MAXIFY iB4040 Default

PIXMA MX925 — filmy dotyczące konfiguracji i rozwiązywania problemów

Filmy dotyczące często zadawanych pytań zawierają szczegółowe instrukcje krok po kroku, które odnoszą się do konkretnego produktu i zostały opracowane, aby przeprowadzić użytkownika przez najczęściej wykonywane procedury konfiguracji wymagane do przygotowania urządzenia wielofunkcyjnego PIXMA. Dostępne są także przydatne filmy dotyczące rozwiązywania problemów, które pomagają w rozwiązaniu najbardziej typowych problemów z drukowaniem, jakie można napotkać podczas eksploatacji produktu.

Konfigurowanie urządzenia

Konfiguracja drukarki

Ten film pokazuje sposób konfigurowania drukarki po wyjęciu z opakowania. Uwzględniono usuwanie opakowań ochronnych i podłączanie przygotowanego urządzenia.

Instalacja zbiornika z atramentem

Ten film pokazuje prawidłowy sposób przygotowania kaset z atramentem i ich instalowania w urządzeniu.

Jak wyrównać głowicę drukującą.

Ten film pokazuje prawidłowy sposób wyrównywania głowicy drukującej.

Ładowanie papieru fotograficznego

Ten film pokazuje sposób wkładania papieru fotograficznego do urządzenia.

Wkładanie papieru

Ten film pokazuje sposób wkładania papieru do urządzenia.

Konfigurowanie trybu automatycznego przełączania faks/telefon

W tym filmie pokazano sposób podłączania urządzenia i telefonu bezpośrednio do gniazdka telefonicznego.

Ustawianie trybu wyłącznie faksu

Ten film pokazuje sposób podłączania urządzenia bezpośrednio do gniazdka telefonicznego.

Rozwiązywanie problemów

Czyszczenie dysz głowicy drukującej

Ten film pokazuje sposób sprawdzania dysz głowicy drukującej i czyszczenia ich, jeśli istnieje taka potrzeba.

Przeprowadź automatyczne wyrównywanie głowicy drukującej

Ten film pokazuje sposób rozwiązania problemu z niewłaściwie wyrównanymi wydrukami poprzez przeprowadzenie automatycznego wyrównywania głowicy drukującej.

Przeprowadź ręczne wyrównywanie głowicy drukującej

Ten film pokazuje sposób rozwiązania problemu z niewłaściwie wyrównanymi wydrukami poprzez przeprowadzenie ręcznego wyrównywania głowicy drukującej.

Czyszczenie wnętrza drukarki

Ten film pokazuje sposób czyszczenia wnętrza drukarki, jeśli proces nanoszenia atramentu wpływa na jakość wydruków.

Usuwanie zaciętego papieru z modułu podawania papieru (dolna kaseta)

Ten film pokazuje bezpieczny sposób usuwania zaciętego papieru z obszaru podawania dolnej kasety urządzenia.

Usuwanie zaciętego papieru z płyty

Ten film pokazuje bezpieczny sposób usuwania zaciętego papieru z okolic płyty urządzenia.

Usuwanie zaciętego papieru z obszaru wyprowadzania

Ten film pokazuje bezpieczny sposób usuwania zaciętego papieru z obszaru wyprowadzania.

Usuwanie zaciętego papieru z okolic modułu podawania papieru (górna kaseta) urządzenia

Ten film pokazuje bezpieczny sposób usuwania zaciętego papieru z obszaru podawania górnej kasety urządzenia.

Drukowanie etykiety płyty CD w aplikacji My Image Garden

Ten film pokazuje sposób drukowania etykiety płyty CD z użyciem obrazów zapisanych w aplikacji My Image Garden.

Drukowanie etykiety płyty CD z użyciem zeskanowanego obrazu

Ten film pokazuje sposób skanowania etykiety istniejącej płyty CD i drukowania takiego obrazu bezpośrednio na nowej płycie CD.

Niniejsze pliki filmów wykorzystują OSS w następujący sposób:

jquery-1.4.2.min.js and jquery-ui-1.8.2.custom.min.js

Inne przydatne pozycje...

Feedback