Ochrona prywatności

Zaangażowanie firmy Canon w ochronę prywatności

Firma Canon bardzo poważnie podchodzi do kwestii ochrony prywatności osób fizycznych i przetwarzania ich danych osobowych. Firma Canon regularnie przegląda swoje zasady ochrony danych i w razie potrzeby je aktualizuje. Firma Canon przetwarza dane osobowe użytkowników w różnych celach. Określono je w odpowiednich informacjach poniżej (w zależności od relacji użytkowników z naszą firmą). Poniżej znajduje się lista aktualnych informacji.


Najnowsze informacje o prywatności

Informacja o ochronie prywatności klientów firmy Canon

Informacja o ochronie prywatności klientów biznesowych firmy Canon

Informacja o ochronie prywatności dotycząca rekrutacji

Zasady dotyczące plików cookieUżytkownik ma prawo do korygowania, aktualizowania i usuwania swoich danych. Jeśli użytkownik ma konto internetowe, na przykład konto Canon ID, może to zrobić bezpośrednio w swoim profilu po zalogowaniu się na konto. Jeśli użytkownik nie ma konta, powinien użyć jednego z poniższych adresów i przesłać żądanie pocztą e-mail.

Consumer.deletions.corrections@canon-europe.com

Business.deletions.corrections@canon-europe.com


Dodatkowe pytania i żądania dotyczące ochrony prywatności w firmie Canon, w tym w kontekście prawa dostępu, należy kierować na adres DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com.