Na tej stronie opisano sposób wykorzystania standardu AirPrint firmy Apple do bezprzewodowego drukowania z urządzeń iPad, iPhone lub iPod touch na drukarkach PIXMA firmy Canon.
Standard AirPrint firmy Apple umożliwia natychmiastowe drukowanie zdjęć, wiadomości e-mail, stron internetowych i dokumentów z urządzeń iPad, iPhone i iPod touch bez konieczności instalacji sterowników lub pobierania oprogramowania. Wystarczy wybrać drukarkę obsługującą standard AirPrint i już można drukować.

Do korzystania z tego standardu potrzebna jest drukarka PIXMA zgodna ze standardem AirPrint firmy Apple i jedno z następujących urządzeń Apple z systemem operacyjnym iOS.

 • iPad (wszystkie modele)
 • iPhone 3GS lub nowszy
 • iPod touch trzeciej generacji lub nowszy

Urządzenie Apple i drukarka PIXMA, których chcesz użyć, muszą być podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej (czasami nazywanej siecią WLAN). Przejrzyj przewodniki po konfiguracji połączenia bezprzewodowego w urządzeniach PIXMA w celu uzyskania pomocy dotyczącej podłączania drukarki PIXMA.

Drukowanie z urządzenia z systemem iOS

Uwaga: większość poniższych zrzutów ekranowych została wykonana za pomocą urządzenia iPhone z systemem iOS7. W przypadku niektórych urządzeń i wersji zainstalowanego systemu iOS układ może różnić się nieznacznie od przedstawionego, jednak funkcje będą takie same.

 1. Sprawdź, czy drukarka PIXMA firmy Canon jest włączona i podłączona do tej samej sieci bezprzewodowej (czasami nazywanej siecią WLAN) co urządzenie Apple.
  Przejrzyj przewodniki po konfiguracji połączenia bezprzewodowego w urządzeniach PIXMA w celu uzyskania pomocy dotyczącej podłączania drukarki PIXMA.
 2. W aplikacji urządzenia dotknij opcji [ Picture_icon1, Picture_icon2 lub Picture_icon3] (zależnie od wersji zainstalowanego systemu iOS), aby wyświetlić opcje menu, a następnie dotknij ikony [Print] (Drukuj).

  Picture_iPhone (iOS7)1

  Picture_iPad (iOS6)1

 3. W pozycji [Printer Options] (Opcje drukarki) wybierz model używanej drukarki PIXMA.

  Picture_iPhone (iOS7)2

  Uwaga: upewnij się, że znajdujesz się w zasięgu działania drukarki. Zostaną wyświetlone wszystkie drukarki obsługujące standard AirPrint znajdujące się w zasięgu.


 4. Wybierz liczbę kopii, w razie potrzeby włącz drukowanie dwustronne, a następnie dotknij opcji [Print] (Drukuj), aby rozpocząć drukowanie.

  Picture_iPhone (iOS7)3

Ważne:

Niektóre aplikacje nie obsługują standardu AirPrint, więc opcje drukarki mogą się nie pojawić. Jeśli aplikacja nie umożliwia dostępu do opcji drukarki, nie można drukować z tej aplikacji.

Uwaga:

Opcje drukarki zależą od używanej aplikacji i drukarki. Zazwyczaj po dotknięciu opcji drukowania i wybraniu nazwy modelu opcje drukarki obejmują następujące cztery ustawienia (maks.):

 • Printer (Drukarka): wybór modelu drukarki, której można używać w sieci bezprzewodowej (sieci WLAN)
 • Copies (Kopie): wybór liczby kopii
 • Double-sided Printing (Drukowanie dwustronne): jeśli model obsługuje drukowanie dwustronne, można wybrać ustawienie On (Włącz) lub Off (Wyłącz)
 • Range (Zakres): z opcji zakresu stron można korzystać tylko w przypadku niektórych aplikacji i rodzajów plików (np. format PDF)


Format papieru

W przypadku standardu AirPrint format papieru automatycznie dopasowuje się do używanej aplikacji urządzenia Apple i regionu świata, w którym jest używany standard AirPrint.
Gdy jest używana aplikacja fotograficzna firmy Apple, domyślny format papieru to 4 x 6 cali lub KG.
Gdy dokumenty są drukowane z przeglądarki Safari firmy Apple, domyślnym formatem papieru w Europie jest A4.

Ważne:
Używana aplikacja może obsługiwać inne formaty papieru.

W przypadku problemów z drukarką PIXMA podczas korzystania ze standardu AirPrint firmy Apple skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy.


Sprawdzanie stanu drukowania

Podczas drukowania na liście ostatnio używanych aplikacji jest wyświetlana ikona [Print Centre] (Centrum drukowania), która umożliwia sprawdzanie postępu drukowania.

 1. Aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji, naciśnij dwukrotnie przycisk [Home] (Ekran główny) urządzenia Apple. Ikona [Print Centre] (Centrum drukowania) jest wyświetlana w dolnej części ekranu [Home] (Ekran główny).

  Picture_iPad (iOS6)iPhone (iOS7)

  Uwaga: centrum drukowania jest dostępne tylko w trakcie drukowania.


 2. Dotknij ikony [Print Center] (Centrum drukowania), aby wyświetlić ekran [Print Summary] (Podsumowanie wydruku).

W przypadku problemów z drukarką PIXMA podczas korzystania ze standardu AirPrint firmy Apple skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy.


Usuwanie zadania drukowania

Jeśli chcesz usunąć zadanie drukowania AirPrint, skorzystaj z jednego z następujących dwóch sposobów:

 1. W drukarce: Jeśli drukarka jest wyposażona w monitor LCD, skorzystaj z pulpitu operatora, aby anulować zadanie drukowania.
  Jeśli drukarka nie ma monitora LCD, naciśnij przycisk Stop na urządzeniu, aby anulować zadanie drukowania.

 2. W urządzeniu Apple: Naciśnij przycisk [Home] (Ekran główny) i dotknij dwukrotnie przycisku [Print Center] (Centrum drukowania), aby wyświetlić ekran [Print Summary] (Podsumowanie wydruku), jak to pokazano poniżej.

  Picture_iPhone (iOS7)4

 3. Następnie na ekranie [Print Summary] (Podsumowanie wydruku) można dotknąć opcji [Cancel Printing] (Anuluj drukowanie), aby anulować bieżące zadanie drukowania.

W przypadku problemów z drukarką PIXMA podczas korzystania ze standardu AirPrint firmy Apple skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy.


Rozwiązywanie problemów z AirPrint

Jeśli danej drukarki obsługującej standard AirPrint nie ma na liście:

 • Od włączenia drukarki do chwili, gdy będzie ona mogła korzystać z sieci bezprzewodowej (WLAN), może minąć kilka minut. Upewnij się, że drukarka jest podłączona do sieci bezprzewodowej, a następnie spróbuj rozpocząć drukowanie.
  Przejrzyj przewodniki po konfiguracji połączenia bezprzewodowego w urządzeniach PIXMA w celu uzyskania pomocy dotyczącej podłączania drukarki PIXMA.
 • Jeśli usługa Bonjour jest wyłączona w drukarce, nie można używać funkcji AirPrint. Sprawdź ustawienia sieci LAN w drukarce i włącz usługę Bonjour (usługa Bonjour jest domyślnie włączona).
  Stan usługi Bonjour w drukarce można sprawdzić, drukując informacje o ustawieniach sieci. Przebieg tej procedury zależy od modelu urządzenia. Zapoznaj się z instrukcją obsługi. Jeśli nie masz instrukcji obsługi, możesz ją pobrać, wybierając swoje urządzenie na stronie serii PIXMA.
 • Sprawdź, czy w urządzeniu z systemem iOS są zainstalowane najnowsze wersje systemu i aplikacji, z której drukujesz. Należy postępować zgodnie z informacjami przedstawionymi na stronie pomocy technicznej firmy Apple.
 • W niektórych modelach należy zaktualizować oprogramowanie układowe, aby umożliwić obsługę standardu AirPrint. Aby sprawdzić, czy drukarka PIXMA zgodna ze standardem AirPrint ma najnowsze oprogramowanie układowe, wydrukuj deseń testu dysz głowicy drukującej w sposób opisany w instrukcji użytkownika.
  Jeśli nie masz instrukcji obsługi, możesz ją pobrać, wybierając swoje urządzenie na stronie serii PIXMA.

  Picture_tab5-1

  Porównaj wersją podaną na wydruku desenia testu dysz z najnowszą wersją oprogramowania układowego dostępną na stronie pomocy technicznej firmy Canon. Aby to zrobić, wybierz swoje urządzenie na stronie serii PIXMA, a następnie wskaż opcję „Oprogramowanie układowe”.

  Jeśli na wydruku nie ma numeru wersji, oprogramowanie układowe drukarki z pewnością wymaga aktualizacji. Najnowszą wersję oprogramowania układowego można pobrać, wybierając swoje urządzenie na stronie serii PIXMA, a następnie wskazując opcję „Oprogramowanie układowe”.

Jeśli dokument nie jest drukowany, sprawdź następujące punkty:

 • Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do tej samej sieci bezprzewodowej (WLAN) co urządzenie z systemem iOS. Przejrzyj przewodniki po konfiguracji połączenia bezprzewodowego w urządzeniach PIXMA w celu uzyskania pomocy dotyczącej podłączania drukarki PIXMA.
 • Upewnij się, że drukarka posiada wystarczającą ilość papieru i atramentu.
 • Jeśli drukarka ma monitor LCD, sprawdź, czy nie jest wyświetlany komunikat o błędzie lub kod błędu. Jeśli jest wyświetlany komunikat o błędzie lub kod błędu, należy przejrzeć stronę komunikatów o błędach i kodów błędów urządzeń PIXMA.
 • Jeśli problem się powtarza, użyj komputera, aby uruchomić drukowanie, i sprawdź, czy można normalnie wydrukować dokument na drukarce. Jeśli nie można wydrukować dokumentu, zapoznaj się z instrukcją obsługi danego modelu urządzenia.
  Instrukcję obsługi można pobrać, wybierając swoje urządzenie na stronie serii PIXMA.


Jeśli nadal występują problemy z drukarką PIXMA podczas korzystania z funkcji AirPrint firmy Apple, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy.


Zgodne drukarki PIXMA

Oto lista drukarek PIXMA zgodnych ze standardem AirPrint firmy Apple.

Należy pamiętać, że jeśli określony model drukarki PIXMA nie jest umieszczony na liście, to drukarka nie jest zgodna ze standardem AirPrint firmy Apple.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji często zadawanych pytań, wybierając swój produkt z powyższej listy. W przypadku problemów z drukarką PIXMA podczas korzystania ze standardu AirPrint firmy Apple można także skontaktować się z nami w celu uzyskania pomocy.

iPad, iPhone, iPod i iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. AirPrint™ i logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc.

Feedback

Aby pomóc Nam polepszyć naszę pomoc techniczną,prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety w oparciu o swoje doświadczenie z pomocą techniczną firmy Canon.

Chętnie wezmę udział w badaniu Nie, dziękuję