Grey goods

Numer seryjny
Weryfikator
Sprawdź teraz

Nie akceptuj gorszych produktów

Korzystaj z wszystkich możliwości urządzeń Canon, kupując modele przeznaczone do użytku w Twoim regionie świata

Czasami do danego regionu są importowane produkty Canon, które w zamyśle firmy nie miały być tam sprzedawane. Określa się je mianem „towarów z szarej strefy”. Są one często sprzedawane w niższej cenie, jednak w dłuższej perspektywie mogą kosztować dużo więcej.

Ukryte koszty produktów Canon nieprzeznaczonych na dany rynek

Firma Canon dokłada dużych starań, aby jej produkty były dostosowane do rynku, na którym mają być sprzedawane i używane. Dokładna analiza ze strony firmy Canon sprawia, że na dany rynek trafiają odpowiednie urządzenia, oprogramowanie, podręczniki we właściwym języku, akcesoria (wtyczki i torby) i gwarancje.

Na pierwszy rzut oka towary z szarej strefy stanowią atrakcyjną ofertę, jednak sprzedawcy często modyfikują sprzedawany zestaw poprzez dodawanie, zmienianie lub usuwanie akcesoriów, podręczników i gwarancji, co skutkuje pogorszeniem komfortu użytkowania produktów Canon. Niektórzy sprzedawcy internetowi twierdzą, że ich siedziba znajduje się w danym regionie, choć w rzeczywistości tak nie jest. Warto zachować czujność.

Zagrożenia, problemy i dodatkowe koszty, które mogą wiązać się z zakupem towarów z szarej strefy:

Dodatkowe opłaty importowe lub celne – mogą one zostać doliczone do podanej ceny zakupu produktów z szarej strefy.

Problemy ze zwrotem towaru/pieniędzy lub brak takiej możliwości – sprzedawcy spoza danego regionu mogą nie być objęci lokalnymi prawami konsumenckimi w zakresie zwrotu produktów.

Potencjalny brak gwarancji – towary z szarej strefy nie będą objęte lokalnym serwisem gwarancyjnym firmy Canon. Serwis gwarancyjny towarów z szarej strefy leży w gestii sprzedawcy. Jeśli siedziba sprzedawcy znajduje się poza danym regionem, uzyskanie spodziewanej pomocy ze strony sprzedawcy może okazać się niemożliwe. Nawet jeśli sprzedawca zapewnia gwarancyjne usługi serwisowe, mogą być one realizowane przez niezależne punkty serwisowe, które nie oferują usług zgodnych ze standardami firmy Canon.

Niebezpieczne lub kiepsko wykonane adaptery i przewody zasilające niepochodzące z firmy Canon – zestaw może zawierać niebezpieczne produkty innych producentów, które nie zostały zatwierdzone przez firmę Canon i nie spełniają wymogów lokalnego prawa.

Kiepskiej jakości podręczniki – sprzedawcy towarów z szarej strefy często zapewniają nieczytelne kopie podręczników lub wersje nieobejmujące lokalnego języka.

Niedostępność ofert zwrotu pieniędzy / promocji – brak możliwości skorzystania z ofert zwrotu pieniędzy (jeśli są dostępne) lub innych promocji firmy Canon w danym regionie.

Zalety zakupu produktów Canon przeznaczonych do użytku w danym regionie

Wymienionym problemom można zapobiec poprzez zakup produktów Canon przeznaczonych do użytku w danym regionie – u szanowanych sprzedawców obsługujących dany obszar. Produkty takie są specjalnie skonfigurowane, objęte pełną obsługą serwisową i dostarczane z zatwierdzonymi akcesoriami, które może zapewnić tylko firma Canon. Dzięki temu użytkownicy mogą wykorzystać wszystkie możliwości kupionych produktów.


Znajdź szanowanego sprzedawcę produktów Canon w swoim regionie

Ogólne zalecenia dotyczące wykrywania produktów firmy Canon pochodzących z szarej strefy

Wykrycie produktu z szarej strefy mogą ułatwić (oprócz narzędzia do weryfikacji numerów seryjnych dostępnego na tej stronie) następujące znaki identyfikacyjne i elementy językowe:


Kompaktowe aparaty cyfrowe – IXUS i PowerShot

Jeśli brakuje któregokolwiek z poniższych elementów, produkt może pochodzić z szarej strefy.

Wersje językowe na opakowaniu produktu

Opakowanie powinno zawierać opis w języku angielskim, francuskim, włoskim, niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim.

The sales box

W opakowaniu

Zestaw powinien zawierać gwarancję firmy Canon dla danego regionu, a produkt powinien mieć nazwę IXUS lub PowerShot. Produkty firmy Canon mogą mieć różne nazwy na różnych rynkach. Aparaty o nazwie IXY lub Digital ELPH są przeznaczone przez firmę Canon do sprzedaży w różnych regionach.

Logo EAC i CE

Opakowanie i produkt przeznaczone na Twój rynek powinny zawierać logo EAC i CE.

EAC & CE logos

Kamery dla klientów indywidualnych

Jeśli brakuje którejkolwiek z poniższych cech, produkt może pochodzić z szarej strefy.

Wersje językowe na opakowaniu produktu

Opakowanie powinno zawierać opis w języku angielskim, francuskim, włoskim, niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim.

Logo PAL

Na opakowaniu powinno się znajdować logo PAL. PAL oznacza format wideo stosowany w Europie; z kolei format NTSC jest używany głównie na rynku amerykańskim.

The PAL Logo

Nazwa produktu

Produkt powinien mieć nazwę Legria. Produkty mogą mieć różne nazwy w poszczególnych regionach. Na przykład kamery dla klientów indywidualnych oznaczone nazwą VIXIA nie są przeznaczone do użytku w Twoim regionie.

Logo EAC i CE

Opakowanie i produkt przeznaczone na Twój rynek powinny zawierać logo EAC i CE.

EAC & CE logos

Lustrzanki cyfrowe i aparaty bezlusterkowe

Jeśli brakuje któregokolwiek z poniższych elementów, produkt może pochodzić z szarej strefy.

Wersje językowe na opakowaniu produktu

Opakowanie powinno zawierać opis w języku angielskim, francuskim, włoskim, niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim.

The sales box

Nazwa produktu

Produkt powinien mieć nazwę EOS. Lustrzanki cyfrowe i aparaty bezlusterkowe o nazwie Kiss lub Rebel są przeznaczone do sprzedaży w innych regionach.

W opakowaniu

Zestaw powinien zawierać gwarancję firmy Canon przeznaczoną na dany rynek. W przypadku aparatu EOS R opakowanie powinno zawierać kartę z wydrukowanym numerem seryjnym produktu.
Numer seryjny na produkcie, opakowaniu i karcie powinien identyczny.

Logo EAC i CE

Opakowanie i produkt przeznaczone na Twój rynek powinny zawierać logo EAC i CE.

EAC & CE logos

Sprawdzanie numeru seryjnego

Należy pamiętać, że ta usługa dotyczy tylko kompaktowych aparatów cyfrowych, lustrzanek cyfrowych, aparatów bezlusterkowych, obiektywów EF i kamer dla klientów indywidualnych. Jeśli chcesz sprawdzić numer seryjny obiektywu, który został sprzedany jako część zestawu, należy wybrać nazwę modelu korpusu z poniższej listy. W przypadku wątpliwości co do tego, czy produkt Canon jest przeznaczony na dany rynek, wystarczy wysłać nazwę modelu i numer seryjny na adres ipr.info@canon-europe.com. Sprawdzenie danych i udzielenie odpowiedzi może potrwać kilka dni.

wymagany
wymagany
Wyszukaj swój numer seryjny.