Europejska gwarancja na urządzenia z serii WG firmy Canon

Work professional strengthening security and compliance

This is a commercial end-customer warranty offered by Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, The Netherlands (“Canon”) to the end-customers, who purchase Canon WG Series products for their own use, but not acting as consumers under the local laws of the country where the WG Series products are purchased.
If you are a consumer, you are not entitled to this warranty, but your consumer's statutory rights under applicable national legislation in force will apply to you.
These Terms and Conditions and the offer herein shall be governed by the laws of England and Wales and shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales. 


The service offering is as follows: 


• On-Site Warranty


Canon WG series products intended for sale and purchased within the European Economic Area (“EEA” – namely EU, Iceland, Lichtenstein, Norway) plus Switzerland & The United Kingdom are covered by the Canon European WG series Warranty. Canon warrants that should the new WG series product be found to be defective within the applicable warranty period, the fault is resolved free of charge (terms & conditions apply – see below).
For any product, outside of the applicable warranty terms or period and for damage or repairs not covered by the warranty, a chargeable repair service is available.
This warranty will be your sole and exclusive remedy, and neither Canon nor its subsidiaries or other European WG Series Warranty members shall be liable for any incidental or consequential damages for breach of any express or implied warranty of this product.

 • Gwarancja na miejscu


  Firma Canon gwarantuje dobry stan techniczny urządzenia z serii WG w okresie gwarancyjnym. Jeśli sprzęt okaże się wadliwy w okresie gwarancyjnym, do lokalizacji klienta na obszarze krajów objętych gwarancją skierowany zostanie technik w celu wykonania bezpłatnej naprawy.
  Niniejsza gwarancja na miejscu dotyczy urządzeń z serii WG firmy Canon przeznaczonych na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG” – Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein i Norwegia) oraz rynek szwajcarski i brytyjski.
  Z tej bezpłatnej usługi można skorzystać tylko za okazaniem oryginału faktury/paragonu wystawionego klientowi końcowemu przez sprzedawcę.
  Zastrzegamy sobie prawo do wymiany wadliwego produktu na inny równoważny produkt, który zapewnia taką samą (lub podobną) jakość jak wadliwy produkt, i rezygnacji z naprawy. 


  1. Okres gwarancyjny

  Gwarancja na miejscu jest ważna przez 1 rok od daty zakupu nowego urządzenia z serii WG firmy Canon umieszczonej na dowodzie zakupu lub przez 300 000 wydruków, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 


  2. Korzystanie z usługi gwarancyjnej 

  Serwis gwarancyjny na miejscu można uzyskać, kontaktując się z działem pomocy technicznej firmy Canon drogą telefoniczną (Dane kontaktowe dotyczące gwarancji na miejscu).
  Serwis gwarancyjny u klienta będzie świadczony na jeden z następujących sposobów: 

  • naprawa na miejscu u klienta (wykonywana przez technika)*, z pokryciem wszystkich powiązanych kosztów robocizny (w tym związanych ze zgłoszeniem, podróżą i naprawą) oraz kosztów wszystkich części serwisowych; 

  • wysyłanie użytkownikowi części do samodzielnej wymiany (za pośrednictwem firmy kurierskiej), z pokryciem kosztów odpowiednich części serwisowych i powiązanych kosztów wysyłki.

  * Usługi objęte niniejszą gwarancją na miejscu mogą być wykonywane przez osoby trzecie w imieniu firmy Canon, o ile osoby te mają niezbędne umiejętności i zapewniają odpowiednią jakość. 

  Usługa taka pokrywa wszystkie koszty związane z robocizną (w tym koszty połączenia, dojazdu i naprawy) oraz koszty wszystkich części serwisowych. 


  3. Uczestnicy programu gwarancyjnego na urządzenia z serii WG firmy Canon 

  Uczestnicy programu gwarancyjnego na urządzenia z serii WG firmy Canon to kraje, w których można skorzystać z gwarancji na miejscu. 

  Jeśli potrzebne są dalsze informacje odnoszące się do niniejszej gwarancji, należy skontaktować się z oddziałem w odpowiednim kraju objętym europejską gwarancją na urządzenia z serii WG


  4. Ograniczenia

  Niniejszą gwarancją nie są objęte: 

  – materiały eksploatacyjne;
  – oprogramowanie;
  – części, które ulegają zużyciu (np. panel, zewnętrzna osłona), jak również materiały eksploatacyjne i akcesoria (np. dodatkowe kasety na papier, zwykła podstawa itp.) używane z tym produktem;
  – uszkodzenia spowodowane przez modyfikacje przeprowadzane bez zgody firmy Canon;
  – koszty poniesione przez usługodawców Canon w procesie dokonywania wszelkich zmian lub modyfikacji produktu z serii WG niezbędnych do spełnienia określonych standardów bezpieczeństwa lub specyfikacji technicznych obowiązujących w danym kraju ani jakichkolwiek innych kosztów regulacji produktu z serii WG w wyniku specyfikacji, które uległy zmianie od daty dostawy produktu;
  – szkody wynikające z braku zgodności produktu z serii WG z określonymi standardami lub specyfikacjami obowiązującymi w kraju innym niż kraj zakupu. Usługa naprawy na miejscu nie jest dostępna, jeśli powodem powstania uszkodzenia lub wad były następujące czynniki:
  – niewłaściwa lub nadmierna eksploatacja produktu z serii WG niezgodnie z instrukcją obsługi, instrukcją użytkownika i/lub odpowiednimi dokumentami, w tym, bez ograniczeń, nieprawidłowe przechowywanie, upuszczanie, poddawanie urządzenia nadmiernymi przeciążeniom, uszkodzenia spowodowane korozją, brudem, wodą lub piaskiem;
  – uszkodzenie spowodowane bezpośrednio przez użycie części zamiennych, oprogramowania lub materiałów eksploatacyjnych (takich jak zbiorniki z atramentem lub kasety konserwacyjne), które nie są zgodne z tym produktem. Zgodność z danym urządzeniem z serii WG firmy Canon powinna być wskazana na opakowaniu, ale można ją zagwarantować tylko w przypadku używania oryginalnych części zamiennych, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych, ponieważ zostały one przetestowane. Zalecamy sprawdzenie zgodności przed użyciem;
  – podłączanie urządzenia z serii WG do sprzętu, który nie został zatwierdzony przez firmę Canon;
  – wypadki lub katastrofy bądź przyczyny niezależne od firmy Canon, w tym m.in. uderzenia pioruna, woda, ogień, zakłócenia porządku publicznego i niewłaściwa wentylacja;
  – okresowe kontrole lub inne standardowe prace konserwacja związane z urządzeniami z serii WG. Poza przytoczonymi wyżej elementami gwarancja na miejscu nie obejmuje:
  – usług i powiązanych części serwisowych wymaganych z powodu nieprawidłowej instalacji lub połączenia sieciowego produktu, jeśli instalacja produktu i połączenie sieciowe nie zostały zapewnione przez firmę Canon;
  – prac niezbędnych ze względu na odłączanie i ponowne podłączanie produktu z serii WG, w tym wszelkich przygotowań niezbędnych do bezpiecznego transportu, innych niż zapewnione przez nas lub w naszym imieniu;
  – prac wykonywanych poza standardowymi godzinami pracy (od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt). 


  Należy pamiętać, że w celu zapewnienia usługi gwarancji na miejscu wymagane jest, aby urządzenie z serii WG znajdowało się w państwie uczestniczącym w programie gwarancji na urządzenia z serii WG firmy Canon. Usługa gwarancji na miejscu może być świadczona wyłącznie pod warunkiem udzielenia pracownikowi serwisu dostępu do Produktu i uzasadnionej pomocy, o którą poprosi, w kontekście działań serwisowych.
  W przypadku przeniesienia produktu do innego kraju należy sprawdzić, czy kraj, do którego produkt został przeniesiony, uczestniczy w programie gwarancji na urządzenia z serii WG firmy Canon, aby upewnić się, że firma Canon oferuje gwarancję na miejscu w danym kraju. 


  5. Inne postanowienia 

  Naprawa może się opóźnić, jeśli jest wykonywana poza pierwotnym krajem zakupu, a produkt z serii WG nie jest jeszcze sprzedawany w innym kraju lub jest sprzedany w wersji przystosowanej do użytku w tym konkretnym kraju. W efekcie niektóre części zamienne do urządzenia z serii WG mogą nie być dostępne w kraju naprawy. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za żadne inne roszczenia, w tym m.in. za utratę nośników lub danych itp., których nie określono w niniejszej gwarancji. 

 • Pyt.: Jaka gwarancja obowiązuje w przypadku urządzeń z serii WG firmy Canon kupionych w Europie?

  Odp.: Ogólnie rzecz ujmując, firma Canon oferuje Europejską gwarancję na urządzenia z serii WG dla produktów zakupionych w następujących krajach: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy i Wielka Brytania. Proszę zapoznać się z regulaminem niniejszej gwarancji. 

  Pyt.: Jakie informacje dotyczące gwarancji mogę znaleźć w opakowaniu po zakupie produktu firmy Canon? 

  Odp.: W krajach europejskich objętych programem gwarancji na urządzenia z serii WG zazwyczaj każde opakowanie będzie zawierało europejską kartę gwarancyjną na urządzenia z serii WG. Karta wygląda podobnie jak w poniższych przykładzie:

   

  Pyt.: Czy konieczne jest wypełnienie i przekazanie jakichkolwiek dokumentów do firmy Canon w celu zarejestrowania europejskiej gwarancji?

  Odp.: Nie trzeba przekazywać żadnej dokumentacji do firmy Canon w celu zarejestrowania europejskiej gwarancji na urządzenia z serii WG. Jeżeli chcesz zażądać naprawy gwarancyjnej w ramach europejskiej gwarancji na urządzenia z serii WG, zawsze musisz dostarczyć firmie Canon oryginalny dowód zakupu (z pierwotną datą zakupu) danego urządzenia.

  Pyt.: Jaka dokumentacja jest wymagana w celu zgłoszenia naprawy gwarancyjnej w ramach europejskiej gwarancji na urządzenie z serii WG? 

  Odp.: Jeżeli chcesz zażądać naprawy gwarancyjnej w ramach europejskiej gwarancji na urządzenia z serii WG, zawsze musisz dostarczyć firmie Canon oryginalny dowód zakupu (z pierwotną datą zakupu) danego urządzenia. Promocyjne gwarancje mogą także określać dodatkowe wymagania, więc należy zapoznać się z regulaminem określonej promocji (jeśli ma zastosowanie).

  Pyt.: Jak długo jest ważna standardowa europejska gwarancja na urządzenie z serii WG firmy Canon? 

  Odp.: Ogólnie rzecz biorąc, gwarancja na produkty Canon z serii WG jest ważna przez 1 rok lub 300 000 wydruków, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Mogą jednak występować wyjątki. Dodatkowe informacje znajdują się w karcie Uprawnienie. 

  Pyt.: Czy urządzenie z serii WG firmy Canon kupione w kraju nieuczestniczącym w programie europejskiej gwarancji na urządzenia z serii WG nadal będzie objęty taką gwarancją, jeśli mieszkam w kraju uczestniczącym w tym programie? 

  Odp.: Na ogół produkty są objęte gwarancją, która odnosi się do określonego regionu sprzedaży, a klienci końcowi będą musieli odesłać produkt do właściwego regionu, aby zlecić naprawę gwarancyjną. Firma Canon na ogół nie zapewnia ogólnoświatowej gwarancji, chyba że zostało to wyraźnie określone w przypadku określonych produktów lub regionów. 

  Pyt.: W jakim przypadku firma Canon wyśle części do wymiany przez użytkownika i jak je wymienić? 

  Odp.: Gdy klient skontaktuje się z działem pomocy technicznej firmy Canon w celu rozwiązania problemu, może zostać zdiagnozowana konieczność wymiany części przez użytkownika. Po otrzymaniu odpowiednich części klient powinien je wymienić, postępując zgodnie ze szczegółową procedurą opisaną w interfejsie użytkownika drukarki.

 • Poniższa tabela zawiera kraje, w których oferowana jest europejska gwarancja na urządzenia z serii WG firmy Canon. Więcej informacji można znaleźć w pełnej wersji regulaminu europejskiej gwarancji na urządzenia z serii WG firmy Canon.

  Poniżej można znaleźć dane kontaktowe dla każdego kraju.

  Kraj Dane kontaktowe pomocy technicznej Ograniczenia usług gwarancji realizowanej u klienta
  Austria +43 1 360 277 45 67
  Canon Austria
  Brak
  Belgia +32 (0)2 620 01 97
  Canon Belgia (niderlandzki)
  Canon Belgia (francuski)
  Brak
  Bułgaria Cantek
  0700 42 555
  callcenter@cantek.bg
  www.cantek.bg
  Brak
  Kintech Ltd
  +359 2 961 72 77
  office@kintech.bg
  www.kintech.bg
  Brak
  Chorwacja KOPITEHNA d.o.o.
  +385 (0)42 200 400
  info@kopitehna.hr
  www.kopitehna.hr
  Brak
  PROPRINT d.o.o.
  +385 (0)1 55 65 800
  info@proprint.hr
  www.proprint.hr
  Brak
  KSU d.o.o.
  +385 (0)1 6222 122
  prodaja@ksu.hr
  www.ksu.hr
  Brak
  Tehnicar Copyservis
  +385(0)13820 333
  copyservis@copyservis.hr
  www.copyservis.hr
  Brak
  Cypr Multitech
  (+357) 22 711300
  info@multitech.com.cy
  www.multitech.com.cy
  Brak
  Czechy +420 296 335 619
  Canon Czechy
  Brak
  Dania +45 70 20 55 15
  Canon Dania
  Tylko kontynentalna część Danii (w tym wyspy połączone mostami z lądem). Nie obejmuje obszarów oddalonych.
  Estonia +372 630 0530
  overall@overall.ee
  Ogólne
  Brak
  Finlandia +358 (020) 366 466
  (Rozmowy są naliczane wg stawki 0,15 centa/min w przypadku osób dzwoniących z sieci stacjonarnej. Wysokość opłat za rozmowy zależy od operatora sieci komórkowej. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać więcej informacji).
  Canon Finlandia
  Tylko kontynentalna część Finlandii (w tym wyspy połączone mostami z lądem). Nie obejmuje obszarów oddalonych.
  Francja +33 (0)1 70 48 05 00
  Canon Francja
  Tylko kontynentalna część Francji (w tym wyspy połączone mostami z lądem).
  Niemcy 069 2999 3680
  Canon Niemcy
  Tylko kontynentalna część Niemiec (w tym wyspy połączone mostami z lądem).
  Grecja Intersys SA
  +30 210 9554 007
  intersys@intersys.gr
  www.intersys.gr
  Brak
  Digimark
  +30 210 2518 666
  sales@digimark.gr
  www.digimark.gr
  Tylko w Atenach
  Węgry +36 (06)1 235 53 15
  Canon Węgry
  Brak
  Islandia +354 569 77 60
  Origo
  Brak
  Irlandia +353 16 990 990
  Canon Irlandia
  Tylko kontynentalna część Irlandii (w tym wyspy połączone mostami z lądem).
  Włochy +39 02 3859 2000
  Canon Włochy
  Brak
  Łotwa +371 67 20 40 80
  info@ibs.canon.lv
  I B Serviss
  Brak
  Litwa +370 5 239 5510
  Orgsis
  Brak
  Luksemburg +352 27 302 054
  Canon Luksemburg
  Brak
  Malta Avantech
  (356)21488800
  service@avantech.com.mt
  https://www.avantech.com.mt/
  Brak
  Norwegia +47 23 50 01 43
  Canon Norwegia
  Tylko kontynentalna część Norwegii (w tym wyspy połączone mostami z lądem). Nie obejmuje obszarów oddalonych.
  Polska +48 22 583 4307
  Canon Polska
  Tylko kontynentalna część Polski (w tym wyspy połączone mostami z lądem).
  Portugalia +351 21 424 51 90
  Canon Portugalia
  Tylko kontynentalna część Portugalii (w tym wyspy połączone mostami z lądem).
  Rumunia Sama Consul
  +40 21 2423094
  service@sama.ro
  www.sama.ro
  Brak
  Expert Line
  +40 21 3202440
  secretariat@expertline.ro
  http://www.expertline.ro
  Brak
  Słowacja +421 (0)250 102 612
  Canon Słowacja
  Brak
  Słowenia BIROTEHNA d.o.o.
  01 585 37 77
  info@birotehna.si
  www.birotehna.si
  Brak
  Hiszpania +34 91 375 45 55
  Canon Hiszpania
  Brak
  Szwecja +46 (0)8 519 923 69
  Canon Szwecja
  Tylko kontynentalna część Szwecji (w tym Gotlandia i wyspy połączone mostami z lądem). Nie obejmuje obszarów oddalonych.
  Szwajcaria +41 22 567 58 58
  Canon Szwajcaria (francuski)
  Canon Szwajcaria (niemiecki)
  Brak
  Holandia +31 (0)20 721 91 03
  Canon Holandia
  Tylko kontynentalna część Holandii (w tym wyspy połączone mostami z lądem).
  Wielka Brytania +48 22 430 60 77
  Canon UK
  Tylko kontynentalna część Wielkiej Brytanii (w tym wyspy połączone mostami z lądem).

Inne przydatne pozycje...

 • Kontakt

  Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

 • Numer seryjny

  Tutaj dowiesz się, jak znaleźć numer seryjny produktu.

 • Recykling

  Więcej informacji o programie recyklingu kaset firmy Canon

Ankieta