Jak drukować z urządzenia Apple na drukarce PIXMA?

Użyj tego przewodnika, aby uzyskać pomoc dotyczącą drukowania z urządzeń z systemem Mac lub iOS (urządzenia iPad, iPhone lub iPod Touch) na drukarkach PIXMA zgodnych z funkcją AirPrint.

Funkcja AirPrint firmy Apple umożliwia natychmiastowe drukowanie zdjęć, wiadomości e-mail, stron internetowych i dokumentów z urządzeń z systemem Mac i iOS bez konieczności instalacji sterowników lub pobierania oprogramowania. Wystarczy wybrać drukarkę obsługującą funkcję AirPrint i już można drukować.

Do korzystania z funkcji AirPrint potrzebna jest drukarka PIXMA zgodna z tą funkcją i jedno z następujących urządzeń Apple:
Mac

 • OS X 10.7 (Lion) lub nowszy
 • MacOS

iOS (wersja 4.2 lub nowsza)

 • iPad
 • iPhone
 • iPod touch

Urządzenie Apple i drukarka PIXMA, których chcesz użyć, muszą być podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej (czasami nazywanej siecią WLAN). Przejrzyj przewodniki po konfiguracji połączenia bezprzewodowego w urządzeniach PIXMA w celu uzyskania pomocy dotyczącej podłączania drukarki PIXMA.

Drukowanie za pomocą urządzenia z systemem iOS

Uwaga: Poniższe zrzuty ekranu zrobiono w telefonie iPhone z systemem iOS11.3. W przypadku niektórych urządzeń i wersji zainstalowanego systemu iOS układ może różnić się nieznacznie od przedstawionego, jednak funkcje będą zasadniczo takie same.

 1. Sprawdź, czy drukarka PIXMA firmy Canon jest włączona i podłączona do tej samej sieci bezprzewodowej (czasami nazywanej siecią WLAN), co urządzenie Apple.
  Przejrzyj przewodniki po konfiguracji połączenia bezprzewodowego w urządzeniach PIXMA w celu uzyskania pomocy dotyczącej podłączania drukarki PIXMA.
 2. W aplikacji urządzenia dotknij opcji [Picture_icon1, Picture_icon2 lub Picture_icon3] (zależnie od wersji zainstalowanego systemu iOS), aby wyświetlić opcje menu, a następnie przejdź do ikony [Print/Drukuj] i dotknij jej.

  Picture_iPhone (iOS7)1


 3. W pozycji [Printer Options/Opcje drukarki] wybierz model drukarki PIXMA, której chcesz użyć.
  (W tym przykładzie użyjemy serii TS9100).

  Picture_iPhone (iOS7)2

  Uwaga: upewnij się, że znajdujesz się w zasięgu działania drukarki. Zostaną wyświetlone wszystkie drukarki z funkcją AirPrint znajdujące się w zasięgu.


 4. Jeśli to konieczne, wybierz liczbę kopii i inne opcje (wydruki dwustronne, ustawienia koloru i rozmiar papieru), a po zakończeniu dotknij przycisku [Print/Drukuj] , aby rozpocząć drukowanie.

  Picture_iPhone (iOS7)3

Ważne:

Niektóre aplikacje nie obsługują funkcji AirPrint, więc część opcji drukarki może nie zostać wyświetlona. Jeśli aplikacja nie umożliwia dostępu do opcji drukarki, nie można drukować z tej aplikacji.

Uwaga:

Opcje drukarki zależą od używanej aplikacji i drukarki. Zazwyczaj po dotknięciu opcji drukowania i wybraniu nazwy modelu opcje drukarki obejmują następujące cztery ustawienia (maks.):

 • Printer/Drukarka: wybór modelu drukarki, której można używać w sieci bezprzewodowej (sieci WLAN)
 • Copies/Kopie: wybór liczby kopii
 • Double-sided Printing/Drukowanie dwustronne: jeśli model obsługuje drukowanie dwustronne, można wybrać ustawienie On (Włącz) lub Off (Wyłącz)
 • Range/Zakres: z opcji zakresu stron można korzystać tylko w przypadku niektórych aplikacji i rodzajów plików (np. format PDF)
 • Colour/Kolor: wybierz [Black & White/Czarno-biały], aby włączyć drukowanie monochromatyczne.
 • Paper Size/Rozmiar papieru: w przypadku modeli PIXMA, które wprowadzono do sprzedaży przed drugą połowę 2016 r., rozmiar papieru jest wybierany automatycznie w zależności od używanej aplikacji w urządzeniu Apple i od regionu, w którym jest używana funkcja AirPrint.
  Gdy jest używana aplikacja fotograficzna firmy Apple, domyślny format papieru to 4" × 6" lub KG.
  Gdy dokumenty są drukowane z przeglądarki Safari firmy Apple, domyślnym formatem papieru w Europie jest A4.
  W przypadku drukarek udostępnionych do sprzedaży po 2016 roku jest stosowany rozmiar papieru ustawiony w drukarce (za pomocą panelu sterowania).

Ważne:
Używana aplikacja może obsługiwać inne formaty papieru.

W przypadku problemów z drukarką PIXMA podczas korzystania z funkcji AirPrint firmy Apple należy zapoznać się z częścią dotyczącą rozwiązywania problemów w niniejszej instrukcji.

Drukowanie za pomocą funkcji AirPrint na komputerze Mac (zrzuty ekranu pochodzą z systemu MacOS 10.13.4)

W przypadku niektórych wersji zainstalowanego systemu iOS wygląd/układ może różnić się nieznacznie od przedstawionego na zrzutach, jednak funkcje będą takie same.

 1. Sprawdź, czy drukarka firmy Canon jest włączona i podłączona do tej samej sieci bezprzewodowej (czasami nazywanej siecią WLAN), co urządzenie z systemem Mac.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę „System Preferences/Preferencje systemowe”. icon4
 3. Kliknij ikonę „Printers & Scanners/Drukarki i skanery”.

  Picture_printer_image3

 4. Kliknij symbol „+”.

  Picture_printer_image4

 5. Wybierz drukarkę z obsługą AirPrint, którą chcesz dodać.
  Znajduje się ona w obszarze „Nearby Printers/Drukarki w pobliżu”.
  (W tym przykładzie wybraliśmy serii TS9100).

  Picture_nearbyprinters_image5

 6. Wybrana drukarka zostanie dodana do listy drukarek.

  Picture_selected-printer-image6

  W przypadku problemów z drukarką PIXMA podczas korzystania z funkcji AirPrint firmy Apple należy zapoznać się z częścią dotyczącą rozwiązywania problemów w niniejszej instrukcji.
 7. Aby rozpocząć drukowanie za pomocą funkcji AirPrint na urządzeniu dodanym w aplikacji, wystarczy kliknąć kolejno „File/Plik” i „Print/Drukuj”.

  Picture_online-manual-image7

 8. Po wybraniu nowo dodanej drukarki skonfiguruj ustawienia drukowania, a następnie kliknij opcję „Print/Drukuj”.

  Picture_image8

Sprawdzanie stanu drukowania

Podczas drukowania na liście ostatnio używanych aplikacji jest wyświetlana ikona [Print Centre/Centrum drukowania], która umożliwia sprawdzanie postępu drukowania.

 1. Aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji, naciśnij dwukrotnie przycisk [Home] na urządzeniu Apple (w przypadku telefonu iPhone X przesuń palcem w górę od dołu ekranu i przytrzymaj palec na ekranie).
  Zostanie wyświetlona ikona [Print Centre/Centrum drukowania].

  Picture_iPad (iOS6)iPhone (iOS7)

  Uwaga: centrum drukowania jest dostępne tylko w trakcie drukowania.


 2. Dotknij opcji [Print Center/Centrum drukowania], aby wyświetlić ekran [Print Summary/Podsumowanie wydruku].

Usuwanie zadania drukowania

Jeśli chcesz usunąć zadanie drukowania AirPrint, skorzystaj z jednego z następujących dwóch sposobów:

 1. W drukarce: Jeśli drukarka jest wyposażona w monitor LCD, skorzystaj z pulpitu operatora, aby anulować zadanie drukowania.
  Jeśli drukarka nie ma monitora LCD, naciśnij przycisk Stop na urządzeniu, aby anulować zadanie drukowania.

 2. Z urządzenia z systemem iOS: dwukrotnie naciśnij przycisk [Home] (w przypadku telefonu iPhone X przesuń palcem w górę od dołu ekranu i przytrzymaj palec na ekranie) i dotknij ikony [Print Centre/Centrum drukowania], aby wyświetlić [Print Summary/Podsumowanie drukowania], jak pokazano poniżej.

  Picture_iPhone (iOS7)4

 3. Następnie na ekranie [Print Summary/Podsumowanie wydruku] można dotknąć opcji [Cancel Printing/Anuluj drukowanie], aby anulować bieżące zadanie drukowania.

  W przypadku problemów z drukarką PIXMA podczas korzystania z funkcji AirPrint firmy Apple należy zapoznać się z częścią dotyczącą rozwiązywania problemów w niniejszej instrukcji.

Rozwiązywanie problemów z funkcją AirPrint (iOS)

Jeśli danej drukarki obsługującej funkcję AirPrint nie ma na liście:

 • Po pierwsze upewnij się, że drukarka PIXMA jest zgodna z funkcją AirPrint, klikając tutaj.
 • Od włączenia drukarki do chwili, gdy będzie ona mogła korzystać z sieci bezprzewodowej (WLAN), może minąć kilka minut. Upewnij się, że drukarka jest podłączona do sieci bezprzewodowej, a następnie spróbuj rozpocząć drukowanie.
  Przejrzyj przewodniki po konfiguracji połączenia bezprzewodowego w urządzeniach PIXMA w celu uzyskania pomocy dotyczącej podłączania drukarki PIXMA.
 • Jeśli usługa Bonjour jest wyłączona w drukarce, nie można używać funkcji AirPrint. Usługa Bonjour jest domyślnie włączona, więc powinna być aktywna, o ile wcześniej użytkownik nie dokonał zmian w tym zakresie.
 • Sprawdź, czy w urządzeniu z systemem iOS są zainstalowane najnowsze wersje systemu i aplikacji, z której drukujesz. Szczegółowe informacje zawiera witryna pomocy technicznej firmy Apple:
 • W przypadku niektórych starszych modeli PIXMA może być konieczne zaktualizowanie oprogramowania układowego w celu umożliwienia obsługi funkcji AirPrint. Upewnij się, że w drukarce zainstalowano najnowsze oprogramowanie układowe. Szczegółowe informacje na temat aktualizacji oprogramowania układowego znajdują się w instrukcji obsługi danego produktu. Jeśli nie masz instrukcji obsługi, możesz ją pobrać, wybierając swoje urządzenie na stronie serii PIXMA.

Jeśli dokument nie jest drukowany, sprawdź następujące punkty:

 • Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do tej samej sieci bezprzewodowej (WLAN) co urządzenie z systemem iOS. Przejrzyj przewodniki po konfiguracji połączenia bezprzewodowego w urządzeniach PIXMA w celu uzyskania pomocy dotyczącej podłączania drukarki PIXMA.
 • Upewnij się, że drukarka posiada wystarczającą ilość papieru i atramentu.
 • Jeśli drukarka ma monitor LCD, sprawdź, czy nie jest wyświetlany komunikat o błędzie lub kod błędu. Jeśli jest wyświetlany komunikat o błędzie lub kod błędu, należy przejrzeć stronę komunikatów o błędach i kodów błędów urządzeń PIXMA.
 • Jeśli problem się powtarza, użyj komputera, aby uruchomić drukowanie, i sprawdź, czy można normalnie wydrukować dokument na drukarce. Jeśli nie można wydrukować dokumentu, zapoznaj się z instrukcją obsługi danego modelu urządzenia.

  Instrukcję obsługi można pobrać, wybierając swoje urządzenie na stronie serii PIXMA.

  Jeśli nadal występują problemy z drukarką PIXMA podczas korzystania z funkcji AirPrint firmy Apple, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy.

Rozwiązywanie problemów z funkcją AirPrint (Mac)

Jeśli danej drukarki obsługującej funkcję AirPrint nie ma na liście:

 • Po pierwsze upewnij się, że drukarka PIXMA jest zgodna z funkcją AirPrint, klikając tutaj.
 • Od włączenia drukarki do chwili, gdy będzie ona mogła korzystać z sieci bezprzewodowej (WLAN), może minąć kilka minut. Upewnij się, że drukarka jest podłączona do sieci bezprzewodowej (WLAN), a następnie spróbuj rozpocząć drukowanie. Przejrzyj przewodniki po konfiguracji połączenia bezprzewodowego w urządzeniach PIXMA w celu uzyskania pomocy dotyczącej podłączania drukarki PIXMA.
 • Jeśli usługa Bonjour jest wyłączona w drukarce, nie można używać funkcji AirPrint. Usługa Bonjour jest domyślnie włączona, więc powinna być aktywna, o ile wcześniej użytkownik nie dokonał zmian w tym zakresie.
 • Stan usługi Bonjour w drukarce można sprawdzić, drukując informacje o ustawieniach sieci. Przebieg procedury zależy od modelu urządzenia. Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi. Jeśli nie masz instrukcji obsługi, możesz ją pobrać, wybierając swoje urządzenie na stronie serii PIXMA.
 • Sprawdź, czy są zainstalowane najnowsze aktualizacje dla Twojego systemu operacyjnego.
 • W przypadku niektórych starszych modeli PIXMA może być konieczne zaktualizowanie oprogramowania układowego w celu umożliwienia obsługi funkcji AirPrint. Upewnij się, że w drukarce zainstalowano najnowsze oprogramowanie układowe. Szczegółowe informacje na temat aktualizacji oprogramowania układowego znajdują się w instrukcji obsługi danego produktu. Jeśli nie masz instrukcji obsługi, możesz ją pobrać, wybierając swoje urządzenie na stronie serii PIXMA.

Jeśli dokument nie jest drukowany, sprawdź następujące punkty:

Zgodne drukarki PIXMA

Oto lista drukarek PIXMA zgodnych z funkcją AirPrint firmy Apple.

Należy pamiętać, że jeśli określony model drukarki PIXMA nie jest umieszczony na liście, to drukarka nie jest zgodna ze standardem AirPrint firmy Apple.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji często zadawanych pytań, wybierając swój produkt z powyższej listy. W przypadku problemów z drukarką PIXMA podczas korzystania z funkcji AirPrint firmy Apple można także skontaktować się z nami w celu uzyskania pomocy.iPad, iPhone, iPod i iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. AirPrint™ i logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc.

Inne przydatne pozycje...