ustawianie trybu wyłącznie faksu

  Ten film pokazuje sposób podłączania urządzenia bezpośrednio do gniazdka telefonicznego.

  Rozwiązywanie problemów

  Cleaning the print head nozzles

  Czyszczenie dysz głowicy drukującej

  Ten film pokazuje sposób sprawdzania dysz głowicy drukującej i czyszczenia ich, jeśli istnieje taka potrzeba.

  Perform automatic print head alignment

  Przeprowadź automatyczne wyrównywanie głowicy drukującej

  Ten film pokazuje sposób rozwiązania problemu z niewłaściwie wyrównanymi wydrukami poprzez przeprowadzenie automatycznego wyrównywania głowicy drukującej.

  Przeprowadź ręczne wyrównywanie głowicy drukującej

  Ten film pokazuje sposób rozwiązania problemu z niewłaściwie wyrównanymi wydrukami poprzez przeprowadzenie ręcznego wyrównywania głowicy drukującej.

  Cleaning inside of the printer

  Czyszczenie wnętrza drukarki

  Ten film pokazuje sposób czyszczenia wnętrza drukarki, jeśli proces nanoszenia atramentu wpływa na jakość wydruków.

  Paper jam removal from the paper feed unit

  Usuwanie zaciętego papieru z modułu podawania papieru (dolna kaseta)

  Ten film pokazuje bezpieczny sposób usuwania zaciętego papieru z obszaru podawania dolnej kasety urządzenia.

  Usuwanie zaciętego papieru z wnętrza urządzenia

  Ten film pokazuje bezpieczny sposób usuwania zaciętego papieru z okolic płyty urządzenia.

  Paper jam removal from the paper output area

  Usuwanie zaciętego papieru z obszaru wyprowadzania

  Ten film pokazuje bezpieczny sposób usuwania zaciętego papieru z obszaru wyprowadzania.

  Paper jam removal from the paper feed unit

  Usuwanie zaciętego papieru z okolic modułu podawania papieru (górna kaseta) urządzenia

  Ten film pokazuje bezpieczny sposób usuwania zaciętego papieru z obszaru podawania górnej kasety urządzenia.

  Printing CD label from My Image Garden application

  Drukowanie etykiet płyt w aplikacji My Image Garden

  Ten film pokazuje sposób drukowania etykiet płyt CD z użyciem obrazów zapisanych w aplikacji My Image Garden.

  Printing CD label from a scanned image

  Drukowanie etykiet płyt z użyciem zeskanowanego obrazu

  Ten film pokazuje, jak zeskanować etykietę istniejącej płyty i wydrukować obraz bezpośrednio na nowej płycie.

  Niniejsze pliki filmów wykorzystują OSS w następujący sposób:

  jquery-1.4.2.min.js and jquery-ui-1.8.2.custom.min.js