Europejska gwarancja na projektor firmy Canon

To jest handlowa gwarancja oferowana przez firmę Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holandia („Canon”) klientom końcowym, którzy kupują projektor firmy Canon na własny użytek, ale nie są konsumentami w myśl przepisów prawa obowiązujących w kraju zakupu projektora.

Jeśli kupujący jest konsumentem, nie jest uprawniony do posługiwania się niniejszą gwarancją, ale może korzystać z ustawowych praw konsumenckich właściwych dla danego kraju.

Niniejszy regulamin i przedstawiona tu oferta podlegają prawodawstwu Anglii i Walii i wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich i walijskich.

Europejska gwarancja na projektor firmy Canon zawiera różne oferty usługowe. Oferta, która ma zastosowanie w przypadku użytkownika, zależy od jego miejsca zamieszkania oraz miejsca i daty zakupu projektora. Obowiązują następujące oferty serwisowe:


Gwarancja realizowana w punkcie serwisowym

Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia


Projektory firmy Canon przeznaczone na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG” – Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein i Norwegia), Szwajcarii oraz Wielkiej Brytani (część kontynentalna)  (i na nim zakupione) są objęte europejską gwarancją na projektor firmy Canon. Firma Canon gwarantuje, że jeśli nowy projektor okaże się wadliwy w jego okresie gwarancyjnym, awaria zostanie usunięta bezpłatnie (obowiązuje regulamin – patrz informacje poniżej). W przypadku rozszerzonej gwarancji na projektor z usługą wypożyczenia obowiązują dodatkowe ograniczenia dotyczące terytorium i samych projektorów. Szczegółowe informacje zawiera część dotycząca rozszerzonej gwarancji na projektor z usługą wypożyczenia dostępna poniżej.

Dla każdego produktu spoza obowiązujących warunków gwarancji lub jej okresu oraz w przypadku szkód lub napraw nieobjętych gwarancją, dostępna jest płatna usługa naprawy. Można ją uzyskać, zwracając projektor do dowolnego autoryzowanego punktu serwisowego firmy Canon.

Niniejsza gwarancja jest jedyną i wyłączną formę zadośćuczynienia. Ani firmy Canon, ani jej podmioty zależne czy inne podmioty uczestniczące w programie europejskiej gwarancji na projektor nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody przypadkowe lub następcze wynikające z naruszenia wyraźnych lub dorozumianych warunków gwarancji na ten produkt.

Oprócz europejskiej gwarancji na projektor dostępna jest dodatkowa 3-letnia gwarancja na lampę. Dalsze informacje znajdują się na stronie promocji dotyczących projektorów.

Dane kontaktowe

Poniższa tabela zawiera kraje, w których oferowana jest europejska gwarancja na projektory firmy Canon. Więcej informacji można znaleźć w pełnej wersji regulaminu europejskiej gwarancji na projektory firmy Canon.

Można tam znaleźć dane kontaktowe dotyczące poszczególnych krajów i informacje o dostępnym poziomie usług.

Kraj

Dane kontaktowe pomocy technicznej

Dostępne usługi

Austria

+43 1 360 277 45 67

Canon Austria

Zwrot do serwisu /
Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia

Belgia

+32 (0)2 620 01 97

Canon Belgia (niderlandzki)
Canon Belgia (francuski)

Zwrot do serwisu /
Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia

Bułgaria

+359 (0)2 8079 260
service@canon.bg

Canon Bułgaria

Zwrot do serwisu

Cypr

+357 2 2314 719

Doros Neophytou

Zwrot do serwisu

Czechy

+420 296 335 619

Canon Czechy

Zwrot do serwisu /
Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia

Dania

+45 70 20 55 15

Canon Dania

Zwrot do serwisu /
Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia

Estonia

+372 630 0530
overall@overall.ee

Ogólne

Zwrot do serwisu /
Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia

Finlandia

+358 (020) 366 466
(Rozmowy są naliczane wg stawki 0,15 centa/min w przypadku osób dzwoniących z sieci stacjonarnej. Wysokość opłat za rozmowy zależy od operatora sieci komórkowej. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać więcej informacji).

Canon Finlandia

Zwrot do serwisu /
Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia

Francja

+33 (0)1 70 48 05 00

Canon Francja

Zwrot do serwisu /
Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia

Niemcy

069 2999 3680

Canon Niemcy

Zwrot do serwisu /
Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia

Grecja

+302 10 969 6422

Canon Grecja

Zwrot do serwisu

Węgry

+36 (06)1 235 53 15

Canon Węgry

Zwrot do serwisu /
Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia

Islandia

+354 533 34 11 

Beco 

Zwrot do serwisu

Irlandia

+353 16 990 990

Canon Irlandia

Zwrot do serwisu /
Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia

Włochy

+39 02 3859 2000

Canon Włochy

Zwrot do serwisu /
Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia

Łotwa

+371 67 38 75 10

info@ibs.canon.lv

I B Serviss

Zwrot do serwisu /
Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia

Litwa

Orgsis +370 5 239 5510

Zwrot do serwisu /
Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia

Luksemburg

+352 27 302 054

Canon Luksemburg

Zwrot do serwisu /
Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia

Malta

+356 2148 8800
info@avantech.com.mt

Avantech

Zwrot do serwisu

Norwegia

+47 23 50 01 43

Canon Norwegia

Zwrot do serwisu /
Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia

Polska

+48 22 583 4307

Canon Polska

Zwrot do serwisu /
Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia

Portugalia

+351 21 424 51 90

Canon Portugalia

Zwrot do serwisu /
Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia

Rumunia

+402 13246281

cristian.dorobantu@crisprofessionalservices.ro

Canon Rumunia

Zwrot do serwisu

Słowacja

+421 (0)250 102 612

Canon Słowacja

Zwrot do serwisu /
Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia

Słowenia

 (+386 1) 5461 000

3A Servis

Zwrot do serwisu

Hiszpania

+34 91 375 45 55

Canon Hiszpania

Zwrot do serwisu /
Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia

Szwecja

+46 (0)8 519 923 69

Canon Szwecja

Zwrot do serwisu /
Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia

Szwajcaria

+41 22 567 58 58

Canon Szwajcaria (francuski)
Canon Szwajcaria (niemiecki)

Zwrot do serwisu /
Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia

Holandia

+31 (0)20 721 91 03

Canon Holandia

Zwrot do serwisu /
Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia

UK

+44 (0)207 660 0186

Canon UK

Zwrot do serwisu /
Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia