Boost your business by talking to customers more effectively.

Komunikacja z klientami

Rozwijaj swoją firmę dzięki skuteczniejszej komunikacji z klientami.

Komunikacja z klientami jest bardzo ważnym elementem działalności firmy. Zastój w tej materii może uniemożliwić osiąganie sukcesów.

W dzisiejszych czasach klienci chcą, aby firmy przekazywały im niezbędne informacje w dogodnym dla nich czasie i za pośrednictwem wybranego przez nich urządzenia.

Zalety lepszej komunikacji z klientami

Retain customers Retain customers

Utrzymanie klientów

Poprzez lepszą, bardziej spersonalizowaną komunikację

Strengthen branding Strengthen branding

Wzmocnienie świadomości marki

Poprzez bardziej spójne, wielokanałowe rozsyłanie wiadomości

Improve efficiency Improve efficiency

Większa wydajność

Dzięki tworzeniu treści dla klientów przez firmę, a nie dział IT

Speed up time to market Speed up time to market

Krótszy czas wprowadzania na rynek

Dzięki integracji danych ze starszych systemów

Zarządzanie komunikacją z klientami: nowe podejście

This solution has improved operational productivity and increased our responsiveness to customers
To rozwiązanie poprawiło wydajność operacyjną i zwiekszyło szybkość reakcji zapytania klientów

Alan Watson

Manager ds. relacji z klientami, Aegon UK

Wyzwanie

Międzynarodowa firma ubezpieczeniowa Aegon chciała poprawić komunikację z 2 milionami swoich klientów w Wielkiej Brytanii. Zależało jej nie tylko na przygotowaniu się do przejścia z dokumentów drukowanych na cyfrowe, lecz także na ograniczeniu kosztów poprzez zlecanie zadań na zewnątrz przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa danych i możliwości audytowych.

This solution has improved operational productivity and increased our responsiveness to customers
We helped Aegon develop a state-of-the-art inbound and outbound mail processing system

Rozwiązanie

Pomogliśmy firmie Aegon opracować nowoczesny system obsługi wiadomości przychodzących i wychodzących z automatycznym przepływem dokumentów i elektronicznym systemem przechowywania. Ten nowoczesny system obsługi dokumentów został umieszczony w nowym, specjalnie zbudowanym obiekcie znajdującym się poza siedzibą firmy i zarządzanym przez firmę Canon.

Korzyści

Nasze rozwiązanie umożliwiające zlecenie komunikacji z klientami na zewnątrz umożliwiło o 50% szybsze przetwarzanie wiadomości i redukcję kosztów o 25%. Rozwiązanie to nie tylko pomogło firmie Aegon w przejściu z dokumentów drukowanych na cyfrowe, lecz także poprawiło kontrolę nad wynikami i danymi oraz pozwoliło zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Customer Communications solution led to 50% faster mail processing and a total 25% cost reduction.

Odkryj nowe sposoby na jeszcze skuteczniejszą komunikację się z klientami.


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jak to działa?

Poznaj nowe sposoby kontaktowania się z klientami dzięki naszym cyfrowym rozwiązaniom komunikacyjnym.

Podobne rozwiązania

Dodatkowe informacje