KONKURS REDLINE CHALLENGE

Konkurs Canon Redline Challenge
regulamin konkursu

1. ORGANIZATOR I UCZESTNICY

1.1. Organizatorem konkursu jest Canon Europa N.V., firma z siedzibą przy Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandia (zwana dalej „Canon”). Każda firma, spółka zależna, spółka partnerska lub inna jednostka, która w dowolnym czasie jest kontrolowana przez firmę Canon lub znajduje się pod wspólną kontrolą firmy Canon, dalej będzie zwana „Partnerem Canon”, a Canon i Partnerzy Canon zwani są razem „Grupą Canon”.

1.2. Uczestnicy konkursu („Uczestnicy”) muszą zajmować się fotografią amatorsko, mieszkać w/na jednym z poniższych krajów/terytoriów: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia, Wielka Brytania, Irlandia, Holandia, Belgia, Luksemburg, Estonia, Łotwa, Litwa, Islandia, Czechy, Węgry, Polska, Słowacja, RPA, Bahrajn, Iran, Irak, Jordania, Kuwejt, Liban, Oman, Katar, Arabia Saudyjska, Syria, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jemen, Algieria, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Republika Zielonego Przylądka, Republika Środkowoafrykańska, Czad, Komory, Demokratyczna Republika Konga, Dżibuti, Egipt, Gwinea Równikowa, Erytrea, Etiopia, Gabon, Ghana, Gwinea, Gwinea Bissau, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kenia, Liberia, Libia, Mali, Mauretania, Maroko, Niger, Nigeria, Kongo, Rwanda, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan Południowy, Sudan, Tanzania, Gambia, Togo, Tunezja, Uganda, Sahara Zachodnia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Grecja, Malta, Rumunia, Słowenia, Serbia, Macedonia, Ukraina, Bośnia i Hercegowina, Izrael, Uzbekistan, Azerbejdżan, Angola, Botswana, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Majotta, Mozambik, Namibia, Reunion, Wyspa Świętej Heleny, Seszele, Suazi, Zambia, Gruzja, Mołdawia, Kazachstan i Zimbabwe oraz mieć ukończone 18 lat.

1.3. Profesjonalni fotografowie lub osoby, które uzyskują ponad 20% swoich rocznych dochodów z fotografii, oraz pracownicy Grupy Canon, ich rodziny, agenci i inne strony bezpośrednio zaangażowane w ten konkurs i jego sponsorowanie nie są uprawnieni do udziału w konkursie.

1.4. Wzięcie udziału w tym konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez wszystkich uczestników postanowień zawartych w tym regulaminie, o ile nie określono inaczej na piśmie.

2. KONKURS

2.1. Czas trwania konkursu: od 00:01 czasu GMT 19 sierpnia 2023 r. do 23:59 czasu GMT 16 września 2023 r. włącznie.

2.2. Uczestnik powinien odwiedzić https://www.canon.pl/get-involved/redline-challenge/, aby wypełnić formularz online, w którym należy podać swoje dane (imię i nazwisko, adres e-mail, kraj zamieszkania) i wypełnić ankietę. Następnie należy przesłać zdjęcie spełniające kryteria wymienione w poniższym podpunkcie 3, aby przystąpić do konkursu.

2.3. Nie jest wymagane dokonanie żadnego zakupu. Udział w konkursie jest bezpłatny, a zdjęcia nie muszą być wykonywane za pomocą urządzenia firmy Canon.

2.4. Do zgłoszenia się do konkursu wymagane jest połączenie z Internetem i podanie prawidłowego adresu e-mail.

2.5. W czasie trwania konkursu każda osoba może wysłać maksymalnie 1 (słownie: jedno) zgłoszenie.

2.6. Niekompletne, nieważne lub niewłaściwe zgłoszenia, lub zgłoszenia otrzymane po terminie zakończenia konkursu, czyli po godzinie 23:59 czasu GMT 16 września 2023 r., nie kwalifikują się do publikacji ani otrzymania żadnej Nagrody.

2.7. Przesyłając zgłoszenie, każdy Uczestnik niniejszym udziela Grupie Canon bez pobierania żadnych opłat nieodwołalnej, ogólnoświatowej i nieodpłatnej licencji na publikowanie, ponowne publikowanie, wyświetlanie i wykorzystywanie zdjęcia do wszystkich celów związanych z niniejszym konkursem, w tym między innymi do umieszczania go na stronach internetowych Grupy Canon, na kontach w mediach społecznościowych lub w kanałach Grupy Canon, na innych stronach internetowych Grupy Canon lub jej agentów/kontrahentów, a także w materiałach marketingowych (w tym na wystawach) związanych z konkursem przez okres maksymalnie jednego roku od zakończenia konkursu. Każdy Uczestnik przyznaje również Grupie Canon i jej agentom/kontrahentom prawo do moderowania, modyfikowania lub usuwania dowolnych zdjęć, jeśli zostaną one uznane za nieodpowiednie, w całości lub w części, do wyświetlania na stronie internetowej konkursu lub w materiałach związanych z konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają również zgodę na to, aby zostali zidentyfikowani lub przypisani jako fotograf lub twórca zdjęcia, którego dotyczy zgłoszenie.

3. KRYTERIA DOTYCZĄCE ZDJĘCIA

3.1. Przesłane zdjęcie musi spełniać następujące kryteria:


a) Odpowiedź na wyzwanie pod hasłem „Przestrzeń do życia” – nasze wyzwanie polega na podejściu do obiektu i kompozycji w sposób zgodny z zasadą „mniej znaczy więcej” w celu stworzenia ciekawego, minimalistycznego ujęcia.

b) Kreatywność – zgłoszenie musi być nowe i oryginalne.

c) Siła oddziaływania – jakie emocje lub reakcje wywołuje zgłoszenie. Czy przesłanie jest zabawne, emocjonalne lub prowokuje do myślenia?

d) Umiejętności techniczne – czy zdjęcie zostało zarejestrowane w sposób, który pokazuje zrozumienie możliwości aparatu i tematu?


3.2. Rozmiar zdjęcia powinien wynosić 150 DPI, 2000 pikseli wzdłuż najdłuższej krawędzi. Uczestnicy nie mogą przesyłać zdjęć, które zostały wcześniej nagrodzone lub wyróżnione w ramach konkursu Organizatora lub jakiegokolwiek innego podmiotu.

3.3. Przesyłane zdjęcia nie mogą być poddawane intensywnej edycji ani manipulacji. Na przykład nie można dodawać ani usuwać przedmiotów do/ze zdjęcia, stosować fotomontażu i dodawać znaków wodnych (dodatkowe informacje podano w punkcie 4.2 vi). Należy pamiętać, że podane przykłady nie wyczerpują listy zakazanych działań.

3.4 W ramach konkursu oceniane są kreatywność i umiejętności fotografa. Korzystanie ze sztucznej inteligencji jest sprzeczne z założeniami konkursu i całkowicie zabronione (z wyjątkiem funkcji wbudowanych fabrycznie w niepoddany modyfikacjom aparat). Więcej informacji znajduje się w podpunktach 4.3 i 4.4.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONKURSU

4.1. Zdjęcie musi być autorskie i zrobione przez Uczestnika.

4.2. Przesłane przez Uczestnika zdjęcie nie może zawierać:


i) możliwych do rozpoznania osób, chyba że Uczestnik może wykazać, że takie osoby udzieliły na piśmie wszystkich niezbędnych zezwoleń na przesłanie, wykorzystanie i opublikowanie zdjęcia przez Grupę Canon zgodnie z podpunktem 2.7 niniejszego regulaminu (należy pamiętać, że Uczestnik odpowiada za uzyskanie odpowiedniego zezwolenia i prawidłowe wypełnienie wzorów formularzy zrzeczenia się praw) ani

ii) dzieł sztuki, chyba że Uczestnik może wykazać, że uzyskał licencję na użycie tych dzieł sztuki i ich publikację przez Grupę Canon zgodnie z podpunktem 2.7 niniejszego regulaminu ani

iii) znaków handlowych, logotypów czy nazwy marek, chyba że Uczestnik może wykazać, że uzyskał licencję na użycie tych logotypów lub nazw marek i ich publikację przez Grupę Canon zgodnie z podpunktem 2.7 niniejszego regulaminu ani

iv) scen, które: są obraźliwe, obsceniczne, seksualne, uwłaczające, oszczercze, brutalne, obelżywe, napastliwe, postrzegane jako groźby, niewłaściwe ze względu na uprzedzenia związane z rasą, religią, pochodzeniem lub płcią; mogłyby negatywnie wpłynąć na nazwę, reputację lub wartość Grupy Canon lub dowolnego partnera marki bądź z innych względów nie nadają się do publikacji; ani

v) niczego, co mogłoby naruszać prawa jakiejkolwiek osoby trzeciej, w tym prawa własności intelektualnej, prawa osobiste lub prawa do prywatności, ani odnosić się do jakiejkolwiek marki osoby trzeciej lub odwoływać się do nazw, logo lub znaków towarowych osoby trzeciej; lub

vi) znaków wodnych, uwag dotyczących praw autorskich ani innych informacji, które pozwoliłyby określić tożsamość Uczestnika (uwaga: dozwolone jest umieszczenie informacji o prawach autorskich w metadanych). Aby procedura ocenienia prac miała jak najbardziej sprawiedliwy charakter, panel jurorów nie może widzieć nazwisk Uczestników podczas dokonywania oceny. Zgłoszone do konkursu zdjęcie, które zawiera nazwisko Uczestnika, znak wodny, uwagę o prawach autorskich lub inne informacje pozwalające określić tożsamość Uczestnika, zostanie zdyskwalifikowane i nie będzie oceniane przez panel jurorów.


4.3. Zdjęcie zgłoszone przez Uczestnika nie może być stworzone, wygenerowane, edytowane, zmontowane ani obrobione za pomocą oprogramowania, narzędzi lub technologii wykorzystujących jakiekolwiek formy sztucznej inteligencji. Dotyczy to (bez ograniczeń) wszelkich przypadków korzystania z generatywnej sztucznej inteligencji, w tym z funkcji wypełnienia generatywnego. Jednak korzystanie z funkcji stanowiących część fabrycznej specyfikacji aparatu (np. autofokus i przetwarzanie obrazu) nie skutkuje automatyczną dyskwalifikacją, o ile nie zachodzi podejrzenie modyfikacji aparatu.

4.4. Wszyscy wstępnie wybrani finaliści zostaną poproszeni o dostarczenie zgłoszonego zdjęcia w formie pliku RAW, który zostanie przeanalizowany pod kątem wykorzystania sztucznej inteligencji i, ewentualnie, pod kątem innych kryteriów konkursowych (np. montażu, nadmiernej edycji, obróbki) według uznania jurorów. Niedostarczenie pliku RAW we wskazanym terminie będzie skutkować dyskwalifikacją.

4.5. Uczestnik ponadto zezwala firmie Canon na kontaktowanie się w celach związanych z obsługą konkursu lub w przypadku gdy Grupa Canon będzie chciała omówić inne zastosowanie zdjęcia zgłoszonego do konkursu.

5. GWARANCJE

Przesyłając zgłoszenie, Uczestnik gwarantuje, że:

5.1. Uczestnik jest jedynym autorem zdjęcia.

5.2. Uczestnik jest właścicielem praw do zdjęcia.

5.3. Ani zdjęcie, ani żadne elementy na nim zawarte nie naruszają praw (w tym praw własności intelektualnej) żadnej osoby trzeciej.

5.4. Jeśli na zdjęciu pojawia się osoba lub wizerunek osoby, Uczestnik uzyskał pisemną zgodę tej osoby (osób) na wykorzystanie jej (ich) wizerunku(-ów) przez grupę Canon w sposób zgodny z niniejszym regulaminem oraz

5.5. Jeśli zdjęcie zostało zrobione w innym kraju niż kraj zamieszkania Uczestnika, Uczestnik zastosował się do prawa obowiązującego w danym kraju, w tym do wymogów prawnych związanych z własnością intelektualną, prawami osobistymi, prywatnością i prawami własności.

Firma Canon zapewnia, że:

5.6. Będzie działać w zakresie praw uzyskanych na podstawie niniejszego regulaminu.

6. NAGRODA

6.1 Zwycięzca konkursu otrzyma zestaw Canon o wartości ponad 5000 €, w tym („Nagroda”):


a) Canon EOS R5

B) Canon RF 24-105MM F4L IS USM


6.2. Firma Canon powiadomi zwycięzcę o wygranej pocztą e-mail, korzystając z adresu e-mail podanego przy rejestracji, w ciągu 5 dni roboczych od daty wyboru zwycięzcy. Zwycięzca będzie zobowiązany do potwierdzenia swojej kwalifikacji i akceptacji Nagrody w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty pierwszego kontaktu. Jeśli zwycięzca nie odpowie na pierwszą wiadomość w ciągu 14 dni kalendarzowych, firma Canon zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania zwycięzcy. Jeśli zwycięzca zostanie zdyskwalifikowany, firma Canon zastrzega sobie prawo do przyznania Nagrody osobie z listy rezerwowej wybranej w ten sam sposób. Zwycięzcy z listy rezerwowej mogą mieć mniej czasu na odpowiedź.

6.3. Firma Canon zastrzega sobie prawo do opublikowania nazwiska, miejscowości i kraju zamieszkania zwycięzcy oraz do upublicznienia prezentacji nagrodzonych po terminie zakończenia konkursu. Jeśli zwycięzcy nie życzą sobie publikacji takich informacji, muszą poinformować o tym firmę Canon w momencie otrzymania powiadomienia o wygranej.

6.4. Nagroda jest niezbywalna i nie można jej wymienić na gotówkę ani na inne środki. Jeśli Nagroda będzie niedostępna z przyczyn od nas niezależnych, firma Canon zastrzega sobie prawo do zaoferowania alternatywnej nagrody o takiej samej lub wyższej wartości.

6.5. Nagroda zostanie przesłana zwycięzcy w ciągu 30 dni kalendarzowych od jego ogłoszenia. W mało prawdopodobnym przypadku niedostarczenia Nagrody w ciągu 30 dni kalendarzowych od ogłoszenia zwycięzcy zwycięzca będzie miał kolejne 28 dni kalendarzowych na poinformowanie firmy Canon o tym fakcie, wysyłając wiadomość e-mail na adres Reshma.chauhan@canon-europe.com. Jeśli zwycięzca nie powiadomi firmy Canon w tym terminie, firma Canon zastrzega sobie prawo do niewydawania ponownie Nagrody lub ograniczenia jej wartości według własnego uznania.

6.6. Odrzucona lub nieodebrana Nagroda może zostać przyznana innym uczestnikom – według wyłącznego uznania firmy Canon.

6.7. Jeśli konkurs nie może odbyć się zgodnie z planem z powodów takich jak manipulacje, nieautoryzowana interwencja, oszustwo, nieuczciwość, awarie techniczne lub inne przyczyny niezależne od Canon, które zakłócają lub wpływają na administrację, bezpieczeństwo, uczciwość, integralność lub prawidłowy przebieg konkursu, Canon zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania każdej osoby, która manipuluje procesem zgłaszania się lub nie przestrzega niniejszego regulaminu, oraz do anulowania, modyfikacji lub zawieszenia konkursu bądź unieważnienia wszystkich zgłoszeń, których to dotyczy.

6.8. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione, opóźnione, uszkodzone, zniszczone, nieprawidłowo przesłane lub niekompletne, lub takie, które nie mogą zostać dostarczone z przyczyn technicznych, dotyczących dostawy lub innych. Dowód wysłania nie zostanie zaakceptowany jako dowód odbioru. Grupa Canon nie gwarantuje stałego ani bezpiecznego dostępu do strony, na której przesyłane są zgłoszenia.

7. WYBÓR ZWYCIĘZCY

7.1. Wszystkie ważne zgłoszenia otrzymane podczas Czasu trwania konkursu (podlegające moderacji) będą niezależnie oceniane przez zespół jurorów. Odbędą się w sumie trzy (3) rundy oceny w celu wyłonienia dziesięciu (10) finalistów na podstawie kryteriów dotyczących zdjęcia wyszczególnionych w podpunkcie 3. Spośród dziesięciu (10) finalistów zespół jurorów wybierze jednego (1) zwycięzcę.

7.2. Zwycięzca zostanie wybrany między 9 a 16 października 2023 r.

8. DANE OSOBOWE

8.1. Canon Europa N.V., z siedzibą pod adresem 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Holandia, jest administratorem danych w zakresie wszystkich danych osobowych przekazywanych przez uczestników. Podane dane osobowe są bezpiecznie przechowywane i mogą być przenoszone na bezpieczny serwer poza kraj zamieszkania osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe otrzymane od uczestników podlegają zasadom ochrony prywatności użytkowników firmy Canon https://myid.canon/canonid/#/policy.

8.2. Wszelkie dane osobowe dostarczone w związku z niniejszym konkursem zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu oraz, w stosownych przypadkach, w celach marketingowych przez Grupę Canon lub dowolnego agenta wyznaczonego przez Canon do pomocy w przeprowadzeniu konkursu w imieniu Organizatora i nie zostaną ujawnione osobom trzecim w żadnym innym celu, chyba że Uczestnik wyrazi na to zgodę.

9. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

9.1. Firma Canon zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania prawa udziału konkursie i do odzyskania pełnej wartości dowolnej Nagrody, jeśli uzna, że doszło do nadużycia lub naruszenia postanowień regulaminu konkursu.

9.2. Firma Canon wraz z wszelkimi powiązanymi agencjami i firmami nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty (w tym, bez ograniczeń, straty pośrednie, specjalne lub wynikowe bądź utratę zysków), poniesione wydatki lub szkody (niezależnie od tego, czy wynikają one z zaniedbania jakiejkolwiek osoby) w związku z niniejszym konkursem lub przyjęciem lub wykorzystaniem Nagrody, z wyjątkiem odpowiedzialności, której nie można wykluczyć na mocy prawa. Nic nie wyklucza odpowiedzialności firmy Canon za śmierć lub uszkodzenie ciała wskutek zaniedbania.

9.3. W przypadku jakiegokolwiek sporu dotyczącego interpretacji lub zastosowania zasad regulaminu w jakiejkolwiek sprawie związanej z konkursem decyzja zarządu firmy Canon ma charakter ostateczny i nie przewiduje się żadnej korespondencji w tym zakresie.

9.4. Jeśli którakolwiek część niniejszych warunków zostanie uznana przez sąd właściwej jurysdykcji lub inny kompetentny organ za nieważną, niezgodną z prawem lub niewykonalną, część ta zostanie wyłączona z pozostałych warunków, które zachowują ważność w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

9.5. Zgłoszenia muszą być dokonywane bezpośrednio przez osobę, która przystępuje do konkursu. Masowe zgłoszenia od grup handlowych, konsumenckich lub osób trzecich nie będą przyjmowane. Niekompletne lub nieczytelne zgłoszenia i zgłoszenia przesłane za pomocą makr lub innych zautomatyzowanych środków oraz zgłoszenia, które nie spełniają w pełni wymagań niniejszego regulaminu, zostaną zdyskwalifikowane i nie będą brane pod uwagę. Jeżeli okaże się, że Uczestnik używa komputera(-ów) w celu obejścia tego warunku, na przykład poprzez użycie „skryptu”, „brute force”, maskowanie swojej tożsamości poprzez manipulowanie adresami IP, używanie tożsamości innych niż jego własna lub w jakikolwiek inny zautomatyzowany sposób w celu zwiększenia liczby swoich zgłoszeń do konkursu w sposób niezgodny z zasadami konkursu, zgłoszenia tego Uczestnika zostaną zdyskwalifikowane, a wszelkie przyznane Nagrody zostaną unieważnione. Uczestnicy nie mogą korzystać z anonimowych usług e-mail, takich jak GuerillaMail, Dispostable lub Mailinator.

9.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym regulaminem i szczegółowymi informacjami zawartymi w materiałach promocyjnych pierwszeństwo mają szczegóły zawarte w tym regulaminie.

10. JURYSDYKCJA

W przypadku tego konkursu będzie obowiązywać prawo kraju zamieszkania uczestnika (będącego konsumentem), a uczestnikowi będzie przysługiwać prawo do wszczęcia postępowania sądowego we własnym języku i przed sądami lokalnymi. Informacji dotyczących praw przysługujących konsumentom udzielają lokalne organizacje konsumenckie. Niniejszy regulamin nie ogranicza praw ustawowych uczestnika, które mogą mu przysługiwać.