Europejska gwarancja na projektor firmy Canon

To jest handlowa gwarancja oferowana przez firmę Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holandia („Canon”) klientom końcowym, którzy kupują projektor firmy Canon na własny użytek, ale nie są konsumentami w myśl przepisów prawa obowiązujących w kraju zakupu projektora.

Jeśli kupujący jest konsumentem, nie jest uprawniony do posługiwania się niniejszą gwarancją, ale może korzystać z ustawowych praw konsumenckich właściwych dla danego kraju.

Niniejszy regulamin i przedstawiona tu oferta podlegają prawodawstwu Anglii i Walii i wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich i walijskich.

Europejska gwarancja na projektor firmy Canon zawiera różne oferty usługowe. Oferta, która ma zastosowanie w przypadku użytkownika, zależy od jego miejsca zamieszkania oraz miejsca i daty zakupu projektora. Obowiązują następujące oferty serwisowe:


  • Gwarancja realizowana w punkcie serwisowym
  • Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia

Projektory firmy Canon przeznaczone na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG” – Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein i Norwegia), Szwajcarii i Zjednoczone Królestwo (i tam zakupione) są objęte europejską gwarancją na projektor firmy Canon. Firma Canon gwarantuje, że jeśli nowy projektor okaże się wadliwy w jego okresie gwarancyjnym, awaria zostanie usunięta bezpłatnie (obowiązuje regulamin – patrz informacje poniżej). W przypadku rozszerzonej gwarancji na projektor z usługą wypożyczenia obowiązują dodatkowe ograniczenia dotyczące terytorium i samych projektorów. Szczegółowe informacje zawiera część dotycząca rozszerzonej gwarancji na projektor z usługą wypożyczenia dostępna poniżej.

Dla każdego produktu spoza obowiązujących warunków gwarancji lub jej okresu oraz w przypadku szkód lub napraw nieobjętych gwarancją, dostępna jest płatna usługa naprawy. Można ją uzyskać, zwracając projektor do dowolnego autoryzowanego punktu serwisowego firmy Canon.

Niniejsza gwarancja jest jedyną i wyłączną formę zadośćuczynienia. Ani firmy Canon, ani jej podmioty zależne czy inne podmioty uczestniczące w programie europejskiej gwarancji na projektor nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody przypadkowe lub następcze wynikające z naruszenia wyraźnych lub dorozumianych warunków gwarancji na ten produkt.

Dodatkowa 3-letnia gwarancja na lampę była zaoferowana wcześniej i nie jest już dostępna. Dalsze informacje znajdują się na stronie promocji dotyczących projektorów.


Gwarancja realizowana w punkcie serwisowym

Wszystkie projektory firmy Canon, które są przeznaczone na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG” – Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein i Norwegia) i Szwajcarii (i zostały na nim zakupione), podlegają bezpłatnej obsłudze w punktach serwisowych przez okres 3 lat od daty zakupu (obowiązuje regulamin).

Jednak w przypadku poniższych modeli obowiązują różne okresy gwarancji (wskazane poniżej):


Model Okres gwarancyjny
XEED 4K600Z 5 lat lub 12 000 godzin*
XEED 4K600STZ 5 lat lub 12 000 godzin*
XEED 4K6020Z 5 lat lub 12 000 godzin*
XEED 4K501ST 3 lata lub 6000 godzin*
XEED 4K5020Z 5 lat lub 12 000 godzin*
XEED 4K6021Z 5 lat lub 12 000 godzin*
XEED WUX7500 3 lata lub 6000 godzin*
XEED WUX7000Z  5 lat lub 12 000 godzin*
XEED WUX6700 3 lata lub 6000 godzin*
XEED WUX6600Z 5 lat lub 12 000 godzin*
XEED WUX6500 3 lata lub 6000 godzin*
XEED WUX5800 3 lata lub 6000 godzin*
XEED WUX5800Z 5 lat lub 12 000 godzin*
XEED WUX500ST 3 lata lub 6000 godzin*
LX-MU500Z 5 lat lub 12 000 godzin*
LX-MH502Z 5 lat lub 12 000 godzin*
LV-HD420 3 lata lub 6000 godzin*
LV-X420 3 lata lub 6000 godzin*

* W zależności od tego, co nastąpi wcześniej.


Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia

Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia jest oferowana w wyznaczonym okresie gwarancyjnym dla kwalifikujących się projektorów XEED i LX (tylko w wybranych krajach), które zostały kupione nie później niż 30 listopada 2021 r.

Kraje objęte rozszerzoną gwarancją na projektor z usługą wypożyczenia

Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia jest dostępna w następujących krajach objętych europejską gwarancją na projektor:

         
Austria Belgia Czechy Dania  Estonia
Finlandia Francja Niemcy Węgry Irlandia
Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Holandia
Norwegia Polska Portugalia Szwajcaria Słowacja
Hiszpania Szwecja Wielka Brytania    

Modele objęte rozszerzoną gwarancją na projektor z usługą wypożyczenia

Następujące modele są objęte rozszerzoną gwarancją na projektor z usługą wypożyczenia:
Uwaga: usługa wypożyczenia nie obowiązuje w przypadku modeli zmodyfikowanych na potrzeby klienta.

XEED

     
XEED SX6000 XEED WUX400ST XEED WUX5800Z
XEED WUX450 XEED WUX450ST XEED WUX500ST
XEED WUX500 XEED WUX7500 XEED WUX5000
XEED WUX4000 XEED WUX7000Z XEED WUX6010
XEED WUX6000 XEED WUX6700 XEED WX450ST
XEED WX520 XEED WUX6600Z XEED WX6000
XEED 4K500ST XEED WUX6500 XEED 4K501ST
XEED 4K5020Z XEED WUX5800
XEED 4K600STZ
XEED 4K600Z
XEED 4K6020Z
Wszystkie warianty medyczne powyższych modeli

LX

   
LX-MU500 LX-MU600Z
LX-MU700 LX-MU800Z 
LX-MW500 LX-MU500Z

LX-MH502Z