Jak drukować z urządzenia Apple na drukarce PIXMA?

Użyj tego przewodnika, aby uzyskać pomoc dotyczącą drukowania z urządzeń z systemem Mac lub iOS (urządzenia iPad, iPhone lub iPod Touch) na drukarkach PIXMA zgodnych z funkcją AirPrint.

Funkcja AirPrint firmy Apple umożliwia natychmiastowe drukowanie zdjęć, wiadomości e-mail, stron internetowych i dokumentów z urządzeń z systemem Mac i iOS bez konieczności instalacji sterowników lub pobierania oprogramowania. Wystarczy wybrać drukarkę obsługującą funkcję AirPrint i już można drukować.

Do korzystania z funkcji AirPrint potrzebna jest drukarka PIXMA zgodna z tą funkcją i jedno z następujących urządzeń Apple:
z systemem Mac

 • OS X 10.7 (Lion) lub nowszy
 • MacOS

iOS (wersja 4.2 lub nowsza)

 • iPad
 • iPhone
 • iPod touch

Urządzenie Apple i drukarka PIXMA, których chcesz użyć, muszą być podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej (czasami nazywanej siecią WLAN). Przejrzyj przewodniki po konfiguracji połączenia bezprzewodowego w urządzeniach PIXMA w celu uzyskania pomocy dotyczącej podłączania drukarki PIXMA.

Drukowanie za pomocą urządzenia z systemem iOS

Uwaga: Poniższe zrzuty ekranu zrobiono w telefonie iPhone z systemem iOS11.3. W przypadku niektórych urządzeń i wersji zainstalowanego systemu iOS układ może różnić się nieznacznie od przedstawionego, jednak funkcje będą zasadniczo takie same.

 1. Sprawdź, czy drukarka PIXMA firmy Canon jest włączona i podłączona do tej samej sieci bezprzewodowej (czasami nazywanej siecią WLAN), co urządzenie Apple.
  Przejrzyj przewodniki po konfiguracji połączenia bezprzewodowego w urządzeniach PIXMA w celu uzyskania pomocy dotyczącej podłączania drukarki PIXMA.
 2. W aplikacji urządzenia dotknij opcji [, lub ] (zależnie od wersji zainstalowanego systemu iOS), aby wyświetlić opcje menu, a następnie przejdź do ikony [Print/Drukuj] i dotknij jej.
 3. W pozycji [Printer Options/Opcje drukarki] wybierz model drukarki PIXMA, której chcesz użyć.
  (W tym przykładzie użyjemy serii TS9100).  Uwaga: upewnij się, że znajdujesz się w zasięgu działania drukarki. Zostaną wyświetlone wszystkie drukarki z funkcją AirPrint znajdujące się w zasięgu.


 4. Jeśli to konieczne, wybierz liczbę kopii i inne opcje (wydruki dwustronne, ustawienia koloru i rozmiar papieru), a po zakończeniu dotknij przycisku [Print/Drukuj] , aby rozpocząć drukowanie.

Ważne:

Niektóre aplikacje nie obsługują funkcji AirPrint, więc część opcji drukarki może nie zostać wyświetlona. Jeśli aplikacja nie umożliwia dostępu do opcji drukarki, nie można drukować z tej aplikacji.

Uwaga:

Opcje drukarki zależą od używanej aplikacji i drukarki. Zazwyczaj po dotknięciu opcji drukowania i wybraniu nazwy modelu opcje drukarki obejmują następujące cztery ustawienia (maks.):

 • Printer/Drukarka: wybór modelu drukarki, której można używać w sieci bezprzewodowej (sieci WLAN)
 • Copies/Kopie: wybór liczby kopii
 • Double-sided Printing/Drukowanie dwustronne: jeśli model obsługuje drukowanie dwustronne, można wybrać ustawienie On (Włącz) lub Off (Wyłącz)
 • Range/Zakres: z opcji zakresu stron można korzystać tylko w przypadku niektórych aplikacji i rodzajów plików (np. format PDF)
 • Colour/Kolor: wybierz [Black & White/Czarno-biały], aby włączyć drukowanie monochromatyczne.
 • Paper Size/Rozmiar papieru: w przypadku modeli PIXMA, które wprowadzono do sprzedaży przed drugą połowę 2016 r., rozmiar papieru jest wybierany automatycznie w zależności od używanej aplikacji w urządzeniu Apple i od regionu, w którym jest używana funkcja AirPrint.
  Gdy jest używana aplikacja fotograficzna firmy Apple, domyślny format papieru to 4" × 6" lub KG.
  Gdy dokumenty są drukowane z przeglądarki Safari firmy Apple, domyślnym formatem papieru w Europie jest A4.
  W przypadku drukarek udostępnionych do sprzedaży po 2016 roku jest stosowany rozmiar papieru ustawiony w drukarce (za pomocą panelu sterowania).

Ważne:
Używana aplikacja może obsługiwać inne formaty papieru.

W przypadku problemów z drukarką PIXMA podczas korzystania z funkcji AirPrint firmy Apple należy zapoznać się z częścią dotyczącą rozwiązywania problemów w niniejszej instrukcji.

Drukowanie za pomocą funkcji AirPrint na komputerze Mac (zrzuty ekranu pochodzą z systemu MacOS 10.14.5)

W przypadku niektórych wersji zainstalowanego systemu iOS wygląd/układ może różnić się nieznacznie od przedstawionego na zrzutach, jednak funkcje będą takie same.

 1. Sprawdź, czy drukarka firmy Canon jest włączona i podłączona do tej samej sieci bezprzewodowej (czasami nazywanej siecią WLAN), co urządzenie z systemem Mac.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę preferencji systemowych lub wybierz kolejno Apple > System Preferences (Preferencje systemowe).
 3. Kliknij ikonę Printers & Scanners (Drukarki i skanery). 4. Kliknij symbol „+”. 5. Wybierz drukarkę AirPrint, którą chcesz dodać, a następnie kliknij Add (Dodaj).
  (W tym przykładzie wybraliśmy serii TS9100). 6. Wybrana drukarka zostanie dodana do listy drukarek.  W przypadku problemów z drukarką PIXMA podczas korzystania z funkcji AirPrint firmy Apple należy zapoznać się z częścią dotyczącą rozwiązywania problemów w niniejszej instrukcji.
 7. Aby rozpocząć drukowanie za pomocą funkcji AirPrint na urządzeniu dodanym w aplikacji, wystarczy kliknąć kolejno File (Plik) i Print (Drukuj). 8. Po wybraniu nowo dodanej drukarki skonfiguruj ustawienia drukowania (kopie itp.), a następnie kliknij opcję Print (Drukuj).

Sprawdzanie stanu drukowania

Podczas drukowania na liście ostatnio używanych aplikacji jest wyświetlana ikona [Print Centre/Centrum drukowania], która umożliwia sprawdzanie postępu drukowania.

 1. Aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji, naciśnij dwukrotnie przycisk [Home] na urządzeniu Apple (w przypadku telefonu iPhone X przesuń palcem w górę od dołu ekranu i przytrzymaj palec na ekranie).
  Zostanie wyświetlona ikona [Print Centre/Centrum drukowania].
 2. Wybierz wyświetlone zadanie, aby zobaczyć podsumowanie drukowania.  Uwaga: centrum drukowania jest dostępne tylko w trakcie drukowania.

Usuwanie zadania drukowania

Jeśli chcesz usunąć zadanie drukowania AirPrint, skorzystaj z jednego z następujących dwóch sposobów:

 1. W drukarce: Jeśli drukarka jest wyposażona w monitor LCD, skorzystaj z pulpitu operatora, aby anulować zadanie drukowania.
  Jeśli drukarka nie ma monitora LCD, naciśnij przycisk Stop na urządzeniu, aby anulować zadanie drukowania.

 2. Z urządzenia z systemem iOS: dwukrotnie naciśnij przycisk [Home] (w przypadku telefonu iPhone X przesuń palcem w górę od dołu ekranu i przytrzymaj palec na ekranie) i dotknij ikony [Print Centre/Centrum drukowania], aby wyświetlić [Print Summary/Podsumowanie drukowania], jak pokazano poniżej. 3. Następnie na ekranie podsumowania drukowania można dotknąć opcji [Cancel Printing/Anuluj drukowanie], aby anulować bieżące zadanie drukowania.
  W przypadku problemów z drukarką PIXMA podczas korzystania z funkcji AirPrint firmy Apple należy zapoznać się z częścią dotyczącą rozwiązywania problemów w niniejszej instrukcji.

Jak należy skanować do komputera Mac z drukarki wielofunkcyjnej PIXMA lub skanera LiDE za pomocą usługi AirPrint?

W przypadku skanowania dokumentów na komputerze Mac postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

 1. Kliknij menu [Apple]: 2. Następnie kliknij opcję [System Preferences/Preferencje systemowe]: 3. Kliknij opcję [Printers & Scanners/Drukarki i skanery]: 4. Kliknij kolejno opcje [Scan/Skanowanie] i [Open Scanner/Uruchom skaner]: 5. W oknie skanera kliknij opcję [Show Details/Pokaż szczegóły]: 6. Po zakończeniu skanowania wstępnego będzie można zmienić wymagane ustawienia. Następnie kliknij opcję [Scan/Skanowanie]:

Rozwiązywanie problemów z funkcją AirPrint (iOS)

Jeśli danej drukarki obsługującej funkcję AirPrint nie ma na liście:

 • Po pierwsze upewnij się, że drukarka PIXMA jest zgodna z funkcją AirPrint, klikając tutaj.
 • Od włączenia drukarki do chwili, gdy będzie ona mogła korzystać z sieci bezprzewodowej (WLAN), może minąć kilka minut. Upewnij się, że drukarka jest podłączona do sieci bezprzewodowej, a następnie spróbuj rozpocząć drukowanie.
  Przejrzyj przewodniki po konfiguracji połączenia bezprzewodowego w urządzeniach PIXMA w celu uzyskania pomocy dotyczącej podłączania drukarki PIXMA.
 • Jeśli usługa Bonjour jest wyłączona w drukarce, nie można używać funkcji AirPrint. Usługa Bonjour jest domyślnie włączona, więc powinna być aktywna, o ile wcześniej użytkownik nie dokonał zmian w tym zakresie. Stan usługi Bonjour w drukarce można sprawdzić, drukując informacje o ustawieniach sieci. Przebieg tej procedury zależy od modelu urządzenia. Zapoznaj się z instrukcją obsługi. Jeśli nie masz instrukcji obsługi, możesz ją pobrać, wybierając swoje urządzenie na stronie serii PIXMA.
 • Sprawdź, czy w urządzeniu z systemem iOS są zainstalowane najnowsze wersje systemu i aplikacji, z której drukujesz. Szczegółowe informacje zawiera witryna pomocy technicznej firmy Apple:
 • W przypadku niektórych starszych modeli PIXMA może być konieczne zaktualizowanie oprogramowania układowego w celu umożliwienia obsługi funkcji AirPrint. Upewnij się, że w drukarce zainstalowano najnowsze oprogramowanie układowe. Szczegółowe informacje na temat aktualizacji oprogramowania układowego znajdują się w instrukcji obsługi danego produktu. Jeśli nie masz instrukcji obsługi, możesz ją pobrać, wybierając swoje urządzenie na stronie serii PIXMA.

Jeśli dokument nie jest drukowany, sprawdź następujące punkty:

 • Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do tej samej sieci bezprzewodowej (WLAN) co urządzenie z systemem iOS. Przejrzyj przewodniki po konfiguracji połączenia bezprzewodowego w urządzeniach PIXMA w celu uzyskania pomocy dotyczącej podłączania drukarki PIXMA.
 • Upewnij się, że drukarka posiada wystarczającą ilość papieru i atramentu.
 • Jeśli drukarka ma monitor LCD, sprawdź, czy nie jest wyświetlany komunikat o błędzie lub kod błędu. Jeśli jest wyświetlany komunikat o błędzie lub kod błędu, należy przejrzeć stronę komunikatów o błędach i kodów błędów urządzeń PIXMA.
 • Jeśli problem się powtarza, użyj komputera, aby uruchomić drukowanie, i sprawdź, czy można normalnie wydrukować dokument na drukarce. Jeśli nie można wydrukować dokumentu, zapoznaj się z instrukcją obsługi danego modelu urządzenia.
  Instrukcję obsługi można pobrać, wybierając swoje urządzenie na stronie serii PIXMA.

  Jeśli nadal występują problemy z drukarką PIXMA podczas korzystania z funkcji AirPrint firmy Apple, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy.

Rozwiązywanie problemów z funkcją AirPrint (Mac)

Jeśli danej drukarki obsługującej funkcję AirPrint nie ma na liście:

 • Po pierwsze upewnij się, że drukarka PIXMA jest zgodna z funkcją AirPrint, klikając tutaj.
 • Od włączenia drukarki do chwili, gdy będzie ona mogła korzystać z sieci bezprzewodowej (WLAN), może minąć kilka minut. Upewnij się, że drukarka jest podłączona do sieci bezprzewodowej (WLAN), a następnie spróbuj rozpocząć drukowanie. Przejrzyj przewodniki po konfiguracji połączenia bezprzewodowego w urządzeniach PIXMA w celu uzyskania pomocy dotyczącej podłączania drukarki PIXMA.
 • Jeśli usługa Bonjour jest wyłączona w drukarce, nie można używać funkcji AirPrint. Usługa Bonjour jest domyślnie włączona, więc powinna być aktywna, o ile wcześniej użytkownik nie dokonał zmian w tym zakresie. Stan usługi Bonjour w drukarce można sprawdzić, drukując informacje o ustawieniach sieci. Przebieg tej procedury zależy od modelu urządzenia. Zapoznaj się z instrukcją obsługi. Jeśli nie masz instrukcji obsługi, możesz ją pobrać, wybierając swoje urządzenie na stronie serii PIXMA.
 • Sprawdź, czy są zainstalowane najnowsze aktualizacje dla Twojego systemu operacyjnego.
 • W przypadku niektórych starszych modeli PIXMA może być konieczne zaktualizowanie oprogramowania układowego w celu umożliwienia obsługi funkcji AirPrint. Upewnij się, że w drukarce zainstalowano najnowsze oprogramowanie układowe. Szczegółowe informacje na temat aktualizacji oprogramowania układowego znajdują się w instrukcji obsługi danego produktu. Jeśli nie masz instrukcji obsługi, możesz ją pobrać, wybierając swoje urządzenie na stronie serii PIXMA.

Jeśli dokument nie jest drukowany, sprawdź następujące punkty:

Zgodne drukarki PIXMA

Oto lista drukarek PIXMA zgodnych z funkcją AirPrint firmy Apple.Należy pamiętać, że jeśli określony model drukarki PIXMA nie jest umieszczony na liście, to drukarka nie jest zgodna ze standardem AirPrint firmy Apple.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji często zadawanych pytań, wybierając swój produkt z powyższej listy. W przypadku problemów z drukarką PIXMA podczas korzystania z funkcji AirPrint firmy Apple można także skontaktować się z nami w celu uzyskania pomocy.iPad, iPhone, iPod i iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. AirPrint™ i logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc.

Inne przydatne pozycje...

Feedback