Warunki

Organizator
1. Organizatorem jest Canon Europa N.V.,z siedzibą pod adresem Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandia („Canon”). 


Pakiet

2. W przypadku określonych poniżej wybranych produktów firmy („produkty objęte pakietem”) niniejszy pakiet dotyczący do 3 lat gwarancji(„pakiet dotyczący gwarancji”) obejmuje:

  • roczne przedłużenie obowiązującej dwuletniej gwarancji komercyjnej firmy Canon – Europejski system gwarancyjny („ EWS ”);
  • rozszerzenie usługi i roczne przedłużenie obowiązującej gwarancji EWS ;
  • w przypadku serii PIXMA G jest to roczne przedłużenie obowiązującej dwuletniej gwarancji Canon lub  wydruk 30 000 stron – zależnie od tego, co nastąpi wcześniej;
  • przypadku drukarek PIXMA G640 i G540 będzie to przedłużenie o 1 rok lub wydruk 10 000 stron, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

3. Z wyłączeniem zmian zawartych w niniejszym dokumencie (przedłużenie i/lub rozszerzenie) – w przypadku usług gwarancyjnych świadczonych na mocy niniejszego pakietu dotyczącego gwarancji będą obowiązywały odpowiednie warunki EWS. W przypadku sprzeczności między warunkami usług świadczonych na mocy niniejszego pakietu dotyczącego gwarancji a warunkami EWS będą obowiązywać warunki pakietu dotyczącej gwarancji.

Uczestnicy
4. Niniejszy pakiet dotyczący gwarancji jest dostępny wyłącznie dla użytkowników końcowych (firm lub osób fizycznych – „uczestnicy” lub „uczestnik”). Dystrybutorzy i sprzedawcy detaliczni są wykluczeni z pakietu i nie mogą składać wniosków w imieniu swoich klientów.

5. Uczestnicy muszą mieć ukończony 18 rok życia.

6. Uznaje się, że wszyscy uczestnicy akceptują niniejszy regulamin („regulamin”).

Produkty objęte pakietem
7. Wybrane produkty firmy Canon objęte niniejszym pakietem dotyczącym gwarancji („produkty objęte pakietem”) oraz stosowny pakiet dotyczący gwarancji znajdują się na liście produktów objętych pakietem dostępnej w Załączniku 1 do niniejszego regulaminu. Firma Canon będzie dodawać i usuwać produkty z listy produktów objętych pakietem, dlatego najnowsze informacje o produktach objętych pakietem dotyczącym gwarancji należy sprawdzać na stronie pakietu ( tutaj ) i w Załączniku 1 do niniejszego regulaminu.


ZAŁĄCZNIK 1


Lista produktów objętych pakietem


Grupa produktów

Urządzenie/drukarka

Pakiet

Przedłużenie

Rozszerzenie

PIXMA

G540

Roczne przedłużenie obowiązującej dwuletniej gwarancji Canon lub osiągnięcie liczby 10 000 stron wydruku – zależnie od tego, co nastąpi wcześniej

Zwrot do serwisu

G640

Zwrot do serwisu

G1420

Roczne przedłużenie obowiązującej dwuletniej gwarancji Canon lub osiągnięcie liczby 30 000 stron wydruku – zależnie od tego, co nastąpi wcześniej

Zwrot do serwisu

G1430

Zwrot do serwisu

G2420

Zwrot do serwisu

G2460

Zwrot do serwisu

G2470

Zwrot do serwisu

G3411

Zwrot do serwisu

G3420

Zwrot do serwisu

G3460

Zwrot do serwisu

G3470

Zwrot do serwisu

G3471

Zwrot do serwisu

G3472

Zwrot do serwisu

G4411

Zwrot do serwisu

G4470

Zwrot do serwisu

GM2040

Zwrot do serwisu

GM4040

Zwrot do serwisu

G5040

Zwrot do serwisu

G6040

Zwrot do serwisu

G7040

Zwrot do serwisu

MAXIFY

MB2150

Roczne przedłużenie obowiązującej dwuletniej gwarancji Canon

Wymiana u klienta

MB2155

Wymiana u klienta

MB2750

Wymiana u klienta

MB2755

Wymiana u klienta

GX1050

Wymiana u klienta

GX2050

Wymiana u klienta

GX3040

Wymiana u klienta

GX4040

Wymiana u klienta

GX5040

Wymiana u klienta

GX5550

Wymiana u klienta

GX6040

Wymiana u klienta

GX6550

Wymiana u klienta

GX7040

Wymiana u klienta

iB4150

Wymiana u klienta

MB5150

Wymiana u klienta

MB5155

Wymiana u klienta

MB5450

Wymiana u klienta

MB5455

Wymiana u klienta

i-SENSYS

LBP233dw

Roczne przedłużenie obowiązującej dwuletniej gwarancji Canon

Naprawa na miejscu

LBP236dw

Naprawa na miejscu

LBP243dw

Naprawa na miejscu

LBP246dw

Naprawa na miejscu

LBP631Cw

Naprawa na miejscu

LBP633Cdw

Naprawa na miejscu

LBP663Cdw

Naprawa na miejscu

LBP673Cdw

Naprawa na miejscu

LBP722Cdw

Naprawa na miejscu

MF461dw

Naprawa na miejscu

MF463dw

Naprawa na miejscu

MF465dw

Naprawa na miejscu

MF455dw

Naprawa na miejscu

MF453dw

Naprawa na miejscu

MF552dw

Naprawa na miejscu

MF553dw

Naprawa na miejscu

MF651Cw

Naprawa na miejscu

MF655Cdw

Naprawa na miejscu

MF657Cdw

Naprawa na miejscu

MF752Cdw

Naprawa na miejscu

MF754Cdw

Naprawa na miejscu

MF832Cdw

Naprawa na miejscu

imageFORMULA

P-208II

Roczne przedłużenie obowiązującej dwuletniej gwarancji Canon

Zwrot do serwisu

P215II

Zwrot do serwisu

R10

Zwrot do serwisu

R40

Zwrot do serwisu

RS40

Zwrot do serwisu

DR-F120

Zwrot do serwisu

8.Wszystkie produkty objęte pakietem muszą być nowymi i oryginalnymi produktami firmy Canon, które zostały dostarczone i rozprowadzone do sprzedawców przez spółki należące do grupy Canon w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA) lub Szwajcarii. Prosimy o sprawdzenie stosownych informacji u sprzedawcy detalicznego w celu uniknięcia nieporozumień. Zakup produktów pochodzących z rynku wtórnego, odnawianych, naprawianych, podrobionych albo w dowolny sposób naruszających prawa własności intelektualnej spółek należących do grupy Canon (w tym między innymi produktów pochodzących z importu równoległego lub z szarej strefy) nie jest objęty niniejszym pakietem. Aby dowiedzieć się więcej o produktach z importu równoległego, należy kliknąć tutaj.

9. Zgłoszenia uczestników dokonujacych zakupu hurtowo (tzn. wiecej niz 25 produktów objetych pakietem na uczestnika) nie spelniaja warunków uczestnictwa w niniejszym pakiecie.

Czas obowiązywania pakietu

10. Pakiet dotyczący gwarancji można uzyskać do czasu odwołania przez organizatora. Produkty objęte pakietem należy zarejestrować nie później niż 30 dni od daty zakupu, którą potwierdza ważny dowód zakupu. Aby zarejestrować produkt objęty pakietem, należy przesłać zgłoszenie zgodnie z instrukcją podaną w niniejszym regulaminie.

Kraje objęte pakietem
11. Produkty objęte pakietem należy zakupić u sprzedawców detalicznych zlokalizowanych w dowolnym z wymienionych poniżej krajów („kraje objęte pakietem”) lub w sklepie internetowym mającym domenę odnoszącą się do jednego z tych krajów bądź zarejestrowaną siedzibę w jednym z nich. Produkty objęte pakietem muszą być również zarejestrowane pod adresem znajdującym się w jednym z krajów objętych pakietem. Kraje objęte pakietem to: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Jak zarejestrować produkt i skorzystać z pakietu dotyczącego gwarancji
12. Aby skorzystać z pakietu dotyczącego gwarancji, uczestnicy powinni prawidłowo wypełnić i przesłać internetowy formularz zgłoszeniowy w celu zarejestrowania produktu objętego pakietem (we wniosku należy podać prawidłowe numery seryjne produktów*) w ciągu 30 dni od zakupu takiego produktu. Zgłoszenia otrzymane po upływie 30 dni od zakupu produktu objętego pakietem nie zostaną zaakceptowane przez firmę Canon. Uczestnicy będą musieli zeskanować, wysłać i załączyć do internetowego formularza wniosku ważny dowód zakupu (np. kopię paragonu fiskalnego lub zamówienie internetowe i potwierdzenie płatności, w tym podatku VAT). Uwaga: dowód wysyłki nie będzie uznawany za ważny dowód zakupu.

* Aby uzyskać pomoc w znalezieniu numeru seryjnego produktu, kliknij tutaj.


13. Po zatwierdzeniu wniosku uczestnik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że jego wniosek został przyjęty, a produkt objęty pakietem został zarejestrowany. Jeśli uczestnik nie otrzyma takiej wiadomości e-mail z potwierdzeniem w ciągu 8 dni roboczych od wysłania wniosku, powinien skontaktować się z naszą infolinią ds. wniosków, pod numerem telefonu +48 22 583 43 07 (w godz. 9-17, dni powszednie). Prosimy o zachowanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem, ponieważ może być ona wymagana jako dowód złożenia wniosku w przypadku, gdy użytkownik zechce skorzystać z usług gwarancyjnych.

14. Canon zastrzega sobie prawo do uniewaznienia niekompletnych, nieprawidlowych lub bezpodstawnych zgloszen.

Zastrzeżenia
15. W pelnym zakresie dopuszczonym przez prawo firma Canon nie ponosi odpowiedzialnosci z tytulu zadnych strat, szkód ani uszczerbku dowolnego rodzaju, niezaleznie od sposobu ich powstania, odniesionych przez uczestnika w zwiazku z niniejszym pakietem. Jednak zadne postanowienia niniejszego regulaminu nie wylaczaja ani nie ograniczaja odpowiedzialnosci Canon za uszkodzenia ciala lub smierc spowodowane przez udokumentowane zaniedbanie ze strony pracowników lub przedstawicieli Canon.

16. Canon zastrzega sobie prawo do zweryfikowania zgloszen w celu zapewnienia zgodnosci z niniejszym regulaminem oraz zazadania dodatkowych informacji i dokumentów potwierdzajacych. Canon zastrzega sobie ponadto prawo do wykluczania zgloszen i/lub uczestników w razie podejrzewanego naduzycia w korzystaniu z pakietu. Decyzje firmy Canon podejmowane w zwiazku z pakietem sa ostateczne, a Canon nie przewiduje prowadzenia korespondencji w tym zakresie.

17. Produkty objete pakietem sa dostepne do wyczerpania zapasów. Canon nie odpowiada za niezrealizowane przez sprzedawców zamówienia na produkty objete pakietem w czasie obowiazywania pakietu.

18. Firma Canon zastrzega sobie prawo do uniewaznienia, modyfikacji i/lub zmiany zasad niniejszego pakietu w dowolnym terminie bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialnosci z tego tytulu, jednak zobowiazuje sie dolozyc wszelkich staran w celu zminimalizowania wplywu takich dzialan na uczestników, a tym samym unikniecia niepotrzebnych nieporozumien.

Ochrona danych osobowych
19. Firma Canon Europa N.V., z siedzibą pod adresem 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, jest podmiotem zarządzającym danymi osobowymi przekazywanymi przez uczestników. Wszelkie dane osobowe przesłane do nas będą przetwarzane przez Interpay Sales Promotions Ltd (IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlandia) w celach zarządzania tym pakietem. Podane dane osobowe są bezpiecznie przechowywane i mogą być przenoszone na bezpieczny serwer poza EOG.

20. Dane osobowe otrzymane od uczestników podlegają zasadom ochrony danych klientów indywidualnych i biznesowych firmy Canon: /privacy-policy/.

Jak skorzystać z usług w ramach pakietu dotyczącego gwarancji
21. Jeśli zgłoszenie skorzystania z pakietu dotyczącego gwarancji zostanie pozytywnie zweryfikowane, a uczestnik chce skorzystać z wydłużonego okresu lub rozszerzonego zakresu usług w ramach tego pakietu, powinien skontaktować się z lokalnym działem pomocy technicznej Canon ( tutaj ) i mieć: pełną nazwę modelu urządzenia/drukarki i numer seryjny*;
b. informacje o wersji zainstalowanego na komputerze systemu operacyjnego – jeśli ma to zastosowanie;
c. swoje dane kontaktowe, adres, pod którym znajduje się urządzenie/drukarka, oraz swój adres e-mail;
d. dowód zakupu produktu i aktywacji pakietu dotyczącego gwarancji zgodnie z treścią potwierdzenia przesłanego pocztą e-mail po zarejestrowaniu gwarancji online;
e. przejrzysty opis usterki i możliwość wykonania wszelkich czynności diagnostycznych zgodnie z zaleceniami;
f. oprócz tego powinien stosować się do wszelkich uzasadnionych instrukcji pracowników działu pomocy, co umożliwi uczestnikowi skorzystanie z usług gwarancyjnych.

* Aby uzyskać pomoc w znalezieniu numeru seryjnego produktu, kliknij tutaj.

Prawo właściwe i jurysdykcja
22. W zakresie dozwolonym przez prawo niniejszy pakiet, niniejsze warunki oraz wszelkie spory z nich wynikajace beda regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii i beda podlegac niewylacznej jurysdykcji sadów Anglii i Walii.

23. W przypadku tego pakietu bedzie obowiazywac prawo kraju zamieszkania uczestnika (bedacego klientem), a uczestnikowi bedzie przyslugiwac prawo do wszczecia postepowania sadowego we wlasnym jezyku i przed sadami lokalnymi. Informacji dotyczacych praw przyslugujacych konsumentom udzielaja lokalne organizacje konsumenckie. Niniejszy regulamin nie ogranicza praw ustawowych uczestnika, które moga mu przyslugiwac.