Europejska gwarancja na projektor firmy Canon

To jest handlowa gwarancja oferowana przez firmę Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holandia („Canon”) klientom końcowym, którzy kupują projektor firmy Canon na własny użytek, ale nie są konsumentami w myśl przepisów prawa obowiązujących w kraju zakupu projektora.

Jeśli kupujący jest konsumentem, nie jest uprawniony do posługiwania się niniejszą gwarancją, ale może korzystać z ustawowych praw konsumenckich właściwych dla danego kraju.

Niniejszy regulamin i przedstawiona tu oferta podlegają prawodawstwu Anglii i Walii i wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich i walijskich.

Europejska gwarancja na projektor firmy Canon zawiera różne oferty usługowe. Oferta, która ma zastosowanie w przypadku użytkownika, zależy od jego miejsca zamieszkania oraz miejsca i daty zakupu projektora. Obowiązują następujące oferty serwisowe:


  • Gwarancja realizowana w punkcie serwisowym
  • Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia

Projektory firmy Canon przeznaczone na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG” – Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein i Norwegia), Szwajcarii i Zjednoczone Królestwo (i tam zakupione) są objęte europejską gwarancją na projektor firmy Canon. Firma Canon gwarantuje, że jeśli nowy projektor okaże się wadliwy w jego okresie gwarancyjnym, awaria zostanie usunięta bezpłatnie (obowiązuje regulamin – patrz informacje poniżej). W przypadku rozszerzonej gwarancji na projektor z usługą wypożyczenia obowiązują dodatkowe ograniczenia dotyczące terytorium i samych projektorów. Szczegółowe informacje zawiera część dotycząca rozszerzonej gwarancji na projektor z usługą wypożyczenia dostępna poniżej.

Dla każdego produktu spoza obowiązujących warunków gwarancji lub jej okresu oraz w przypadku szkód lub napraw nieobjętych gwarancją, dostępna jest płatna usługa naprawy. Można ją uzyskać, zwracając projektor do dowolnego autoryzowanego punktu serwisowego firmy Canon.

Niniejsza gwarancja jest jedyną i wyłączną formę zadośćuczynienia. Ani firmy Canon, ani jej podmioty zależne czy inne podmioty uczestniczące w programie europejskiej gwarancji na projektor nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody przypadkowe lub następcze wynikające z naruszenia wyraźnych lub dorozumianych warunków gwarancji na ten produkt.

Dodatkowa 3-letnia gwarancja na lampę była zaoferowana wcześniej i nie jest już dostępna. Dalsze informacje znajdują się na stronie promocji dotyczących projektorów.

Dane kontaktowe

Poniższa tabela zawiera kraje, w których oferowana jest europejska gwarancja na projektory firmy Canon. Więcej informacji można znaleźć w pełnej wersji regulaminu europejskiej gwarancji na projektory firmy Canon.


00800 2561 2566

Canon Litwa

Kraj

Dane kontaktowe pomocy technicznej

Austria

+43 1 360 277 45 67

Canon Austria

Belgia

+32 (0)2 620 01 97

Canon Belgia (niderlandzki)
Canon Belgia (francuski)

Bułgaria

+359 (0)2 8079 260
Canon Bułgaria

Cypr

+357 250 569 60
Canon Bułgaria

Czechy

+420 296 335 619

Canon Czechy

Dania

+45 70 20 55 15

Canon Dania

Estonia

+372 2660 2265

Canon Estonia

Finlandia

+358 (020) 366 466
(Rozmowy są naliczane wg stawki 0,15 centa/min w przypadku osób dzwoniących z sieci stacjonarnej. Wysokość opłat za rozmowy zależy od operatora sieci komórkowej. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać więcej informacji).

Canon Finlandia

Francja

+33 (0)1 70 48 05 00

Canon Francja

Niemcy

069 2999 3680

Canon Niemcy

Grecja

+302 10 969 6422

Canon Grecja

Węgry

+36 (06)1 235 53 15

Canon Węgry

Islandia

+354 533 34 11 

Beco 

Irlandia

+353 16 990 990

Canon Irlandia

Włochy

+39 02 3859 2000

Canon Włochy

Łotwa

00800 2561 2566

Canon Łotwa

Litwa

Luksemburg

+352 27 302 054

Canon Luksemburg

Malta

+356 279 227 39
Canon Malta

Norwegia

+47 23 50 01 43

Canon Norwegia

Polska

+48 22 583 4307

Canon Polska

Portugalia

+351 21 424 51 90

Canon Portugalia

Rumunia

0311 305 090
Canon Rumunia

Słowacja

+421 (0)250 102 612

Canon Słowacja

Słowenia

+386 1888 8053
Canon Słowenia

Hiszpania

+34 91 375 45 55

Canon Hiszpania

Szwecja

+46 (0)8 519 923 69

Canon Szwecja

Szwajcaria

+41 22 567 58 58

Canon Szwajcaria (francuski)
Canon Szwajcaria (niemiecki)

Holandia

+31 (0)20 721 91 03

Canon Holandia

Wielka Brytania

+48 22 430 60 77

Canon UK