Europejska gwarancja na projektor firmy Canon

To jest handlowa gwarancja oferowana przez firmę Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holandia („Canon”) klientom końcowym, którzy kupują projektor firmy Canon na własny użytek, ale nie są konsumentami w myśl przepisów prawa obowiązujących w kraju zakupu projektora.

Jeśli kupujący jest konsumentem, nie jest uprawniony do posługiwania się niniejszą gwarancją, ale może korzystać z ustawowych praw konsumenckich właściwych dla danego kraju.

Niniejszy regulamin i przedstawiona tu oferta podlegają prawodawstwu Anglii i Walii i wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich i walijskich.

Europejska gwarancja na projektor firmy Canon zawiera różne oferty usługowe. Oferta, która ma zastosowanie w przypadku użytkownika, zależy od jego miejsca zamieszkania oraz miejsca i daty zakupu projektora. Obowiązują następujące oferty serwisowe:


Gwarancja realizowana w punkcie serwisowym

Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia


Projektory firmy Canon przeznaczone na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG” – Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein i Norwegia) i Szwajcarii (i na nim zakupione) są objęte europejską gwarancją na projektor firmy Canon. Firma Canon gwarantuje, że jeśli nowy projektor okaże się wadliwy w jego okresie gwarancyjnym, awaria zostanie usunięta bezpłatnie (obowiązuje regulamin – patrz informacje poniżej). W przypadku rozszerzonej gwarancji na projektor z usługą wypożyczenia obowiązują dodatkowe ograniczenia dotyczące terytorium i samych projektorów. Szczegółowe informacje zawiera część dotycząca rozszerzonej gwarancji na projektor z usługą wypożyczenia dostępna poniżej.

Dla każdego produktu spoza obowiązujących warunków gwarancji lub jej okresu oraz w przypadku szkód lub napraw nieobjętych gwarancją, dostępna jest płatna usługa naprawy. Można ją uzyskać, zwracając projektor do dowolnego autoryzowanego punktu serwisowego firmy Canon.

Niniejsza gwarancja jest jedyną i wyłączną formę zadośćuczynienia. Ani firmy Canon, ani jej podmioty zależne czy inne podmioty uczestniczące w programie europejskiej gwarancji na projektor nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody przypadkowe lub następcze wynikające z naruszenia wyraźnych lub dorozumianych warunków gwarancji na ten produkt.

Oprócz europejskiej gwarancji na projektor dostępna jest dodatkowa 3-letnia gwarancja na lampę. Dalsze informacje znajdują się na stronie promocji dotyczących projektorów.


Gwarancja realizowana w punkcie serwisowym

Wszystkie projektory firmy Canon, które są przeznaczone na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG” – Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein i Norwegia) i Szwajcarii (i zostały na nim zakupione), podlegają bezpłatnej obsłudze w punktach serwisowych przez okres 3 lat od daty zakupu (obowiązuje regulamin).

Jednak w przypadku poniższych modeli obowiązują różne okresy gwarancji (wskazane poniżej):


ModelOkres gwarancyjny
XEED 4K600Z5 lat lub 12 000 godzin
XEED 4K600STZ5 lat lub 12 000 godzin*
XEED 4K501ST3 lata lub 6000 godzin*
XEED WUX75003 lata lub 6000 godzin
XEED WUX7000Z 5 lat lub 12 000 godzin
XEED WUX67003 lata lub 6000 godzin
XEED WUX6600Z5 lat lub 12 000 godzin
XEED WUX65003 lata lub 6000 godzin
XEED WUX58003 lata lub 6000 godzin
XEED WUX5800Z5 lat lub 12 000 godzin
XEED WUX500ST3 lata lub 6000 godzin*
LX-MU500Z5 lat lub 12 000 godzin
LV-HD4203 lata lub 6000 godzin*
LV-X4203 lata lub 6000 godzin*

* W zależności od tego, co nastąpi wcześniej.


Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia

Kraje objęte rozszerzoną gwarancją na projektor z usługą wypożyczenia

Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia jest dostępna w następujących krajach objętych europejską gwarancją na projektor:

     
AustriaBelgiaCzechyDania Estonia*
FinlandiaFranceNiemcyWęgryIreland
WłochyŁotwa*Litwa*LuxembourgHolandia
NorwegiaPolskaPortugalSzwajcariaSłowacja
HiszpaniaSzwecjaUK  

* Na terenie Estonii, Litwy i Łotwy rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia jest dostępna wyłącznie dla wybranych modeli projektorów zakupionych w dniu 1 stycznia 2016 r. lub później.

Modele objęte rozszerzoną gwarancją na projektor z usługą wypożyczenia

Następujące modele są objęte rozszerzoną gwarancją na projektor z usługą wypożyczenia:
Uwaga: usługa wypożyczenia nie obowiązuje w przypadku modeli zmodyfikowanych na potrzeby klienta.

XEED

   
XEED SX6000XEED WUX400STXEED WUX5800Z
XEED WUX450XEED WUX450STXEED WUX500ST
XEED WUX500XEED WUX7500XEED WUX5000
XEED WUX4000XEED WUX7000ZXEED WUX6010
XEED WUX6000XEED WUX6700XEED WX450ST
XEED WX520XEED WUX6600ZXEED WX6000
XEED 4K500STXEED WUX6500XEED 4K501ST
XEED 4K600STZXEED WUX5800Wszystkie warianty medyczne powyższych modeli
XEED 4K600Z

LX

  
LX-MU500LX-MU600Z
LX-MU700LX-MU800Z 
LX-MW500LX-MU500Z

Feedback