USŁUGI

Projektowanie rozwiązania dotyczącego procesu biznesowego

Two men and two women sit round a small table on comfy patterned black and white chairs looking at graphs on a laptop.

Stawianie czoła wyzwaniom związanym z zarządzaniem informacjami

Dzięki usługom projektowania rozwiązań firmy Canon możesz zadbać o potrzeby w zakresie zarządzania informacjami.

Wspólnie z przedstawicielami firmy klienta nasi konsultanci określą i przeanalizują potrzeb, omówią ulepszenia i kierunek działań, a także zainicjują model koncepcyjny. Wyniki analizy pozwolą utworzyć projekt rozwiązania dostosowanego do potrzeb firmy, opartego na najlepszych w tej klasie składnikach i wdrożonego w siedzibie klienta lub jako usługa zarządzania.

Nasza oferta

Usługi wykrywania

Porównywanie bieżącej sytuacji firmy względem współczesnych trendów w zakresie transformacji pozwala określać procesy i elementy infrastruktury wymagające udoskonalenia.

Usługi warsztatowe

Warsztaty prowadzone przez ekspertów z firmy Canon umożliwiają wzajemne zrozumienie w kontekście analizy procesu, koncepcji i rozwiązania.

Model koncepcyjny

Model koncepcyjny umożliwia natychmiastowe zapoznanie się z korzyściami wynikającymi z projektu rozwiązania. Po uzgodnieniu rozwiązania będziemy mogli potwierdzić wartość dodaną, jaką zapewni ono firmie.

Projekt rozwiązania

Koncepcję uzgodnionego rozwiązania można opisać szczegółowo dzięki najnowocześniejszej metodologii, co ułatwi jej zrozumienie.

Zarządzanie projektami

Dokument rozpoczęcia projektu pozwala przygotować wdrożenie rozwiązania i zarządzać projektem z uwzględnieniem szczegółowych danych dotyczących czasu, zasobów, wyników i jakości.

Możliwości

Wykwalifikowani konsultanci

Skorzystaj z wiedzy ekspertów i kreatywnego myślenia, aby znaleźć właściwe rozwiązania.

Najlepsze metodologie

Projekt w zrozumiałych formatach dla osób i zespołów, które rozpoczynają wdrażanie.

Wybór dostawcy

Projekt rozwiązania firmy Canon jest niezależny od dostawcy, co umożliwia wybór ostatecznego wdrożenia.

Women in stripy shirt sits in a brown leather chair while resting her legs on the desk beside a laptop as she reads a document.
Współpraca z naszymi doradcami pozwoli stworzyć odpowiednie rozwiązanie.

Powiązane usługi i rozwiązania

A group of men and women dressed in smart business attire sit round open laptops and a glass of water.

Doradztwo w zakresie działań biznesowych

Przeprowadź transformację cyfrową swojego łańcucha informacyjnego dzięki doświadczonym konsultantom z firmy Canon.

Wide overhead shot of creative office layout with people working at desks adorned with computers, lamps and brochures.

Integracja systemu i usługi wdrożeniowe

Wsparcie ze strony naszych specjalistów ds. wdrażania – od instalacji po przekazanie.

Dowiedz się, jak usługi projektowania rozwiązań w zakresie procesów biznesowych świadczone przez firmę Canon mogą zwiększyć wartość firmy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI