Streamline the entire goods delivery process, from picking, packing and shipping to validating proof of delivery.

Realizacja zamówień

Usprawnij cały proces dostarczenia towarów, od kompletowania, pakowania i wysyłki po weryfikację dowodu dostarczenia.

Współcześnie, na dynamicznym rynku klienci końcowi liczą na szybką, zgodną z zamówieniem dostawę towarów w ustalonym terminie.

Spowolnienie pracy z powodu niewydajnego systemu przetwarzania zamówień może mieć bardzo negatywny wpływ na prowadzoną działalność.

Zalety naszych rozwiązań z obszaru realizacji zamówień

Benefits Benefits

Ograniczenie ręcznego przetwarzania zamówień

Automatyczne systemy pracy pozwalają oszczędzać czas i zapobiegają błędom związanym z wysyłką

Benefits Benefits

Wcześniejsze wystawianie faktur

Przyspiesz przekazywanie dowodów dostarczenia dzięki elektronicznym podpisom

Benefits Benefits

Popraw obsłuęi klienta

Efektywniejsza technologia ogranicza koszty, redukuje błędy i opóźnienia

Benefits Benefits

Lepsze zabezpieczenia i większa zgodność z przepisami

Cyfrowe systemy w bezpieczny sposób przechowują podpisy i rejestry

Sposób na szybszą, efektywniejszą realizację dostaw.

“We now have a more standardised setup that is cheaper, easier to maintain and more flexible.”
Teraz mamy bardziej ustandaryzowany system która jest tańszy, łatwiejszy w obsłudze i bardziej uniwersalny.

Friedrich Staller

Dyrektor zarządzający firmy GEV

Wyzwanie

Austriackiemu dostawcy sprzętu kuchennego GEV zależało na przyspieszeniu przetwarzania faktur i not dostawczych, co miało pomóc w osiągnięciu celu, jakim była realizacja 97% dostaw w dniu złożenia zamówienia. Firma poszukiwała rozwiązania elektronicznego, które przyspieszyłoby obsługę dokumentacji papierowej i zapewniło większą transparentność procesów i skuteczniejszą kontrolę nad nimi.

“We now have a more standardised setup that is cheaper, easier to maintain and more flexible.”
We developed a tailor-made Order Fulfilment solution, dovetailing Canon’s Document Management platform.

Rozwiązanie

Opracowaliśmy skrojone na miarę rozwiązanie do realizacji zamówień, obejmujące platformę Canon do zarządzania dokumentami oraz system ESP firmy GEV. Rozwiązanie pozwala przekształcać papierowe dokumenty dotyczące zamówień na postać cyfrową oraz automatycznie archiwizować i oznaczać je w celu przyspieszenia i ułatwienia dostępu do nich.

Korzyści

Nasze rozwiązanie przyspiesza realizację zamówień, ponieważ personel może szybciej odszukiwać noty dostawcze, a dzięki podpisom elektronicznym faktury można wystawiać wcześniej. System zwiększa poziom zabezpieczeń dokumentów i ich transparentność, a ponadto zapewnia większą wygodę klientom poprzez udostępnianie czytelniejszych, podlegających edycji szablonów zamówień.

Our solution sped up fulfilment by helping staff find delivery notes faster

Rozwiń działalność dzięki szybszemu, efektywniejszemu przetwarzaniu zamówień.


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jak to działa?

Obsługuj większą liczbę zleceń dzięki szybszemu, inteligentniejszemu systemowi przetwarzania zamówień.

Podobne rozwiązania

-->