Informacje o plikach cookie

Co to są pliki cookie?

Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi, zapisywanymi na dysku komputera w momencie odwiedzania niektórych stron internetowych. W witrynie Canon.pl używamy plików tekstowych, aby poznać zainteresowania użytkowników i zapamiętać ich preferencje, jeśli ponownie odwiedzą witrynę. Poniższe tabele przedstawiają pliki cookie, które mogą być zapisywane w komputerze użytkownika podczas odwiedzania witryny Canon.pl lub jednej z jej domen podrzędnych.

Należy pamiętać, że pliki cookie, których używamy, nie mogą wyrządzić szkód w komputerze użytkownika. Firma Canon nie przechowuje w swoich plikach cookie informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, np. danych karty kredytowej. Zaszyfrowane informacje pobrane z plików cookie używane są w celu poprawy komfortu korzystania z naszej witryny. Informacje te pomagają nam na przykład wykryć i wyeliminować błędy lub ustalić, jakie powiązane produkty możemy pokazać użytkownikowi, który odwiedza nasze witryny.

Aby użytkownik mógł w pełni wykorzystać zawartość i spersonalizowane funkcje w witrynie Canon.pl, jego komputer, tablet lub telefon komórkowy musi akceptować pliki cookie (często jest to ustawienie domyślne), ponieważ niektóre spersonalizowane funkcje witryny możemy udostępniać tylko przy wykorzystaniu tych plików.

Zmiana ustawień plików cookie lub rezygnacja z używania tych plików

Nasze pliki cookie nie zawierają informacji wrażliwych, np. nazwisk, adresów ani informacji o płatnościach. Jeśli jednak użytkownik chce ograniczyć zakres obsługiwanych plików cookie z witryny Canon.pl bądź je zablokować lub usunąć, może zmienić preferencje dotyczące plików cookie tutaj.

Używane przez nas pliki cookie:
Zarządzanie zgodą na używanie plików cookie

Nazwa

Opis

Czas wygaśnięcia (tj. czas, po którym plik cookie jest usuwany z urządzenia)

_evidon_consent_cookie

Ten plik cookie obsługuje preferencje użytkownika dotyczące plików cookie. Jeśli jest używany, zarządza ustawieniem dotyczącym tego, czy użytkownik akceptuje/odrzuca funkcję śledzenia i/lub przesyłania ukierunkowanych materiałów przez firmę Canon.

13 miesięcyNazwa

Opis

Czas wygaśnięcia (tj. czas, po którym plik cookie jest usuwany z urządzenia)

SupportCookietimer

Plik cookie używany do wyświetlania ankiety po 90 sekundach aktywności w sekcji pomocy technicznej.

Natychmiast

ASP.NET_SessionId, ASPSESSIONIDSACSRSTQ

Używany do pomiaru informacji związanych z sesją przeglądania naszej witryny. Jest generowany automatycznie przez nasz serwer internetowy.

Po zakończeniu sesji przeglądania

NSC_tmpvhi-iuuq-wjq69 (lub podobny)

Używany do zarządzania zasobami dostarczania zawartości witryny.

0 godz.

Supportsite

Używany do wyświetlania użytkownikowi informacji o ostatnio odwiedzanych stronach pomocy technicznej.

11 godzin

SupportSurvey

Używany do zapisywania informacji o tym, czy użytkownik chce uczestniczyć w ankiecie.

Zależnie od odpowiedzi: wybranie opcji „Nie, dziękuję” = 12 godz.
Brak odpowiedzi = 3 miesiące
Udział w ankiecie = 3 miesiące

WT_FPC

Używany do analizy zachowań odwiedzającego za pomocą naszego pakietu analitycznego Webtrends.

10 lat

RecentlyViewed

Używany do wyświetlania informacji o ostatnio odwiedzanych stronach produktów w sekcji pomocy technicznej naszej witryny.

50 lat

id

Używany do pomiaru wydajności naszych internetowych nośników reklamowych. Ustawiany przez serwis Google Doubleclick for Advertisers.

30 dni

test_cookie

Używany do pomiaru wydajności naszych internetowych nośników reklamowych. Ustawiany przez serwis Google Doubleclick for Advertisers.

30 dniPliki cookie z witryny rejestracji użytkowników

Użytkownik może skorzystać z naszej witryny rejestracji w celu utworzenia konta Canon i zarządzania nim. W przypadku skorzystania z tej witryny zostaną utworzone następujący plik cookie.

Używane przez nas pliki cookie z witryny rejestracji użytkowników

Nazwa

Opis

Czas wygaśnięcia (tj. czas, po którym plik cookie jest usuwany z urządzenia)

NSC_tmpvhi-iuuqt-wjq102 lub podobny

Używany do zarządzania zasobami dostarczania zawartości witryny.

Po zakończeniu sesji przeglądania

WT_FPC

Używany do analizy zachowań odwiedzającego za pomocą naszego pakietu analitycznego Webtrends.

10 lat

ASP.NET_SessionId

Używany do pomiaru informacji związanych z sesją przeglądania naszej witryny. Jest generowany automatycznie przez nasz serwer internetowy.

Po zakończeniu sesji przeglądania

user_accepts_cookies

Używany do zapisywania informacji o tym, czy odwiedzający został poinformowany o naszych zasadach dotyczących plików cookie.

30 dniPliki cookie Akamai

Serwis Akamai jest częścią naszej sieci CDN (Content Delivery Network). Przyspiesza on udostępnianie stron osobom odwiedzającym nasze witryny w całym regionie EMEA poprzez umieszczanie kopii zawartości w kraju użytkownika (lub w pobliskim kraju).

Używane przez nas pliki cookie Akamai

Nazwa

Opis

Czas wygaśnięcia (tj. czas, po którym plik cookie jest usuwany z urządzenia)

Akamai_AnalyticsMetrics_clientId

Przechowuje unikatowy identyfikator użytkownika.

Po zakończeniu sesji przeglądania

AkamaiAnalyticsDO_visitStartTime

Przechowuje datę i godzinę rozpoczęcia wizyty.

Po zakończeniu sesji przeglądania

AkamaiAnalytics_VisitCookie

Przechowuje informacje o liczbie kart otwartych w danym momencie.

Po zakończeniu sesji przeglądania

AkamaiAnalytics_VisitIsPlaying

Przechowuje informacje o strumieniach odtwarzanych w kartach.

Po zakończeniu sesji przeglądania

AkamaiAnalyticsDO_bitRateBucketsCsv

Przechowuje informacje niezbędne do obliczania przepływności transmisji podczas wizyty.

Po zakończeniu sesji przeglądania

AkamaiAnalyticsDO_visitMetricsCsv

Przechowuje dane pomiarowe dotyczące wizyty w formacie CSV.

Po zakończeniu sesji przeglądania

AkamaiAnalytics_VisitLastCloseTime

Przechowuje datę i godzinę ostatniego zamknięcia przeglądarki.

Po zakończeniu sesji przeglądania

AkamaiAnalytics_VisitUnqueTitles

Przechowuje unikatowe nazwy tytułów odtwarzanych w przeglądarce.

Po zakończeniu sesji przeglądaniaPliki cookie Google Analytics

Google Analytics jest internetową usługą analityczną oferowaną przez firmę Google, Inc. Usługa Google Analytics umieszcza pliki cookie, abyśmy mogli ocenić zakres korzystania z naszej witryny i odpowiednio to zaraportować. Usługa jest powszechnie używana w Internecie, a wszystkie gromadzone dane mają charakter anonimowy, co oznacza, że pliki cookie nie zawierają żadnych danych umożliwiających identyfikację użytkowników. Dzięki tym plikom cookie możemy zrozumieć zachowania użytkowników naszej witryny i doskonalić ją pod kątem wygody obsługi. Jest to układ korzystny dla obu stron.

Nazwa

Opis

Czas wygaśnięcia (tj. czas, po którym plik cookie jest usuwany z urządzenia)

_dc_gtm_ UA-73032448-1

Służy do regulowania liczby żądań. 

1 minuty

_ga

Służy do rozróżniania użytkowników.

2 lata

_gaid

Służy do rozróżniania użytkowników.

24 godziny

_gac_73032448

Zawiera informacje dotyczące kampanii przeznaczone dla użytkownika. Jeśli użytkownik połączył swoje konta Google Analytics i Google Ads, znaczniki konwersji witryny Google Ads będą odczytywać ten plik cookie, chyba że użytkownik zrezygnuje z tej opcji.

90 dni

__utma

Służy do rozróżniania użytkowników i sesji. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics.

2 lata od ustawienia/aktualizacji

__utmb

Służy do określania nowych sesji/wizyt. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics.

30 minut od ustawienia/aktualizacji

__utmc

Ten plik cookie działa w połączeniu z plikiem cookie __utmb i pozwala ustalić, czy użytkownik uczestniczył w nowej sesji/wizycie.

Zakończenie pracy przeglądarki

__utmz

Przechowuje źródło ruchu internetowego lub kampanię – wskazuje, w jaki sposób użytkownik dotarł do witryny użytkownika; jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics.


 6 miesięcy od ustawienia/aktualizacji

__utmx

Służy do określenia przynależności użytkownika do eksperymentu.

18 miesięcy

__utmxx

Służy do określenia wygaśnięcia eksperymentów, których częścią był użytkownik.

18 miesięcy

Usługi Google Analytics możemy używać do następujących celów:

  • Remarketing (prezentowanie reklam w witrynach innych firm) Firma Canon i dostawcy zewnętrzni, w tym firma Google, używają plików cookie do przekazywania informacji na potrzeby reklam opartych na wcześniejszych wizytach użytkowników w naszej witrynie, a także do optymalizowania i obsługi takich reklam.
  • Tworzenie raportów o wyświetlaniu reklam w sieci reklamowej Google Display Network Firma Canon i dostawcy zewnętrzni używają plików cookie do tworzenia raportów nt. wyświetlania naszych reklam, innych sposobów wykorzystania usług reklamowych oraz reakcji na wyświetlone reklamy i udostępnione usługi reklamowe, które wiążą się z wizytami w naszej witrynie.
  • Tworzenie raportów Google o danych demograficznych i zainteresowaniach Firma Canon używa danych z firmy Google dotyczących reklam opartych na zainteresowaniach lub danych o użytkownikach gromadzonych przez inne firmy (np. dotyczących wieku, płci i zainteresowań) w ramach usługi Google Analytics w celu dostosowywania strategii marketingowej.

Więcej informacji na temat ochrony danych w połączeniu z Google Analytics można znaleźć w pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245).

Odwiedzający mogą zrezygnować z Google Analytics i Google Display Advertising poprzez zmianę ustawień tutaj.

Pliki cookie usługi Clicktale

Witryna firmy Canon wykorzystuje usługę analityki internetowej Clicktale, w ramach której mogą być rejestrowane dane o kliknięciach, ruchach myszy i przewijaniu stron. Usługa Clicktale nie gromadzi danych umożliwiających identyfikację użytkowników. Informacje gromadzone w ramach usługi Clicktale wykorzystujemy do doskonalenia naszej witryny, ułatwiania jej obsługi i monitorowania jej poprawnego działania. Usługę można wyłączyć na stronie http://www.Clicktale.net/disable.html lub poprzez zmianę ustawień tutaj.

Nazwa

Zastosowanie

Okres ważności

WRUID

Ten plik cookie umożliwia anonimową identyfikację użytkownika witryny w celu włączenia w oprogramowaniu ClickTale funkcji śledzenia poczynań danego użytkownika w witrynie klienta.

Rok

WRIgnore

Umożliwia sygnalizowanie, że sesja użytkownika witryny będzie ignorowana.

10 min

__CT_Data

Ten plik cookie umożliwia zliczanie liczby wyświetleń strony lub wizyt anonimowego użytkownika w celu włączenia w oprogramowaniu ClickTale funkcji śledzenia liczby wyświetleń strony lub wizyt użytkownika w witrynie klienta.

RokPliki cookie typu flash (znane też jako obiekty LSO)

Gdy materiały (filmy lub prezentacje produktów) są wyświetlane w witrynie Canon.pl za pomocą programu Adobe Flash Player. Firma Adobe używa plików cookie typu flash (znanych też jako obiekty LSO) w celu poprawy komfortu obsługi. Pliki cookie typu flash są zapisywane w urządzeniu użytkownika podobnie jak pliki cookie opisane powyżej. Różnica polega na sposobie zarządzania nimi przez przeglądarkę.

Informacje dotyczące wyłączania i usuwania plików cookie typu flash znajdują się w części Ustawienia zabezpieczeń programu Adobe Flash Player. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookie typu flash w odniesieniu do witryny Canon.pl uniemożliwi dostęp do niektórych rodzajów zawartości witryny, np. filmów.

Pliki cookie Eloqua

Używamy plików Eloqua do personalizacji naszej komunikacji z użytkownikiem. Podczas pierwszych odwiedzin na stronie internetowej firmy Canon w przeglądarce zostanie zapisany zewnętrzny plik cookie z witryny eloqua.com. Będzie on używany do monitorowania stron odwiedzonych przez użytkownika podczas sesji. Chociaż plik cookie może być używany przez wiele witryn, informacje zebrane na stronie internetowej firmy Canon są widoczne tylko dla firmy Canon i nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym, w tym Eloqua ani innym użytkownikom systemu Eloqua.

Choć ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych odnoszących się konkretnie do użytkownika, jeśli użytkownik wypełni formularz na naszej stronie internetowej, powiążemy jego dane osobowe (w tym używany system operacyjny, adres IP, informacje o plikach cookie, sygnaturę czasową i informacje o strumieniu kliknięć) z informacjami o przeglądaniu związanymi z plikiem cookie Eloqua w jego przeglądarce. Te informacje są pozyskiwane wyłącznie podczas odwiedzin na stronie internetowej firmy Canon, a dane o odwiedzanych witrynach zewnętrznych nie mogą być i nie są zbierane.

Informacje te będą wykorzystywane, aby ulepszyć obsługę użytkownika, na przykład poprzez wybór sposobu komunikacji (za zgodą użytkownika) i dostosowywanie treści komunikatów w taki sposób, aby uwzględniały wykazane przez użytkownika zainteresowanie zawartością naszych stron internetowych, albo poprzez wybieranie ofert i lub promocji, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika. Dzięki temu możemy skuteczniej wychodzić naprzeciw potrzebom użytkownika.

Używane przez nas pliki cookie Eloqua

Nazwa

Opis

Czas wygaśnięcia (tj. czas, po którym plik cookie jest usuwany z urządzenia)

ELQSTATUS

Plik cookie pozostawiany automatycznie i zawierający po prostu wartość „OK”

2 lata

ELOQUA

Plik cookie zawierający unikatowy identyfikator globalny (GUID) — generowany losowo ciąg znaków i cyfr, który identyfikuje osoby odwiedzające naszą witrynę.

2 lata

 

SmartAssistant 

SmartAssistant to aplikacja pomagająca odwiedzającym w ustaleniu, który produkt najlepiej spełni ich potrzeby.

 

Używane przez nas pliki cookie aplikacji SmartAssistant

Nazwa

Opis

Czas wygaśnięcia (tj. czas, po którym plik cookie jest usuwany z urządzenia)

smrt42-qa*

Zawiera zestawienie produktów wybranych przez użytkownika

Plik cookie dotyczący jednej sesji użytkownika

smrt42-pg*

Identyfikator aktualnie wyświetlanej strony pomocy

Plik cookie dotyczący jednej sesji użytkownika

smrt42-rp*

Zawiera identyfikator strony wyników

Plik cookie dotyczący jednej sesji użytkownika

smrt42-fin*

Flaga sygnalizująca ostatnią stronę wyników

Plik cookie dotyczący jednej sesji użytkownika

smrt42-co*

Flaga sygnalizująca, że użytkownik kliknął poza wyznaczonym obszarem

5 minut

 

Tealium

TealiumiQ to system zarządzania znacznikami używany przez firmę Canon do obsługi technologii używanych w naszej witrynie, np. narzędzi analitycznych, ankietowych, marketingowych, testowych czy umożliwiających dostarczanie treści dla konkretnych osób.

Tealium AudienceStream to narzędzie umożliwiające segmentację klientów i rejestrowanie ich działań. Rejestrujemy działania użytkowników podejmowane podczas wizyty w witrynie, aby lepiej zrozumieć sposób jej wykorzystywania. Używamy tych informacji w celu skuteczniejszego dostarczania spersonalizowanych, adekwatnych i przeznaczonych dla konkretnych osób treści. Narzędzia Tealium AudienceStream używamy na wszystkich naszych platformach i we wszystkich aplikacjach mobilnych. Dzięki temu możemy łączyć zachowania użytkowników w obrębie wszystkich tych modułów, a sami użytkownicy korzystają z ujednoliconej obsługi bez względu na to, które zasoby firmy Canon przeglądają. Jesteśmy w stanie spersonalizować obsługę internetową użytkowników usług Canon, zanim założą oni u nas internetowe konto. Dzięki temu spersonalizowany sposób obsługi nie zostanie utracony, gdy użytkownik założy u nas takie konto.

 

Używane przez nas pliki cookie narzędzia Tealium

Nazwa

Opis

Czas wygaśnięcia (tj. czas, po którym plik cookie jest usuwany z urządzenia)

UTAG_MAIN

Utag_main to zestaw plików cookie firmy Tealium, dzięki któremu możemy korzystać z rozwiązania do zarządzania znacznikami opracowanego przez tego producenta.

Utag_main to plik cookie dostarczany przez firmę Tealium. Ten plik cookie umożliwia rejestrowanie znacznika czasu rozpoczęcia wizyty w naszej witrynie, liczby odwiedzonych stron, liczby wizyt i unikatowego identyfikatora.

Te informacje są używane w naszych narzędziach analitycznych jako uzupełnienie danych dotyczących odwiedzin w naszej witrynie. Dzięki temu lepiej rozumiemy sposób wykorzystywania naszej witryny przez użytkowników i możemy doskonalić sposób obsługi.

1 rok

tealium_segments

W tym pliku cookie jest zapisywana wartość, którą przypisujemy do użytkownika na podstawie jego działań w witrynie. Zakres tych działań obejmuje przeglądane strony, częstotliwość wyświetlania witryny i konkretne czynności podejmowane przez użytkownika podczas wyświetlania witryny. Na podstawie tych informacji przypisujemy użytkownika do określonych kryteriów definiujących osoby odwiedzające witrynę, a to umożliwia personalizowanie sposobu obsługi i wyświetlanie treści o większej adekwatności.

1 rokGoogle reCAPTCHA

Google reCAPTCHA to usługa zabezpieczeń witryny, która pomaga chronić ją przed niechcianymi wiadomościami i nadużyciami. Wykorzystuje zaawansowane techniki analizy ryzyka, aby odróżnić ludzi od programów udających ludzi. Odwiedzający mogą zostać poproszeni o interakcję z Google reCAPTCHA w celu udowodnienia, że są ludźmi, a nie programem.

Nazwa

Opis

Czas wygaśnięcia (tj. czas, po którym plik cookie jest usuwany z urządzenia)

PREF

NID

HSID

APISID

SID

To są podstawowe pliki cookie używane przez google reCAPTCHA. Te pliki cookie używają unikatowego identyfikatora do celów śledzenia.

2 lata

 

Narzędzia udostępniania witryny Canon.pl

Jeśli użytkownik udostępnia zawartość witryny Canon.pl znajomym za pośrednictwem serwisów społecznościowych (np. Facebook lub Twitter), serwisy te mogą wysyłać pliki cookie. Nie mamy kontroli nad ustawieniami plików cookie innych firm. Zalecamy odwiedzenie witryn tych firm i zapoznanie się z informacjami dotyczącymi plików cookie i sposobu zarządzania nimi.

 

Łącza z witryny Canon.pl do witryn innych firm

Firma Canon nie jest odpowiedzialna za pliki cookie używane w witrynach innych firm, do których łącza bądź odniesienia można znaleźć w witrynie Canon.pl.

Pliki cookie innych firm

Gdy odwiedzasz dowolną stronę w witrynie Canon.pl, zewnętrzni reklamodawcy mogą wysłać Ci pliki cookie. Są to między innymi: Facebook, LinkedIn i Amazon. Pliki cookie mogą być także przesyłane z witryn zawierających treści osadzone (np. YouTube lub Maporama). Ustawieniami takich plików cookie można zarządzać tutaj. Zalecamy odwiedzenie witryn konkretnych firm i zapoznanie się z informacjami dotyczącymi plików cookie i sposobu zarządzania nimi.

Dodatkowe informacje o plikach cookie

Więcej ogólnych informacji o plikach cookie i sposobie zarządzania tymi plikami znajduje się w witrynie http://www.aboutcookies.org/. Należy pamiętać, że nie jesteśmy odpowiedzialni za zawartość witryn zewnętrznych.